<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Spa-hotell Velvære AS Spa-hotell Velvære AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi søker etter postassistent til fast stilling Avdeling onkologi, Medisinsk divisjon.Vi behandler pasienter med blodsykdommer og flere typer kreft med unntak av barn med kreft, gynekologisk og nevrologisk kreft. Behandlingen består i hovedsak av cellegift, immunsuppresjon og transfusjoner. Poliklinikken har kjernetid fra kl 0800 – 1600 med dagturnus.Hos oss blir du delaktig i et faglig og meget godt arbeidsmiljø.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Sikre kontinuitet og god arbeidsflyt på avdelingen Opprettholde gode rutiner som garanterer god hygiene og forsvarlig mathåndtering i kjøkkenet. Holde orden og utføre forefallende arbeid i kjøkkenet Bestille mat via Nutshell Servere mat til pasienter Hente cytostatika og blodprodukter Levere prøver  Rydde på plass varer fra AGV Påfylling av medisinske forbruksvarer på behandlingsrom Mange av arbeidsoppgavene er fysisk krevende  Kvalifikasjoner Må ha erfaring med tilsvarende arbeid innen helsesektoren Personlige egenskaper Du må trives i et hektisk arbeidsmiljø, like utfordringer og ha evne til nytenkning Evne til å arbeide selvstendig så vel som i team Gode samarbeidsevner og fleksibilitet Være positiv, serviceinnstilt og utadvendt Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
10.08.2020 Lørenskog
Vil du bli vår nye kollega? Vi utlyser ettårig vikariat for sykepleier ved smertepoliklinikken med mulighet for fast stilling. Smertepoliklinikken utreder og behandler pasienter med langvarige smerter.  Vi har et tverrfaglig miljø med til sammen 10 årsverk som utgjør sykepleiere, fysioterapeut, kiropraktor, psykiater, psykolog og merkantilpersonell utgjør et team rundt pasientbehandlingen. Legene på smertepoliklinikken er organisert under anestesiavdelingens legeseksjon. Arbeidsoppgaver Assisterer lege ved blokkader Utføre selvstendige prosedyrer som bla infusjoner Sykepleier er koordinator for egne pasienter Oppfølging av timebestilling Legemiddelnedtrapping Tverrfaglige samtaler med behandlere  Deltar på gjennomgang av henvisninger  Holder kurs for pasienter - introduksjon- og mestringskurs  Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier Erfaring lignende virksomhet er ønskelig Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Evne å arbeide selvstendig  Personlig egnethet Trives med å jobbe i tverrfaglige team  Vi tilbyr Muligheter for å utvikle smertepoliklinikkens fremtidige veivalg Gode velferdstilbud for ansatte f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
10.08.2020 Lørenskog
Avdeling for infeksjonssykdommer er en av landets største spesialavdelinger innenfor fagfeltet. Det er 29 senger fordelt over to sengeområder og med vel 3500, i all hovedsak øyeblikkelig hjelp innleggelser årlig. Sengeområde S402 består av 22 senger og ledes av en seksjonsleder og enhetsleder. Vi har som mål at pasienter og pårørende skal få medisinsk behandling av høy kvalitet, samt bli ivaretatt på en profesjonell og respektfull måte. Identifiserer du deg med disse verdiene og har du lyst til å være med å videreutvikle vår avdeling? Dersom du trives med å ta ansvar i en spennende, hektisk og variert hverdag, kan dette være stillingen du ser etter. Vi kan tilby deg videreutvikling innenfor et spennende fagområde og ledelse med god opplæring i et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø. Vi søker etter deg som er resultatorientert og motivert for å lede. Enhetslederstillingen er relativt nyopprettet, derfor vil arbeidsoppgaver og ansvarsområder kunne forandres over tid. Daglig drift og arbeidstidsplanlegging ligger til stillingen. Enhetsleder vil arbeide på dagtid med arbeid hver tredje helg. Arbeidstid fra klokken 07 må tidvis påberegnes.Alle søkere må søke elektronisk. Tiltredelse etter avtale.  Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål omkring stillingen.   Arbeidsoppgaver Bistå seksjonsleder med administrative oppgaver i tilknytning til hele seksjonen Seksjonsleders stedfortreder Medansvar for bemanning, turnus- og arbeidstidsplanlegging og rekruttering Koordinere en effektiv drift og pasientflyt Medansvar for budsjett, fag og HMS Sikre foretakets, avdelingens, seksjonens mål- og resultatoppnåelse  Personalansvar Pasientbehandling Kvalitetssikring og oppfølging av pasientsikkerhet Inngå i avdelingens lederteam Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Ledererfaring og/eller lederutdanning er ønskelig Driftsforståelse Klinisk erfaring fra sykehus eller annen institusjon.  Erfaringer fra infeksjonsfaget vil kunne være en fordel Kjent med Gat og Personalportalen som arbeidsverktøy er en fordel Erfaring med forbedringsarbeid er ønskelig Personlige egenskaper Har et ønske og motivasjon for å lede Strukturert og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring Løsningsorientert med evne til å ta beslutninger og prioritere i en variert hverdag Gode datakunnskaper og skriftlige fremstillingsevner Høyt energinivå og stor arbeidskapasitet Gjennomføringsevne Fleksibel Kunnskapsrik, endringsvillig og engasjert Erfaring med lignende arbeidsoppgaver vektlegges Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø Mulighet for videreutvikling innenfor fagområdet ledelse Ahus lederskole En avdeling med et godt arbeidsmiljø Kultur- og fritidstilbud Vi kan være behjelpelig med barnehage og bolig
10.08.2020 Lørenskog
Dagkirurgisk senter utfører per i dag ca. 9000 inngrep per år. Vi er ca. 110 medarbeidere på Ski sykehus og på Nordbyhagen, med høy kompetanse innen fagområdene operasjon, anestesi, pre-/ postoperativ, kontor og renhold. Vi er stolte av vår aktive og flotte avdeling! Ved DKS utføres operasjoner hovedsakelig i narkose. Våre pasienter er både barn og voksne. Vi har 8 fagområder, fordelt på gastro øvre / nedre, kar/thorax, urologi, øre-nese-hals og bryst- og endokrinkirurgi, ortopedi og gynekologi. I tillegg yter vi også anestesi og pre-/ postoperativ service til pasienter ved tannklinikken. Vårt mål er at pasienten skal føle seg trygg og ivaretatt fra oppmøte i resepsjonen til hjemreise etter utført behandling. Det er ansatt ca.30 operasjonssykepleiere som går i ulike vakter mellom kl. 07 og 16 på hverdager. Avdelingen er stengt alle helger og røde dager. Vi søker dyktige, engasjerte kolleger til en 100 % fast stilling, og til et svangerskapsvikariat i 100 % stilling. Arbeidsoppgaver Steril assistanse og koordinerende operasjonssykepleie.  Alle ansatte har en primærseksjon hvor man har hovedarbeidsoppgavene sine og får spesialkompetanse, og en sekundærseksjon hvor man deltar på generelle inngrep sammen med en erfaren kollega. I forbindelse med sommerdrift /ferieavvikling går vi på tvers av seksjonene. De kirurgiske inngrepene spenner fra enklere operasjoner i narkose, til svært kompliserte og langvarige inngrep hvor pasienten legges inn i etterkant. Kvalifikasjoner Søkere må ha autorisasjon som operasjonssykepleier. Erfaring med dagkirurgi er en fordel, men grundig opplæring vil bli gitt. Personlige egenskaper Vi ønsker at du er fleksibel og liker en aktiv arbeidshverdag. Vi har fokus på høy kompetanse og kvalitet, så vi ønsker en kollega som er faglig engasjert og nysgjerrig. Vi søker også deg som bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Vi kan tilby en avdeling med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver! Operasjonsseksjonen har god drift, pasientbehandling av høy kvalitet og  godt arbeidsmiljø som hovedfokus. Vi kan tilby et svært godt kollegialt miljø hvor vi støtter og tar vare på hverandre. Vi tilstreber at alle nyansatte skal få gå med en erfaren kollega den første tiden.  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv.  Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for bolig og barnehage.  
