Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sjukepleiarar (ref.nr. 3380758836) Helse Førde HF

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vikariat sjukepleiarar - Medisinsk avdeling/Medisinsk sengepost FSS

Medisinsk sengepost 1 har ledig 1 x 80% vikariat for sjukepleiar i tredelt turnus frå 1. mai 2017- 29.april 2018.
Medisinsk sengepost 2 har ledig 3 x 80% vikariat for sjukepleiar i tredelt turnus frå 1.mai 2017 - 29. april 2018.

For stillinga krevst det dokumentert autorisasjon.
Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene er varierte og spennande. Dei fleste pasientane vert innlagde med behov for øyeblikkeleg hjelp
 • Sengepost 1 har 25 pasientar med hjarte/kar-sjukdom, nyresjukdom og diabetes
 • Sengepost 2 har 13 pasientar med lunge-, infeksjons- og mage-tarm-sjukdom
 • Sengepostane samarbeider tett
 • På begge sengepostane kan der vere andre varierte problemstillingar i tillegg

Kvalifikasjonar
 • Må vere autorisert som sjukepleiar.
 • Erfaring frå medisinsk sengepost eller liknande er ein fordel, men ikkje eit krav

Utdanningsretning
 • Helsefag, andre

Utdanningsnivå
 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar
 • Du må vere fagleg engasjert, samarbeidsvilleg og fleksibel
 • Du må tåle høgt tempo

Språk
 • Norsk

Vi tilbyr
 • God opplæring
 • Aktivt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Arbeidssted:
6807 Førde

Kontaktinfo:
Randi Hove, Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 1, Tlf. 57839306/48020466
Inghild Espeland Mowatt, Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2, Tlf. 57839304/95886397

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Helse Førde
Ref. nr.: 3380758836
Stillingsbrøk: 2 x 80%
Vikariat
Tal på stillingar: 3
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Adresse: 6807 FØRDE

Web: http://www.helse-forde.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 17.354 ledige stillinger
Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn. Les mer om Helse Førde HF

Stillingsbeskrivelse

Vikariat sjukepleiarar - Medisinsk avdeling/Medisinsk sengepost FSS

Medisinsk sengepost 1 har ledig 1 x 80% vikariat for sjukepleiar i tredelt turnus frå 1. mai 2017- 29.april 2018.
Medisinsk sengepost 2 har ledig 3 x 80% vikariat for sjukepleiar i tredelt turnus frå 1.mai 2017 - 29. april 2018.

For stillinga krevst det dokumentert autorisasjon.
Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene er varierte og spennande. Dei fleste pasientane vert innlagde med behov for øyeblikkeleg hjelp
 • Sengepost 1 har 25 pasientar med hjarte/kar-sjukdom, nyresjukdom og diabetes
 • Sengepost 2 har 13 pasientar med lunge-, infeksjons- og mage-tarm-sjukdom
 • Sengepostane samarbeider tett
 • På begge sengepostane kan der vere andre varierte problemstillingar i tillegg

Kvalifikasjonar
 • Må vere autorisert som sjukepleiar.
 • Erfaring frå medisinsk sengepost eller liknande er ein fordel, men ikkje eit krav

Utdanningsretning
 • Helsefag, andre

Utdanningsnivå
 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad

Personlege eigenskapar
 • Du må vere fagleg engasjert, samarbeidsvilleg og fleksibel
 • Du må tåle høgt tempo

Språk
 • Norsk

Vi tilbyr
 • God opplæring
 • Aktivt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Løn etter tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar


Arbeidssted:
6807 Førde

Kontaktinfo:
Randi Hove, Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 1, Tlf. 57839306/48020466
Inghild Espeland Mowatt, Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2, Tlf. 57839304/95886397

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Helse Førde
Ref. nr.: 3380758836
Stillingsbrøk: 2 x 80%
Vikariat
Tal på stillingar: 3
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Adresse: 6807 FØRDE

Web: http://www.helse-forde.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Helse Førde HF