Ledig stilling

Åpen søknad – Funksjon I Fokus AS Funksjon I Fokus AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vi søker etter avdelingsleder i region Øst, kontorsted Elverum. Ansvarsområdet vil være en til to avdelinger beliggende i Hedmark med hovedadministrasjon i Elverum. Avdelingene ivaretar ungdommer i alderen 12-18 (23) år som har utviklet atferdsproblem, psykiske vansker og antisosial atferd. Plasseringshjemler er lov om barneverntjenester §§ 4-4,5.ledd, 4-12, 4-24 og 4-26.   Avdelingslederne i Hedmark og Oppland inngår i en ledergruppe under institusjonsleder som har kontor i Elverum, dette er også alle avdelingslederes arbeidsplass. Avdelingsledere i Stendi er høyt verdsatt i organisasjonen, de er der jobben "skjer". Stendi er gjennomsyret av en tanke om at beslutninger skal ligge så nærme våre beboere som mulig. Derfor har avdelingslederne våre stor innflytelse og myndighet til å ta raske beslutninger i det daglige. De har også stor påvirkningskraft når det gjelder videreutvikling av vårt totale tilbud. Vi ønsker oss derfor deg som er engasjert i fagfeltet og som ønsker å påvirke hvordan barn og ungdom i barnevernet skal ivaretas i fremtiden.   Vi tilbyr deg ·         ▫ Stor påvirkningsmulighet i det store og det små ·         ▫ Frihet til å påvirke egen arbeidsdag ·         ▫ Et trivelig miljø preget av samarbeid, høyt tempo og mye humor ·         ▫ Deltakelse i en spennende og erfaren ledergruppe ·         ▫ Spennende faglig utfordrende arbeid på avdelingen ·         ▫ Ivaretakelse av en dyktig og myndiggjort personalgruppe som jobber i medleverturnus ·         ▫ Varierte arbeidsoppgaver ·         ▫ Konkurransedyktig lønn   Primæroppdraget:    ▫ Sikre at avdelingene har forsvarlig drift, at de oppfyller alle krav stilt i lov og forskrifter, og at de drives i tråd med den faglige kvalitet Stendi til en hver tid forplikter seg til å levere.    ▫ Rapportere til institusjonsleder, og sammen med ledergruppen bidra med ideer om  hvordan organisasjonen skal utvikle seg videre for å møte framtidens barnevernskrav ▫ Videreutvikling av dagens tiltak slik at de kan møte morgendagens oppgaver ▫ Bidra til utvikling av fag, kvalitet og tiltak i organisasjonen ▫ Bidra til at våre verdier blir omsatt i det praktiske arbeidet ▫ Ha kontakt med oppdragsgiver, kontrollinstanser, pårørende og samarbeidspartnere på en måte som er forenelig med den faglige plattform og de etiske retningslinjer som til enhver tid gjelder i Stendi. ▫ Sikre at hver enkelt plassering er ivaretatt i henhold til fag og rutiner og gjeldende lovverk ▫ Sørge for effektiv utnyttelse av organisasjonens ressurser. ▫ I samråd med institusjonsleder, rekruttere, disponere og lede miljøpersonell i samsvar med virksomhetens personalpolitikk, mål og behov.  ▫ Fremme et godt arbeidsmiljø, trivsel og trygghet ▫ Aktivt følge opp virksomhetens arbeidsgiver- og lønnspolitikk Krav og ønsker til deg ▫ 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier ▫ Ønskelig med videreutdanning innen ledelse, eller om du er villig til å ta videreutdanning▫ Erfaring fra barnevernsarbeid, fortrinnsvis institusjonserfaring ▫ Gode kommunikasjonsferdigheter, både verbalt og skriftlig ▫ Evne til å inspirere og motivere medarbeidere▫ Evne til å jobbe selvstendig og aktivt være med på å utvikle institusjonen ▫ Kunne jobbe grundig og hurtig i varierte arbeidsoppgaver ▫ Er opptatt av samarbeid, både internt i regionen, internt i avdelingene, i forhold til samarbeidspartnere og utad til barn og familiers beste ▫ Serviceinnstilt og positiv i møte med alle du kommer i kontakt med gjennom jobben din ▫ God skriftlig framstillingsevne og uanstrengt forhold til databruk Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet til stillingen. Lønn etter avtale. Stendi er et IA (Inkluderende Arbeidsliv) – foretak   Tilsettelse er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i hht. §6-10 i Lov om barneverntjenester   Ved spørsmål ta kontakt med:   Institusjonsleder Hege Stensvehagen Jensen på 951 69 975, hege.stensvehagen.jensen@stendi.no  
19.07.2019 Hedmark
Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, med både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter? Du må kunne glede deg over "de små tingene" og være flink til å skape en relasjon med ungdommen! Du vil kunne jobbe på ulike institusjoner og med ulike barn/ungdommer, noe som setter krav til at du må være åpen, imøtekommende, fleksibel, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Arbeidsoppgaver Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte beboers behov, ressurser og mål Aktivt miljøarbeid i institusjonene Dokumentasjon etter gjeldene lovverk Være en trygg voksenperson i miljøet  Motivere og være deltagende på aktiviteter Gi adekvat omsorg Jobbe tverrfaglig. Kvalifikasjoner Førerkort kl. B er et krav Utdannet vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, psykiatrisk sykepleier er en fordel men ikke et krav.  Ønsker minimum 2 års erfaring fra lignende arbeid. Det er krav til politiattest. Egenskaper Faglig engasjert  Du har et brennende engasjement for barn og ungdom Trygg og tydelig Fleksibel og arbeidsvillig, et "ja-menneske" Du kan jobbe selvstendig og i team God fysisk og psykisk helse Personlig egnethet Det tilbys Lønn etter tariff Gode forsikring/pensjonsordninger. Opplæring Veiledning/ oppfølging
18.07.2019 Stavanger
Trives du med en hektisk, spennende og varierende arbeidsdag? Da er dette jobben for deg! Avdeling for akuttmedisin består av 2 seksjoner, Akuttmottak og Akutt24.Akuttmottaket behandler mer enn 40 000 pasienter hvert år innenfor fagområdene indremedisin, kirurgi, nevrologi og ortopedi.Akutt 24 er en observasjonspost som ligger i tilknytning til akuttmottaket. Vi mottar pasienter for observasjon og behandling i inntil 24 timer. Avdelingen består av 23 senger og er preget av et hektisk, varierende, faglig utviklende og godt arbeidsmiljø.For å møte sykehusets behov for flere observasjons plasser øker A24 kapasiteten med 10 senger i deler av året med høy aktivitet.Vi er også i gang med å opprette en egen akuttpoliklinikk i tilknytning til seksjonen. Vi søker deg som har et ekte og oppriktig engasjement for mennesker som er akutt syke og deres pårørendeDu er ansvarsbevisst og har gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et aktivt og tidvis hektisk miljø, og som kan være med på å utvikle seksjonen videre.   Arbeidsoppgaver Som sykepleier i Akutt24 har du sykepleiefaglig ansvar for akutt syke pasienter fra alle fagområder (medisin, kirurgi, ortopedi) Primæroppgaver er mottak av pasienter, observasjon/behandling, tverrfaglig samarbeide, dokumentasjon mm.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Ønskelig med minimum 2 års erfaring fra sykehus. Ønskelig med erfaring fra lignende enhet.       Personlige egenskaper Positiv lagspiller og opptatt av å gi pasienter et godt møte med sykehuset. Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Jobber godt både selvstendig og i team. Liker en uforutsigbar og hektisk arbeidsdag.          Har høy arbeidskapasitet     Har interesse for akuttmedisin og ønske om å jobbe med akutt syke pasienter.  Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert.  Har god struktur på arbeidsdagen.         Har godt humør   Er ansvarsbevisst    Har gode datakunnskaper, gjerne erfaring med Dips  Vi tilbyr Faglig utfordrende arbeidsoppgaver  og et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Strukturert nyansattopplæring i 2 uker. Mulighet for lavere stillingsbrøk.       
