Ledig stilling

Åpen søknad – HR Solutions HR Solutions

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Traineeprogrammet gir deg nøkkelen til en karriere hos oss! Er du opptatt av elektrifisering og klimaløsninger? Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og eier av det sentrale overføringsnettet for kraft, er Statnett helt sentral i å tilrettelegge for en bærekraftig og elektrisk framtid. Som trainee vil du bidra med å gjøre data om til kunnskap for å legge til rette for klimaløsninger. Vi sørger for at du får utfordrende arbeidsoppgaver som er tilpasset din faglige bakgrunn og interesser, og et solid utgangspunkt for en videre karriere hos oss. Er dette deg? Du ønsker å bygge strategisk kompetanse for fremtiden Du tar initiativ og tør å utfordre Du ser verdien i Statnetts samfunnsrolle Du er nysgjerrig og lærelysten Du ser hvordan smart bruk av datakilder og programmering kan effektivisere Statnett Du kan identifisere deg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet Vi ser omfattende endringer i det nordiske kraftsystemet med økt andel fornybar kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling, noe som gir økt kompleksitet. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem. Vi trenger din kompetanse for å løse Statnetts viktige samfunnsoppdrag nå og i fremtiden. Vi søker deg som er dyktig og engasjert med utdanningsbakgrunn fra fag som: IT, matematikk, statistikk, fysikk, elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, samfunnsøkonomi og ledelsesfag, kybernetikk, bygg og prosjektledelse.  Programmet går over 18 måneder, fordelt på 3 terminer i ulike enheter og divisjoner. Du får utfordrende arbeidsoppgaver innenfor flere deler av organisasjonen, som gir en unik mulighet for faglig utvikling og et tverrfaglig samt sosialt nettverk. Du kan bygge breddekompetanse og forståelse, eller spisskompetanse innenfor et smalere område, enten det er en teknisk fagstilling eller en lederstilling du har i sikte. Vi har både åpne og styrte løp for våre traineer. Som trainee deltar du også på gruppebaserte kursmoduler som bidrar til personlig utvikling. Det er mulighet for utveksling i Sverige og Danmark, eller ved ett av våre kontorsteder utenfor Oslo. Vårt traineeprogram er for deg som har fullført eller er i avslutning av mastergraden. Kandidater med 1-2 års erfaring kan også bli vurdert. Det er viktig at du kan kommunisere godt på norsk muntlig og skriftlig. Praktisk info vedrørende rekrutteringsprosessen: Aktuelle kandidater blir kalt inn til Assessment Center hos Statnett i Oslo 4. november. Praktisk informasjon rundt dette blir sendt til valgte kandidater etter at søknadsfristen har gått ut. Kandidatene som kommer videre fra denne dagen vil bli kalt inn til andregangsintervju hos Statnett i Oslo medio november. Søkere må benytte vår elektroniske søknadsportal. Kun søknader som inneholder CV og vitnemål/karakterutskrifter vil bli vurdert. Vi gleder oss til å lese søknaden fra deg!
05.09.2019 Oslo
Er du interessert i personlig utvikling, og mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i en av Norges mest attraktive offentlige virksomheter? Som trainee i Skatteetaten åpnes døren til en spennende karriere. Vi søker deg som ønsker å bli bedre kjent med hele vår organisasjon og som har potensiale til å få nøkkelposisjoner i Skatteetaten på sikt! Vil du være med på å gjøre Skatteetaten rustet for fremtiden? Vi tilbyr utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke karriereveien din.  Gjennom opphold i fire ulike divisjoner vil du i løpet av det to-årige programmet få en helhetlig forståelse av Skatteetaten, samtidig som du vil få et enestående nettverk i organisasjonen. Du får bruke kompetansen din og vil samtidig tilegne deg ny kunnskap gjennom ulike hospiteringer. Du motiveres av varierte oppgaver og vil få jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt.  Målet med traineeprogrammet er at du trer inn i en konkret stilling fra første dag etter endt traineeprogram, hvor du får utnytte erfaringene du har opparbeidet deg underveis. Gjennom programmet får du: Muligheten til å gjøre Skatteetaten bedre Et omfattende nettverk, og deltakelse i et godt traineemiljø Mulighet for å utforske ulike arbeidsformer i prosjekt og linje Mulighet for kurs og sertifiseringer underveis i traineeperioden, samt felles samlinger  Jobberfaring i fire ulike divisjoner i løpet av det to-årige programmet Personlig oppfølging av egen mentor og traineekoordinator Relevant jobb i Skatteetaten ved endt traineeprogram Kvalifikasjoner Du fullfører en masterutdanning med gode akademiske resultater (aktuelle fagområder er f.eks. økonomi, industriell økonomi, juss, forvaltningsinformatikk og samfunnsvitenskap ) våren 2020 du er rask til å tilegne deg ny kunnskap du har god forretningsforståelse du må kunne formulere deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper du liker skiftende arbeidsoppgaver og omgivelser du har lyst til å få en helhetlig innsikt i vår organisasjon du er nytenkende i måten du løser utfordringer på du like å bevege deg utenfor komfortsonen og ta initiativ du er gira på å lære nye ting du liker å samarbeide og skape nye relasjoner du har et ønske å arbeide med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag med stor betydning for hele befolkningen Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker aktive ledere og gode utviklingsmuligheter utfordrende oppgaver og store fagmiljø kurs og samlinger fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Traineene ansettes i fast stilling og lønnes som førstekonsulenter (kode 1408) i kr. 500 000. De første seks månedene regnes som prøvetid Assessment-senter vil holdes 22-23 oktober, så hold av datoene allerede nå.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    Generelt: Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
10.09.2019 Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger
Statnett har etablert en dataplattform som skal samle inn store mengder av strukturert og ustrukturert data. Plattformen skal sette sammen store mengder av data for å skape en digital tvilling av infrastruktur og tekniske komponenter som Statnett forvalter. Som datakurator vil du ha en styrende og aktiv rolle i strukturering av denne komplekse datamengden for å sikre innovativ bruk og smarte beslutninger. Om deg: Du arbeider analytisk og strukturert og liker å etablere oversikt og kontroll Du evner å skape tillit og samarbeid om dataforvaltning på tvers av organisasjonen Du evner å utvikle og implementere nye arbeidsprosesser og løsninger på selskapsnivå Du er en pådriver for at selskapet skal bli datadrevet og brenner for arbeidet med datakvalitet Du lærer fort og kan tilegne deg kompetanse om Statnetts mange datakilder og domener Du er imøtekommende og bidrar til å bygge kompetanse om Statnetts datakilder i selskapet Sentrale arbeidsoppgaver Etablere og forvalte klassifiseringssystem og katalog (oversikt) over data i Statnett Bistå og følge opp operative dataforvaltere for å sikre at datakvalitet opprettholdes på korrekt nivå Bygge opp en langsiktig og vedvarende dataforvaltning i samarbeid med sentrale informasjonseiere i selskapet og få på plass tilhørende digitale støtteverktøy Kontinuerlig utforske nye teknologier og metoder som muliggjør automatisk klassifikasjon og organisering av data Være del av et større digitaliseringsarbeid, som omfatter store deler av organisasjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning innen informatikk, bibliotekfag, informasjons-systemer, informasjonsbehandling eller tilsvarende relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå Erfaring katalogisering, klassifikasjon, dataforvaltningsarbeid eller semantisk informasjonsforvaltning Kunnskap om informasjonsmodellering Kjennskap til IBM InfoSphere Information Governance Catalog eller tilsvarende løsninger Erfaring med planlegging, fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver Solide digitale ferdigheter samt evne til å sette seg raskt inn i nye IT-systemer Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Data og Analyse i IT divisjon. Enheten har ansvar for Data Science, Informasjons- og dataforvaltning, samt videreutvikling av dataplattform. Enheten har til sammen 29 faste ansatte. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Gasparas Jarulaitis, tlf.nr.: 94830631. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
05.09.2019 Oslo, Trondheim
Statnett har de siste årene bygd opp et miljø for data science som vi ønsker å styrke ytterligere. Miljøet er sentralt i digitaliseringen av Statnett gjennom å delta i IT-utviklingsprosjekter og FoU-prosjekter, og å utfordre og forbedre eksisterende arbeidsprosesser. Statnett samler inn store mengder data fra titusenvis av sensorer i det norske kraftnettet. Data Science-avdelingen hjelper fagavdelingene med å utnytte disse dataene gjennom å utvikle datadrevne analyser og verktøy. Vi er på utkikk etter deg som vil utforske og løse sammensatte og utfordrende oppgaver. Du er kreativ og ser problemer på nye måter. I tillegg må du kommunisere godt med forretningssiden så vi løser det rette problemet og løsningene våre blir tatt i bruk. Om deg Du er analytisk anlagt, kreativ problemløser, initiativrik og nysgjerrig Du samarbeider godt på tvers av disipliner, kan sette seg inn i andres arbeidsprosesser Du kommuniserer godt og evner å omsette resultater til beslutningsunderlag Du bidrar til utvikling av det faglige og sosiale miljøet Sentrale arbeidsoppgaver Estimering av feilsannsynligheter basert på vær- og tilstandsdata Prediksjon av forbruk, produksjon og ubalanser i kraftsystemet Automatisk diagnose av feil med maskinlæring Predikere sviktsannsynlighet for komponenter Estimere driftsmargin for komponenter Kvalifikasjoner God kjennskap til teknikker innen data-analyse slik som matematisk modellering, prediksjon, klassifisering og sannsynlighetsberegning Erfaring med programvareutvikling, fortrinnsvis Python til analyse og visualisering Utdannelse: ph.d. eller master innen matematikk/statistikk, naturvitenskap eller teknologiske fag. Kjennskap til moderne metoder for programvareutvikling og devops I tillegg til å ha kvalifikasjonene og egenskapene nevnt over ser vi etter erfaring med teknologi, verktøy og biblioteker brukt innen data science og gjerne også elkraftkompetanse og erfaring med kraftsystemanalyse. Om oss I driften av kraftsystemet samler vi inn store mengder data. I Statnett får du muligheten til å jobbe med disse dataene så vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en mer effektiv måte. Data Science-avdelingen består i dag av ca. 10 personer med kompetanse innen maskinlæring, matematikk, optimering, kraftsystemanalyser, CIM og datamodellering. Vi ønsker nå å styrke utviklingskompetansen i avdelingen ytterligere, for å kunne levere verktøy av høy kvalitet enda raskere. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i IT-divisjonen. Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Boye Annfelt Høverstad, tlf.nr.: 95154202.  For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
05.09.2019 Oslo, Trondheim
The Institute of Clinical Medicine has a vacant position as Adjunct Professor or Associate Professor of neurology. The part-time professorship (20 %) is combined with a full-time (100 %) senior consultant position at Akershus University Hospital. The hospital has ongoing research within several fields, such as clinical research, population-based health research and molecular biology Research. Relating to the main position: The 20 % position as professor is combined with a full time (100 %) position in the Department of Neurology as a senior consultant. The department is responsible for diagnosis and treatment of all kind of neurological diseases, including stroke and stroke mimicks. The hospital is currently establishing thrombectomy for the treatment of acute stroke. The research activity at the department is mainly focused on dementia and cognitive impairment, stroke, headache and multiple sclerosis.   The successful applicant will have an important role in developing research in the department as well as teaching medical students. The appointee will have the opportunity to develop new ideas and studies and also develop collaboration with researchers nationally and internationally. Successful applications for funding of research will be expected. Broad clinical and research competence will be an advantage. The succesful candidate will have a special role in supporting the acute stroke unit both clinically and academically, and clinical and academic experience within acute stroke treatments is therefore required.   Applicants must hold an MD, be a certified specialist in neurology, and have sufficient clinical experience to teach medical students  Relating to the academic position: The academic position is part time 20 %.  Strong interpersonalskills and the ability to create an attractive research environment will be emphasised. Active collaboration, also interdisciplinary and internationally is expected. For complete job description with qualificationrequirements and basis of evaluation, please see: https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2019-7319-stillingsbeskrivelse-nevrologi.pdf  We can offer:   A challenging and friendly working environment High academic standards A favorable pension arrangement (Statens pensjonskasse) Advantageous welfare conditions An inclusive workplace Pay grade depending on qualifications  Applications for the academic part-time position must include: Cover letter and CV Complete list of publications Separate list of 10 most relevant publications to be evaluated specifically for the position (please send these publications attached in full text versions). Overview of experience in supervising PhD candidates, including names of the candidates, period of supervision, information on institutions and dates for the presentation of the theses, as well as specific information regarding experience as main- or co-supervisor for each candidate http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/form---phd-candidate-supervision.pdf  Description of  qualifications regarding administration, leadership, teaching and foreign language skills Other relevant qualificationsMore information can be found here: http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html  For  Rules for Appointments to Professorships and Associate Professorships please see: http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic/
04.09.2019 Lørenskog
Business Advisor – Siemens Healthineers NorwaySiemens Healthineers enables healthcare providers worldwide to increase value by empowering them on their journey towards expanding precision medicine, transforming care delivery, improving patient experience and digitalizing healthcare. A leader in medical technology, Siemens Healthineers is constantly innovating its portfolio of products and services in its core areas of diagnostic and therapeutic imaging and in laboratory diagnostics and molecular medicine. Siemens Healthineers is also actively developing its digital health services and enterprise services. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens Healthineers generated revenue of €13.4 billion and adjusted profit of €2.3 billion and has about 50,000 employees worldwide. Further information is available at www.siemens-healthineers.comIn the Nordic and Baltic countries Siemens Healthineers has sales and service personnel close to our local customers. With approx. 550 employees across the region, we strive to be a trusted partner for healthcare providers, with in-depth knowledge on their specific challenges and opportunities. Enterprise Services is presently seeking a Business Advisor. You will be a key part of our core team working with consulting services and new business models towards our customers in the Nordics. Value propositions is within transformation and advisory services and managed equipment services. You will be part of a great team and work closely with our extended regional and global teams. All our services are transforming care delivery and have high clinical and financial impact throughout the value chain.Key responsibilities Local responsible for selected services within enterprise services. This includes services within performance management, workflow analysis, facility design, demand and capacity analysis, managed equipment services and more Strategy-, market- and business development Service design and development of local value propositions and methodology Internal enablement and training Marketing and pre-sales activities Sales and management of sales processes Project- enablement and participation Team participation and necessary teamwork outside our local market (Local management, Nordics, EMEA, Global)  External and internal reporting  Competencies Bachelor/master degree/MBA in business administration, finance, computer science or similar Competence from the healthcare industry and the hospital domain (diagnostics, treatment, healthcare consulting, healthcare IT) Competence from primary- and/or secondary care and/or healthcare consulting. Analytics, business case development, ROI calculations.  MS-Office products, especially Excel Fluent in Norwegian and English Excellent communication and team player skills   Experience Experience from healthcare and/or the life science sector (diagnostics, treatment, pharma, healthcare IT). Experience with strategy-, business- and change management projects. Experience with delivery of complex use-cases and IT projects.  Pre-sales and sales experience is an advantage  Working in teams, conducting and coordinating internal projects, communicating efficiently within organization; Working in the interface between local organization and Zone / Region. Approx. 5-15 years of work experience The position reports to Head of Enterprise Services Norway.  ContactIf you have further questions regarding this job offer, please feel free to contact our HR business partner, Hilde Johnsrud (hilde.johnsrud@siemens-healthineers.com) or Head of Enterprise Services, Lars Houge (lars.houge@siemens-healthineers.com) Deadline as soon as possible and latest 30.09.19.
27.06.2019 Oslo
Senior Digital Advisor – Siemens Healthineers Norway Siemens Healthineers enables healthcare providers worldwide to increase value by empowering them on their journey towards expanding precision medicine, transforming care delivery, improving patient experience and digitalizing healthcare. A leader in medical technology, Siemens Healthineers is constantly innovating its portfolio of products and services in its core areas of diagnostic and therapeutic imaging and in laboratory diagnostics and molecular medicine. Siemens Healthineers is also actively developing its digital health services and enterprise services. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens Healthineers generated revenue of €13.4 billion and adjusted profit of €2.3 billion and has about 50,000 employees worldwide. Further information is available at www.siemens-healthineers.com In the Nordic and Baltic countries Siemens Healthineers has sales and service personnel close to our local customers. With approx. 550 employees across the region, we strive to be a trusted partner for healthcare providers, with in-depth knowledge on their specific challenges and opportunities.   Digital Services is presently seeking a Digital Advisor. You will be a key part of our core team in the Nordics working with areas like population health management, remote patient monitoring, ehealth solutions, different cloud offerings and new innovative pathway companions. All our solutions are transforming care delivery and have high impact on pathways for both patients and physicians.  Key responsibilities Strategy and business development Product- ownership and development Solution design and development Internal enablement and training Marketing and pre-sales activities Sales and management of sales processes Project- enablement and participation External and internal reporting   Competencies Bachelor/master degree in computer science Competence from software development and IT different architecture areas Competence from the healthcare industry and the hospital domain (diagnostics, treatment) Competence from primary- and/or secondary care Programming experience, especially web applications. Fluent in Norwegian and English Excellent communication and team player skills   Experience Experience from the healthcare and/or life science sector (diagnostics, clinical IT systems). Experience with business-, service- and application development (web development), integration and security. Experience with delivery of complex use-cases and IT projects. Own experience with business development, project management and/or different  architecture roles. Working in teams, conducting and coordinating internal projects, communicating efficiently within organization; Working in the interface between local organization and Zone / Region. Approx. 5-15 years of work experience The position reports to Head of Digital Services Norway.   ContactIf you have further questions regarding this job offer, please feel free to contact our HR business partner, Hilde Johnsrud (hilde.johnsrud@siemens-healthineers.com) or Head of Digital Services, Lars Houge (lars.houge@siemens-healthineers.com) Deadline as soon as possible and latest August 14.    
