<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – StarCity Norway StarCity Norway

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Du har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.   Kvalifikasjoner: 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, eller spesialpedagog. Det er ønskelig med traumekompetanse. Erfaring fra arbeid med mennesker og institusjonsarbeid er en fordel. Førerkort kl. B er et krav. Du må ha fylt 25 år. Personlige egenskaper: Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter. Du har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig. Du har god skriftlig fremstillingsevne. Du har ståpåvilje og ønsker å gjøre det lille ekstra. Personlig egnethet vil vektlegges.  Du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Du tåler psykiske utfordringer og ser bak atferden (ser barnas smerteuttrykk) Vi tilbyr: Medleverturnus  (3:7, 4:7), Region Øst (Oslo, Østfold, Indre Øst) Tarifflønn og pensjonsordning. Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø. Intern opplæring og kursing.  Veiledning fra psykologspesialister. Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst. Det kreves politiattest ihht. til gjeldene lovverk. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. 
11.03.2020 Oslo, Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
Alderspsykiatri, Akershus universitetssykehus HF Vi har fått en ledig fast stilling som overlege/psykiater ved Alderspsykiatrisk døgnseksjon. Alderspsykiatrisk avdelingen ligger på Skytta (Hagan) i Nittedal, og består av 2 døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, i tillegg til en stor poliklinikk. Avdelingen har som oppgave å utrede og behandle eldre mennesker alvorlige psykiske lidelser. Det alderspsykiatriske fagfeltet kjennetegnes av god variasjon i pasientpopulasjonen, og høy grad av kompleksitet. De sammensatte kliniske problemstillingene stiller særlige krav til bred tverrfaglig tilnærming, og vi samarbeider derfor tett med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har tilknyttet en geriater som har kontor på døgnposten 1 dag i uka for å bistå legene med krevende somatiske vurderinger. Behandlingsløpene på døgnseksjonen går normalt over flere uker, hvilket gir gode muligheter til både faglig fordypning og refleksjon. Som en av landets største alderspsykiatriske avdelinger er vår ambisjon å bidra til å sette premissene for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. Vi ser derfor etter en engasjert kollega som ønsker å ta del i utformingen av dette viktige tjenestetilbudet for eldre pasienter i vårt opptaksområde. Erfaring med alderspsykiatri er en fordel, men LIS som snart er ferdige med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke.  Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utrede og behandle eldre med psykiske lidelser Være faglig ansvarlig for pasienter som mottar behandling under tvunget psykisk helsevern Samarbeide med mange ulike yrkesgrupper og pårørende om behandlingsløpet Undervisning og opplæring av medarbeidere  Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri. LIS som snart er ferdig med spesialiteten i psykiatri oppfordres også til å søke Du må like å jobbe med eldre mennesker, og ha interesse for sammenhengen mellom psyke og soma. Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, samt ha god formidlingsevne  Evne til å jobbe både selvstendig, og tverrfaglig i team Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges høyt Ser muligheter og er fleksibel Er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet Vi tilbyr Lønn etter avtale Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Et spennende fagfelt med engasjerte medarbeidere  Helseforetaket har meget gode kultur- og fritidstilbud
30.03.2020 Nittedal
Er dette noe for deg?  DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS, har et aktivt fagmiljø, med ca 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon.  I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPSet ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.  DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen. DPSet deler lokaler med BUP og ARA (Avdeling for rus og avhengighet), noe som gir et godt grunnlag for samarbeid mellom våre tjenester til pasientenes beste.Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd med føringene i pakkeforløpene innen psykisk helse og rus i samarbeid med de andre avdelingene i divisjonen. Vi ønsker oss en faglig engasjert og gjennomføringsdyktig seksjonsleder som må ha øye for hele det tverrfaglige teamet i seksjonen. Det er ønskelig med erfaring fra døgntjenester i en DPS-setting og du må ha et sterkt ønske om å lede og videreutvikle døgntjenester tilpasset øvrige tjenester i DPS og divisjonens andre avdelinger.  Det er viktig at du har kjennskap til hvordan endringsprosesser påvirker medarbeidere, evner å samle personalet, gi retning og sammen med avdelingsleder og resten av avdelingens ledergruppe skape forståelse for og gjennomføre endringene vi står i. Døgnseksjonen har 46,6 fagstillinger fordelt på psykologspesialister, psykologer, overleger/lis, fysioterapeuter, sosionomer, uttrykksterapeuter, spesialsykepleiere/sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Seksjonen består av 21 senger fordelt på to enheter: døgnenheten og medisinfri behandling. Seksjonen tilbyr behandling med fokus på psykososiale behandlingsmetoder, medikamentell behandling og individualterapi, gruppebehandling og miljøterapi. Pasientene er innlagt til frivillig behandling der recoveryperspektivet står sentralt.  Døgnenheten har 14 senger og tilbyr hovedsakelig korte innleggelser, 1-2 uker, for pasienter som har startet sitt behandlingsforløp i akuttpsykiatrisk avdeling og/eller i avdelingens akutteam. I tillegg tilbys det brukerstyrte innleggelser og kortere tids døgnbehandling for avdelingens polikliniske pasienter. Medisinfri enhet har 7 senger og tilbyr et åtte ukers behandlingsprogram. Innsamling av data til følgeforskning er en del av arbeidet i begge enhetene. Døgntjenestene i DPS er i endring. Seksjonen har vært gjennom en omstillingsprosess der to døgnseksjoner er samlet til en. Tjenestene i seksjonen rettes i større grad enn før inn mot mottak av pasienter som har begynt sin behandling i akutt-psykiatrisk avdeling og/eller i andre seksjoner i egen avdeling. Pasientene er oftere enn før i en subakutt fase av sin sykdom og/eller i en psykisk krise av andre grunner. Arbeidsoppgaver Totalt fag-, personal og økonomiansvar for seksjonen  Sørge for at seksjonen drives i tråd med sykehusets, divisjonens og avdelingens målsetting Kvalifikasjoner Relevant helse- og sosialfaglig utdanning  Lederutdanning eller ledererfaring  Minimum 2 års relevant klinisk erfaring fra lignende døgnseksjon i DPS og/eller i sykehusavdeling i psykisk helsevern.  Erfaring med endringsarbeid  Personlige egenskaper Du er initiativrik, strukturert og løsningsorientert Du er faglig engasjert og glad i tverrfaglig samarbeid Du evner å lytte til andre og søke råd og samtidig ta selvstendige beslutninger Du har evne til overblikk, fleksibilitet og til å koordinere og gjennomføre ulike prosesser samtidig Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Et spennende faglig arbeidsmiljø i kontinuerlig utvikling.
30.03.2020 Lillestrøm
DPS Kongsvinger døgn, Akershus universitetssykehus HF DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnenheten består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra akuttavdeling eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra fastlege eller fra DPS poliklinikk. Vi har 1 brukerstyrt seng. Det er et høyt fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. Vi har nå behov for en vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid i fast stilling. Arbeidsoppgaver Arbeid i to-delt turnus, for tiden dag/kveld/hver 3. helg. Turnusen kan bli endret. Miljøterapi ovenfor pasient og pårørende. Utarbeide og følge opp behandlingsplaner og sørge for at dette er i samsvar med gjeldende lover og regelverk Legemiddelhåndtering i hht gjeldende lover og forskrifter Bidra til å utvikle et godt og faglig arbeidsmiljø Internt og eksternt samarbeid Tverrfaglig samhandling       Kvalifikasjoner Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Erfaring med bruk av kognitiv terapi vektlegges.   Det er fordel med erfaring fra arbeid i døgnpost.  Erfaring fra arbeid i kommunal virksomhet er også en fordel da avdelingen jobber i tett samarbeid med kommunene. Personlige egenskaper Vi ønsker at du har: Evne til å arbeide strukturert, tverrfaglig og i team, men også tar ansvar og arbeider selvstendig.Vilje til å sikre et godt arbeidsmiljø på alle nivå, være endringsvillig og fleksibel i måten å arbeide på. Ha utholdenhet og humor. Personlig egnethet vi bli vektlagt.             Vi tilbyr Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø som bærer preg av at vi ser hverandre, er kreative, ivaretagende og har en god porsjon humor i en travel hverdag. Her vil du få faglige utfordringer og trygg veiledning.  Dette er en spennende arbeidsplass i utvikling.   Velferdslaget har mange utleiehytter for de ansatte.
30.03.2020 Kongsvinger
ARA Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF Vil du bli vår nye kollega?  ARA Nordbyhagen søker Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av 5 poliklinikker og 4 døgnenheter. Avdelingen gir en rekke ulike tjenester til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vår visjon er å kunne tilby pasientene helhetlige behandlingsforløp med enhetlig tilnærming, og hvor sammensatte utfordringer behandles samtidig (integrert behandling). Basert på denne visjonen har avdelingen utformet en serviceerklæring som skal ligge til grunn for vår tjenesteutvikling. Avdelingen har fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg med heltidsansatt leder. ARA Nordbyhagen har vel 40 årsverk, og gir døgnbasert behandling innenfor tjenesteområdene akutt TSB og tilbakeholdelse etter helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 (og i begrenset grad § 10-3). Seksjonen har også ansvaret for det polikliniske akutt tilbudet i ARA. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er knyttet til avrusnings- og motivasjonsfremmende tiltak. Miljøpersonalet har en sentral rolle knyttet til observasjoner som kan bidra til god kartlegging og utredning av pasientene. Administrering av medikamenter  Kvalifikasjoner Påkrevet med erfaring fra fagfeltet Erfaring med konflikthåndtering og trygging av pasienter vil bli vektlagt Kompetanse som kan bidra til gode observasjoner av pasientene er en forutsetning Det forutsettes gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Du må være fleksibel og strukturert Lojal til beslutninger Gode samarbeidsevner er en forutsetning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
30.03.2020 Lørenskog
Er du en ansvarlig tømrer eller del av et tømrerlag som ønsker å jobbe for oss i Oslo området? Vi søker etter flere dyktige mennesker til å jobbe sammen med oss på våre prosjekt i Oslo området.    Arbeidsoppgaver - Gips montasje - Tømrer og snekker arbeid   Kvalifikasjoner - Viktig med arbeidserfaring fra yrket, gjerne fagbrev. - Må beherske norsk, engelsk, russisk eller litauisk - Ansvarsfull, pålitelig og nøyaktig     Vi tilbyr - En spennende arbeidsplass med mange kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige medarbeidere - Utfordringer og utviklingsmuligheter - et firma i AF gruppen. - Konkurransedyktige betingelser - En trygg arbeidsplass i ett selskap i vekst - Hos oss gjør du en forskjell!
30.03.2020 Norge
Områdegjennomganger er et verktøy for systematiske analyser av utvalgte budsjettområder som brukes i mange land. Gjennomgangene kan belyse ressursbruk og måloppnåelse i en sektor, på tvers av sektorer, i enkeltvirksomheter eller på tvers av virksomheter. Områdegjennomganger skal legge til rette for å identifisere effektiviseringsgevinster og for bedre målretting av regler og tiltak. I tillegg kan det identifiseres utgifter som kan nedprioriteres for eksempel fordi ordninger er blitt utdaterte eller har stor overlapp med andre, og mer effektive virkemidler. Formålet er å forberede tiltak som kan gi fremtidig budsjettmessig handlingsrom og/eller bedre ressursbruk i form av bedre måloppnåelse. Arbeidet med utreding i departementene organiseres i prosjekter som rapporterer til prosjektstyrer ledet av FIN. Det er regjeringen som beslutter mandatene for hver enkelt gjennomgang og hvordan de faglige rådene fra utredningene skal oppfølges. Vi søker en erfaren, resultatorientert person til å lede arbeidet med områdegjennomganger i Finansdepartementet. Du vil få ansvar for den faglige utviklingen av rammeverket i FIN, basert på læring fra gjennomførte utredninger i Norge og fra internasjonal praksis. Du skal kunne delta i faglige utredninger og inneha rollen som prosjektleder eller leder av prosjektstyrer. Arbeidet vil også omfatte prosesser for å initiere nye utredninger og anskaffelse av eventuell ekstern bistand i henhold til anbudsregelverket. Du vil samarbeide tett med budsjettseksjonene i avdelingen og med de departementene og virksomhetene som inngår i utredningene.  Vi søker en person med høyere utdanning med gode resultater og god kunnskap om utredning av strukturtiltak eller effektiviseringsprosesser, prosjektstyring og forståelse for politiske beslutningsprosesser. Det er en fordel om du kan vise til prosjektledererfaring, erfaring fra anskaffelsesprosesser, samt kjennskap til statlig budsjettarbeid. Du har stor arbeidskapasitet, god muntlig og skriftlig framstillingsevne, kan raskt sette deg inn i nye problemstillinger og komplekse prosjekter, og evner å håndtere flere saker samtidig. Du er samfunnsengasjert og har interesse for rasjonell bruk av felleskapets ressurser. Du kan jobbe selvstendig med oppfølging av egne oppgaver og se de strategisk viktige eller kritiske utfordringer i den enkelte sak for å prioritere arbeidsinnsatsen riktig. Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse i møte med andre departementer, etater og eksterne konsulenter vil også bli vektlagt. Vi tilbyr utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling og nærhet til politiske beslutninger. Annen informasjon Lønn: 600 000 – 850 000 kroner. Betalt overtid. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Søknadsfrist: 3. april 2020. Kontakt: Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Silje Gamstøbakk tlf. 22 24 43 54/93 60 93 30. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/   I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.
30.03.2020 Oslo
Vi søker en høyt kvalifisert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med interesse for å bidra til videreutviklingen av viktige politikkområder. Lederen for avdelingen inngår i finansrådens ledergruppe. Skatteøkonomisk avdeling har et særlig ansvar for analyser og rådgivning om skatte- og avgiftssystemet, herunder utarbeidelse av årlige skatte- og avgiftsopplegg. Avdelingen gjennomfører analyser av utviklingen i inntektsfordelingen og hvordan endringer i skatter og overføringer på statsbudsjettet virker inn. Til avdelingen ligger også klima- og energisaker og struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdelingen har fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere. Aktuelle kandidater har høyere utdanning med samfunnsøkonomi, bred samfunnsforståelse og erfaring fra departement eller større offentlige virksomhet. Det er ønskelig med skatteøkonomisk kompetanse, herunder god teoriforståelse og kunnskaper om kvantitative modeller. Vi søker en utviklingsorientert leder med solid strategisk og analytisk kompetanse, med evne til å få andre med seg. Det er nødvendig med god rolleforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder evne til å kommunisere vanskelige problemstillinger presist og forståelig.  Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf 91 10 81 65. For ytterligere informasjon kan også finansråd Hans Henrik Scheel kontaktes, tlf 91 35 32 85. Søknadsfrist 5. mai 2020. Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.  Søkere må være norske statsborgere og aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Stillingen er på Statens lederlønnssystem og avlønnes etter avtale. Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Arbeidsforholdene blir om nødvendig lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne, Etter søknadsfristen blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet.
30.03.2020 Oslo
Vis alle 22.721 ledige stillinger
Les mer om StarCity Norway

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Administrator

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om StarCity Norway