Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen Finansdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med saker som gjelder finansmarkedene og finansinstitusjonene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansinstitusjoner virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politiske mål og prioriteringer.

 

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.  

Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned). 

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 17.354 ledige stillinger

Bli kjent med Finansdepartementet

Les mer om Finansdepartementet

Stillingsbeskrivelse

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker.

Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med saker som gjelder finansmarkedene og finansinstitusjonene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansinstitusjoner virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politiske mål og prioriteringer.

 

Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven.

Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet.

Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.  

Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned). 

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

Dersom du har spørsmål til praktikantordningen kan du kontakte: seniorrådgiver Eyvinn Rudjord Helgevold, tlf. 22 24 41 99, epost: Eyvinn-Rudjord.Helgevold@fin.dep.no.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

img
Malene C W Fjeller Rådgiver

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • MAI 22
    2018
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
  • MAI 25
    2018
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
3 ledige stillinger
Internship / PraktikanterLes brosjyre på www.jobbifin.dep.no.