Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Planseksjonen søkjer prosjektleiar og vegplanleggar Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

I Statens vegvesen Region vest, Ressursavdelinga, har vi ledig ei stilling som prosjektleiar og ei stilling som vegplanleggar ved Planseksjonen i Bergen.

Begge stillingane er knytt til Ressursavdelinga som er delt inn i seks fagområde (prosjektering, plan, eigedom, geo/skred, lab/vegteknologi og bru) med til saman ca. 290 tilsette fordelt på kontorstadane Leikanger, Stavanger i tillegg til Bergen.

Planseksjonen utfører veg-, gate- og tunnelplanlegging på store og små prosjekt i eigen regi eller ved bruk av konsulentar. På planseksjonen i Bergen er vi 33 medarbeidarar mellom anna innan fagområda prosjektleiing, veg, landskap, naturmangfald og kulturminne. Kontorstaden har også regionen si kompetanseeining innan transportanalyse.

Prosjektleiar                                  

Prosjektleiar for planprosjekt på kontorstaden. Oppgåver knytt til koordinering innan vegfaget og kvalitetsarbeid kan bli lagt til stillinga. Vi ønskjer derfor søkarar med vegfagleg kompetanse og erfaring.

Den som blir tilsett vil også ha ansvar for god kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartar og for styring av konsulentoppdrag.

Vegplanleggar

For å få utarbeidd kommunedelplanar og reguleringsplanar på store og små prosjekt dei komande åra, treng vi ein planleggar som har erfaring.

Arbeidsoppgåver for begge stillingane:

 • Vegplanlegging     
 • Kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging
 • Konsekvensutgreiingar  

Som prosjektleiar vil du i tillegg få ansvar for:

 • Koordineringsoppgåver innanfor vegfaget
 • Styre planprosjekt
 • Engasjere og styre konsulent

Kvalifikasjonskrav og bakgrunn: 

Utdanning frå universitet eller høgskule innan relevant fagretning, min. 3 år. For kandidatar med sterk allsidig praksis frå aktuelle fagområde og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.

 • Erfaring frå fagområda arealplanlegging og planlegging/prosjektering av vegar og tunnelar 
 • Ønskjeleg med erfaring i bruk av dataverktøy (AutoCAD, NovaPOINT, GisLine, ArcGis, m.fl.)
 • Førarkort kl. B

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi ynskjer at du

 • Er glad i faget ditt og resultatorientert
 • Kan styre, koordinere og samordne oppgåver
 • Er god til å samarbeide med andre
 • Er analytisk og kan sjå problemstillingar frå fleire vinklar
 • Er flink til å uttrykke deg skriftleg og munnleg på norsk

Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman.

Du påverkar samfunnsutviklinga og du får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidsdagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også desse goda:  

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskular og gode muligheiter for fagleg påfyll
 • Bedriftshytter/bedriftsidrettslag

Løn avtalast nærare i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Søknad

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

 

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Wilhelm Lund, Mobil +47 91623608

Adresse: Nygårdsgaten 112 5008 BERGEN


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.326 ledige stillinger
Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag for politiske avgjerder og set dei ut i livet. Vi er ein stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidarar med brei kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regionar. Les mer om Statens Vegvesen

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen Region vest, Ressursavdelinga, har vi ledig ei stilling som prosjektleiar og ei stilling som vegplanleggar ved Planseksjonen i Bergen.

Begge stillingane er knytt til Ressursavdelinga som er delt inn i seks fagområde (prosjektering, plan, eigedom, geo/skred, lab/vegteknologi og bru) med til saman ca. 290 tilsette fordelt på kontorstadane Leikanger, Stavanger i tillegg til Bergen.

Planseksjonen utfører veg-, gate- og tunnelplanlegging på store og små prosjekt i eigen regi eller ved bruk av konsulentar. På planseksjonen i Bergen er vi 33 medarbeidarar mellom anna innan fagområda prosjektleiing, veg, landskap, naturmangfald og kulturminne. Kontorstaden har også regionen si kompetanseeining innan transportanalyse.

Prosjektleiar                                  

Prosjektleiar for planprosjekt på kontorstaden. Oppgåver knytt til koordinering innan vegfaget og kvalitetsarbeid kan bli lagt til stillinga. Vi ønskjer derfor søkarar med vegfagleg kompetanse og erfaring.

Den som blir tilsett vil også ha ansvar for god kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartar og for styring av konsulentoppdrag.

Vegplanleggar

For å få utarbeidd kommunedelplanar og reguleringsplanar på store og små prosjekt dei komande åra, treng vi ein planleggar som har erfaring.

Arbeidsoppgåver for begge stillingane:

 • Vegplanlegging     
 • Kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging
 • Konsekvensutgreiingar  

Som prosjektleiar vil du i tillegg få ansvar for:

 • Koordineringsoppgåver innanfor vegfaget
 • Styre planprosjekt
 • Engasjere og styre konsulent

Kvalifikasjonskrav og bakgrunn: 

Utdanning frå universitet eller høgskule innan relevant fagretning, min. 3 år. For kandidatar med sterk allsidig praksis frå aktuelle fagområde og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.

 • Erfaring frå fagområda arealplanlegging og planlegging/prosjektering av vegar og tunnelar 
 • Ønskjeleg med erfaring i bruk av dataverktøy (AutoCAD, NovaPOINT, GisLine, ArcGis, m.fl.)
 • Førarkort kl. B

Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi ynskjer at du

 • Er glad i faget ditt og resultatorientert
 • Kan styre, koordinere og samordne oppgåver
 • Er god til å samarbeide med andre
 • Er analytisk og kan sjå problemstillingar frå fleire vinklar
 • Er flink til å uttrykke deg skriftleg og munnleg på norsk

Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman.

Du påverkar samfunnsutviklinga og du får bidra til framtidas løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidsdagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også desse goda:  

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskular og gode muligheiter for fagleg påfyll
 • Bedriftshytter/bedriftsidrettslag

Løn avtalast nærare i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Søknad

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

 

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Wilhelm Lund, Mobil +47 91623608

Adresse: Nygårdsgaten 112 5008 BERGEN


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 27
  2018
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 28
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 29
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 30
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 03
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
19 ledige stillinger

Fakta om Statens Vegvesen