<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Eie eiendomsmegling Sarpsborg Eie eiendomsmegling Sarpsborg

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi søker en høyt kvalifisert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med interesse for å bidra til videreutviklingen av viktige politikkområder. Lederen for avdelingen inngår i finansrådens ledergruppe. Skatteøkonomisk avdeling har et særlig ansvar for analyser og rådgivning om skatte- og avgiftssystemet, herunder utarbeidelse av årlige skatte- og avgiftsopplegg. Avdelingen gjennomfører analyser av utviklingen i inntektsfordelingen og hvordan endringer i skatter og overføringer på statsbudsjettet virker inn. Til avdelingen ligger også klima- og energisaker og struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi. Avdelingen har fire seksjoner med til sammen om lag 30 medarbeidere. Aktuelle kandidater har høyere utdanning med samfunnsøkonomi, bred samfunnsforståelse og erfaring fra departement eller større offentlige virksomhet. Det er ønskelig med skatteøkonomisk kompetanse, herunder god teoriforståelse og kunnskaper om kvantitative modeller. Vi søker en utviklingsorientert leder med solid strategisk og analytisk kompetanse, med evne til å få andre med seg. Det er nødvendig med god rolleforståelse, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder evne til å kommunisere vanskelige problemstillinger presist og forståelig.  Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf 91 10 81 65. For ytterligere informasjon kan også finansråd Hans Henrik Scheel kontaktes, tlf 91 35 32 85. Søknadsfrist 5. mai 2020. Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.  Søkere må være norske statsborgere og aktuelle kandidater må kunne sikkerhetsklareres. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Stillingen er på Statens lederlønnssystem og avlønnes etter avtale. Vi oppfordrer særlig kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Arbeidsforholdene blir om nødvendig lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne, Etter søknadsfristen blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet.
30.03.2020 Oslo
Norconsult Hardanger og Voss er eit kontor i vekst som utfører spennande og varierte oppdrag i eit godt arbeidsmiljø. Kontoret har 30 medarbeidarar tverrfagleg samansett innanfor fagområda arkitektur, arealplanlegging, konstruksjonsteknikk, akustikk, byggeleiing, landmåling, elektro, kommunalteknikk, geoteknikk, Ingeniørgeologi og maskin/prosess. Vi har stor pågang av nye spanande og tverrfaglege oppdrag i eit stort geografisk område. Desse vert ofte gjennomført i tett samarbeid med våre nabokontor i Region Vest og hovudkontor i Sandvika, eller med andre Norconsultkontor. Me har arbeidsstader i Odda,  Eidfjord og på Voss. Norconsult byr på varierte oppgåver som gjev gode høve for karriere i inn- og utland. Dette er utlysinga for deg som har kompetanse innanfor eit fagområde som ikkje naturleg fell inn under dei stillingane som er utlyste ved vårt kontor. Norconsult er alltid ute etter å utvide våre tenesteområder. Det er viktig at du grunngjev kvifor me skal satse på akkurat deg Dine arbeidsoppgåver vil verta tilpassa din formelle kompetanse og dine personlege eigenskapar. Det er uavhengig av fag viktig at du: Har interesse for prosjektering og prosjektgjennomføring Har gode evner til både skriftleg og munnleg framstilling Har god evne til å skape flyt, og å bygge gode team, i oppdrag Er open for eit breitt tverrfagleg samarbeid Har kompetanse innan relevante digitale verktøy Har evner til god kommunikasjon med oppdragsgjevarar, både interne og eksterne Trivest med markeds- og tilbodsarbeid Er positiv og kreativ med evne til å gjera medarbeidarane rundt deg gode Vi tilbyr Gode løns- og arbeidsvilkår Store faglege utfordringar der du kan utvikla deg gjennom spennande prosjekt saman med flinke kollegaer Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på framtidsretta og berekraftige løysingar Aktivt fagnettverk med jevnlege samlingar Godt arbeidsmiljø fundamentert på ein sterk bedriftskultur Fokusering på kompetanse- og personalutvikling Eigarskap i Norges største tverrfaglege rådgjevarbedrift Studieturar, ulike sosiale arrangement, firmahytter med mer Innsending av søknad: Søknad med CV, vitnemål, attestar og vedlegg skal sendast via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider www.norconsult.no.
10.03.2020 Ullensvang, Eidfjord, Voss
Vi søker etter en systematiker som vil få det overordnede ansvaret for KS og HMS i stillingen som Kvalitet og HMS leder for EIQON Betong AS. Hovedansvar:  Systemansvarlig  Videreutvikle våre KS og HMS prosedyrer og internkontroller  Følge opp HMSK krav og regelverk, samt implementere etterlevelse i selskapet  Oppfølginger av kontinuerlige forbedringer  Bidra i internopplæring innen kvalitet og HMS  Følge opp interne og eksterne avtaler og samarbeidspartnere i KS og HMS  Faglig ledelse for 5-6 ansatte   Hva som kreves av deg som søker  Kunnskap om å bygge ett kvalitetssystem og regulatoriske krav  Ønskelig med erfaring fra HMS-KS arbeid, fortrinnsvis i entreprenørbransjen  Et sterkt faglig engasjement for fagområdene KS og HMS  Flytende norsk og engelsk er påkrevd for stillingen   Gode datakunnskaper       Du er utadvendt og omgjengelig  Du er ryddig, strukturert, systematisk, nøyaktig og opptatt av sikkerhet på arbeidsplassen  Selvstendig og initiativrik  Hva Eiqon tilbyr deg som søker  Lønn iht. Avtale  Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ett selskap i AF- gruppen  Stort spillerom og påvirkningsgrad i gjennomføringen av arbeidsoppgavene  God opplæring av spesialister innen fagene sine  Gode utviklingsmuligheter   En trygg arbeidsplass i ett selskap vekst  Hos oss gjør du en forskjell! 
25.03.2020 Lier
Vi søker en faglig sterk avdelingsleder prosjektering som skal lede prosjekteringsavdelingen vår og legge til rette for videre utvikling. Du vil få ansvar for prosjektering av betong og stål, kvalitetssikring, optimalisering av produksjon, systemutvikling samt ledelse av 5 kompetente medarbeidere i en avdeling i vekst.    Ansvarsområde  Prosjektering av stål og betong konstruksjoner  Faglig leder for prosjektering (konstruksjonssikkerhet)  Personalansvar for 5 ansatte Designe strukturer ved å benytte ulike produksjonsverktøy som Revit, Allplan, Advance Steel  Kalkulasjon, beregning og analyse av konstruksjoner ved hjelp av håndberegninger og Robot Structural  Tilbudsarbeid og prosjektutvikling  Hva som kreves av deg som søker  Sivilingeniør innen konstruksjonsteknikk- minimum 5 års erfaring  Kreativ og lærevillig  Analytisk og nøyaktig Har gode skriftlige og verbale kommunikasjonsferdigheter på både engelsk og norsk  Evne til å jobbe selvstendig En fordel med kjennskap til Revit, Allplan og Advance Steel Hva Eiqon tilbyr deg som søker  Lønn iht. Avtale  Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ett selskap i AF- gruppen  Stort spillerom og påvirkningsgrad i gjennomføringen av arbeidsoppgavene  God opplæring av spesialister innen fagene sine  Gode utviklingsmuligheter   En trygg arbeidsplass i ett selskap i vekst  Hos oss gjør du en forskjell! 
25.03.2020 Lier
Cognizant is looking for graduate talent with a background in Data Science to join the Artificial Intelligence & Analytics team in Oslo, Stockholm or Copenhagen, one of Cognizant’s biggest global practices well-known for its ability to execute and client focus. Cognizant is an international, client centric and results driven organization, providing you a huge opportunity to learn and grow whilst building your professional network. As part of this team you will provide a full range of data and analytic services to clients across multiple sectors. You will work alongside other experts to deliver data driven solutions to our clients, many of whom are well-known brands. Are you ready to join us and build the data driven future?  Your role as a Data Scientist: You will be part of a group responsible for delivering analytics products ranging from descriptive statistics to advanced statistical (predictive) modeling, operations research and machine learning algorithms. This includes the latest innovations in Augmented Intelligence and Artificial Intelligence. The members of the team work in a variety of industries and use a diverse set of tools to bring insights out of complex data. You will be part of the strategic drive to identify opportunities for AI, develop practical hands on solutions and implement them to give our clients a competitive edge. About the graduate program: The Nordics are recruiting new talent for our graduate program. The Graduate Program is an 18-month trainee program providing comprehensive Cognizant Academy courses, including a two-week onboarding in Spain. All graduates receive a Buddy and are mentored by Cognizant experts throughout program. As a Graduate, you become a permanent employee from day one and can take advantage of the full employee Benefits package. . Key Requirements: ·         Bachelor/Master’s degree within Computer Science, Engineering, Mathematics, Statistics, Economics or other quantitative subject Strong academic results    Knowledge of data analysis, statistics and/or machine learning         Programming experience (e.g. Python, R, C#, Java)       Experience working with data standards and technologies (e.g. SQL)        Excellent written and verbal communication skills        Willingness to travel/relocate   Personal attributes we are looking for in our graduates:        You are curious and self-driven with a willingness to learn           You have an ability to prioritize and manage deadlines in a fast paced environment ·      You have an eye for detail and are focused on quality standards           You take initiative and proactively identify opportunities for improvement     You are able to implement structure and process         You enjoy building relationships and networking in a highly matrixed environment           You will work in a mix of team-based and individual roles and your ability to be self motivated and self driven will be as crucial for success as your ability to collaborate and work in a truly team-oriented environment.   With Cognizant you will get: The opportunity to be part of a rapidly expanding global organization with an outstanding reputation ·         A global and multicultural work environment, with the possibility to work on projects abroad      Access to top ranked learning and development opportunities       Competitive salary and pension  New and modern office at Lysaker A social environment with frequent activities such as monthly Pay Day Club, seasonal holiday parties, weekly group fitness training, and much more Important:         All candidates must be fluent in English and the local Scandinavian language, both oral and written          Applications must be submitted with academic transcripts from Higher Education (applications without transcripts will not be considered). ·         Please apply for the position in English (Transcripts may be in a Scandinavian Language)        We will evaluate applications on an ongoing basis and therefore recommend submitting your application as soon as possible          Applications will not be accepted after the deadline Apply online now: If you want to work in a genuinely entrepreneurial environment and be challenged and inspired as part of a highly competent team, join us and apply now! Deadline:  20.04.20
10.09.2019 Oslo