27.06.2019 Oslo
Vi søker engasjerte senior BI-konsulenter til vårt kontor i Oslo.Vi bygger videre på Analytics- og BI-satsningen, og søker dyktige konsulenter. Vi søker deg som ønsker å være «gründer» innenfor et innovativt fagområde i et solid selskap med sterk vekst!Digitalisering er den 4. industrielle revolusjon. Digitalisering bygger på informasjon og innsikt. Vår ambisjon er å levere framtidens analyseløsninger. Sammen omgjør vi data til innsikt og handling, og benytter Digitale Assistenter. Stikkord er maskinlæring (ML), Robotics Process Automation (RPA), CRM, IoT, Service Design og samhandling. Med oss på veien tar vi med Acando Groups internasjonale erfaring og referanser fra 200+ Analytics-konsulenter, inkludert egne software-akseleratorer og metodikk for raskt å bringe forretningsverdi. Vi har bygget et tungt seniorteam bestående av rådgivere og tekniske konsulenter (arkitekter og utviklere) som realiserer fremtidens innsiktsløsninger. Vil du bli del av teamet vårt? Your future duties and responsibilities Delta i spennende prosjekter med fokus på rådgivning, analyse, design, utvikling og kvalitetssikring av:•Analytics og Business Intelligence-løsninger, primært på Microsoft-plattformen.•Sette seg inn i kundens utfordringer og levere innovative tekniske løsninger som gir kunden økt forretningsverdi.•Sikre en helhetlig brukeropplevelse på tvers av brukerflater.•Jobbe i agile team med kunder og kollegaer for å tilrettelegge for innovasjon.Hva kan vi friste med?•En spennende jobb i et solid firma og en enhet i rask vekst•Spennende kundeportefølje og attraktive karrieremuligheter•Et godt og sterkt fagmiljø med fokus på deling•Stor takhøyde og aktivt sosialt miljø•Fokus på å bygge et sterkt kollektiv•Flotte lokaler midt i sentrum Required qualifications to be successful in this role •Høyere teknisk/økonomisk utdannelse.•Erfaring som Analytics/BI-konsulent (min 3-5 år) med dokumenterte resultater.•Praktisk erfaring med Microsoft-plattformen (Azure, Cortana Intelligence Suite, Power BI, SQL Server; SSIS/SSAS/SSRS). •Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig. Ønsket profil:•Du har stor interesse for faget og et ønske om å stadig videreutvikle din kompetanse.•Ønsker å jobbe med Big Data, IoT, ERP og CRM.•Du ønsker å dele din kunnskap både internt og eksternt.•Du er nysgjerrig og lærevillig, og blir giret av utfordringer.•Du er selvstendig og strukturert, med gode kommunikasjonsevner.•Du er en lagspiller som liker å jobbe med kunder og er opptatt av å se resultater.Vil du vite mer?For mer informasjon, kontakt Direktør Microsoft Snorre Meland snorre.meland@acando.no eller via telefon 92844993Vi behandler søknader fortløpende, og aktuelle kandidater vil kontaktes i løpet av kort tid. Søknadsfrist: Snarest What you can expect from us Build your career with us.It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities. At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.Learn more about CGI at www.cgi.com.No unsolicited agency referrals please.CGI is an equal opportunity employer.
04.09.2019 Oslo
Vis alle 22.444 ledige stillinger
Les mer om HR Solutions

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter