<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Orbdent Orbdent

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Aktuelle ledige stillinger finner du her. Klikk på den stillingen som er interessant for deg og søk direkte i mobilen.

Ved å sende oss en åpen søknad, vil du bli oppdatert så snart vi utlyser en stilling som matcher din profil. Du kan sende in en åpen søknad direkte på mobilen, på under 30 sekunder, via våre karrieresider

Grunnet stor pågang vil søknader direkte til vårt intere rekrutteringssystem bli prioritert ovenfor søknader som kun ligger her på KarriereStart. Vi anbefaler at du leser mer om oss på vår hjemmeside

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

DPN døgn felles, Akershus universitetssykehus HF DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS, har et aktivt fagmiljø, med ca 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPSet ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.  DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen. DPSet deler lokaler med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikken, noe som gir et godt grunnlag for samarbeid mellom våre tjenester til pasientenes beste. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus i samarbeid med de andre avdelingene i divisjonen. Seksjon Døgn består av 21 sengeplasser fordelt på 2 enheter: Døgnenheten (14 senger) og Medisinfri døgnenhet (7 senger).  Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling, individualterapi, gruppebehandling (fysisk aktivitetsgrupper, kunst- og utrykksterapi) og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet står sentralt. Behandlingen bygger på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.  Døgnenheten tilbyr hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsløp i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser med fem dagers varighet (BRI) og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning er en del av arbeidet i begge enhetene. Døgntjenestene i DPS er i endring. Seksjonen har vært gjennom en omstillingsprosess der to døgnseksjoner er samlet til en. Tjenestene i seksjonen rettes i større grad enn før inn mot mottak av pasienter som har begynt sin behandling i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller andre polikliniske seksjoner i egen avdeling. Pasientene er oftere enn før i en subakutt fase av sin sykdom og/eller i en psykisk krise av andre grunner.   Vi ønsker oss en faglig engasjert og gjennomføringsdyktig enhetsleder for Døgnenheten. Enhetsleder vil være med på å skape et godt og faglig forsvarlig utrednings - og behandlingstilbud for pasientene. Vi arbeider i tverrfaglige team som sammen finner frem til gode behandlingsopplegg. Enhetsleder bør være relasjonsskapende og ha gode samarbeidsevner både innad i seksjonen og ut mot samarbeidspartnere. Stillingen er underlagt seksjonsleder, og deltar i seksjonens lederteam. I seksjonen arbeider det miljøterapeuter, psykiatriske sykepleiere/sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, sosionomer, psykologer, psykologspesialist, overleger/lege i spesialisering, helsesekretærer, fysioterapeuter og kunst- og utrykksterapeut. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Enhetsleder har ansvar for følgende i sin enhet, innenfor gitte fullmakter:1.    Fag- personal og økonomiansvar for sin enhet2.    Sørge for at enheten drives i tråd med sykehusets, divisjonens og avdelingens målsetning  Kvalifikasjoner Relevant helse- og sosialfaglig utdanning Lederutdanning eller ledererfaring Ønskelig med erfaring fra døgnenhet i DPS og/eller i sykehusavdeling innen psykisk helsevern Erfaring med eller interesse for Recovery, affektbevissthet, FIT, åpen dialog og nettverksmøter er en fordel.   Ønskelig med førerkort for bil.  Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert og løsningsorientert Du er faglig engasjert og glad i tverrfaglig samarbeid  Ønske om og vilje til  å tilegne seg ny kunnskap for å imøtekomme pasientenes behov  Bør være inspirerende, motiverende, støttende, endringsvillig og en tydelig leder i døgnenheten.  Gode samarbeidsevner vektlegges Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Et spennende faglig arbeidsmiljø i kontinuerlig utvikling Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
26.05.2020 Lillestrøm
