Ledig stilling

Åpen søknad – People4you AS People4you AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

The Internal Control unit (FRC) is a department within the Financial reporting, accounting and digital finance department in the CFO organization. The unit is responsible for managing the Groups system for Internal Control over Financial Reporting (ICFR) and for managing the Group's ICFR Network and the fraud prevention system. The position will report to VP FRC - Internal Control. Your role: Maintenance and development of the Group’s ICFR policies Facilitate the Group’s key financial reporting risk assessment process Facilitate the yearly process for updating the Group’s control design Facilitate the yearly self-assessment process Perform review and testing of selected controls Communicate and provide training to ensure that key stakeholders have sufficient awareness and competence to execute assigned control activities Support implementation of the ICFR requirements in new entities in the group Secretary for the Group’s ICFR Network Your profile: Master degree in finance, accounting and/or auditing Experience from larger audit firm, internal control function or internal audit in an international company Good knowledge of the COSO framework, the Norwegian code of practice for corporate governance Good understanding of complex reporting processes, inherent risks in the processes and the design of effective and efficient controls Experience with data analytics and/or process mining tools Experience with BWise or other governance, risk and compliance software Fluency in English, both written and spoken Excellent communication and collaboration skills  Statkraft offers:  Professional and personal development in an exciting company experiencing strong growth A positive working environment characterised by competence, responsibility and innovation  A diverse workplace with regards to gender, age and cultural background  Competitive terms of employment and excellent benefit schemes Statkraft manages critical infrastructure and services in several countries. The applicant must be eligible for security clearance and authorisation.  The position reports to Vice President Head of Internal Control. For more information ablout the position, please contact Kjetil Haug-Nodeland on mobile +47 91 16 77 03 in Boyden Global Executive Search. To apply, please submit your application, CV and diploma/transcript of records via www.statkraft.com; “Careers – Job vacancies” within 16 February 2020.    
21.01.2020 Oslo
Akershus Universitetssykehus HF, Medisinsk Divisjon Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi?Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Ahus har landets største opptaksområde for nevrologi, flere seksjoner og gir avansert og helhetlig diagnostikk, behandling, rehabilitering og ivaretakelse av pasienter med akutte og kroniske sykdommer i nervesystemet. Forskning, utvikling og innovasjon bidrar til god og effektiv pasientbehandling. Samtidig vil arbeid med mål, verdier, etikk og kvalitet i organisasjonen bidra til godt arbeidsmiljø og god pasientivaretakelse.Vi søker nå seksjonsleder til seksjon for nevrologisk rehabiliteringspoliklinikk, 100 % fast stilling.Rehabiliteringspoliklinikken er tilknyttet seksjon for nevrologisk rehabilitering og er en del av behandlingslinjen for hjerneslagpasienter, men har også tilbud til pasienter med andre nevrologiske lidelser.Poliklinikken tilbyr medisinske kontroller inkludert kognitiv vurdering, tverrfaglig kartlegging av funksjon og rehabiliteringspotensiale, igangsetting av tiltak, gir informasjon, råd og veiledning. Vi tilbyr Slag- og Parkinsonskole, tverrfaglig kartlegging/utredning av begynnende kognitiv svikt, hukommelsesvansker eller ved spørsmål om demens i ung alder.Vi ønsker en leder med engasjement for pasientsikkerhet, personalledelse og utvikling av nye og bedre tilbud til pasientene. Leder må se verdien av gode systemer og rutiner som et ledd i god pasientbehandling. Arbeid i team er helt sentralt.