<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – The Innovation Effect AS The Innovation Effect AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp skattepliktige innen særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Oppgaveløsningen i avdelingen er landsdekkende og gruppene utfører veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid Vi har nå ledig stilling som gruppeleder ved Lyngdal skattekontor. Stillingen og gruppen er nyopprettet som blant annet følge av at kontoret i Lyngdal fra 1. november får tilført syv nye medarbeidere fra skatteoppkreverne. Etter endringen vil Lyngdal skattekontor ha over 30 medarbeidere fordelt på to grupper. Kontoret og gruppene får ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Kontoret har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll. Gruppen vil bestå av 16-18 dyktige og engasjerte medarbeidere som deltar aktivt i etatens utviklings- og forbedringsarbeid. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står i. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd Arbeidsoppgaver Utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø basert på medarbeiderinvolvering Resultat- og personalansvar for egen gruppe og delansvar for seksjonens samlede resultatkrav Bidra aktivt i seksjonens ledergruppe Samarbeide med andre miljøer både internt i Skatteetaten og eksternt Kvalifikasjoner Du må ha relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Internasjonale gradermå være godkjent av NOKUT.  Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Det er en fordel om du har relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Det er en fordel med erfaring fra omstillingsprosesser fra større organisasjoner/offentligevirksomheter. Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår Du er trygg i lederrollen og er opptatt av å utvikle dine medarbeidere. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
28.07.2020 Lyngdal
Er du opptatt av god informasjonsflyt og ønsker en spennende lederstilling i en nyopprettet seksjon?Tolletaten er i spennende utvikling, og i ferd med å ferdigstille en fullstendig omorganisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. Etaten har store ambisjoner innenfor feltet informasjonsforvaltning, og som ny leder vil du være med å utvikle og implementere nødvendige tiltak. Seksjon for informasjonsforvaltning er nyopprettet og får ansvaret for å utvikle og koordinere tjenester for effektiv informasjonshåndtering. Du vil få ansvaret for å lede seksjonen administrativt og faglig, med personalansvar for 17 medarbeidere fordelt på våre to lokaler i Oslo. Du vil være med å bygge opp og forme enhetene blant annet gjennom rekruttering og ulike tiltak for kompetanseutvikling slikt at etatens ambisjoner nås. Stillingen rapporter til leder for fellestjenester og inngår i avdelingens ledergruppe.   Sentrale ansvarsområder:   inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere etablere et miljø for strategisk anvendelse av informasjon i etaten og bidra til at etatens prosesser har tilgang til relevant informasjon sikre informasjonsflyten i de administrative løsningene og fellesplattformene i etaten være en pådriver for å ta i bruk teknologi for å forbedre de administrative prosessene bidra i arbeidet med å etablere prosesser for informasjonsforvaltning internt i etaten i forbindelse med digitaliseringsarbeidet  forvalte og utvikle den administrative systemporteføljen for dokumentproduksjon og samhandling forvalte og utvikle etatens arkiver, dokumentoppbevaring og generelle saksbehandlingsløsninger lede etatens lagring og bruk av data til virksomhetsstyring funksjonelle krav til systemløsningene Public 360, Office 365, andre dokumentproduksjonsverktøy samt etatens Altinn-anvendelse Det forventes at du bidrar aktivt inn i avdelingens strategiske utvikling.    Kvalifikasjonskrav:  mastergrad innen relevant fagområde. Bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad. god kunnskap om og mer enn fem års erfaring fra informasjonsforvaltning meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk ledererfaring fra relevant nivå og virksomhet Ønskede kvalifikasjoner: kjennskap til virksomhetsarkitektur og systemarkitektur (f.eks TOGAF-rammeverket) erfaring med å arbeide i ulike prosjektroller som prosjektledelse, behovskartlegging og innføring og endring på standardapplikasjoner erfaring med systemforvaltning erfaring med produkteierskap som definert i SCRUM erfaring med å sette sammen og lede tverrfaglige team   Som leder for informasjonsforvaltningsseksjonen er det nødvendig at du har:   evne til å planlegge leveranseløp og prioritere oppstart som sikrer tidsmessig riktige leveranser  evne til å utvikle, benytte, og få andre til å ta i bruk digitale samhandlingsverktøy en utstrakt serviceorientering mot organisasjonen  meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med evne til å skape engasjement  meget god organisasjons - og helhetsforståelse, kombinert med god prosessforståelse  en systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet    Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.     Vi tilbyr:  godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat  stillingen lønnes som underdirektør, kr 750 000 – 900 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.    gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  arbeidssted sentralt i Oslo sentrum    Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.     Inkluderende arbeidsliv og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte leder for fellestjenester, Semming Bråthen på telefon 90 59 91 54.
