<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – The Innovation Effect AS The Innovation Effect AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring, kompetanse og nysgjerrighet i en stilling hvor du har som mål å bringe det beste av Rambøll til våre kunder gjennom å levere tilbud med en god beskrivelse av prosjektgjennomføringen som passer kundens behov og forventninger. For denne rollen trenger du helhetstankegang og evne til å lede prosessen fra tilbud til kontrakt samt se muligheter og utfordringer i prosjektene og utfordre til optimalisering. Hvis ønskelig kan kontorsted være Tønsberg eller Oslo. Er du vår nye Prosjektutvikler/ Tilbudsleder (Tender Manager) Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår enhet for salg og forretningsutvikling Som vår nye Prosjektutvikler/ Tilbudsleder (Tender Manager) blir du en del av vår enhet for Salg - og Forretningsutvikling. Enheten er nasjonal og du vil inngå i et team av erfarne og dyktige tilbudsledere. Enheten jobber på både små og store tilbud samt jobber med kursing og utvikling av tilbudsarbeid i Rambøll. Du vil jobbe både lokalt, nasjonalt og internasjonalt med kollegaer i hele Rambøll. Du rapporterer til Markedssjef Samferdsel & Byutvikling.   Som tilbudsleder vil du primært jobbe for Samferdsel & Byutvikling, men vil også samarbeide tett med Rambølls øvrige markedsorganisasjon nasjonalt og internasjonalt, juridiske ressurser og fagspesialister.   Du vil gjennom tilbudene samarbeide tett med våre faglige ressurser i å lete etter optimalisering av våre leveranser og beskrivelser. Du vil ha et særskilt ansvar for å beskrive oppgaveforståelse, scope og arbeidsomfang, og hvordan Rambøll bør gjennomføre prosjektet på en god måte. Du vil ha et særskilt ansvar for å videreutvikle Rambøll innen dette området sammen med andre i tilbudsteamet. Du bidrar også med kursing og utvikling av beste praksis innen oppgaveforståelse, scope/ arbeidsomfang og gjennomføring av prosjekter.   I noen tilbud vil du inngå i et team der du har primært fokus på oppgaveforståelse, i andre tilbud vil du ha hovedansvar for hele prosessen til kontrakt er tildelt og prosessen evaluert. I dette ligger også ansvaret for å lede, koordinere og utvikle tilbudsarbeidet og –prosesser i selskapet.   Vi leverer tilbud på mange forskjellige planprosjekter og flerfaglige samferdselsprosjekter innen veg, bane og konstruksjoner. Du må derfor håndtere flere tilbud samtidig, både store og mindre prosjekter. Du vil også være involvert i tilbud i ulike planfaser, både tidligfase, detaljplan og byggeplan samt prosjektutvikling i samarbeid med entreprenører i totalentrepriser. Rollen forutsetter en stor grad av selvstendighet, evne til å planlegge eget arbeid samt sosiale ferdigheter for å lede ressurser på tvers av selskapet i spesifikke tilbudsprosesser. Rollen krever også gode samarbeidsevner for å sikre leveranser fra fagspesialister samt evne til å utfordre når det trengs.   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Hovedansvar for oppgaveforståelse, scope og arbeidsomfang i utvalgte tilbud Hovedansvar for hele tilbudsprosessen i utvalgte tilbud, fra det besluttes å utarbeide et tilbud til kontraktstildeling og evaluering av prosessen Lede tilbudsteam og fagspesialister, møter og fremdrift i tilbudsprosesser Videreutvikle tilbudsarbeidet/ - prosessen med fokus på oppgaveforståelse og scope Intern kursing og opplæring av organisasjonen Være oppdatert på Rambølls strategier, tjenester og ressurser samt innovasjon   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Høyere utdannelse innen ingeniørfag eller samfunnsplanlegging Erfaring fra prosjektering- og eller ledelse av tverrfaglige prosjekter innen plan/ samferdsel/ byutvikling Erfaring med å lage prosjektbeskrivelser, organisere og planlegge samferdsels- eller plan- prosjekter God kjennskap til Bane NOR og/eller SVVs