Ledig stilling

Åpen søknad – Din Din

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi har nå en ledig fast stiling som ROS medarbeider. Vi søker etter person med minimum tre årig utdanning som kunne tenke seg å jobbe mot den yngre del av vår pasientgruppe.   ARA Kongsvinger poliklinikk er en av totalt ni seksjoner innenfor Avdeling Rus og Avhengighet (ARA), Ahus HF. Poliklinikken ligger ved sykehuset i Kongsvinger og betjener 5 kommuner i Sør Hedmark.  ARA Jobber aktivt med videreutvikling av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet innenfor rammene av helhetlig, enhetlig og integrert behandling. ARA Kongsvinger er en liten poliklinikk som har gode rammer og rutiner og vi samarbeider godt med andre instanser i vår region. Vi ønsker å fortsette å være kreative og innovative i vårt tjenestetilbud. Vi er et tverrfaglig team bestående av lege, psykologer, sykepleiere, sosionom, samt fagkonsulenter.    ROS står for regional oppsøkende samhandlingsprosjekt. Dette tilbudet retter seg mot de unge eller til pasienter som av forskjellige grunner ikke nyttiggjør seg det øvrige tilbudet poliklinikken på ARA kan tilby. ROS jobber for en stor del med tidlig intervensjon ut fra tanken om at forebygging er bedre enn behandling. Det er et samarbeid mellom DPS og 4 kommunene i opptaksområdet vårt. ROS og ARA er i en omstillingsfase og det kan være at tilbudet endrer seg over tid. I så fall vil ROS kunne bli innlemmet i ARA sitt øvrige tilbudet. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil omfavne samtaler med ungdommer og deres pårørende og møter med andre instanser involvert i arbeid med ungdommen. Primært vil det dreie seg om utredning og kartlegging av rus og psykisk helse. ROS er et ambulerende tilbud og du skal kunne disponere og kjøre bil. Mye av jobben din vil skje et annet sted enn på poliklinikken. Du vil delta i møter med andre instanser (VG, politi, BUP, barnevernet, med mer) og vil ha ansvar for veiledning av andre faggrupper.    Kvalifikasjoner Vi søker etter en person med tre årig utdanning som brenner for "tidlig intervensjon" og ønsker å jobbe ambulerende. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med rus og psykisk lidelser. Tidligere erfaring fra arbeid med ungdom vil bli vektlagt.   Krav om førerkort, klasse B og bil.  Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.   Personlige egenskaper Du skal kunne arbeide selvstendig, men også fungere i team. Personlig egnethet vektlegges sterkt. Vi ønsker oss en kollega som er effektiv, målrettet og grundig. Du skal kunne se muligheter i stedet for begrensinger og være en positiv bidragsyter i et allerede godt arbeidsmiljø.  Vi tilbyr Vi kan tilby et godt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø og en spennende jobb. Gode velferdstilbud for ansatte i Ahus: Hytteleie, teaterbillett, mm. Nærhet til naturskjønne omgivelser. Trivelige lokaler , gode kolleger.  
18.09.2019 Kongsvinger
Vår visjon er "Menneskelig nær - faglig sterk" Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575.000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientbehandling. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.  Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har universitetsstatus.Klinikken har egen forskningsavdeling og avdeling for stabs- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom inkludert barneovervåkning og avansert hjemmesykehus, poliklinikk, habilitering, barn og unges psykiske helse, og avdeling for leger,Klinikken er organisert som en komplett og moderne barne- og ungdomsklinikk med øvre aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.Avdeling nyfødtintensiv behandler premature barn fra gestasjonsalder 26 uker, syke nyfødte og barn under 3 måneder som trenger intensivbehandling. Avdelingen har 23 senger fordelt på intensiv og intermediær og jobber ut ifra familiebaserte omsorgsprinsipper. Fødeavdelingen på Ahus er en av landets største og har ca 5.000 fødsler årlig. Ca 10 % av de som fødes på Ahus innlegges avdeling nyfødtintensiv.Avdelingen har ca. 60 sykepleieårsverk med to seksjonsledere under avdelingsleder. Legene ved avdelingen er i dag organisert i avdeling leger. Det er et tett samarbeid mellom avdeling leger og avdeling nyfødtintensiv, og seksjonsoverlegen inngår i lederteamet i avdeling nyfødtintensiv.  Tverrfaglig samarbeid er svært viktig og avdelingsleder kan ha sykepleier- eller medisinsk bakgrunn. Vi har et nært samarbeid med andre sykehus og da særlig OUS.  Avdelingen har engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Avdelingen har også et ambulerende team hvor barn får oppfølging i hjemmet av kvalifisert personell. Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe. Vil du bli vår nye leder?Vi søker deg som vil lede og videreutvikle Avdeling NyfødtintensivVi er på jakt etter en leder som kan være med å videreutvikle Barne – og ungdomsklinikkens nyfødtintensiv avdeling. Du har faglig kompetanse, engasjement for å jobbe med kvalitet og omsorg innen nyfødtmedisin, interesse og erfaring innen ledelse, og vil bidra til godt tverrfaglig arbeid og helhetstenkning.   Arbeidsoppgaver Ledelse og videreutvikling av Avdeling nyfødtintensiv Lede kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og intern strategiplankompetanseutvikling Systematisk kompetansebygging, faglig og tverrfaglig utvikling Bygge kultur for læring og kunnskapsutvikling og initiere forbedring Tilrettelegge for forskning Budsjett-, personal-, fag- og resultatansvar Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging                  Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning fra høyskole/universitet (medisin / sykepleie) Erfaring fra nyfødtmedisin Ledererfaring med gode resultater God kjennskap til sykehus, fagmiljø innenfor barne- og ungdomsmedisin generelt og nyfødtbehandling og -omsorg spesielt Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid Ønskelig med lederutdanning Ønskelig med forskningsinteresse/kompetanse Ønskelig med godt nettverk i fagmiljøene nasjonalt   Personlige egenskaper Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i klinikk og med samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset Evne til strategisk tenkning Motiverende lederstil Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringsevne Evne til å arbeide systematisk Engasjert, fleksibel og løsningsorientert  Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).  Vi tilbyr Spennende faglige utfordringer og personlig utvikling iet kreativt miljø Et hyggelig arbeidsmiljø Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks hytteutleie,teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Mulighet for leie av bolig og barnehageplass Lønn etter avtale
17.09.2019 Lørenskog
Vi søker engasjerte medarbeidere med et ønske om å utgjøre en forskjell for menneskene rundt seg. Vi jobber opp mot ulike utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming og autisme. Vi bistår brukere med meget tett oppfølging og veiledning i det daglige. Vi søker deg som er trygg i deg selv og evner å sette grenser og se løsninger i utfordrende situasjoner. Du må kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner og sette fag i fokus. Vi jobber tett opp til HOTL. kap. 9, så erfaring med dette er en fordel. Vi arbeider i medleverturnus og 12-timers kombinasjonsturnus, noe som sikrer en mer forutsigbar hverdag både for de ansatte og beboer. Som ansatt som medlever vil du arbeide 3-7-4-7-turnus, mens i en 12-timers kombinasjonsstilling vil man arbeide med tilnærmet lik fordeling mellom dag/aften og aften/natt. Helgestillingene som nattevakt innebærer 12-timers natt fredag, lørdag og søndag hver 3. helg. Vi søker kandidater til følgende stillinger: Miljøterapeut: 50-100 % medlever stilling, 3-7-4-7 Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter: 40-100 % 12-timers kombinasjonsturnus Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter: 34 % nattevaktsstilling, hver 3. helg Miljøterapeut/helsefagarbeider/studenter: tilkallingsvikarer Merk søknaden med aktuell stilling. Kvalifikasjoner:         Er vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider eller student innenfor helse- og omsorgsfag. Annen relevant utdanning/erfaring og/eller særskilt personlig egnethet kan kompensere for vernepleie/sykepleieutdanning.          Har evne til å jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak ·         Førerkort klasse b        Erfaring fra arbeid rundt HOTL. kapittel 9 og autisme er en fordel.    Du:      Er trygg i deg selv og evner å se løsninger i utfordrende situasjoner         Er reflektert med evne til å tenke selvstendig        Har stå-på-vilje og kan gi av deg selv          Bidrar til et godt arbeidsmiljø          Har erfaring med utfordrende atferd    Vi tilbyr:        Fleksibel arbeidstid          Gode pensjonsordninger og konkurransedyktige betingelser          Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø      Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten          Intern og ekstern relevant kursing          Gode muligheter for utvidet ansvar          En spennende arbeidshverdag!    Det kreves politiattest ihht. gjeldende lovverk.
03.09.2019 Holmestrand
Vi søker etter deg som vill være med på å skape og videreutvikle fremtidens sykehus med hjelp av kliniske IKT-systemer. Seksjon klinisk IKT tilhører avdelingen Medisinsk teknologi og ehelse. Avdelingen har til sammen 4 seksjoner (behandlingshjelpemidler, medisinsk teknikk, rådgivning og prosjektleveranse, og klinisk IKT). Seksjonen ivaretar lokal forvaltning innenfor de største kliniske IKT systemene. Vi søker en som ønsker å bidra til å bygge opp forvaltningen av det nye regionale systemet CMS (chemotherapy management system), og være systemansvarlig for systemet. Du vil bidra til utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og informasjon. Opplæring er en sentral oppgave,  i tillegg til å være rådgiver for ledere og brukere på Ahus. Det er tett samarbeid med systemeier, og med andre systemansvarlige i avdelingen. En tilleggsoppgave til stillingen er å ivareta Ahus portefølje innen HSØ prosjektverktøyet CA PPM. Dette vil være i samarbeide med andre ressurspersoner og ledere. Det pågår svært mange prosjekter innen området, og prosjektdeltakelse må påregnes. Det er nødvendig å samarbeide tett med de øvrige på seksjonen, avdelingen, klinisk virksomhet og Sykehuspartner. Det er en fordel om du har jobbet innen forvaltning av kliniske systemer og har kjennskap til arbeidsprosesser innen onkologisk fagområde. Arbeidsoppgaver Systemansvarlig for CMS Lokal forvaltning Planlegging og gjennomføring av testløp ved oppgraderinger   Bidra til utarbeidelse av prosedyrer, rutiner og informasjon Delta i planlegging og gjennomføring av opplæring Ivareta Ahus porteføljeansvar i  systemet CA PPM  Bidra til rådgivning innen fagfeltet Samarbeide med andre i seksjonen, avdelingen, klinisk virksomhet og Sykehuspartner Bidra i prosjektarbeid ved behov Andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet må påregnes Kvalifikasjoner Sykepleier eller annen helsefaglig kompetanse, med kjennskap til sykehusdrift og god erfaring fra pasientrettet virksomhet Kunnskap om arbeidsflyt på kliniske avdelinger i sykehus God kjennskap til CMS og andre kliniske ikt systemer Erfaring med systemtesting  Teknisk forståelse av løsninger  Forståelse for integrasjoner  Prosjektlederkompetanse  er nødvendig Gode kommunikasjonsevner  Erfaring med opplæring og brukerstøtte   Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner og utpreget serviceinnstilling Selvstendig og initiativrik Strukturert og løsningsorientert Kvalitetsbevisst Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges Evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø  Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Kompetanseutvikling er et prioritert område for avdeling Spennende fagmiljø med mye kompetanse innen IKT Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, kulturtilbud og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Lønn etter avtale
11.09.2019 Lørenskog
Stendi er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjemmetjenester.  I den forbindelse er vi i behov av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider og studenter til våre avdelinger innen virksomhetene psykiatri og utviklingshemming i Lier, Asker, Bærum og Oslo. Avdelingene varerier i størrelse og har brukere med ulike utfordringer. Vår ambisjon er å være best på tilrettelegging av individuelle tjenester gjennom høyt faglig fokus i alle ledd. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende personer som har lyst til å være med på å etablere avdelingene våre. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Dine oppgaver hos oss vil være primærkontaktansvar for brukere, utarbeidelse av tiltaksplaner, eventuell somatisk oppfølging av brukere, kontakt med helsevesen og spesialisthelsetjeneste, samt daglig oppfølging og aktivisering. Ansvarsområder og oppgaver vil samsvare med den enkeltes kompetanse og erfaring. Verdiene respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap danner grunnlaget for arbeidet og tjenesten vi tilbyr, og vi forventer at vårt personell deler disse verdiene.   Kvalifikasjoner          autorisert sykepleier/vernepleier          autorisert helsefagarbeider          studenter fra helsefaglige studier           evne til å jobbe målrettet          kompetanse og erfaring fra arbeid med tiltaksplaner          god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne        gode samarbeidsevner        du har erfaring med miljøterapi og utfordrende adferd. Personlige egenskaper          du har gode relasjonelle ferdigheter          du ønsker å gjøre en forskjell i brukernes liv        du er målrettet, løsningsorientert og engasjert          du skaper og bidrar til et godt arbeidsmiljø ·        du har gode holdninger og verdier          du er trygg, tydelig og omsorgsfull     Vi tilbyr          fast stilling med ulik stillingsprosent            medleveturnus, nattevakter, dag/aftenvakter og helgestillinger          12-timersturnus          lønn etter gjeldene avtaler og kvalifikasjoner          gode pensjonsordninger          engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø          intern opplæring og kursing        gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang          tiltredelse etter avtale Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø.
04.09.2019 Oslo, Bærum, Asker, Lier
Stendi barne/respiratorteam arbeider med somatisk syke barn og gir hjemmebaserte omsorgs og sykepleietjenester i familiens hjem. Vi søker nå etter fast personale og vikarer i våre barneteam. Du jobber primært fast på ett barn og blir godt kjent med både familie og barnet. Ved ønsker kan en få mulighet til å jobbe i flere ordninger.     Arbeidsoppgaver:          Helsehjelp og omsorg slik at barn med ulike somatiske utfordringer og medisinsk teknisk utstyr kan bo hjemme med foreldrene sine.      Kontinuerlig observasjon og vurdering av barnets helsetilstand.          Du får mulighet til å jobbe i et team med ett tverrfaglig miljø.          Kommunikasjon og veiledning av pårørende/ foreldre.       Kvalifikasjoner:         Sykepleier/ vernepleier/ student bachelor helseutdanning. Annen relevant utdanning innenfor helse kan være aktuell.           Politiattest uten anmerkninger.         Fordel å ha arbeidserfaring med barn, men dette er ingen krav.         Er fleksibel, selvstendig, pålitelig, tålmodig og positiv som person.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Stendi tilbyr:   God opplæring. Tariffavtale.  Pensjonsordning og bedriftens forsikringsordninger.         Intern og ekstern undervisning.         Turnus med langvakter (12 timer) og lengre friperioder mellom arbeidsperiodene.  Hyppige personalmøter, et godt tverrfaglig og sosialt miljø.          Søknad og CV behandles fortløpende.       
20.08.2019 Telemark, Larvik
Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte medarbeidere! Dersom du ønsker å jobbe på Risenga bo og omsorgssenter og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Ved å sende oss en åpen søknad blir du samtidig registrert i vår CV database, slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet. Ved å sende inn en åpen søknad samtykker du til at din CV og søknad blir oppbevart i vår CV database i inntil seks måneder.
08.06.2018 Asker
Vi har 90 % sykepleiervikariat med arbeid hver 3. helg.ARA Follo døgn er en av flere seksjoner i avdeling rus og avhengighet (ARA). ARA er organisert innenfor psykisk helsevern Ahus HF. Seksjonen er samlokalisert med Follo DPS i Ski med gangavstand til tog og buss.ARA Follo døgn har to enheter: ROP-enhet (rus og psykisk lidelse) og avrusning. ROP-enhet tilbyr behandling for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Behandlingstid er ca 4 måneder. Avrusning fra alkohol, vanedannende medikamenter og illegale stoffer. Pasienter er innlagt 1-2 uker. Ledig stilling er på ROP.Seksjonen jobber etter avdelingens målsetning om helhetlige, enhetlige og integrerte tjenester.Alle må søke elektronisk.   Arbeidsoppgaver Observasjon og oppfølging av pasienter Administrasjon av medikamenter Ansvarlig på vakt Endringsarbeid, motivasjon og miljøterapeutiske tiltak Bidra til faglig endrings- og utviklingsarbeid ved seksjonen Kvalifikasjoner Ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til miljøterapeutisk arbeid, samt erfaring med pasienter som har psykisk og rus- og avhengighetsproblem Dips kunnskap (journalsystem) Metavision kunnskap (medisinkurve) Krav om å ha førerkort og kjøre med pasienter Personlige egenskaper Har ønske og interesse om å jobbe med pasienter med rus- og psykisk lidelse Evne til å skape trygge relasjoner Være løsningsfokusert Liker å jobbe i team og samtidig kan jobbe selvstendig Tilpasningsdyktig Liker å undervise pasienter Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt under vekst Et godt og stabilt arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Veiledning Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
18.09.2019 Ski
Vis alle 24.050 ledige stillinger
Les mer om Din

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Eximia-terapaut

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter