<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du jobbe som analytiker i PST Øst? Politiet, Øst pd

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse


PSTs 11 distriktsenheter er delt opp i 5 geografiske samarbeidsområder (GSOer); Nord, Midt, Vest, Sør og Øst. Distriktsenhetene innenfor hver GSO deler på flere ressurser og samarbeider tett.

PST ØST skal rekruttere inntil tre flerdisiplinanalytikere. Som analytiker vil du være med på å styrke PSTs nasjonale analysekapasitet og du vil utarbeide rapporter som beskriver utvikling i trusselbildet. Utarbeidelse og formidling av ulike prioriterte analyseprodukter som tjenesten til enhver tid prioriterer vil være sentralt. Du vil legge til rette for at enheten bidrar til å håndtere de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt.


Arbeidsdagen er preget av høyt tempo, godt arbeidsmiljø og høye faglige ambisjoner. Vi søker derfor en person som ønsker å bidra i et slikt miljø. Stillingen som analytiker vil stedsplasseres etter nærmere avtale på ett av våre distriktskontorer i Ski, Lillestrøm eller Fredrikstad.

Som analytiker i PST ØST vil du ha en viktig rolle og du vil bidra til produksjon av strategiske- og operative analyseprodukter.

I det daglige skal du også bidra i operasjonalisering av analyseprodukter og utarbeide informasjonsbehov i samarbeid med øvrige medarbeidere.

Du vil også delta i strategisk utviklingsarbeid og bidra til at PST når sine strategiske mål. Stillingene er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder i PST Øst.

Endring i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Vår arbeidsstyrke skal i største grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknad og prosess:
Søknadsbrev og CV sendes elektronisk via Webcruiter. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres, må kandidatene være villig til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Flerdisiplinanalytiker skal:
 • Utarbeide analyseprodukter innenfor PSTs til enhver tid prioriterte fagområder
 • Vurdere trusler fra personer og grupperinger
 • Analysere innhentet informasjon og etterretning
 • Identifikasjon og utarbeidelse av informasjonsbehov
 • Delta i og bidra til videreutvikling av PSTs nasjonale analysenettverk

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel samfunnsvitenskapelig utdanning, språk, kulturvitenskap, Politi(høg)skolen eller utdanning fra Forsvaret
 • Ønskelig med relevant etterretnings- og/eller analysefaglig utdanning
 • Erfaring fra analyse eller etterretningsarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid
 • Ønskelig med kjennskap til PST sitt samfunnsoppdrag og kunnskap om våre oppgaver
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, herunder plettfri vandel og norsk statsborgerskap
 • Fordel god kunnskap og interesse om andre lands kultur og områder

Personlige Egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • God forståelse for viktigheten av å bruke digitale tjenester i oppgaveløsningen
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kreativ, nysgjerrig og serviceinnstilt
 • Strukturert, nøyaktig og systematisk
 • God til å bygge relasjoner og å oppnå tillit
 • Etisk bevisst og har etisk integritet
 • Personlig egnethet for stillingene vektlegges, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever

Vi tilbyr

 • I henhold til normal lønnsinnplassering i Øst politidistrikt avlønnes stillingen som: rådgiver (SKO 1434) i lønnstrinn fra 60-65 (fra kr 512.700- 569.000)
 • seniorrådgiver (SKO 1364) i lønnstrinn fra 65 - 70 (fra kr 563.500-623.900) Endelig lønnsplassering er avhengig av kvalifikasjoner. Ved særskilt kompetanse kan høyere avlønning vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon). Til fradrag fra lønnen kommer 2% lovfestet andel til Pensjonskassen
 • Ansettelse i en IA-virksomhet tilknyttet en moderne bedriftshelsetjeneste
 • Det er 6 måneders prøvetid for stillingen
 • Noe reisevirksomhet på påregnes

Kontaktinformasjon

Øyvind Nilsen, Seksjonsleder PST ØST, 69 02 70 00.

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Adresse: 1402 SKI


Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale  samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Øst. Se for øvrig PSTs hjemmesidewww.pst.no.

Øst politidistrikt består av over 1700 ansatte. Folketallet i distriktet er ca. 700.000. Øst politidistrikt er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Se for øvrig våre hjemmesiderwww.politet.no.

For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Les mer om Politiet, Øst pd

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%

Se flere annonser

Microsoft University er et traineeprogram for Microsoft University sine partnere og kunder.
11.10.2022 Flere steder
AF Gruppen søker Arbeidsleder Elektro til å lede og følge opp de midlertidige elektriske anleggene samt montørene på våre anleggsprosjekter.Vi
06.12.2022
Vil du bidra til en bedre helsetjeneste for den enkelte pasient og for samfunnet?
02.12.2022 Oslo
Nyutdannet og på jakt etter en spennende start på karrieren? Nå har du muligheten til å bli trainee i en
28.11.2022 Flere steder
I AF Gruppen jobber vi hver dag med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer. Vi deltar aktivt på
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsprotalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Vis alle 27.219 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Politiet, Øst pd