Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stipendiat i utdanningsvitenskap Universitetet i Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Jobbnorge ID: 140874

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet, nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 1.11.2017. Den som ansettes kan tiltre når han/hun er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap med avtale om å gjennomføre i løpet av stipendperioden.

Temaområdet for stipendiatet er skolens rolle i utvikling av elevers sosiale og emosjonell kompetanse. Stipendiatet tilknyttes programområdet «Læringsmiljø og psykisk helse» som ledes av professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret. Hovedveileder blir professor Edvin Bru og biveileder vil være postdoktor Kjersti Tharaldsen. Det forventes at søkere lager en prosjektbeskrivelse innen det aktuelle tema på fem sider, som legges ved søknaden. Det er et krav at prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i en eksisterende prosjektskisse, som kan fås tilsendt ved henvendelse til professor Edvin Bru. For den som ansettes, vil prosjektbeskrivelsen være utgangspunktet for bearbeiding i samråd med veiledere med tanke på endelig prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet.

Stillingen er statlig finansiert.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende utdanning fortrinnsvis av nyere dato, som dermed gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det i tillegg til faglig nivå også bli lagt vekt på kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen ansees som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.
Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra at avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, ltr 50, kr 436 900  bto pr år.
Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til senterleder Tarja Tikkanen, tlf. 51 83 12 88, epost tarja.tikkanen@uis.no  eller professor Edvin Bru tlf. 51 83 29 13, epost edvin.bru@uis.no .

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kristine Nordbø Røgenes tlf. 51 83 35 16, epost kristine.n.rogenes@uis.no

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektskisse ( 5 sider), vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Adresse: Ullandhaug 4036 STAVANGER

Web: http://www.uis.no/

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.326 ledige stillinger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er et landsdekkende senter med et styre opprettet av Kunnskapsdepartementet. Foruten å være en del av Det humanistiske fakultet er senteret en del av et nettverk av elleve nasjonale sentre, lagt under Utdanningsdirektoratet. Læringsmiljøsenteret bistår nasjonale utdanningsmyndigheter i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innenfor sitt ansvarsområde. Senteret arbeider med faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og relevant undervisning i tråd med fastsatt mandat. Senteret har et styre som øverste organ. Senterets virksomhet består av oppdrag gitt fra Utdanningsdirektoratet og egeninitierte oppgaver innenfor forskning og utvikling, kompetanseutvikling i barnehager og skoler samt undervisning og veiledning ved universitetet. Senteret har to avdelinger; en i Stavanger og en i Porsgrunn. Det er i dag 50 ansatte tilknyttet senteret.

Les mer om Universitetet i Stavanger

Stillingsbeskrivelse

Jobbnorge ID: 140874

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet, nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med 25% pliktarbeid. Stillingen er ledig fra 1.11.2017. Den som ansettes kan tiltre når han/hun er tatt opp på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap med avtale om å gjennomføre i løpet av stipendperioden.

Temaområdet for stipendiatet er skolens rolle i utvikling av elevers sosiale og emosjonell kompetanse. Stipendiatet tilknyttes programområdet «Læringsmiljø og psykisk helse» som ledes av professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret. Hovedveileder blir professor Edvin Bru og biveileder vil være postdoktor Kjersti Tharaldsen. Det forventes at søkere lager en prosjektbeskrivelse innen det aktuelle tema på fem sider, som legges ved søknaden. Det er et krav at prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i en eksisterende prosjektskisse, som kan fås tilsendt ved henvendelse til professor Edvin Bru. For den som ansettes, vil prosjektbeskrivelsen være utgangspunktet for bearbeiding i samråd med veiledere med tanke på endelig prosjektbeskrivelse som skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet.

Stillingen er statlig finansiert.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende utdanning fortrinnsvis av nyere dato, som dermed gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det i tillegg til faglig nivå også bli lagt vekt på kvaliteten på prosjektbeskrivelsen, søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen ansees som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.
Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra at avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, LR 20, ltr 50, kr 436 900  bto pr år.
Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til senterleder Tarja Tikkanen, tlf. 51 83 12 88, epost tarja.tikkanen@uis.no  eller professor Edvin Bru tlf. 51 83 29 13, epost edvin.bru@uis.no .

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kristine Nordbø Røgenes tlf. 51 83 35 16, epost kristine.n.rogenes@uis.no

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektskisse ( 5 sider), vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Adresse: Ullandhaug 4036 STAVANGER

Web: http://www.uis.no/

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 29
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2018
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
14 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Stavanger