Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Tilkallingsvakt Portør & Forsyning - Akershus universitetssykehus HF Akershus Universitetssykehus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv


Har du lyst til å jobbe med service og logistikk på et av Nordens største ø-hjelps sykehus?

Seksjon Portør & Forsyning skal nå ansette flere tilkallingshjelper som vil få muligheten til å ta vakter internt i seksjonen men også bli en del av vikarpoolen seksjonen drifter for resten av avdeling for Logistikk
Seksjon Portør & Forsyning består av 3 enheter: Pasientportør, Forsyningsportør og AGV-Drift.
Vikarpoolen brukes til og dekke opp fravær intern i seksjonen samt ved andre enheter i avdelingen som internposten, transporten og på miljøsentralen.
Alle søkere må ha førerkort samt ønske om å ta vakter ved alle enhetene i Logistikk.

Vi ønsker oss deg som er:
- Tilgjengelig for arbeid både på dag, kveld og natt
- Kan jobbe helger
- Kan stille på vakt på kort varsel
- Kan varsle hva du kan jobbe en stund i forveien


PASIENTPORTØR:
Pasientportørtjenesten er en viktig del av sykehusets pasientlogistikk og har hovedansvaret for intern transport av pasienter på Ahus. I tillegg utfører portørtjenesten flere andre serviceoppgaver. (Se mere under arbeidsoppgaver)

FORSYNINGSPORTØR:
Enheten forsyningsportør startet opp januar 2014 og er i hurtig vekst.
Forsyningsportører har ansvar for bestilling, mottak og varepåfylling av forbruksvarer og noe annet materiell for sengepostene på sykehuset.
Som Forsyningsportør vil man få ansvar for at avdelingene har alt av forbruksmateriell på plass til enhver tid.
Dette resulterer i mye jobb inne på sengepostene noe som gjør at serviceinnstilling og personlig egenhet blir vektlagt.

AGV:
AGV er Ahus sitt interne forsyningssystem.
Ahus har 22 Agv'er (roboter) og via vogner frakter de varer, mat og tøy ut til avdelingene og returnerer avfall til miljøsentralen.
Agv utfører ca. 12000 oppdrag hver måned.
AGV-førerens jobb er å monitorere driften - sørge for at transporten flyter på best mulig måte og komme AGV til unnsetning for å korrigere systemfeil eller for å fjerne hindringer.

Transport:
Jobben består i henting og levering av blod, prøver, post, varer, dialyse, medisiner, mat og tøy til og fra Ahus sine eksterne lokasjoner, samt noe sortering av post.
Transporten er ett viktig bindeledd i den eksterne logistikken for foretaket og har et høyt krav til service og imøtekommenhet.

Internposten:
Håndterer all inn- og utgående post til foretaket, Tjenesten er regulert av forvaltningsloven og er ett viktig ledd i pasientlogistikk.

Miljøsentralen:
Enheten utfører avfallshåndtering / kildesortering i en moderne miljøsentral. Miljøsentralen har ansvar for avfallshåndteringen på alle lokasjonene til Ahus. Miljøsentralen jobber systematisk for å oppnå høy grad av sortering i rene fraksjoner og dermed høy gjenvinning % som igjen bidrar til god sirkeløkonomi og samfunnsansvar.

Alle søkere må søke elektronisk via WebCrutier.

Arbeidsoppgaver

 • PASIENTPORTØR:
 • Intern transport av pasienter i seng/båre/rullestol/golfbil og sengetruck til og fra behandlinger, innleggelser, overflyttinger
 • Utkjøring og opprydding av bårer og senger
 • Transport av mors til kjølerom
 • Diverse transportoppdrag
 • Bytte transportable gasskolber
 • Frakt av pasienter med sengetruck og golfbil
 • Andre oppgaver og serviceområder vil iverksettes på sikt
 • Ved behov bistå på tvers av fagområder både i seksjon og avdeling.
 • FORSYNINGSPORTØR:
 • Holde orden i skap og lager
 • Til enhver tid ha kontroll og oversikt over sortiment
 • Bestille varer
 • Fylle på varer
 • Ta imot og registrere mottak av varer
 • Oppdater bestillingskort/info
 • Melde avvik ved leveranse
 • Ved behov bistå på tvers av fagområder både i seksjon og avdeling.
 • AGV-DRIFT:
 • Monitorer driften.
 • Holde Kulvert ryddig.
 • Bistå i varekjøring med truck.
 • Sørge for at transporten flyter på best mulig måte.
 • Korrigere systemfeil eller for å fjerne hindringer.
 • Ved behov bistå på tvers av fagområder både i seksjon og avdeling.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss deg som er serviceinnstilt, ryddig, arbeidsom og ikke minst pliktoppfyllende.
 • Må ha:
 • Grunnleggende IT kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Beherske engelsk muntlig
 • Takle høy arbeidsbelastning over tid.
 • Førerkort klasse B
 • Ønskede:
 • Fagbrev i Portørfag

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige Egenskaper

 • - Evne til å løse utfordringer på eget initiativ.
 • - Nøyaktig, punktlig og ansvarsbevisst
 • - Positiv framferd, serviceinnstilt og imøtekommende
 • - Aktivt søke å utøve den beste service
 • - God evne til å samarbeide med andre, også andre yrkesgrupper.
 • - Omsorgsfull
 • - Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • - Endringsvillig og løsningsorientert
 • - Et ønske om å bidra til en god og effektiv pasient logistikk
 • - God på kommunikasjon

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Kontaktinformasjon

Per Anders Ødegård, Seksjonsleder, 67966441

Arbeidssted


 Lørenskog

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Akershus universitetssykehus HF

Ref. nr.:3593122745
Stillingsbrøk: 0%
Tilkalling / Timebasis
Antall stillinger: 3
Søknadsfrist: 22.10.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3593122745&company_id=2376132706&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Adresse: 1478 LØRENSKOG


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 15.609 ledige stillinger

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær - faglig sterk" er vår visjon.

Divisjon Facilities Management har ansvaret for eiendom og service på alle lokasjoner i helseforetaket.

Les mer om Akershus Universitetssykehus

Stillingsbeskrivelse


Har du lyst til å jobbe med service og logistikk på et av Nordens største ø-hjelps sykehus?

Seksjon Portør & Forsyning skal nå ansette flere tilkallingshjelper som vil få muligheten til å ta vakter internt i seksjonen men også bli en del av vikarpoolen seksjonen drifter for resten av avdeling for Logistikk
Seksjon Portør & Forsyning består av 3 enheter: Pasientportør, Forsyningsportør og AGV-Drift.
Vikarpoolen brukes til og dekke opp fravær intern i seksjonen samt ved andre enheter i avdelingen som internposten, transporten og på miljøsentralen.
Alle søkere må ha førerkort samt ønske om å ta vakter ved alle enhetene i Logistikk.

Vi ønsker oss deg som er:
- Tilgjengelig for arbeid både på dag, kveld og natt
- Kan jobbe helger
- Kan stille på vakt på kort varsel
- Kan varsle hva du kan jobbe en stund i forveien


PASIENTPORTØR:
Pasientportørtjenesten er en viktig del av sykehusets pasientlogistikk og har hovedansvaret for intern transport av pasienter på Ahus. I tillegg utfører portørtjenesten flere andre serviceoppgaver. (Se mere under arbeidsoppgaver)

FORSYNINGSPORTØR:
Enheten forsyningsportør startet opp januar 2014 og er i hurtig vekst.
Forsyningsportører har ansvar for bestilling, mottak og varepåfylling av forbruksvarer og noe annet materiell for sengepostene på sykehuset.
Som Forsyningsportør vil man få ansvar for at avdelingene har alt av forbruksmateriell på plass til enhver tid.
Dette resulterer i mye jobb inne på sengepostene noe som gjør at serviceinnstilling og personlig egenhet blir vektlagt.

AGV:
AGV er Ahus sitt interne forsyningssystem.
Ahus har 22 Agv'er (roboter) og via vogner frakter de varer, mat og tøy ut til avdelingene og returnerer avfall til miljøsentralen.
Agv utfører ca. 12000 oppdrag hver måned.
AGV-førerens jobb er å monitorere driften - sørge for at transporten flyter på best mulig måte og komme AGV til unnsetning for å korrigere systemfeil eller for å fjerne hindringer.

Transport:
Jobben består i henting og levering av blod, prøver, post, varer, dialyse, medisiner, mat og tøy til og fra Ahus sine eksterne lokasjoner, samt noe sortering av post.
Transporten er ett viktig bindeledd i den eksterne logistikken for foretaket og har et høyt krav til service og imøtekommenhet.

Internposten:
Håndterer all inn- og utgående post til foretaket, Tjenesten er regulert av forvaltningsloven og er ett viktig ledd i pasientlogistikk.

Miljøsentralen:
Enheten utfører avfallshåndtering / kildesortering i en moderne miljøsentral. Miljøsentralen har ansvar for avfallshåndteringen på alle lokasjonene til Ahus. Miljøsentralen jobber systematisk for å oppnå høy grad av sortering i rene fraksjoner og dermed høy gjenvinning % som igjen bidrar til god sirkeløkonomi og samfunnsansvar.

Alle søkere må søke elektronisk via WebCrutier.

Arbeidsoppgaver

 • PASIENTPORTØR:
 • Intern transport av pasienter i seng/båre/rullestol/golfbil og sengetruck til og fra behandlinger, innleggelser, overflyttinger
 • Utkjøring og opprydding av bårer og senger
 • Transport av mors til kjølerom
 • Diverse transportoppdrag
 • Bytte transportable gasskolber
 • Frakt av pasienter med sengetruck og golfbil
 • Andre oppgaver og serviceområder vil iverksettes på sikt
 • Ved behov bistå på tvers av fagområder både i seksjon og avdeling.
 • FORSYNINGSPORTØR:
 • Holde orden i skap og lager
 • Til enhver tid ha kontroll og oversikt over sortiment
 • Bestille varer
 • Fylle på varer
 • Ta imot og registrere mottak av varer
 • Oppdater bestillingskort/info
 • Melde avvik ved leveranse
 • Ved behov bistå på tvers av fagområder både i seksjon og avdeling.
 • AGV-DRIFT:
 • Monitorer driften.
 • Holde Kulvert ryddig.
 • Bistå i varekjøring med truck.
 • Sørge for at transporten flyter på best mulig måte.
 • Korrigere systemfeil eller for å fjerne hindringer.
 • Ved behov bistå på tvers av fagområder både i seksjon og avdeling.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss deg som er serviceinnstilt, ryddig, arbeidsom og ikke minst pliktoppfyllende.
 • Må ha:
 • Grunnleggende IT kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Beherske engelsk muntlig
 • Takle høy arbeidsbelastning over tid.
 • Førerkort klasse B
 • Ønskede:
 • Fagbrev i Portørfag

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige Egenskaper

 • - Evne til å løse utfordringer på eget initiativ.
 • - Nøyaktig, punktlig og ansvarsbevisst
 • - Positiv framferd, serviceinnstilt og imøtekommende
 • - Aktivt søke å utøve den beste service
 • - God evne til å samarbeide med andre, også andre yrkesgrupper.
 • - Omsorgsfull
 • - Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • - Endringsvillig og løsningsorientert
 • - Et ønske om å bidra til en god og effektiv pasient logistikk
 • - God på kommunikasjon

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Kontaktinformasjon

Per Anders Ødegård, Seksjonsleder, 67966441

Arbeidssted


 Lørenskog

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Akershus universitetssykehus HF

Ref. nr.:3593122745
Stillingsbrøk: 0%
Tilkalling / Timebasis
Antall stillinger: 3
Søknadsfrist: 22.10.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3593122745&company_id=2376132706&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Adresse: 1478 LØRENSKOG


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 20
  2017
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 21
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 23
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 26
  2017
  10 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 27
  2017
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Akershus Universitetssykehus