Ledig stilling

Åpen søknad – Din Din

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Er du vår nye kollega?Nevroklinikken ved Ahus er blant landets største enhet for nevrologi, og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemetSeksjon for Nevrorehabilitering er en seksjon under Nevroklinikken og består av en døgnenhet med 18 senger og en rehabiliteringspoliklinikk.Vår målgruppe er pasienter med nevrologiske lidelser, spesielt hjerneslag. Hovedmålet er at pasienten etter et aktivt, tverrfaglig behandlingsopplegg skal kunne komme hjem og fungere best mulig. Tverrfaglig samarbeid er grunnpilaren i vårt arbeid. Det innebærer systematisk kartlegging med fokus på pasientens rehabiliteringspotensiale, ressurser og egne mål. Vår virksomhet ligger utenfor sykehuset ved NKS sine lokaler. Her trives pasienter og personalet i tilrettelagte lokaler.Vi har ledig vikariat i 20% for sykepleierstudent / helsefagarbeider/ hjelpepleier fra d.d. Stillingen er en helgestilling i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.  Det vil være muligheter for å jobbe ekstravakter utover dette.Alle søkere må søke elektronisk. Kom gjerne innom for en uformell samtale.   Arbeidsoppgaver Klinisk sykepleie til rehabiliteringspasienter. Primærsykepleieansvar.  Ansvar for utforming og oppfølging av pasientens behandlingsplan. Oppfølging av pasienter i forløp fra mottak til utreise og framtidsplanlegging. Samhandling med primærhelsetjenesten. Ivaretakelse av pårørende/ barn som pårørende. Tverrfaglig samarbeid. Kollegaveiledning Kvalifikasjoner Ønskelig med kompetanse og erfaring innen nevrologi, spesielt hjerneslag Klinisk erfaring fra rehabiliteringsfeltet er en fordel Arbeid i tverrfaglig team Ønskelig med erfaring fra å jobbe kunnskapsbasert Autorisert helsefagarbeider/ hjelpepleier. Må beherske norsk både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Liker å arbeide selvstendig Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig Er engasjert og sosial Sprer positive holdninger og har godt humør Evner å være fleksibel Tar ansvar og initiativ i et arbeidsfellesskap. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Nyansattopplæring Kollegaveiledning Utfordrende arbeidsoppgaver, ingen dag er lik Faglig, stabilt og stimulerende arbeidsmiljø Internundervisning/ årshjul / fagdager Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst Kort reisevei til Oslo
25.06.2019 Lørenskog
S
19.06.2019 Austevoll
Om privat hjemmetjeneste: Stendi Hjemmetjeneste holder til i Gabels Park og bistår både beboere og kunder utenfor boligen. Som privat leverandør leverer vi oppdrag på bestilling fra kunde eller pårørende. Det kan være alt fra ordinære hjemmetjenester til besøksvenn og stasjonære oppdrag hvor man er hos kunden over lengre tid. Oppdrag kan være forutsigbart og løpe over lengre tid, men vi får også inn spennende oppdrag med kort tidsfrist. Da er det viktig at hele teamet samarbeider om å dekke de oppdragene som kommer inn, slik at vi kan stille opp på kort varsel. Vi har fokus på den enkelte kunden og imøtekomme dens ønsker og behov. Som privat leverandør ønsker vi å tilby det lille ekstra som gir kunden trygghet. Det som skiller privat og offentlig helse – og omsorgstjenester er i hovedsak at kunden selv definerer innhold og tid på tjenesten, gjerne i samråd med kvalifisert personale fra oss. I tillegg tilbyr vi hjelp til praktiske gjøremål som handling, sosialt samvær, kulturelle opplevelser, matlaging, rengjøring, følge til lege og lignende. Vi tilbyr en helhetlig tjeneste og ønsker å hjelpe mennesker i alle stadier i livet, alt fra småbarnsfamilier til eldre og funksjonshemmede.  Trygghetsalarm: Stendi tilbyr også trygghetsalarm til beboerne og privatpersoner som ønsker mer trygghet i eget hjem. Alarmen er et hjelpemiddel dersom brukere/beboerne er i behov for akutt medisinsk hjelp. Ansvarlig på vakt vil ha ansvar for at alarmen blir besvart og iverksettelse av uttrykning.  Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene består i å yte pleie- og omsorgstjenester til beboere og kunder. Dette kan være både planlagte oppdrag eller ved akutt utrykning med behov for medisinske vurderinger, både i og utenfor Gabels Park. Hos oss er det mulig å utvikle seg sammen med kompetente og hyggelige kollegaer i et arbeidsmiljø preget av våre verdier: omtenksomme, profesjonelle, engasjerte og nytenkende. Vi har tredelt turnus med døgnbemanning. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.  Om deg: Stendi tilbyr tverrfaglige tjenester og søker sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som ønsker å gjøre en forskjell. Vi søker sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker fast ansettelse. Du er omsorgsfull og løsningsorientert og vil være med å skape en trygg og god hverdag for våre beboere og kunder. Du er serviceinnstilt og møter kundene med respekt og verdighet. Du er faglig dyktig og trygg i rollen. Du er ikke redd for å ta initiativ eller egne avgjørelser, og du er samtidig en god lagspiller. Du kan stille opp på kort varsel, og er ikke redd for å ta i et tak når det trengs.     Autorisert sykepleier eller helsefagarbeider. Vi har også behov for sykepleiestudenter. Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har bestått B2 Du har oppholds – og arbeidstillatelse i Norge Godkjent politiattest Førerkort klasse B. Du behersker de vanligste IKT-verktøy, samt har god kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy. Vi bruker CosDoc. Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønskelig.   Ledige Stillinger: 56,92% Sykepleier, dag/kveldsstilling med hver 3.helg 17,25% Sykepleier, hver 3. helg 17.25% Helsefagarbeider, hver 3. helg 98,94% Helsefagarbeider med hver 3. helg 63,97% Helsefagarbeider med hver 3. helg Tilkallingsvikarer, sykepleier og helsefagarbeider Vi søker også engasjerte sommervikarer. Hos oss får du:   Gode pensjonsordninger Individuell avlønning Kurs, opplæring og kompetanseutvikling IA-bedrift Fleksibel arbeidstid og turnus Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss.
04.02.2019 Oslo
Vi trenger vikarer både ved hjemmetjenesten, sykehjemmet og på hovedkjøkkenet fra 17.Juni - 12.August. Arbeidsoppgavene består av pleie, omsorg og miljøtiltak for våre brukere. For å søke hos oss må du : Ha gode norsk kunnskaper Være 18 år, positiv, omsorgsfull og ha gode samarbeidsegenskaper Fremlegge gyldig politiattest Dersom du vil søke i hjemmetjenesten må du ha sertifikat.
30.01.2019 Austevoll
Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte medarbeidere! Dersom du ønsker å jobbe på Risenga bo og omsorgssenter og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad blir du samtidig registrert i vår CV database, slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. Ved å sende inn en åpen søknad samtykker du til at din CV og søknad blir oppbevart i vår CV database i inntil seks måneder.
08.06.2018 Asker
Ønsker du å være en del av et aktivt tverrfaglig miljø og liker faglige utfordringer?På seksjon A har vi ledig deltidsstilling, såkalt helgestilling, med arbeid hver 3. helg i todelt turnus. I tillegg har vi behov for flere tilkallingsvikarer. Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen er beliggende på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter i alderen 18-65 år med alvorlig psykisk lidelse. Avdelingen har 30 senger fordelt på tre lukkede seksjoner. Seksjon A har 11 døgnplasser og gir tilbud om utredning og behandling til personer med en alvorlig psykisk lidelse, i hovedsak personer med psykoselidelser og rusavhengighet med samtidig psykisk lidelse (ROP-pasienter). Vi er en seksjon med tverrfaglig sammensetning, engasjerte medarbeidere med fokus på teamarbeid og god lagånd. Vi har ett godt fagmiljø og har bygget kompetanse på behandling av ROP-pasienter, åpen dialog i nettverksmøter og ERM (Early Recognition Method) som metode og satsningsområde for faglig utvikling. Nå er vi også med i et pilotprosjekt i Kognitiv Miljøterapi. På grunn av pasient og personalgruppenssammensetning oppfordres menn til å søke Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Ivareta det miljøterapeutiske arbeid og praktiske gjøremål Miljøterapeutiske vurderinger og tiltak i samråd med ansvarsvakt og kolleger Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig Bidra til kunnskapsbasert praksis Kvalifikasjoner Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier Sykepleier/vernepleierstudenter og andre studenter med relevant sosial- eller helsefaglig studieretning oppfordres også å søke Erfaring med arbeid innen psykisk helsevern eller rusfeltet er ønskelig Gode norskkunnskaper Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Stillingen fordrer at du kan stå i krevende situasjoner. Ha evnen til sikkerhetsbevissthet. Være observant og til stede i alle situasjoner. Evner å ta selvstendige avgjørelser og samtidig jobbe i team. Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og faglige diskusjoner. Mye latter og godt humør i et veldig godt arbeidsmiljø Kurs i verbal og fysisk konflikthåndtering Opplæring og veiledning Faglig utvikling Teamarbeid Gode velferdstilbud med bl.a. hytteleie og diverse rabatter Treningsfasiliteter Gratis parkering
25.06.2019 Skedsmo
Er du ute etter en spennende arbeid som sykepleier , er kanskje Akuttmottaket ved AHUS Kongsvinger det rette stedet. Akuttmottaket tar i mot alle typer pasienter, kirurgisk poliklinikk 24/7, pasienter til mulig øyeblikkelig hjelp innleggelse til husets kirurgiske, føde / barsel, ortopedisk og indremedisinske sengeposter og intensivavdeling. Akuttmottaket AHUS Kongsvinger har teammottak for alvorlig syke medisinske pasienter, og er del av traumesystemet i Helsesørøst. Akuttmottaket tar også imot og stabiliserer akutt syke barn, før videresending til AHUS Nordbyhagen  eller OUS. Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter.       Arbeidsoppgaver Den ansatte skal utføre generell sykepleie og akuttsykepleie etter gjennomført opplæring og sertifisering. Fokusområder er triagering og overvåkning av pasientens vitalparametre ved hjelpe av moderne overvåkningsutstyr. Fra 2020 innføres bruk av elektronisk kurve.   Sykepleier i Akuttmottak står i tverrfaglige mottaksteam og er operatør på nødnettsentral. Sykepleier i Akuttmottak samarbeider tverrfaglig. Kvalifikasjoner Vi søker primært etter sykepleiere med spesialutdanning i Akuttsykepleie eller A-I-O utdanning. Sykepleiere med relevant yrkeserfaring, som fra prehospital tjeneste, legevakt eller sengepost kan søke. Søkere med realkompetanse i MetaVision elektronisk kurve kan bli foretrukket, der det ellers står likt mellom søkere. Det stilles krav om gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon/ dokumentasjon.  Personlige egenskaper Det er viktig at ansatte i Akuttmottaket har evne til å tilegne seg praktiske ferdigheter raskt, at man har evne til å prioritere, skjønner betydningen av å samarbeide med andre, er nøye med muntlig og skriftlig rapportering. Det er viktig at den ansatte er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Egenskaper som fleksibilitet og lyst til å gi det lille ekstra i avdelingens faglige utvikling blir verdsatt.  Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Alle  nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. Vi tilbyr opplæring, lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Vi kan tilby en varierte oppgaver og arbeid i et positivt og aktivt miljø. Vi anvender fleksible arbeidsplaner, men arbeidet vil innebære jobb hver 3. helg i snitt og arbeid på natt. Ved ansettelse av intern søker, vil det kunne tilbys vikariat i tilsvarende størrelse - i anslagsvis 1 år, og med mulighet for forlengelse.
25.06.2019 Kongsvinger
Vi har ledig to vikariater i 100 % stilling på gastrolab, Nordbyhagen. Mulighet for fast ansettelse.Gastrolab er en serviceavdeling for polikliniske og inneliggende pasienter. Det utføres undersøkelser av spiserør, mave, tarm, galle og bukspyttkjertel som kolo-, sigmo- og gastroskopier. Vi har en stor og kompleks gastrolab hvor leger og sykepleiere arbeider side ved side, og vi er med på mye spennende forskning innen fagområdet. Fordi noen av våre flinke sykepleiere har andre oppgaver og tar videreutdanning, er det nå ledig to vikariater fra høsten av, med mulighet for fast ansettelse. Gastrolab er organisert i medisinsk divisjon, og har drift både ved Ski sykehus og på Nordbyhagen.Åpningstidene er pr dags dato på dagtid mellom kl 8-16, men dette kan endres . Alle sykepleiere har hjemmevakter, også i helgene. Ved eventuell intern ansettelse vil det bli ledig vikariat. Alle søkere bes søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Ta hånd om pasienten og assistere legen under de ulike skopiundersøkelsene. Utføre pH-målinger, pusteprøver og kapselendoskopier. Håndtere mye medisinskteknisk utstyr og følge prosedyrer. Vask og håndtering av skop og annet utstyr ved avdelingen. Administrere biologisk intravenøs behandling til våre IBD-pasienter Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier med minimum 5 års klinisk praksis fra sykehus eller tilsvarende. Ønskelig med erfaring fra fagområdet gastromedisin/kirurgi og gastrolab-erfaring, med interesse for IBD. Personlige egenskaper Vi søker deg som liker å jobbe teknisk, både selvstendig og i team, og som er trygg på deg selv. Du må trives i å jobbe i et hektisk miljø, samt ha varierte arbeidsoppgaver. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Ansatte med høy kompetanse. Spennende stilling til deg som er interessert i gastromedisinske pasienter Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass. Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo.
25.06.2019 Lørenskog
Vis alle 21.850 ledige stillinger
Les mer om Din

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Eximia-terapaut

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter