Ledig stilling

Sommarjobb Produksjonsavdelinga Gaupne Statkraft

Søknadsfrist : 01.04.2017

Region Midt-Norge er ein av fem produksjonsregionar i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har 200 tilsette. Regionen driftar og vedlikeheld 32 kraftverk og tre vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Finnmark.

Produksjonsavdelinga har blant anna ansvar for produksjonsplanlegging, vedlikehaldskoordinering og døgnkontinuerleg styring og overvaking av produksjonsanlegg. Avdelinga har 20 medarbeidarar.

Til vår avdeling i Gaupne søker vi etter student frå høgskule/universitet innafor faga elektro/maskin/industriell økonomi.

Aktuelle arbeidsoppgåver:

 • Kortsiktig produksjonsoptimalisering ved bruk av avanserte dataverktøy.
 • Assistere driftsingeniør i den kontinuerlige arbeidet ved regionssentralen.

For stillingane gjeld:

 • Du må ha god forståing for korleis eit vasskraftverk og ein vindpark fungerer.
 • Du må ha generell god kjennskap til dataverktøy.
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntleg og skriftleg.
 • Oppstartdato og ferie avtalast med den enkelte.
 • Arbeidet varer i 6- 8 veker.
 • Merk søknaden med PMP.
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Menneskene i Statkraft

Statkraft er eit leiande internasjonalt selskap innan vasskraft og den største leverandøren av fornybar energi i Europa. Konsernet produserer vasskraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er ein global marknadsaktør innan energihandel. Statkraft har 3800 tilsette i meir enn 20 land.

Les mer om Statkraft

Stillingsbeskrivelse

Region Midt-Norge er ein av fem produksjonsregionar i Statkraft. Regionen er organisert i fire kraftverksgrupper og har 200 tilsette. Regionen driftar og vedlikeheld 32 kraftverk og tre vindparkar i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Finnmark.

Produksjonsavdelinga har blant anna ansvar for produksjonsplanlegging, vedlikehaldskoordinering og døgnkontinuerleg styring og overvaking av produksjonsanlegg. Avdelinga har 20 medarbeidarar.

Til vår avdeling i Gaupne søker vi etter student frå høgskule/universitet innafor faga elektro/maskin/industriell økonomi.

Aktuelle arbeidsoppgåver:

 • Kortsiktig produksjonsoptimalisering ved bruk av avanserte dataverktøy.
 • Assistere driftsingeniør i den kontinuerlige arbeidet ved regionssentralen.

For stillingane gjeld:

 • Du må ha god forståing for korleis eit vasskraftverk og ein vindpark fungerer.
 • Du må ha generell god kjennskap til dataverktøy.
 • Du må beherske norsk og engelsk, muntleg og skriftleg.
 • Oppstartdato og ferie avtalast med den enkelte.
 • Arbeidet varer i 6- 8 veker.
 • Merk søknaden med PMP.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.04.2017

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 01
  2017
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Europas største produsent av fornybar energi

Presentasjon av Statkrafts visjon
Vannkraft er kilden til 99 % av all kraftproduksjon i Norge
Vindkraft er en evig fornybar kilde til ren energi
Fjernvarme og engergigjenvinning

Fakta om Statkraft