Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykologspesialist/psykolog (Ref. nr.: 3378423005) Akershus Universitetssykehus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Psykologspesialist/psykolog - Barnehabilitering

Avdeling for habilitering har ledig fast stilling for psykolog

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning, syndromer med mer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade.

Psykologenes arbeidsoppgaver er først og fremst utredning og diagnostisering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Dette innebærer også tilbakemeldinger til foreldre, ungdommer og lokale instanser, samt å gi råd om aktuelle tiltak.

Avdelingen har 45 ansatte hvorav åtte psykologer. De fleste er spesialister, i klinisk nevropsykologi eller klinisk barn og ungdom. Vi har også erfarne barneleger, og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et spennende tverrfaglig miljø.

Avdelingen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Se vår film her!

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Samarbeid med og veiledning til kommunalt ansatte
 • Råd og veiledning til foreldre/foresatte

Kvalifikasjoner
 • Godkjent psykologspesialist/psykolog under spesialisering, fortrinnsvis i klinisk nevropsykologi. Andre spesialiteter kan også komme i betraktning om man har relevant erfaring.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring med våre målgrupper
 • Erfaring med og interesse for utredning/diagnostikk

Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og utad
 • En strukturert arbeidsform
 • Effektiv både i selvstendig arbeid og i team med andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et bredt og spennende fagfelt i stor utvikling
 • Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et reflekterende miljø
 • Mulighet for faglig spesialisering og fordypning
 • Anledning til å påvirke egen arbeidsdag og tidsbruk
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler


Arbeidssted:
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen

Kontaktinfo:
Inga Skjånes, Faggruppeleder, 67962250
Knut Wærstad, Avdelingssjef, 90507690

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Akershus universitetssykehus HF
Ref. nr.: 3378423005
Stillingsbrøk: 100%
Fast
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]





Adresse: 1474 NORDBYHAGEN


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 19.674 ledige stillinger
Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. "Menneskelig nær - faglig sterk" er vår visjon. Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 115.000 og omlag 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri, har gruppe I status, egen FOU-avdeling og seks kliniske avdelinger; Nyfødt, Barn og ungdom, Barnepoliklinikk, Barnehabilitering, Barn og unges psykiske helse og avdeling for leger. Klinikken er organisert som et komplett og moderne barnesenter med aldersgrense 18 år, avdeling for barnehabilitering og barn og unges psykiske helse samlet i eget bygg. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har blant annet etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alle ansatte med pasientkontakt. Les mer om Akershus Universitetssykehus

Stillingsbeskrivelse

Psykologspesialist/psykolog - Barnehabilitering

Avdeling for habilitering har ledig fast stilling for psykolog

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingens hovedansvar er spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge (0-17 år) med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, utviklingshemning, syndromer med mer. Noen har også tilleggsproblematikk av atferdsmessig eller psykisk art. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade.

Psykologenes arbeidsoppgaver er først og fremst utredning og diagnostisering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Dette innebærer også tilbakemeldinger til foreldre, ungdommer og lokale instanser, samt å gi råd om aktuelle tiltak.

Avdelingen har 45 ansatte hvorav åtte psykologer. De fleste er spesialister, i klinisk nevropsykologi eller klinisk barn og ungdom. Vi har også erfarne barneleger, og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et spennende tverrfaglig miljø.

Avdelingen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Se vår film her!

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Samarbeid med og veiledning til kommunalt ansatte
 • Råd og veiledning til foreldre/foresatte

Kvalifikasjoner
 • Godkjent psykologspesialist/psykolog under spesialisering, fortrinnsvis i klinisk nevropsykologi. Andre spesialiteter kan også komme i betraktning om man har relevant erfaring.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring med våre målgrupper
 • Erfaring med og interesse for utredning/diagnostikk

Utdanningsretning
 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og utad
 • En strukturert arbeidsform
 • Effektiv både i selvstendig arbeid og i team med andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et bredt og spennende fagfelt i stor utvikling
 • Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et reflekterende miljø
 • Mulighet for faglig spesialisering og fordypning
 • Anledning til å påvirke egen arbeidsdag og tidsbruk
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering i perioder med lav aktivitet
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler


Arbeidssted:
Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen

Kontaktinfo:
Inga Skjånes, Faggruppeleder, 67962250
Knut Wærstad, Avdelingssjef, 90507690

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Akershus universitetssykehus HF
Ref. nr.: 3378423005
Stillingsbrøk: 100%
Fast
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]





Adresse: 1474 NORDBYHAGEN


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 17
  2017
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 18
  2017
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 19
  2017
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 20
  2017
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 22
  2017
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Akershus Universitetssykehus