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Personalansvar for sykepleietjenesten, nevropsykologer og logoped Noe klinisk arbeid kan forekomme  Ansvarlig for faglige utvikling, drift og økonomi Mål- og strategiarbeid Legge til rette for et trygt og godt arbeidsmiljø Delta i avdelingens ledergruppe og felles utviklingsprosjekt Kvalifikasjoner Helsefaglig utdannelse fra universitet/høgskole God forståelse og erfaringsbasert realkompetanse innen avdelingens fagområde Ønskelig med ledererfaring/lederutdanning Personlige egenskaper Målrettet og faglig engasjert Pålitelig, positiv og gode samarbeidsevner Evne til å involvere medarbeidere i samme retning  Evne til å jobbe selvstendig, strukturert Løsningsorientert og tålmodig Må trives i et hektisk arbeidsmiljø hvor det å prioritere mellom ulike oppgaver er en viktig egenskap Må like faglige utfordringer og ha en positiv innstilling til endringer og nytenkning Vi tilbyr Spennende og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og godt tverrfaglig miljø. Mulighet for videreutvikling innen ledelse Hjelp med bolig eller barnehageplass Ahus har mange tilbud innen idrett og kultur
21.01.2020 Lørenskog
CGI er et av verdens ledende selskaper innen IT- og forretningsutvikling. Med overkant av 77.000 ansatte på 400 lokasjoner i 40 land, betjener CGI nærmere 5.000 kunder verden over. Dette er innenfor et bredt spekter av løsnings- og tjenestetilbud, som blant annet design, programmering, applikasjonsutvikling, systemintegrasjon, arkitektur, infrastruktur, strategi- og forretningsutvikling. I CGI har vi en egen avdeling som arbeider tett opp mot prosjekter tilknyttet industribransjen. På grunn av økt etterspørsel av våre tjenester og ambisjoner, søker vi nå en ny senior fagkonsulent prosjekt til denne avdelingen. Your future duties and responsibilities Arbeids- og ansvarsområder:I Manufacturing arbeider vi med innovative strategier og løsninger som bistår industribedrifter med å bli mer kundesentriske. Våre ansatte har lang erfaring innen levering av forretningsapplikasjoner, og er stolte av å ha bygget opp et av Nordens sterkeste Microsoft Dynamics 365-miljøer. Her tilbyr vi tjenester innen bl.a. ERP, CRM, Office 365 og sharepoint, for å nevne noen. Som senior fagkonsulent prosjekt vil du jobbe med kunder i prosjekt og forvaltning som har behov for bistand med prosjektmodulen i Dynamics 365 Operations. Du vil jobbe tett med konsulentene fra øvrige fagområder, som eksempelvis finans, lager & logistikk m.m. Det forventes også at du evner å ta rollen som track-lead i prosjektet.Vi kan tilby deg:I CGI er vi opptatt av at våre medarbeidere skal trives og kunne utvikle seg, både personlig og faglig. Vi tilbyr derfor kurs, sertifiseringer og deltakelse på faglige arrangementer. Det er også mulighet for å delta på andre interne fagkvelder, workshops, hackweekends osv. – alt for å sikre deg en sterk faglig kompetanse. Du vil selvfølgelig få konkurransedyktige betingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger, aksjespareprogram for alle våre ansatte, samt andre goder som blant annet dekket mobilabonnement og bredbånd. Required qualifications to be successful in this role Den vi søker kjenner seg igjen i flere av følgende punkter:- Høyere utdannelse innen IT/teknologi eller andre relevante fagområder. Lang erfaring kankompensere for manglende høyere utdannelse.- Minimum 3-5 års erfaring med ERP systemer, fortrinnsvis innen Microsoft Dynamics AX,Dynamics 365 for Finance and Operations, M3 eller IFS.- God forståelse for forretningsprosesser tilknyttet prosjekt, innkjøp og salg rettet mot finans.- Sterke kommunikasjonsevner, og evner å være rådgiver for kunden i hvordan effektivisereprosesser ved bruk av ERP-verktøy. Gjerne også praktisk erfaring fra å arbeide påkundesiden.- Fordel om du har kjennskap til DevOps og erfaring innen CE/CRM – PSA/FieldServices, meningen krav.- Behersker godt norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.Som person trives du med å samarbeide innad i team, samtidig som du evner å arbeide selvstendig innenfor egne ansvarsområder. Du er engasjert og tar initiativ i din arbeidshverdag, samt jobber strukturert, analytisk og proaktivt med dine oppgaver. Ettersom stillingen innebærer samarbeid innad i leveranseteam og med kunder, er det viktig at du samarbeid godt med andre mennesker og evner å skape tillit blant de du omgås.Vil du vite mer om stillingen?Ta kontakt med undertegnede for mer informasjon om stillingen: Director Consulting Services, Jan-Richard Bjerkås, på tlf: 469 50 005 eller mail: jan-richard.bjerkas@cgi.com What you can expect from us Build your career with us.It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.Learn more about CGI at www.cgi.com.No unsolicited agency referrals please.CGI is an equal opportunity employer.