Akershus universitetssykehus Divisjon psykisk helsevern består av 5 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen, Nittedal, Kongsvinger og i Follo.Klinisk studie på effekten av langtidsvirkende naltreksonbehandling av opioidavhengige.Avdeling for Forskning og utvikling i Divisjon Psykisk helsevern har ledig et doktorgradsstipend (PhD) i forskningsprosjektet «Long acting naltrexone for opioid addiction: the importance of mental, physical and societal factors for sustained abstinence and recovery", (NaltRec-studien). Studien gjennomføres i samarbeid med fire andre helseforetak, Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus HF. Prosjektbeskrivelse kan fås tilsendt fra nasjonal prosjektleder. Stipendiatstillingen er finansiert av bevilgning fra Norges forskningsråd (prosjekt nr. 302977).Stipendiaten blir ansatt ved Akershus universitetssykehus HF. FoU-avdelingen har 8 forskere i fast stilling, 2 postdoktor stipendiater og 6 doktorgradsstipendiater. Avdelingen har også et Team fagutvikling med 5 medarbeidere og en stab som gir forskningsstøtte. Stillingen er en 3-årig, 100 % stilling. Lars Tanum er nasjonal prosjektleder. Stipendiaten blir tilknyttet et doktorgradsprogram ved UiO, fortrinnsvis ved Det medisinske fakultetet, eller OsloMet.Alle må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Delta i rekruttering av studiedeltakere, datainnsamling, tilrettelegging og analyser av innhentede data fra prosjektet. Stipendiaten er forpliktet til å følge et doktorgradsprogram for PhD-kandidater. PhD-graden innebærer å skrive tre vitenskapelige artikler og en sammenfatning av det vitenskapelige arbeidet, og å forsvare avhandlingen i en offentlig disputas. Tema for artikler avtales under arbeidet med publiseringsplanen for prosjektet. Kvalifikasjoner Lege, psykolog eller annen utdanning på mastergradsnivå innen sosial- eller helsefag Erfaring fra deltakelse i kliniske forskningsprosjekter og klinisk erfaring fra rusbehandling vil vektlegges Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk Erfaring med skriftlig vitenskapelig framstilling er ønskelig Personlige egenskaper Evne til å arbeide strukturert og selvstendig God gjennomføringsevne Trives med å jobbe i et tverrfaglig team Er positiv og har gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et spennende, aktuelt og klinisk relevant doktorgradsarbeid Veiledning fra erfarne forskere Samarbeid med andre stipendiater og forskere Et trivelig og entusiastisk arbeidsmiljø Tiltredelse etter avtale Lønn som doktorgradsstipendiat Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo
26.05.2020 Lørenskog
DPS Øvre Romerike, Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE), Akershus universitetssykehus HF DPS Øvre Romerike gir lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning på over 100.000, fordelt på seks kommuner. DPS Øvre Romerike er samlokalisert i et moderne bygg   på Jessheim, 30 minutters togreise fra Oslo S og 10 minutters gange fra Jessheim stasjon. Eller 30 minutter med bil fra Oslo sentrum og gratis parkering. DPS ligger kun 20 minutters avstand fra Romeriksåsene , vakker natur året rundt. DPS Øvre Romerike består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon gruppeterapi, akutt-team og døgnavdeling. Seksjon psykose er en tverrfaglig organisert seksjon bestående av fire psykologer, tre overleger, LIS lege, tre psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom og sosionom. Seksjon psykose utreder og behandler pasienter i F 20 spekteret med mistanke om psykose. Vi behandler pasienter med tilbakevennende psykose og pasienter som har et kronisk forløp og som trenger koordinerende tjenester. Vi behandler også pasienter med Bipolar lidelse type 1. Vår seksjon har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter dømt til behandling. Vi er faglig opptatt av riktig bruk av tvang. Vi vektlegger samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten og avdelinger innad i AHUS. Vi tilbyr våre pasienter, i tillegg til individuell behandling ,gruppebehandling IMR - illness management recovery, nettverksmøter- åpen dialog. Vi arrangerer pårørendekurs 2 ganger i året. Vi har fokus på betydningen av arbeid til tross for psykisk lidelse, og er i prosjekt om IPS ( individual placement and support). Vi er også med på en forskningsstudie om samvalg.Vi har ledig fast 100 % stilling som psykologspesialist  ved seksjon psykose poliklinikk (TiRe). Er du psykolog i spesialisering kan det vurderes ansettelse på bakgrunn av erfaring, faglige kvalifikasjoner, interesse og forståelse for fagfeltet. Arbeidsoppgaver Psykologfaglig utredning , behandling , vurdering, avklaring og differensialdiagnostikk. Psykologspesialist  må påregne faglig ansvar for pasienter på TUD. Psykolog må påregne behandleransvar for TUD.  Det gis opplæring i TUD arbeid. Psykologspesialist  må påberegne ansvar for veiledning av psykologer og andre kolleger. Vurdering av henvisninger lokalt og i DPS , deltakelse i inntaksteam. Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende. Deltakelse i generelt utviklingsarbeid i seksjonen og i avdeling DPS. Bidra til implementering av pakkeforløp. Deltakelse i forskningsarbeid. Kvalifikasjoner Autorisert psykolog. Godkjent psykologspesialist    Kjennskap til helsemyndighetenes føringer og lov- og forskriftsverk. Forståelse av spesialisthelsetjenestens rolle i behandlingsapparatet. Må ha interesse og forståelse for fagfeltet psykose og bipolare lidelser.   Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner. Gode norskkunnskaper Personlig egnethet vektlegges  Førerkort. Vi tilbyr DPS Øvre Romerike og seksjon psykose har faglig engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig. Ukentlig gruppeveiledning for psykologer ledet av spesialist . Ukentlig felles internundervisning. Felles fagmøter for psykologer.  Spesialiseringsprogram/videreutdanning Divisjon psykisk helsevern har fag og forskningsavdeling (FOU ) AHUS har bedriftsidrettslag og kulturtilbud. Hytteutleie Boligutleie og barnehageplasser.
19.05.2020 Ullensaker
Avdeling for kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF Kompetansebroen www.kompetansebroen.no er en nettportal for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til kurskatalog for arrangementer, e-læring, film, nyheter, fagartikler og digitale verktøy. Nederst i annonsen kan du se en kort film hva Kompetansebroen brukes til.    Kompetansebroen ble opprinnelig etablert for helseforetaksområdet tilknyttet Akershus universitetssykehus, men har siden utvidet driften til to nye områder med egne lokale redaksjoner. Akershus universitetssykehus HF er driftsansvarlig og Kompetansebroen er organisatorisk plassert under Enhet for medisin og helsefag og avdeling kompetanse og utdanning.Vi lyser nå ut et vikariat i stilling med ansvar for fag og kvalitetssikring. Vi ønsker fortrinnsvis 100 % stilling, men er åpne for tilpasning for den rette kandidaten.Som spesialrådgiver fag og kvalitetssikring vil du ha ansvar for at faginnhold i temaseksjon er oppdatert, relevant og holder høy kvalitet. Du vil få muligheten til å være med på utvikling av ulike typer innhold og bidra til å gi systematikk og struktur i kompetansedelingen for våre samarbeidspartnere. Du vil ha kontakt med sentrale og lokale fagmiljø. Du vil bidra med å understøtte implementeringsarbeid gjennom blant annet oppsøkende virksomhet og kontaktperson-nettverk. Ved en redusert stilling vil det bli gjort prioritering av oppgaver. Arbeidsoppgaver Kvalitetssikring og oppfølging av fagtemaer Kontakt mot sentrale og lokale fagmiljø Koordinering og oppfølging av faglige innspill Bidra til utvikling av ulike typer innhold Implementeringsstøtte og lokalt nettverksarbeid Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning på masternivå Erfaring med systematisk fagutviklingsarbeid innen helse og omsorg Erfaring med pedagogikk og formidling, eventuelt pedagogisk tilleggsutdanning Erfaring fra samarbeid med flere ulike partnere og profesjoner om kompetanseutvikling Godt overblikk over organisering og utfordringer i helsetjenesten Generelt gode datakunnskaper Ønskelig med erfaring fra kommunal sektor Personlige egenskaper Initiativrik med gode samarbeidsevner Evne til å arbeide systematisk, effektivt og strukturert Interesse for digital læring og god pedagogisk teft Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Gode pedagogiske og kommunikative ferdigheter. Evnen til å skape gode nettverk og samarbeidsrelasjoner Evne til å ha mange baller i luften Vi tilbyr Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver Engasjerte og dyktige kollegaer i teamet Et sterkt fagmiljø innenfor kompetanse og digital læring
19.05.2020 Lørenskog
DPS Øvre Romerike, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF Ønsker du å jobbe som behandler i et stort og engasjert fagmiljø? Vi har ledig 2 faste fulltidsstillinger for psykologspesialister ved vår Allmennpoliklinikk. Vi ønsker oss to engasjerte og flinke psykologspesialister som kan bidra med sin kunnskap hos oss! Erfarne psykologer som har kommet et stykke i spesialiseringen kan også søke. Vi kan tilby et veldig godt arbeidsmiljø! Allmennpoliklinikken har 23 stillinger og er tverrfaglig sammensatt av 5 psykologspesialister, 10 psykologer, 3 overleger, 3 leger i spesialisering (LIS-leger),  1 psyk. sykepleier og 1 sosionom. Vi har et stort psykologmiljø både ved Allmennpoliklinikken med 14 psykologspesialister/psykologer og på DPS'et er det totalt 33 psykologspesialister/psykologer. Det er psykologmøter annenhver uke hvor alle psykologene i avdelingen møtes omkring psykologfaglige temaer. DPS Øvre Romerike består av de 5 seksjonene Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon og rehabilitering for psykosepasienter (TiRe), Seksjon for gruppeterapi (SFG), Akutteam, samt en døgnseksjon med 18 senger. Vi samarbeider med øvrige avdelinger i Divisjon psykisk helsevern og med fastlegene og kommunene i opptaksområdet. Vårt opptaksområde er Øvre Romerike, bestående av 6 kommuner, med i alt 109 000 innbyggere. DPS Øvre Romerike har 95 ansatte og bemanningen er tverrfaglig. Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker! Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter. Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende. Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i internundervisningen. Deltagelse generelt i utviklings- og endringsarbeid ved seksjonen. Ved behov yte bistand opp mot andre seksjoner i avdelingen.  Spesialister har spesialistspesifikke arbeidsoppgaver som inkluderer blant annet veiledning, godkjenning av epikriser, journalansvarlig for ikke-spesialister, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp hos ikke-spesialister, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger, avklaringssamtaler m.m. Ansvar for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold kan forekomme. Andre spesialistoppgaver kan komme i tillegg. Kvalifikasjoner Godkjent norsk spesialisering/spesialist i klinisk psykologi, fortrinnsvis innen klinisk voksenpsykologi, men andre spesialiseringer vil kunne tas i betraktning. Hvis du ikke er spesialist må du ha norsk autorisasjon eller lisens som psykolog. Beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig. Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet, (systemtenkning og systemkunnskap). Kunnskap om helsemyndighetenes lov- og forskriftsverk. Erfaring fra allmennpoliklinikk på DPS. Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner. Gode samarbeidsevner. At du deler av din kunnskap og dine erfaringer. Høy arbeidskapasitet. Gode gjennomføringsevner. Tar ansvar for resultater, både egne og seksjonens/avdelingens.  Tar ansvar for eget bidrag til sosialt miljø og faglig utvikling. Bidrar til å skape en stabil, støttende og bekreftende atmosfære.  Faglig engasjert, motiverende og inspirerende. Endringsvillighet-/deltagelse; både tåle godt og delta aktivt og konstruktivt i de konstante endringene som er i helsesektoren. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Vi har et stort psykologmiljø. Det er psykologmøter med psykologfaglig innhold annenhver uke med der alle psykologene i avdelingen deltar.  Vi har et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner. Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahus-lekene årlig. Mulighet for videreutdanning for spesialister.  Mulighet for psykologspesialisering for psykologer. Hvis du ikke er psykologspesialist tilbyr vi veiledning. Vi har fokus på våre pasienter gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling og fagutvikling. Ukentlig internundervisning på avdelingen. Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings -og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring.  Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, samt rabatt på treningssentre. Ahus har en boligstiftelse med personalboliger og det finnes personalbarnehage. Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Jessheim er også godt og tar kun 36 min.
19.05.2020 Ullensaker
Nevrologi, Akershus universitetssykehus HF Nevroklinikken har ledig 1 fast 100 % stilling for spesialist i klinisk nevropsykologi Nevroklinikken består av seksjon for generell nevrologi, akutt slagbehandling, nevroimmunologi, nevrorehabilitering, poliklinikk, nevrofysiologi, nevropsykologi samt seksjon for forskning og utvikling Vi søker: Spesialist i klinisk nevropsykologiPsykologen vil, ved siden av klinisk arbeid ved alle våre seksjoner, bli tilknyttet tverrfaglig team innen behandling/rehabilitering av hodepine og muskel-skjelettplager. Teamet består av nevrologer, fysikalskmedisinere, fysioterapeut og sykepleiere som hovedsakelig utfører poliklinisk utredning og behandling av pasienter med ulike typer hodepinetilstander samt  muskel-skjelettplager. Psykologen vil ha sin faglige tilknytning til psykolog-gruppen under seksjon for nevrorehabilitering. Gruppen er under faglig ledelse av professor i nevropsykologi (psykologisk institutt, UiO) og det vil bli tilrettelagt for deltagelse i forskningsprosjekter.Klinikken har pt. 5 professorater. Vi har produktive forskningsmiljøer innen hjerneslag, hodepine, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, kognitiv svikt og demens og nevropsykologi.Alle søkere må søke elektronisk.      Arbeidsoppgaver Klinisk arbeid - nevrokognitiv/personlighetsmessig vurdering og behandling/rehabilitering av ulike typer nevrologiske tilstander, samt deltakelse i tverrfaglig team Ahus er et universitetssykehus, og nevroklinikken driver studentundervisning, klinisk utprøving, forskning og utvikling som en del av virksomheten. Det er ønskelig at søker eventuelt deltar i disse aktivitetene Deltar i mål- og strategiarbeid Undervise og veilede pasienter og tverrfaglig personale Veiledning av psykologer i spesialisering i nevropsykologi Kvalifikasjoner Embetseksamen i psykologi, norsk autorisasjon Godkjent spesialistutdanning i klinisk nevropsykologi Evne og vilje til å arbeide selvstendig og i team Erfaring innen kognitiv terapi og smertebehandling er en fordel Erfaring med rehabilitering og tverrfaglig samarbeid Erfaring innen forskning, klinisk utprøving og undervisning vil vektlegges Personlige egenskaper Målrettet og faglig engasjert Pålitelig, positiv og gode samarbeidsevner God gjennomføringsevne Tar ansvar og initiativ i arbeids felleskapet Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø Nært tverrfaglig samarbeid med fysio- og ergoterapeuter, logopeder, nevrologer, nevropsykologer, sosionomer og psykiatrisk sykepleier Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, trivsel og godt tverrfaglig samarbeid Lønn etter avtale For ikke-spesialister vil det legges til rette for spesialisering i klinisk nevropsykologi. Oppfølging og veiledning i tråd med kravene til spesialiteten tilbys ved avdelingen  Hjelp med bolig og barnehageplass Ahus har mange tilbud innen idrett og kultur Kort reisevei til Oslo og beliggenhet på Nordbyhagen, Lørenskog                
12.05.2020 Lørenskog
Barnehabilitering, Akershus universitetssykehus HF Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge opp til 17 år med medfødte eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning og genetiske syndromer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade.Psykologenes arbeidsoppgaver er først og fremst utredning og diagnostisering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Dette innebærer også tilbakemeldinger til foreldre, ungdommer og lokale instanser, samt å gi råd om aktuelle tiltak.Avdelingen har om lag 50 ansatte hvorav ti psykologer. De fleste er spesialister, i klinisk nevropsykologi eller klinisk barn og ungdom. Vi har også erfarne barneleger, og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant, engasjert og robust tverrfaglig miljø.Avdelingen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling.Ta gjerne kontakt for mer informasjon!Alle må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk Samarbeid med og veiledning til kommunalt ansatte Råd og veiledning til foreldre/foresatte i etterkant av utredning Kvalifikasjoner Godkjent psykologspesialist/psykolog under spesialisering, gjerne i klinisk nevropsykologi, men andre spesialiteter trengs også for å sikre faglig bredde i psykologgruppen. Erfaring fra arbeid med barn og unge Gjerne erfaring med vurdering av tidlig samspill Erfaring med våre målgrupper Erfaring med og interesse for utredning/diagnostikk Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner og en trygg fremtoning internt og utad En strukturert arbeidsform Effektiv både i selvstendig arbeid og i team God skriftlig fremstillingsevne Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et bredt og spennende fagfelt i utvikling Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et uformelt og reflekterende miljø Mulighet for faglig spesialisering og fordypning Anledning til å påvirke egen arbeidsdag og tidsbruk Fleksitidsordning og mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler
12.05.2020 Lørenskog
Allmennpsykiatrisk poliklinikk D, Rosenbergveien 15 (Grorud) DPS Groruddalen er en sentral del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne, med opptaksområde Alna, Grorud og Stovner bydel, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 kliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud).Vi har et ledig fast stilling som psykologspesialist ved Allmennpoliklinikk D i Rosenbergveien 15. Seksjonen består av psykologspesialister, psykologer, lege, psykiater og kliniske sosionomer. Vi yter tjenester til befolkningen i Nittedal kommune og Stovner bydel. Her kan du bli del av et kompetent fagmiljø. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som inkluderer utredning og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Arbeidet omfatter tverrfaglig samarbeid, samt veiledning og noe undervisning. Spesialistene ved DPS'et veksler på å delta i inntaksteam.Allmennpoliklinikken har kompetanse på behandling av traumelidelser, angstlidelser, depresjon og bipolare lidelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD samt behandling av pasienter med minoritetsbakgrunn.Alle kandidater må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Inspirerende og lærerikt arbeid Utredning og behandling Samtaleterapi av kortere og noe lengre varighet Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt Samarbeid med andre offentlige instanser Deltagelse i poliklinikkens møter Bidra faglig inn i et tverrfaglig team Kvalifikasjoner Erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten Erfaring med behandling av pasienter med traumelidelser og minoritetsbakgrunn Ønskelig med spesialist i klinisk voksen psykologi Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Vennligst oppgi HPR-nr. i søknad. Personlige egenskaper Personlig egnethet God arbeidskapasitet Fleksibilitet og god samarbeidsevne Orden og struktur Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver Positivt og inkluderende arbeidsmiljø Faglig veiledning og utviklingsmuligheter Internundervisning og fagdager Fleksitid etter gjeldende regler Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
29.04.2020 Oslo
Vis alle 20.183 ledige stillinger
Les mer om Orbdent

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss. Aktuelle ledige stillinger finner du her. Klikk på den stillingen som er interessant for deg og søk direkte i mobilen.

Ved å sende oss en åpen søknad, vil du bli oppdatert så snart vi utlyser en stilling som matcher din profil. Du kan sende in en åpen søknad direkte på mobilen, på under 30 sekunder, via våre karrieresider

Grunnet stor pågang vil søknader direkte til vårt intere rekrutteringssystem bli prioritert ovenfor søknader som kun ligger her på KarriereStart. Vi anbefaler at du leser mer om oss på vår hjemmeside

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Daglig leder

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Orbdent