Ønsker du å jobbe for et verdensledende teknologiselskap med et konsept du vil bli stolt av å representere? Vil du ha påvirkningskraft fra dag én? Er du nysgjerrig og ønsker å lære mer om teknologi? Da kan du være den rette til å ta del i den videre utviklingen av Intility.  Intility er en komplett teknologiplattform som benyttes av over 600 selskaper. Vi består av mer enn 350 medarbeidere som bidrar til å digitalisere morgendagens selskaper. Med en snittalder på 28 år, jobber vi sammen for å skape noe som er større enn summen av den enkelte.  Intility er i sterk vekst, og vi søker flere dyktige Business Consultants til Intilitys Workplace-plattform. Intility Workplace omfatter flere avdelinger som sammen bygger og utvikler den moderne arbeidsplassen for alle selskaper på Intility. Som Business Consultant vil du få bratt lærekurve og muligheten til å få innsikt og påvirkning i flere av våre virksomhetsområder. Vi jobber i dynamiske team med flerfoldig kompetanse, med mål om å gi selskaper de beste forutsetningene for å utnytte teknologi til å øke egen produktivitet og konkurransekraft.   Vi stiller ingen krav til digitale forkunnskaper, men håper du tar med deg mye nysgjerrighet og ikke minst et sterkt ønske om å lære mer om teknologi. Nyutdannede så vel som kandidater med noen års erfaring oppfordres til å søke.  Ansvarsområder kan være:  Kunderådgivning og utvikling av Intilitys plattform for kjøp av IT-utstyr  Jobbe med tjenesteproduserende teams for operativ leveranse og videreutvikling  Prosjektledelse ved onboarding av nye selskaper til Intility, eller oppgradere eksisterende selskapers Workplace-miljøer  Analyse av datastrømmer og jobbe med tiltak for å bedre tjenester og sluttbrukeropplevelsen  Vi ser etter deg som:       Har mastergrad  Har gode kommunikasjonsevner i et skandinavisk språk, og engelsk  Har gode analytiske egenskaper og forretningsforståelse   Interesseres av skjæringspunktet mellom teknologi og business  Hjelper kollegaene dine, ikke fordi du må men fordi du har lyst  Liker organisering og planlegging fordi det gjør hverdagen så mye enklere  Evner å få med deg andre for å løse utfordringer     Blir motivert når du får en arbeidsoppgave du ikke helt vet hvordan du skal løse Ønsker å være med på å skape noe og få noe ut av din arbeidskarriere  Hos oss:  Representerer du et konsept du er stolt av   Får du utfordrende arbeidsoppgaver fra dag én    Får du kontinuerlig faglig påfyll gjennom Intility Academy  Blir du kastet rett ut i det, riktignok med god hjelp fra de hyggelige kollegaene dine Betyr det noe at du kommer på jobb for vi er avhengig av din kunnskap  Vil du bli en del av et energisk miljø med mange sosiale happenings   Må du jobbe hardt, men du kommer til å glede deg til å gå på jobb  I Intility er vi opptatt av at de ansatte trives på jobb og sammen med hverandre. Vi har ulike treningsgrupper som løpegruppe med profesjonell løpetrener og et fotballag i bedriftsligaen. I helgene kan man dra på fotballkamp på Intility Arena med familie, venner og kollegaer, eller på fjellet på en av våre firmahytter på Norefjell Ski og Spa Resort. I tillegg arrangeres det flere sosiale og faglige arrangementer gjennom året. For at du skal være i flyt i hverdagen serverer Intility frokost, lunsj og ettermiddagsmat til alle ansatte. I tillegg lager vi middag til alle som ønsker å ta det med hjem til seg og sin familie.   Send inn søknad, CV, og karakterutskrifter fra vgs. og høyere utdanning som vedlegg.  Søknader behandles fortløpende.   Vi er fleksible på oppstartsdato, og tar gjerne inn kandidater med oppstart snarlig eller lenger frem i tid.  Vi gleder oss til å lese søknaden din!
26.02.2020 Oslo
Direktør søkes til nyopprettet enhet for skatteinnkreving Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor. Skatteoppkreverne i kommunene blir overført til Skatteetaten fra 1.juni 2020. I den forbindelse opprettes en ny avdeling, avdeling Skatt, i divisjon Innkreving. Den nye avdelingen vil bestå av seks seksjoner med rundt 440 medarbeidere fordelt på 20 Skattekontorer. Avdelingen får ansvar for krav som omfatter både næringsdrivende og privatpersoner, og håndtering av bistandssaker mot utenlandske skattemyndigheter. Vi ser etter deg som er en strategisk og helhetstenkende leder, som er opptatt av samfunnsutvikling og digitalisering. Medarbeiderne i avdelingen kommer både fra skatteoppkreverne i kommunene og fra Skatteetaten, og har med seg forskjellige kulturer og ulike måter å jobbe på. Som avdelingsdirektør vil en viktig del av jobben være å bygge en velfungerende enhet. Avdelingsdirektør rapporterer til divisjonsdirektør og er medlem i hennes ledergruppe. Som medlem i divisjonsdirektørens  ledergruppe får du muligheten til å bidra til fornyelse og modernisering av innkrevingsområdet. Vi er en stor etat hvor lederne må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villig til å utvikle eget lederskap.   Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver  ansvar for å bygge opp og videreutvikle en fremtidsrettet avdeling  være en bidragsyter i divisjonens toppledergruppe og aktivt bidra til strategisk utvikling  ta aktiv del i forretningsutvikling og modernisering av innkrevingsområdet  lede og organisere avdelingens arbeid i tråd med Skatteetatens styrende dokumenter  gjennomføre vedtatte strategier og handlingsplaner innen ansvarsområdet  ansvar for å bygge en felles kultur i avdelingen  jobbe planmessig med bemanning, kompetansestyring og utvikling  bygge og videreutvikle relasjoner til andre enheter i etaten og eksterne samarbeidspartnere  personalansvar   pådriver for kontinuerlig forbedrings -og effektiviseringsarbeid  Kvalifikasjoner høyere utdanning på masternivå, gjerne innenfor samfunnsvitenskapelige, økonomiske og/eller juridiske fag. Bred og relevant erfaring kan kompensere for  utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. bred ledererfaring med dokumenterbare resultater erfaring fra store og komplekse virksomheter, gjerne offentlig forvaltning     erfaring med å lede i endrings- og omstillingsprosesser  forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov god organisatorisk og forretningsmessig forståelse Personlige egenskaper  strategisk og helhetstenkende  samlende og inspirerende lederskap    evne til å håndtere kompleksitet  evne til å prioritere og delegere  integritet og pågangsmot  høy gjennomføringsevne   gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden medlemskap i Statens pensjonskasse   Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060), fra kr. 900.000 - kr. 1.200.000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid    En del reisevirksomhet må påberegnes
03.03.2020 Trondheim
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.   Skanska har ambisiøse mål for årene som kommer, og vi har behov for å ytterligere profesjonalisere måten vi jobber på gjennom utvikling av vår organisasjon og våre leveranser.  Skanska Teknikk er Skanskas interne rådgiver og vi forsterker selskapets evne til å være i forkant som en ledende prosjektutvikler og entreprenør. Teknikk utvikler ny kunnskap og nye løsninger med høy faglig kvalitet i tett samarbeid med Skanskas prosjekter, kunder og samarbeidspartnere. Teknikk besitter spisskompetanse innenfor energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, betongteknologi, tekniske fag og BIM og VDC.  Avdeling BIM & VDC har ansvaret for BIM i alle faser, som BIM-koordinering i prosjektering, 4D-planlegging, bruk av BIM på byggeplass og visualisering.  Til vår avdeling BIM&VDC i Skanska Teknikk søker vi ny avdelingssjef.    Hva kan vi tilby deg? En spennende rolle i et av Norges fremste fagmiljø innen BIM & VDC. Mulighet for utvikling både som leder og fagperson på et område hvor det vil være stor utvikling de kommende årene. Et godt faglig nettverk av digitaliseringseksperter i Skanska nasjonalt og globalt.  Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram. Hva får du ansvar for? Lederrollen Du vil få ansvar for å lede en avdeling med flinke rådgivere innen BIM & VDC, og avdelingens økonomi og drift.  Du vil inngå i ledergruppen til Skanska Teknikk og jobbe tett med øvrige teknologimiljøer i Skanska.  Utvikling av avdelingens fagområder Som leder for BIM & VDC-avdelingen vil du får ansvar for ivaretakelse og utvikling av avdelings fagområder i tett samarbeid med rådgiverne og ledergruppen til Skanska Teknikk, og i tråd med Skanskas overordnede strategier. Hvem er du?  Du er faglig interessert og har et klart hode Digitalisering og teknologi utvikler seg raskt. Vi trenger en leder som forstår prosjektenes behov for støtte og utvikling knyttet til bruk av BIM og VDC. Du må også kunne fange opp prosjektenes behov i lys av andre pågående digitaliseringsinitiativ i Skanska og bransjen forøvrig. Solide kunnskaper om BIM-prosesser og digital dataflyt vil være en nøkkel til å lykkes med utvikling av avdelingens fagområder og sikre måloppnåelse av avdelingens oppgaver.  Du er en engasjert lagspiller og en gjennomfører Du har erfaring med ledelse og er god på å skape engasjement, felles mål og arenaer for utvikling. Du kommuniserer godt og tydelig både i møte med egne medarbeidere og kunder.  Du har relevant erfaring og utdannelse Vi tror at du har høyere utdannelse. Dersom du kan skilte med lang og relevant erfaring er du også aktuell for oss. Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, som entreprenør eller rådgiver er ønskelig, samtidig vet vi at det finnes mange andre bransjer der ute som vi kan lære mye av. Vi mener at den største verdiskapningen skjer i samspill med andre og kaller det OneSkanska. Det å tenke helhet, utvikle og utnytte konsernets samlede ressurser for å maksimere kundeverdi og konsernets verdiskapning er sentralt i dette.  Kontorsted er Sundtkvartalet på Grünerløkka i Oslo. Noe reisevirksomhet ut til våre prosjekter og regioner rundt om i Norge må påregnes.  Stillingen rapporterer til Regiondirektør i Skanska Teknikk. Kontakt: Regiondirektør Kristin Holthe, tel. +47 466 20 597  HR sjef Julie Høiby, tel. +47 924 32 654 Søknadsfrist: 30.04.2020
03.03.2020 Oslo
Vis alle 21.334 ledige stillinger

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Eie eiendomsmegling Sarpsborg