18.07.2019 Lørenskog
Er du ute etter en spennende arbeid som sykepleier , er kanskje Akuttmottaket ved AHUS Kongsvinger det rette stedet. Akuttmottaket tar i mot alle typer pasienter, kirurgisk poliklinikk 24/7, pasienter til mulig øyeblikkelig hjelp innleggelse til husets kirurgiske, føde / barsel, ortopedisk og indremedisinske sengeposter og intensivavdeling. Akuttmottaket AHUS Kongsvinger har teammottak for alvorlig syke medisinske pasienter, og er del av traumesystemet i Helsesørøst. Akuttmottaket tar også imot og stabiliserer akutt syke barn, før videresending til AHUS Nordbyhagen  eller OUS. Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter.       Arbeidsoppgaver Den ansatte skal utføre generell sykepleie og akuttsykepleie etter gjennomført opplæring og sertifisering. Fokusområder er triagering og overvåkning av pasientens vitalparametre ved hjelpe av moderne overvåkningsutstyr. Fra 2020 innføres bruk av elektronisk kurve.   Sykepleier i Akuttmottak står i tverrfaglige mottaksteam og er operatør på nødnettsentral. Sykepleier i Akuttmottak samarbeider tverrfaglig. Kvalifikasjoner Vi søker primært etter sykepleiere med spesialutdanning i Akuttsykepleie eller A-I-O utdanning. Sykepleiere med relevant yrkeserfaring, som fra prehospital tjeneste, legevakt eller sengepost kan søke. Søkere med realkompetanse i MetaVision elektronisk kurve kan bli foretrukket, der det ellers står likt mellom søkere. Det stilles krav om gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon/ dokumentasjon.  Personlige egenskaper Det er viktig at ansatte i Akuttmottaket har evne til å tilegne seg praktiske ferdigheter raskt, at man har evne til å prioritere, skjønner betydningen av å samarbeide med andre, er nøye med muntlig og skriftlig rapportering. Det er viktig at den ansatte er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger. Egenskaper som fleksibilitet og lyst til å gi det lille ekstra i avdelingens faglige utvikling blir verdsatt.  Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr Alle  nyansatte i AHUS må gjennomgå obligatorisk e-læringsprogram før de starter arbeidet. Vi tilbyr opplæring, lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende overenskomst og arbeidsreglement. Vi kan tilby en varierte oppgaver og arbeid i et positivt og aktivt miljø. Vi anvender fleksible arbeidsplaner, men arbeidet vil innebære jobb hver 3. helg i snitt og arbeid på natt. Ved ansettelse av intern søker, vil det kunne tilbys vikariat i tilsvarende størrelse - i anslagsvis 1 år, og med mulighet for forlengelse.
25.06.2019 Kongsvinger
Stendi har ledig en fast stilling i avdeling Skålvik. I tillegg ønsker vi flere faglærte ringevikarer. Målgruppen i Skålvik er ungdom med alvorlige atferdsproblemer og høy risiko for videre problemutvikling. Vi søker derfor faglig engasjerte og nytenkende miljøterapeuter med lang og bred erfaring. Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag med ulike utfordringer og sammensatte arbeidsoppgaver. Som miljøterapeut vil du sammen med faglig ansvarlig være med å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til våre beboere. Våre verdier i møte med den enkelte bruker er respekt, ansvar, enkelhet og kunnskap Vi søker miljøterapeuter som kan identifisere og iverksette ovennevnte verdier. Vi setter pris på om du har mye erfaring og er god til å finne kreative løsninger. Godt humør og fleksibilitet ser vi på som en selvfølge. Stendi AS er en kunnskapsbedrift og vi legger til rette for videreutvikling. Region Hordaland kan tilby et spennende og utviklende fagmiljø med tverrfaglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har tariffavtale og avtale om inkluderende arbeidsliv. Stendi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og legger vekt på å bygge en kultur preget av engasjement, fleksibilitet og kreativitet. Kvalifikasjoner Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller allmennlærer med videreutdanning i pedagogikk Evne til å jobbe målrettet etter miljøterapeutiske tiltak Kompetanse på Traumebevisst omsorg Kjennskap til MI, ART og LBR er en fordel Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges Personlige egenskaper Vi søker målrettet og strukturerte miljøterapeuter Du har gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe selvstendig Ståpåvilje og personlig egnethet vil vektlegges Bidra til et godt arbeidsmiljø Menn oppfordres til å søke Vi tilbyr Medleverturnus Engasjerte kollegaer og et godt fagmiljø Intern opplæring og kursing Gode muligheter for personlig og profesjonell vekst i et selskap i fremgang Lønn etter tariff Det kreves politiattest ihht til gjeldene lovverk. Stendi kan tilby en innholdsrik og variert arbeidshverdag i en spennende organisasjon med godt fagmiljø.
27.06.2019 Hordaland
Vi har nå en ledig stilling som sykepleier (med videreutdanning) med LAR som spesialområde i fast 100 stilling.    ARA Kongsvinger poliklinikk er en av totalt 9 seksjoner innenfor Avdeling Rus og Avhengighet (ARA), Ahus HF. Poliklinikken ligger ved sykehuset i Kongsvinger og betjener fem kommuner i Sør-Hedmark.ARA jobber aktivt med videreutvikling av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og avhengighetslidelser. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet innenfor rammene av helhetlig, enhetlig og integrert behandling. ARA Kongsvinger er en liten poliklinikk som har gode rammer og rutiner, og vi samarbeider godt med andre instanser i vår region. Vi ønsker å fortsette å være kreative og innovative i vårt tjenestetilbud.Vi er et tverrfaglig team bestående av lege, psykologer, sykepleiere og vernepleier, samt fagkonsulenter. Arbeidsoppgaver Utrede for legemiddelassitert rehabilitering  (LAR), samt koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR behandling i vårt område. Utredning og behandling av LAR-pasienter. Samarbeide med aktuelle instanser, samt pårørende der det er ønskelig. Pga utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt må det påregnes ambulant virksomhet Veiledning og rådgivning både til kollegaer og samarbeidende helsepersonell.   Kvalifikasjoner Spesialsykepleier eller sykepleier, gjerne med relevant utdanning. Bør ha god kjennskap til rusfeltet og avhengighetsbehandling generelt, LAR spesielt. Krav om førerkort klasse B. Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig   Personlige egenskaper Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel. Vi ønsker oss en kollega som er effektiv, målrettet og grundig. Du skal kunne se muligheter i stedet for begrensinger og være en positiv bidragsyter i et allerede godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vektlegges sterkt Vi tilbyr Vi kan tilby et godt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø og en spennende jobb!   Gode velferdstilbud for ansatte: hytteleie, teaterbillett, mm. Nærhet til naturskjønne omgivelser. Trivelige lokaler, gode kolleger   
08.07.2019 Kongsvinger
Jeg er en ungdommelig voksen kvinne, som ser etter dyktige assistenter som vil være mine øyne i hverdagen. Jeg ønsker meg en assistent som kan være med på alt i fra å handle og lage mat fra bunnen av pga allergener, handle klær både på nett og i butikk og på fritidsaktiviteter ute og inne sammen med meg. Jeg har også behov for praktisk hjelp i og utenfor hjemmet, samt det å komme meg fra A til B. Jeg ønsker også at du kan hjelpe meg litt med databehandling, da jeg er glad i lydredigering. Har også interesse for musikk og kulturelle utfarter som for eksempel konserter. Jeg ønsker også noen som kan være med meg på små turer rundt om i Trondheim og omegn, muligens på tandemsykkel. Kvalifikasjoner: ·         Positiv og imøtekommende ·         Ansvarsfull og punktlig ·         Har gode samarbeidsevner ·         Fleksibel på arbeidstider og oppgaver ·         Fordel med erfaring som BPA/ledsager, men ikke et krav ·         Fint om du har litt datakunnskap ·         Interesse for  forskjellige typer kommunikasjon (ikke et krav) Jeg søker: To stykk tilkallingsassistenter, med mulighet for faste timer. Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på. Ingen utdanning kreves, god opplæring vil bli gitt. Du må kunne skrive og snakke norsk.   Politiattest må legges fram, og referanser oppgis etter forespørsel. Jeg blir din daglige leder i arbeidet, samtidig som du får ansettelse i Stendi Assistanse med ryddige lønns- og arbeidsforhold. Arbeidssted: Trondheim Søknadsfrist: Snarest Søknad og CV sendes til:  Andreas.nyronning@stendi.no Har du spørsmål om stillingen, ring gjerne Andreas på tlf: 977 96 111 Merk søknad: Personlig assistent Trondheim
17.07.2019 Trondheim
Vil du være med og bidra til å videreutvikle avdelingen vår?  Dagkirurgisk senter er en av landets største dagavdelinger. Vi er stolte av vår aktive avdeling og medarbeidere som har " Dagkirurgisk senter - fornøyde pasienter" som motto. Arbeidstiden for anestesisykepleierne vil være dagtid innenfor 07 - 16. Vi er en aktiv avdeling med ca 7000 inngrep i året, fordelt på 9 operasjonsstuer. Vi gir anestesi til pasienter innenfor følgende fagområder ortopedi, gynekologi, gastro øvre/nedre, kar/thorax, urologi, bryst og endokrinolgi, øre-nese-hals og tannbehandling. Oppfordrer nyutdannede til å søke. Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Gi narkose til samt yte service og ivareta våre pasienter. Undervise studenter og hospitanter. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier Videreutdanning i anestesi Personlige egenskaper Ansvarsbevisst Fleksibel Nøyaktig Gode kommunikasjons/samarbeidsevner Serviceminded Bidra til et godt miljø Må trives i et hektisk og travelt miljø Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Høyt faglig nivå. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Dagstilling, ingen turnus Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling. Sosialt samvær både seksjonsvis og avdelingnivå. Opplæring vil bli gitt. Mulighet for å delta på fagutvikling og interne /eksterne kurs Utfordrende og variert arbeid. Gode velferdstilbud (hytteutleie, teaterbilletter og mye annet) IA bedrift Bedriftsidrettslag med mange tilbud. Mulighet for bolig og barnehageplass Kort reisevei til Oslo og OSL
17.07.2019 Lørenskog
Vis alle 20.840 ledige stillinger
Les mer om Funksjon I Fokus AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Funksjon I Fokus AS