sine håndbøker for gjennomføring av prosjekter Ønskelig med erfaring i bruk av fremdriftsplanleggingsverktøy Ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, kontraktstandarder og entrepriseformer   I denne rollen vil det være en fordel om du også motiveres av utfordringer, er ansvarsbevisst og evner å fokusere på kundens behov og mål og hva som skal til for å skape gode prosjekter. Vi tenker at du er analytisk, strukturert, resultatbevisst, effektiv og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi tenker også at du er proaktiv, en prosessdriver og tør å utfordre når det er behov for det. Du er strategisk, har god forretningsforståelse, stor arbeidskapasitet og evner å formidle innholdet i Rambølls rolle som samfunnsrådgiver til kunden.     Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 17 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 16.02.2020.   Har du spørsmål?Kontakt gjerne Inger Anne Tho Bjørvik, Markedssjef Samferdsel & Byutvikling +47 952 36 477 eller Kai Midtskogen, Tilbudsleder Samferdsel & Byutvikling +47 970 89 426
22.01.2020 Drammen
Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring, kompetanse og nysgjerrighet i en stilling hvor du har som mål å bringe det beste av Rambøll til våre kunder gjennom å levere tilbud med en god beskrivelse av prosjektgjennomføringen som passer kundens behov og forventninger. For denne rollen trenger du helhetstankegang og evne til å lede prosessen fra tilbud til kontrakt samt se muligheter og utfordringer i prosjektene og utfordre til optimalisering. Hvis ønskelig kan kontorsted være Drammen eller Tønsberg. Er du vår nye Prosjektutvikler/ Tilbudsleder (Tender Manager) Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår enhet for salg og forretningsutvikling Som vår nye Prosjektutvikler/ Tilbudsleder (Tender Manager) blir du en del av vår enhet for Salg - og Forretningsutvikling. Enheten er nasjonal og du vil inngå i et team av erfarne og dyktige tilbudsledere. Enheten jobber på både små og store tilbud samt jobber med kursing og utvikling av tilbudsarbeid i Rambøll. Du vil jobbe både lokalt, nasjonalt og internasjonalt med kollegaer i hele Rambøll. Du rapporterer til Markedssjef Samferdsel & Byutvikling.   Som tilbudsleder vil du primært jobbe for Samferdsel & Byutvikling, men vil også samarbeide tett med Rambølls øvrige markedsorganisasjon nasjonalt og internasjonalt, juridiske ressurser og fagspesialister.   Du vil gjennom tilbudene samarbeide tett med våre faglige ressurser i å lete etter optimalisering av våre leveranser og beskrivelser. Du vil ha et særskilt ansvar for å beskrive oppgaveforståelse, scope og arbeidsomfang, og hvordan Rambøll bør gjennomføre prosjektet på en god måte. Du vil ha et særskilt ansvar for å videreutvikle Rambøll innen dette området sammen med andre i tilbudsteamet. Du bidrar også med kursing og utvikling av beste praksis innen oppgaveforståelse, scope/ arbeidsomfang og gjennomføring av prosjekter.   I noen tilbud vil du inngå i et team der du har primært fokus på oppgaveforståelse, i andre tilbud vil du ha hovedansvar for hele prosessen til kontrakt er tildelt og prosessen evaluert. I dette ligger også ansvaret for å lede, koordinere og utvikle tilbudsarbeidet og –prosesser i selskapet.   Vi leverer tilbud på mange forskjellige planprosjekter og flerfaglige samferdselsprosjekter innen veg, bane og konstruksjoner. Du må derfor håndtere flere tilbud samtidig, både store og mindre prosjekter. Du vil også være involvert i tilbud i ulike planfaser, både tidligfase, detaljplan og byggeplan samt prosjektutvikling i samarbeid med entreprenører i totalentrepriser. Rollen forutsetter en stor grad av selvstendighet, evne til å planlegge eget arbeid samt sosiale ferdigheter for å lede ressurser på tvers av selskapet i spesifikke tilbudsprosesser. Rollen krever også gode samarbeidsevner for å sikre leveranser fra fagspesialister samt evne til å utfordre når det trengs..   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Hovedansvar for oppgaveforståelse, scope og arbeidsomfang i utvalgte tilbud Hovedansvar for hele tilbudsprosessen i utvalgte tilbud, fra det besluttes å utarbeide et tilbud til kontraktstildeling og evaluering av prosessen Lede tilbudsteam og fagspesialister, møter og fremdrift i tilbudsprosesser Videreutvikle tilbudsarbeidet/ - prosessen med fokus på oppgaveforståelse og scope Intern kursing og opplæring av organisasjonen Være oppdatert på Rambølls strategier, tjenester og ressurser samt innovasjon   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Høyere utdannelse innen ingeniørfag eller samfunnsplanlegging Erfaring fra prosjektering- og eller ledelse av tverrfaglige prosjekter innen plan/ samferdsel/ byutvikling Erfaring med å lage prosjektbeskrivelser, organisere og planlegge samferdsels- eller plan- prosjekter God kjennskap til Bane NOR og/eller SVVs sine håndbøker for gjennomføring av prosjekter Ønskelig med erfaring i bruk av fremdriftsplanleggingsverktøy Ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser, kontraktstandarder og entrepriseformer   I denne rollen vil det være en fordel om du også motiveres av utfordringer, er ansvarsbevisst og evner å fokusere på kundens behov og mål og hva som skal til for å skape gode prosjekter. Vi tenker at du er analytisk, strukturert, resultatbevisst, effektiv og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi tenker også at du er proaktiv, en prosessdriver og tør å utfordre når det er behov for det. Du er strategisk, har god forretningsforståelse, stor arbeidskapasitet og evner å formidle innholdet i Rambølls rolle som samfunnsrådgiver til kunden.     Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 17 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Slik søker du Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 02.02.2020.   Har du spørsmål?Kontakt gjerne Inger Anne Tho Bjørvik, Markedssjef Samferdsel & Byutvikling +47 952 36 477 eller Kai Midtskogen, Tilbudsleder Samferdsel & Byutvikling +47 970 89 426
22.01.2020 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Bergen
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lene seg Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Stavanger
Du har jobbet to år eller noe lengre, og har genuin forretningsinteresse og -forståelse. Du kan klassiske strategi- og effektiviseringsmetoder og verktøy, eller kanskje du har erfaring med anvendelse av design eller teknologi i forretningsutvikling?   I Bekk Management Consulting (BMC) jobber vi primært innen tre definerte satsningsområder: • Kundesentrisk strategi og transformasjon • Nye forretningsmuligheter (nyskaping og innovasjon) • Datadrevet forretningsutvikling Kompetansebredden spenner fra klassisk strategi- og effektiviseringsmetodikk via service design og visualisering til teknologikompetanse innen arkitektur, smidig tilnærming, analyseverktøy som R, og prototyping. For å nevne noe. Hvem vi ser etter   Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef e.l. Du er glad i komplekse problemstillinger, er sterk faglig, og ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap. Utover klassisk strategi-/rådgivningsbakgrunn, er vi også ute etter deg med erfaring som utvikler eller designer og som har genuin forretningsinteresse og -forståelse. Et faglig og sosialt miljø   Vi er en gjeng som ønsker å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Bekk har et stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med ukentlige tilbud, både kulturelle, faglige og sportslige. Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!
04.09.2019 Oslo, Trondheim
Vis alle 26.036 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Gründer og daglig leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om The Innovation Effect AS