10.08.2020 Lørenskog
Vi som jobber ved palliativt senter har som mål å bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende gjennom å skape en trygg ramme hjemme og på sykehus. Våre leger, sykepleiere og øvrig fagpersonell tilbyr oppfølging i samarbeid med fastlege og omsorgstjeneste i kommunene. Vi tilbyr poliklinisk behandling på sykehuset, eller innleggelse i vår sengeenhet ved behov for avansert palliativ behandling.  Vi har nå ledig et 11 måneders vikariat som spesialsykepleier/sykepleier Arbeidsoppgaver Bidra til å sikre høy kvalitet i pasientrettet arbeid for hjemmeboende pasienter i samarbeid med legetjenesten. Tett dialog med samarbeidende instanser som kreftkoordinatorer, palliativ sengepost og kommunehelsetjenesten Veiledning og undervisning i palliasjon til helsepersonell i 1. og 2. linjetjenesten Dagstilling, med arbeid hver 3.helg Kvalifikasjoner Utdanningsnivå: Høyskole/Universitet Autorisert sykepleier, fortrinnsvis med videreutdannelse innen kreftsykepleie og palliasjon eller annen relevant utdannelse. Erfaring fra kreftpasienter og palliasjon i sykehus og i kommunehelsetjenesten Erfaring fra tilsvarende arbeid God kjennskap til kommunale tjenester Minimum 5 års sykepleiererfaring. Personlige egenskaper Vi søker deg som tar initiativ og ansvar Du har gode kommunikasjonsevner og gode evner til samarbeid og teamarbeid Du er løsningsorientert Vi ønsker en kollega som er strukturert, stabil og oppsøker faglig og personlig utvikling Personlig egnethet vektlegge Tåler den lidelsen som ikke kan lindres Har evne til å omstille seg på kort tid Førerkort Vi tilbyr Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Del av Norges største palliative senter En enhet som kan tilby høy faglig kompetanse, med fokus på fagutvikling og kvalitet Engasjerte og hyggelige kollegaer.
10.08.2020 Lørenskog
Vi har flere ledige 6 og 12 mnd-vikariatAlle søkere må søke elektronisk, og søknadsblankett for legestilling i WebCruiter kan benyttes. Arbeidsoppgaver Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav Stillingen inngår i vaktordning Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av pasienter. Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatorisk interne og eksterne kurs. Hver lege som deltar i spesialistutdanning får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Det tilstrebes at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid Den som skal ansettes i stillingen må ha interesse for fagutvikling og pasientsikkerhet, for slik å bidra til et koordinert helsetilbud og bedre samhandlingskompetanse mellom helseforetak og primærhelsetjenesten Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden i Medisinsk divisjon. Arbeidssted kan imidlertid endres dersom arbeidsgiver har nødvendig behov for dette, eller dersom dette følger av utdanningsavtalen. Som ferdig spesialist må den ansatte påregne arbeid ved Ski sykehus Du må påregne selv å veilede og undervise annet helsepersonell Som ferdig legespesialist vil du utføre oppgaver du er kvalifisert for og som helseforetaket har behov for å få utført Kvalifikasjoner Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig Søker må ha gjennomført skandinavisk turnustjeneste Relevant yrkeserfaring vektlegges Gjerne interesse for, og erfaring med forskning Personlige egenskaper Personlig egnethet vil vektlegges Evne og vilje til samarbeid Gode kommunikasjonsevner Gjerne erfaring fra forskning Vi tilbyr Stort pasientvolum Et sterkt fag- og forskningsmiljø Internundervisning og veiledning Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm Mulighet for barnehageplass og bolig Gode velferdstilbud og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
10.08.2020 Lørenskog
 Det er ledig stilling som assisterende seksjonsleder med fagansvar ved Medisinsk poliklinikk på Akershus universitetssykehus Kongsvinger. Akershus universitetssykehus Kongsvinger har følgende oppgaver: pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Sykehuset i Kongsvinger er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal i Innlandet, Eidsvoll og Ullensaker i Viken. Er du en engasjert sykepleier som setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker! Medisinsk poliklinikk tar i mot pasienter for utredning og behandling  av generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og  stoffskiftesykdommer. Personalgruppen består av faglig engasjerte sykepleiere og spesialsykepleiere som jobber i tett samarbeid med fagansvarlig lege. Seksjonen har sykepleierpoliklinikk innen følgende fagområder: diabetes, hjertesvikt, IBD, lunge, overvekt, søvnenhet  med maskebehandling og observasjonspost.  Dialyseenheten og Kreftenheten med Palliativt team er underlagt seksjonsledelsen ved Medisinsk poliklinikk. Som assisterende seksjonsleder med fagansvar vil du jobbe tett sammen med seksjonsleder. Ved fravær er du seksjonsleders stedfortreder.    Ved intern ansettelse kan eventuell annen stilling bli ledig.    Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelps pasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientforløp i regionens største kompetansevirksomhet.      Arbeidsoppgaver Koordinere og tilrettelegge for fagutvikling i samarbeid med leder og i samsvar med sykehusets strategiplan og avdelingens målsetting.  Ha ansvaret for å lære opp nyansatte i de ulike oppgavene i poliklinikken Kunne bistå i poliklinikken ved behov. Dette innebærer varierte oppgaver som kan være fysisk utfordrende. Administrere timebøker  Ansvar, i samarbeid med leder, med å sikre poliklinikkens daglige drift og bidra til at enheten drives i samsvar med politiske og økonomiske føringer og vedtak Tilrettelegge for og være pådriver i avdelingens forbedringsarbeid Stillingen inngår i seksjonens lederteam Kvalifikasjoner Ønskelig med lederutdanning/ledererfaring og interesse for ledelse Relevant sykepleiererfaring med minimum 2 års klinisk erfaring Erfaring fra lignende virksomhet er en fordel  Kjennskap til pasientadministrativt system DIPS Kjennskap til Gat og Personalportalen Gode norsk kunnskaper  Personlige egenskaper Interesse for fag og ledelse   Gode samarbeidsevner, god til å få ting til å skje gjennom andre Ser løsninger og har evner til å prioritere i en travel hverdag Gode kommunikasjonsevner Evne til å være fleksibel  Helhetstenkende Verdsette tverrfaglig samarbeid og tilrettelegge for dette Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper Evne til å få fram det beste i hver enkelt ansatt  Miljøskaper  Vi tilbyr Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement En arbeidsplass som er en IA(inkluderende arbeidsliv) - bedrift Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø i stadig utvikling Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet Gode pensjonsordninger i KLP 
10.08.2020 Kongsvinger
Vi søker en fagperson med bred erfaring fra psykisk helsevern og gjerne også fra psykisk helsearbeid. Du må like å arbeide med personer med alvorlige psykiske lidelser, som er i behov av langvarige og koordinerte tjenester. Vi ønsker at du har erfaring fra ACT/FACT-modellen og behandling der recoveryperspektivet står sentralt. Hvilken profesjonsutdanning du har er mindre viktig enn det å ha faglig interesse for å arbeide på den spesifikke måten som kreves i et FACT-team. Vi søker etter deg som er opptatt av faglig ledelse og å utvikle et godt team som utnytter tverrfaglighet, klinisk ekspertise og behandlingssystemet til beste for pasient. Ambulant team har et sterkt faglig engasjement og jobber oppsøkende og arenafleksibelt mot en pasientgruppe som i liten grad kan nyttiggjøre seg vanlig poliklinisk tilbud. Teamet får varierte oppdrag både i henhold til diagnostisering, eksponeringsbehandling, stabiliserende uteoppfølging og jobber ofte med sosialfaglige utfordringer. 70% av teamets konsultasjoner gjennomføres utenfor DPS-ets lokaler.   Et av avdelingens satsingsområder er å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. Som en del av denne satsingen er avdelingen, i samarbeid med kommunene, for tiden i en prosess hvor det vurderes å etablere FACT-team. Ambulant team vil i så fall bli en del av FACT-teamet i vårt DPS-område. Teamleder vil ha en svært sentral rolle både i teamet og i arbeidet med å forankre modell og arbeidsmetodikk sammen med samarbeidspartnere.DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø, med ca. 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPS-et ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.   DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit. Avdelingen deler lokaler med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikken, noe som gir et godt grunnlag for samarbeid om tjenester til pasientenes beste. Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver Vurdering, utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste Veiledning Teamledelse som inkluderer fordeling av pasienter, møteledelse, oppfølging av pasientflyt og faglig ledelse og tjenesteutvikling Kvalifikasjoner Psykologspesialist/psykiater, klinisk sosionom og/eller psykiatrisk sykepleier/vernepleier med relevant videreutdanning kan alle søke på teamlederfunksjonen Erfaring av eller ønske om teamledelse  Erfaring fra arbeid ACT/FACT-modellen er ønskelig  Erfaring fra å arbeide i recovery-orienterte tjenester er ønskelig  Utrednings- og behandlingskompetanse vektlegges Førerkort Personlige egenskaper Vi ønsker engasjerte medarbeidere med faglig interesse for å arbeide etter FACT-modellen Selvstendig og strukturert Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo Vi har en flott kantine og mange hyggelige medarbeidere! 
10.08.2020 Lillestrøm
Vis alle 17.922 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Spa-hotell Velvære AS