20.07.2020 Oslo
Avdeling Innland er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog. Innland har som oppgave å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt følge opp særskilte områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Oppgaveløsningen i avdelingen er landsdekkende og gruppene utfører veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid Vi søker etter  gruppeleder ved Sortland skattekontor. Kontoret har ansvar for kvalitetssikring og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Kontoret har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll. Gruppen består av 15 dyktige og innovative medarbeidere som deltar aktivt i etatens utviklings- og forbedringsarbeid. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står i. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.  For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd Arbeidsoppgaver Utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø basert på medarbeiderinvolvering Resultat- og personalansvar for egen gruppe og delansvar for seksjonens samlede resultatkrav Bidra i seksjonens ledergruppe Samarbeide med andre miljøer i Skatteetaten og eksternt Kvalifikasjoner Du må ha relevant utdanning fra universitet/høyskole, minimum på bachelornivå. Internasjonale gradermå være godkjent av NOKUT. Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Det er en fordel med relevant kunnskap om fagområdet som du skal lede Det er en fordel med erfaring fra omstillingsprosesser fra større organisasjoner/offentlige virksomheter Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement Du har pågangsmot og gjennomføringsevne Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår Du er trygg i lederrollen og er opptatt av å utvikle dine medarbeidere Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630 000 – kr 760 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
20.07.2020 Sortland
Skatteetaten er i utvikling og vi er nylig omorganisert. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, økt likebehandling, økt faglig og teknologisk utviklingskraft. Juridisk stab sin rolle er å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling innenfor alle divisjonens ansvarsområder. Vi har et omfattet overordnet ansvar for divisjonens anvendelse av materielle og prosessuelle regler om inntektsskatt, merverdiavgift og særavgifter for lønnstakere, næringsdrivende og selskaper. I tillegg mottar vi løpende utredningsoppdrag fra Finansdepartementet, og vi er divisjonens kontaktpunkt overfor Juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Vi deltar i etatens største utviklingsprosjekter og er opptatt av å digitalisere rettsanvendelsen knyttet til både interne arbeidsprosesser og de brukerrettede systemene.Vi søker deg som ønsker å bidra til den utviklingen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor vi både lever med en høy utviklingstakt knyttet til utviklingen av tjenester og hvor vi også skal sikre høy grad av rettssikkerhet og likebehandling. Vi har et utstrakt samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer og vi søker etter en leder med fokus på å kombinere teknologi og juss. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Vi server fagmiljø over hele landet, men juridisk stab i Innsats har kontorsted i Oslo. Vi ser etter en leder som aksepterer og håndterer krevende mål med entusiasme; arbeider hardt og legger ned ekstra tid når det er nødvendig; Identifiserer egne utviklingsbehov og tar i bruk muligheter for videreutvikling eller opplæring. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Arbeidsoppgaver bidra til at staben holder en høy utviklingstakt bidra til at juridisk stab løser sine oppgaver på en effektiv måte med god kvalitet ledelse og utvikling av gruppens medarbeidere, p.t n personalansvar for 13 medarbeidere og dertilhørende administrasjon samarbeid og dialog med andre enheter i divisjonen, med andre juridiske staber og Skattedirektoratet deltakelse i fagfora, arbeidsgrupper og utviklingsprosjekter oppfølging og rapportering knyttet til fastsatte kvalitetskrav på det juridiske området inngå i seksjonens lederteam og deltar i arbeidet med utvikling av seksjonen for å sikre god måloppnåelse i divisjonen og i etaten for øvrig Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT ledererfaring og kunnskap om fagområdet du skal lede, god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering god virksomhetsforståelse og forståelse av brukernes behov Personlige egenskaper gode planleggings- samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne er endringsorientert og tilpasningsdyktig til etatens skiftende rammevilkår blir motivert av de påvirkningsmulighetene du får ved å være leder i en organisasjon med høy endringsagenda trives med høyt arbeidstempo skape relasjoner og nettverk       Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 800.000 til 1 000 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
13.07.2020 Oslo
Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet.  Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling. Gruppen i Egersund har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonale segmentet herunder spesialområdene kildeskatt for pensjonister og oppfølgning av opplysninger Skatteetaten mottar fra utlandet. Kontoret ivaretar også publikumsmottaket. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og 19 saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt avdeling Utland. Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Arbeidsoppgaver Oppfølging av personlige skattepliktige i det internasjonale segmentet  Hovedansvar for avdelingens arbeid med automatiske opplysninger vi mottar fra utlandet og for kildeskatt på pensjon Delta i nasjonale og internasjonale foraer innenfor gruppens ansvarsområde Delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning Stor grad av samspill med andre avdelinger og Skatteetaten for øvrig Personalansvar for gruppens medarbeidere fag- og resultatansvar for gruppen Kontinuerlig forbedringer med digitalisering i fokus Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. God formidlingsevne i engelsk, både muntlig og skriftlig God forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering God virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov Ledererfaring og kunnskap om fagområdet du skal lede er ønskelig  Erfaring fra internasjonalt arbeid er ønskelig  Ønskelig med kjennskap til "kontinuerlig forbedring" (Lean) som arbeidsverktøy        Personlige egenskaper Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse En pådriver som verdsetter gode resultater Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende" Ønske og vilje til å representere Skatteetaten både i Norge og i utlandet Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630.000 – kr 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
13.07.2020 Eigersund
Annengangsutlysning Avdeling Utland består av to seksjoner som skal sørge for kvalitet og oppfølging knyttet til skattytere i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, veiledning, tilrettelegging for egenfastsetting, myndighetsfastsettelse, kontroll og klagebehandling. Svalbard er eget beskatningsområde med egen skattelovgivning, og er skatterettslig klassifisert som utland i forhold til Norge. Kontoret er for tiden organisert med en underdirektør og fire saksbehandlerstillinger, og er faglig og administrativt underlagt divisjon Brukerdialog, avdeling Utland. Stillingene er basert på åremålskontrakter. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.  Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer resultat- og fagansvar for kontorets hovedarbeidsområder: skattefastsetting og kontroll av forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere avregning og kontroll av lønn, pensjon mv i lønnstrekkordningen for Svalbard ajourhold, kvalitetssikring og kontroll av befolkningsregisteret for Svalbard Organisering og utvikling av kontorets oppgaver med sikte på effektiv drift og oppgaveløsning Samspill med andre avdelinger og divisjoner i Skatteetaten med hensyn til regelverksutvikling og utvikling av rettspraksis Representere Skatteetaten utad i lokalsamfunnet og mellom offentlige myndigheter på Svalbard Ansvar for budsjettering og økonomistyring Personalansvar Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum med bachelorgrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Erfaring fra norsk beskatning og skattefastsetting Befolkningen på Svalbard omfatter både norske og utenlandske statsborgere. Det er derfor nødvendig at den som tilsettes behersker engelsk både muntlig og skriftlig Tidligere ledererfaring vil være en fordel        Kjennskap til Skatteetatens datasystemer vil være en fordel Interesse for og erfaring fra digitaliseringsarbeid er ønskelig Personlige egenskaper Selvstendig, samfunnsengasjert og god helhetsforståelse En pådriver som verdsetter gode resultater Besitter gode samarbeidsevner og kommuniserer tydelig internt og eksternt Evner å være Skatteetatens ansikt utad på Svalbard samt representere Skatteetaten overfor andre offentlige myndigheter Lederegenskaper i tråd med etatens verdier "profesjonell, imøtekommende og nytenkende" Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen er basert på en 2-årig åremålskontrakt med mulighet for forlengelse inntil 6 år. Det har vært praksis at søkere fra Skatteetaten kan påregne permisjon fra sin stilling på fastlandet. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 585.000 – kr 760.000, avhengig av kompetanse og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen kan ilegges 6 måneders prøvetid. Utover lønn kommer polartillegg etter gjeldende sats, for tiden kr 102 pr døgn. Det hører bil og møblert bolig til stillingen. Arbeidsgiver dekker reise i forbindelse med til- og fratredelse, samt en feriereise til fastlandet hvert år. Svalbardskatt, folketrygd og pensjonsinnskudd utgjør for tiden til sammen 18,2%.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   
13.07.2020 Svalbard og Jan Mayen
Finansdepartementet søker skattedirektør. Skattedirektøren har det faglige og administrative ansvaret for Skatteetaten, og skal lede etaten innenfor de rammer som settes av Finansdepartementet.  Ny skattedirektør skal lede en kompleks kompetanseorganisasjon med en bred nasjonal tilstedeværelse og grenseflater mot en rekke nasjonale og internasjonale aktører. Skatteetaten er en organisasjon i kontinuerlig endring og utvikling som følge av effektiviseringskrav, teknologiutvikling og endringer i regelverk, tjenestemodeller og prosesser.  Etaten har i de siste årene overtatt nye store oppgaver, gjennomført en rekke større IKT-moderniseringsprosjekter, og har samtidig implementert en ny organisasjonsmodell. Den nye organiseringen har lagt til rette for mer spesialiserte og bærekraftige fagmiljøer, bedre oppgaveløsning og mer likebehandling. En viktig oppgave for skattedirektøren fremover blir å realisere gevinster av gjennomførte nye endringer.  Vi søker en strategisk og samlende direktør med bred ledererfaring. Skattedirektøren skal sikre prioriteringer, kompetanse og kapasitet for å ivareta en omfattende oppgaveportefølje.  Ny skattedirektør har sterk gjennomføringskraft, og oppnår tillit både i egen organisasjon og eksternt. Skattedirektøren må ha et stort engasjement for samfunnsoppdraget, og for å fortsette arbeidet med å effektivisere virksomheten og forenkle løsningene som møter næringsliv og befolkning. Vi ser etter en trygg og tydelig leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Solid samfunns- og rolleforståelse er sentralt for å lykkes.  Stillingen krever utdanning på masternivå.  Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for fornyelse én gang. Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig. Lønn etter avtale.   Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92 08 53 97/Jon Erling Tenvik, tel.  97 13 57 50  eller ekspedisjonssjef Omar G. Dajani i Finansdepartementet, tel. 22 24 44 44. Søknad med CV registreres via «Karriere» på www.backerskeie.no innen 30. august 2020.  Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.   
29.06.2020 Oslo
Bekks rendyrkede rådgivningsenhet (Bekk Management Consulting) søker dyktige nyutdannede som ønsker å jobbe i et av Norges sterkeste fagmiljøer. Du har til sommeren 2021 gjennomført utdanning som siviløkonom, sivilingeniør, MSc eller MBA. Vi søker deg som kan vise til sterke faglige resultater og høy motivasjon for nettopp Bekk og BMC. Oppstart august 2021 i Oslo. Vi jobber med en variert og spennende kundeportefølje Vi hjelper store private og offentlige virksomheter med å bygge konkurransekraft og relevans i en tid som preges av høy teknologisk endringstakt. Kundene våre søker i økende grad råd hos tverrfaglige miljøer når de skal digitalisere sin virksomhet og må tenke nytt. Med utgangspunkt i Bekk har BMC unik tilgang til tverrfaglig kompetanse og en av landets mest spennende kundeporteføljer. I BMC får du tidlig mulighet til å påvirke ledende norske virksomheter og jobbe sammen med noen av Norges fremste forretningsrådgivere, teknologer og designere. I Bekk vil du finne et unikt og tverrfaglig miljø Faglig utvikling er viktig for oss, og vi bruker en del av arbeidstiden på kompetansebygging innenfor fagfelt vi selv synes er interessante. Vi har over 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. Blant faggruppene vi har i 2020 finner du for eksempel Digital produktutvikling i praksis, Bærekraftig produkt- og forretningsutvikling, Design av smidige organisasjoner, Blockchain, Intelligente analyser og Avanserte maskinlæringsmetoder. Kort fortalt betyr det tid til å jobbe med egne eller felles prosjekter i arbeidstiden: https://www.bekk.no/hva-vi-gjor/synthesizer I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med ukentlige tilbud, både kulturelle, faglige og sportslige. Et innblikk i dette miljøet kan du få ved å følge oss på Instagram @livetibekk. Er du interessert i samspillet mellom strategi og teknologi? Vi ser etter deg som har interessen, talentet og kompetansen som kreves for å levere fremragende resultater til våre kunder. Dette innebærer en særlig interesse for samspillet mellom strategi og teknologi. Videre må du ha sterke analytiske evner og meget gode faglige kvalifikasjoner, evne å arbeide selvstendig og strukturert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Ikke minst må du være nysgjerrig, engasjert og like å ta initiativ.
10.08.2020 Oslo
Vis alle 17.612 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Gründer og daglig leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om The Innovation Effect AS