05.11.2019 Bergen
BUP Nedre Romerike er en poliklinikk i Lillestrøm (drøyt 60 årsverk), med en faglig sterk personalgruppe og et trivelig sosialt miljø. Seksjonen er en del av en veletablert BUP-avdeling, og med et opptaksområde som utgjøres av faglig velfungerende kommuner som vi har et godt samarbeid med. Vi søker nå etter Seksjonsleder ved BUP Nedre Romerike 100 % fast stilling. Seksjonslederen er øverste leder for BUP Nedre Romerike, og sitter også i avdelingens ledergruppe (Avdeling BUP, Divisjon Psykisk helsevern). Nærmeste overordnede er avdelingsleder for Avdeling BUP. Seksjonslederen har totalansvar for BUP Nedre Romerike. Dette innebærer å ivareta områdeansvaret som poliklinikk, bidra til å optimalisere avdelingens totale faglige tilbud og ressursutnyttelse, og sørge for at seksjonen oppfyller de krav som stilles av myndigheter og helseforetak.   Seksjonslederens arbeids- og ansvarsoppgaver: 1. Overordnet system- og behandlingsfaglig ansvar for seksjonen (faglig forsvarlighet)2. Ansvar for personalforvaltningen i seksjonen, inklusive HMS-ansvar3. Ansvar for økonomiforvaltningen i seksjonen4. Resultatansvar i seksjonen (de mål og krav som til enhver tid gjelder) Som medlem av avdelingens ledergruppe skal også seksjonslederen bidra til samarbeid og helhetstenkning i det totale faglige tilbudet som gis (både ved våre poliklinikker og døgnseksjoner, og i samarbeidet med kommuner og andre eksterne), og i forvaltningen av avdelingens samlede ressurser. Avdelingslederen utarbeider i samarbeid med seksjonslederen en egen lederkontrakt og mål. Vi søker en fleksibel, samarbeids- og løsningsfokusert leder som kan gjøre tydelige prioriteringer, tenke helhetlig og langsiktig, og som vil trives som leder i en travel hverdag, og i et fagfelt preget av utvikling, endring og entusiasme. Lederen må stå støtt i en hverdag med ulike kryssende interesser, krav og forventninger. Det vil bli lagt vekt på samlet utdanning, erfaring og kompetanse, der tidligere ledererfaring er nødvendig, og en viss lederutdanning er ønskelig. Videre vektlegges erfaring fra psykisk helsevern/BUP og fra poliklinikk. Søkeren må ha en grunnutdanning relevant for psykisk helsevern. Personlig egnethet tillegges stor vekt. Avdelingen vektlegger en kunnskapsbasert praksis med god tilgjengelighet og korte ventelister. Pasientsamarbeid i behandlingen er av stor betydning, og også sterkt understreket i pakkeforløpene. Avdelingen og seksjonene driver et relativt omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, noe vi ønsker å videreføre og stimulere ytterligere. Tiltredelse: Etter avtale Henvendelser: Avdelingsleder Morten Grøvli (41447587) Søknadsfrist: 6.februar 2020
14.01.2020 Skedsmo
Doktorgradsstipendiat – Randomisert kontrollert studie av ny behandlingsmodell for pasienter med hepatitt C. Prosjektbevilgning fra Helse Sør-Øst - Akershus universitetssykehus HFAkershus universitetssykehus (Ahus) er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.Klinisk studie hepatitt C behandlingInfeksjonsmedisinsk avdeling har ledig et doktorgradsstipend (PhD) i forskningsprosjektet “Opportunistic Treatment of Hepatitis C Virus Infection. A Pragmatic Clinical Trial of Immediate versus Delayed Treatment Initiation Among Hospitalized People Who Inject Drugs”. Studien gjennomføres i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.Prosjektbeskrivelse kan fås tilsendt fra nasjonal prosjektleder ved Ahus.Stipendiaten blir ansatt ved Ahus, men vil i perioder ha sin arbeidsplass ved Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ansettelsen er 3-årig i 100 % stilling.Olav Dalgard er prosjektleder. Hovedveileder vil være Håvard Midgard.Stipendiaten vil bli tilknyttet UiO.Alle må søke elektronisk. Søknadsfrist:26. januar 2020   Arbeidsoppgaver Delta i rekruttering av studiedeltakere, datainnsamling, tilrettelegging og analyser av innhentede data fraprosjektet. Stipendiaten er forpliktet til å følge et doktorgradsprogram for PhD-kandidater.  PhD-graden innebærer å skrive tre vitenskapelige artikler og en sammenfatning av det vitenskapelige arbeidet, og å forsvare avhandlingen i en offentlig  disputas. Tema for artikler avtales under arbeidet med publiseringsplanen for prosjektet.   Kvalifikasjoner Utdanning på mastergradsnivå innen medisin (lege) Erfaring fra deltakelse i kliniske forskningsprosjekter og klinisk erfaring fra rusbehandling og infeksjonsmedisin vil vektlegges Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk Erfaring med skriftlig vitenskapelig framstilling er ønskelig   Personlige egenskaper Evne til å arbeide strukturert og selvstendig God gjennomføringsevne Trives med å jobbe i et tverrfaglig team Er positiv og har gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr Et spennende, aktuelt og klinisk relevant doktorgradsarbeid Veiledning fra erfarne forskere Samarbeid med andre stipendiater og forskere Et trivelig og entusiastisk arbeidsmiljø Tiltredelse etter avtale Lønn som doktorgradsstipendiat
14.01.2020 Oslo, Lørenskog
Om utrykningstjenesten:  Stendi startet sin utrykningstjeneste i februar 2018, og har allerede ansvar for nærmere 3000 brukere av trygghetsalarm. Nå skal vi styrke teamet vårt med flere dyktige sykepleiere. Teamet består i dag av kompetente sykepleiere, spesialsykepleiere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet. Alarmsentralen vår ligger i Sandvika og betjener brukere i Asker og Bærum kommune. Alle transportmuligheter finnes like utenfor våre lokaler, og det er kun 12 minutters reisetid med tog til Oslo sentrum.   Se gjerne vår kortfilm om Utrykningstjenesten i Asker og Bærum som er laget i samarbeid med NHO, Telenor og Stendi: Klikk her Arbeidsoppgaver:  Du vil hovedsakelig reise ut på ulike utrykningsoppdrag når alarmen går. Ingen dager er like i denne tjenesten, og du vil møte på både små og store oppgaver i løpet av en arbeidsvakt. Det skal gjøres medisinske vurderinger, brukeren skal få den bistanden som trengs, og øvrige helseinstanser kontaktes om nødvendig. Videre vurderes brukerens status for bistandsbehov og om vedtak eventuelt bør endres. Faglig samhandling og dialog med kollegaer, og god ivaretakelse av den som trenger vår omsorg, står sentralt i ethvert oppdrag.     Om deg:  Vi ønsker oss helsepersonell som er faglig sterk. Du kan kommunisere tydelig og håndtere ulike medisinske behov på nøyaktig vis. Samtidig er du omsorgsfull og tålmodig. I vår tjeneste er det viktig å beholde roen i akutte situasjoner og gjennom en til tider hektisk arbeidsdag. Kanskje har du erfaring fra akuttmedisin eller liknende arbeid? Vi jobber som et team, og tror profesjonalitet og omtanke skaper gode relasjoner til brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere. I Stendi er det gode muligheter for utvikling og kompetanseheving, og du får jobbe med kompetente og hyggelige kollegaer i et miljø som preges av våre verdier: Respekt, enkelthet, kunnskap og ansvar.   Kvalifikasjoner:  Sykepleier, vernepleier, paramedic, lege Førerkort klasse B Må ha bestått norskkurs B2 Krav om politiattest Kjennskap til kommunikasjonssystemene Gerica og Profil er en fordel Personlige egenskaper:  Du har gode kommunikasjonsferdigheter Du motiveres av høyt tempo Du er løsningsorientert og evner å ta ansvar Du har gode holdninger og verdier Du er trygg, tydelig og omsorgsfull Du har evne til selvstendighet, så vel som samarbeid  Vi tilbyr:  Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Spennende arbeidssted i utvikling Gunstige pensjons- og forsikringsordninger Konkurransedyktig lønn Tiltredelse etter avtale     Øvrig:  Nattevaktsstilling 71% Nattevaktsstilling 54% Nattevaktsstilling med høyere prosent kan være aktuelt for en god kandidat.   Søknadsinformasjon Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med et godt fagmiljø. Vi håper at dette høres ut som en arbeidsplass for deg, og at du er nysgjerrig på å vite mer om oss. Vi ansetter forløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen kort tid. Har du spørsmål om stillingen, må du gjerne ta kontakt med oss. Informasjon til deg som søker jobb: Dersom du blir innkalt til intervju kreves det at du har med CV, godkjente attester og andre relevante dokumenter eller at du har opplastet dette direkte i Karrierestart. CV og søknad kan videresendes til andre avdelinger innad i Stendi Senior ved behov. Dersom du ikke ønsker videresending av din CV og søknad, bes dette informeres om i søknad.
14.01.2020 Oslo, Bærum, Asker
Ønsker du å vinne prosjekter for en av landets største entreprenører? KALKULATØR Markedsavdelingen i Vassbakk & Stol er alltid foran, og har ansvaret for at selskapet vinner de riktige prosjektene for fremtiden. Som kalkulatør i Vassbakk & Stol blir du en del av et kompetent team av folk med kompetanse innen kalkulasjon, kontrakt og innkjøp. I tett samarbeid med vår prosjektorganisasjon vil du få ansvar for å kalkulere ulike typer prosjekter innenfor samferdsel, industri og offentlig infrastruktur både i vår region og i landet for øvrig. Hos oss vil du møte en systematisk og metodisk tilnærming til kalkulasjon. Vi har opparbeidet oss solide erfaringsdata og har velutviklede prosesser. Dette bidrar til at du vil ha gode forutsetninger for å gjøre presise vurderinger og beslutninger. Du vil også få god støtte av erfarne kolleger, som gjerne vil bidra med sine innspill og vurderinger i prosjektene som du til enhver tid jobber med. Vi kan tilby deg en selvstendig, utfordrende og spennende jobb. Vi er sikre på at du vil trives hos oss dersom du liker tall og analyser, og du trigges av følelsen av å komme frem til riktig pris og vinne et prosjekt.   DINE ARBEIDSOPPGAVER: Kunde- og markedskontakt Gjennomgang av anbudsmateriale Planlegge og gjennomføre kalkulasjonsprosesser Utarbeidelse av tilbud og presentasjoner Utstrakt kontakt med tilbudsleder og øvrige fagressurser Risiko- og usikkerhetsvurderinger Teammøter og felles gjennomganger Kontraktsforhandlinger DIN KOMPETANSE: Du har fortrinnsvis høyere teknisk eller økonomisk utdannelse Du har erfaring med eller interesse for bygg- og anleggsprosjekter Det er en fordel om du har erfaring fra kalkulasjon, men dette er ikke et absolutt krav Du har gode IT-ferdigheter og økonomiforståelse Du har god forståelse for både tekniske, kontraktsmessige og kommersielle problemstillinger Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne DINE PERSONLIGE EGENSKAPER: Du er velorganisert, god på å holde oversikt og ha kontroll Du er analytisk og liker å arbeide metodisk med problemstillinger Du har god arbeidskapasitet og tåler godt å arbeide under press Du har kremmerånd og kommersiell teft Du har evnen til kontinuerlig læring HOS OSS FÅR DU: Faglige utfordringer og spennende prosjekter Konkurransedyktige lønnsbetingelser AFP Et uformelt og godt arbeidsmiljø Høres dette spennende ut? Vi kan tilby deg en uforpliktende og konfidensiell prat om stillingen. Ta kontakt med vår rådgiver i Human, Odd Arild Sævik, mob 450 21 995. Spørsmål kan også rettes til Markedssjef i Vassbakk & Stol, Erik Nistad Nesse, på mob 982 10 173. Registrer din søknad her Søknadsfrist: 31.01.2020 Vassbakk & Stol AS er en av landets største maskinentreprenører. Selskapet har over 600 ansatte og hadde en omsetning i 2019 på nærmere 2 milliarder. Vassbakk & Stol er et heleid datterselskap av Skanska. Hovedkontoret er på Karmøy.   Tilleggsopplysninger Sted: Karmøy, Rogaland, Norge Tidsplan: Heltid Ansattstatus: Fast
14.01.2020 Karmøy
Ønsker du å jobbe som prosjektleder i et av Nordens største IT-selskaper, med mulighet til å forme fremtidens digitale samfunn? Business Consulting er en av spydspissene innen EVRYs konsulentmiljø, hvor vi daglig jobber med de mest spennende og innovative oppdragene i både privat og offentlig sektor. Våre konsulenter har en sterk kombinasjon av forretnings- og IT kompetanse, og vi får stadig fornyet tillit blant våre eksisterende kunder, samt mange nye og spennende prosjekter. For å fortsette den positive utviklingen i selskapet er vi derfor på utkikk etter flere dyktige og erfarne konsulenter som behersker et eller flere av fagområdene: prosjektledelse, programledelse, ledelse av systemutviklingsprosjekter, prosessforbedring, risikostyring, porteføljestyring eller governance. Hvordan jobber vi? Vi har høye ambisjoner - og vi ønsker å være i forkant av teknologien. I EVRY er vi lidenskapelige opptatt av å skape kreative løsninger, og vi er alltid nysgjerrige på hva som kommer til å bli det neste digitale gjennombruddet. Ettersom teknologi er ferskvare har vi en fleksibel tilnærming, og med vårt store nettverk av andre prosjektledere kan vi tilby deg mye støtte og inspirasjon. Vi tilbyr våre kunder en rekke løsninger som dekker både forbrukernes, leverandørenes og kundens eget behov for sikre og tilgjengelige produkter og tjenester. Som prosjektleder hos oss får du muligheten til å delta i eller drive prosjekter som skaper positive endringer, sammen med erfarne og engasjerte kolleger.   Din rolle vil bli å: Lede og delta i store strategiske endringsprogrammer, og/eller større implementerings-, migrerings- og utviklingsprosjekter. Konkret vil du bidra i både interne og eksterne oppdrag, hvor du vil inneha ansvar for å sikre fremdrift, engasjere og veilede prosjektmedarbeidere, ivareta kvalitetsstyring, sikre optimal ressursallokering, håndtere forventningsavklaringer, samt sørge for presis rapportering Bidra aktivt til, videreutvikle og fronte faglig utvikling og beste praksis innen program- og prosjektledelse internt og eksternt Ta aktivt del i videreutviklingen av avdelingen og fungere som en mentor, slik at mindre erfarne kolleger får utnyttet sitt fulle potensiale Aktivt bidra til kundeutvikling og salg   Du vil bli en del av et ambisiøst og godt sammensatt miljø med forretingskonsulenter, som i hovedsak har teknologisk-, økonomisk- og samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Du vil få muligheten til å jobbe med noen av Nordens heftigste kunder, i tillegg til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med faglig utvikling og et bredt og inkluderende miljø. Vi søker deg som: Har høyere utdannelse på masternivå innen IT, økonomi eller ingeniørfag (lengre relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning) Har minst to års erfaring innen prosjektledelse, hvorpå du har skapt gode resultater i endrings-, utviklings- og implementeringsprosjekter. Det er en fordel om du har en eller flere av følgende sertifiseringer: MOP, MSP, PRINCE2, PMP, CMP, SCRUM, ITIL, Lean Six Sigma, TOGAF, eller PROSCI Behersker norsk/skandinavisk og engelsk på et avansert nivå, både skriftlig og muntlig Som person er du løsningsorientert, fleksibel, samarbeidsorientert og god til å skape engasjement hos kunder og kolleger. Med vårt store kundefokus må du i tillegg være serviceinnstilt, og ha en positiv fremtoning, med fokus på detaljer og kvalitet. Du forstår både de tekniske og forretningsmessige sidene av et prosjekt, arbeider strukturert, og takler både å jobbe selvstendig og i team. Hva kan vi tilby deg? Vår størrelse er vår styrke. Som en av Nordens ledende IT-selskaper tilbyr vi flere muligheter enn våre konkurrenter. Vi har en stor geografisk spredning i Norge og verden - våre kunder er små og store, kjente som ukjente, lokale og globale. Bredden vår, sammen med en høy endringstakt og diverse karriere- og kompetanseprogrammer, gir deg gode utviklingsmuligheter. Vi streber etter å være en moderne og attraktiv arbeidsplass. Derfor bygger vi arbeidsgrupper og fagmiljøer med stort mangfold for å kunne utnytte og utvikle kompetanse og innovasjon. Noe vi tar som en selvfølge: Lønn som gjør deg glad hver måned Fordeler som gjør livet lettere og bedre: solide forsikringsordninger og rabatter på alt fra leasingavtaler til treningssentre Bra folk å jobbe med, der ulik bakgrunn og innfallsvinkler, humor og stor takhøyde står sentralt Fleksibel arbeidstid Høres dette interessant ut? Er du interessert oppfordrer vi deg til å sende oss din søknad og CV via vårt rekrutteringssystem. Vi vurderer søknader fortløpende og stillingene kan bli besatt før søknadsfristen. PS: Ettersom vi søker konsulenter til flere av kontorene våre (Fornebu, Trondheim, Kristiansand, Bergen og Stavanger), ønsker vi at du spesifiserer hvilken lokasjon som er aktuell for deg. For mer informasjon om stillingen eller andre spørsmål, ta kontakt med Sebastian C. Johansen på e-post: sebastian.johansen@evry.com. Vi gleder oss til søknaden din!
12.11.2019 Oslo
Vis alle 26.372 ledige stillinger
Les mer om People4you AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter