<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ferievikar Diagnostisk klinikk - Bodø, Lofoten og Vesterålen (bioingeniører, bioingeniørstudenter) Nordlandssykehuset

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv


Nordlandssykehuset HF Bodø, Lofoten og Vesterålen søker etter bioingeniører, bioingeniørstudenter, radiografer og helsesekretærerVelkommen som "sommersøker" til interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere.

Informasjon til deg som søker:
- Husk at vi behandler søknadene fortløpende, så ikke vent med å søke.
- I søknaden må du presisere fagbakgrunn og erfaring.
- Du søker direkte til den enheten i Nordlandssykehuset HF Lofoten, Vesterålen og Bodø du ønsker å jobbe ved. Se listen nedenfor, hvor og hvilke behov vi har.
- Du oppgir alternativt arbeidsområde hvis du ikke får førstevalget innfridd.
- Du oppgir minst to referansepersoner i søknaden.
- Tilsetting skjer i hht. de til enhver tid gjeldende lover og avtaler.

Oversikt over ledige stillinger som ferievikar:

Arbeidsoppgaver

Sentrallaboratoriet Bodø
Sentrallaboratoriet er ansvarlig for en del av kjernevirksomheten på lab og er i drift døgnkontinuerlig. Vi trenger sommervikarer på ulike fagfelt som prøvetaking/pasientnær analysering, klinisk kjemi, immunkjemi og serologi.
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter, helst ferdig med 2. året.
For flere opplysninger kontakt enheten direkte:
Enhetsleder Raymond Bertheussen, tlf 755 71432 / 470 29284
epost: raymond.bertheussen@nlsh.no

Arbeidsoppgaver

Laboratoriet/ blodbank Vesterålen.
Intervju/ tapping av blodgivere samt produksjon av blodprodukter. Kvalitetskontroller blodbank. Lettere renhold blodbank. Vedlikehold blodbank.
Bioingeniør, eventuelt bioingeniørstudent ferdig med 2. året

Hematologi/ koagulasjon. Analyse av prøver i denne fagseksjonen. Blodprøvetaking i poliklinikk og avdeling. Registrering av postprøver. Vedlikehold og lettere renhold.
Bioingeniør, eventuelt bioingeniørstudent ferdig med 2. året

Mottak/ pakking av prøver fra primærhelsetjenesten. Prøvetaking poliklinikk/ avdeling. Svare telefon i ekspedisjon. Lettere renhold.
Helsesekretær/ bioingeniørstudent

For flere opplysninger kontakt enheten direkte:
Enhetsleder Glenn Hansen, tlf 754 24753
epost: Glenn.Hansen@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Laboratoriet Lofoten
Prøvetaking, prøvemottak og forsendelse, enkelte analyser
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter

For mer informasjon kontakt Enhetsleder Linda H. Ness Katondo, tlf: 760 60145
e-post: Linda.helen.katondo@nlsh.no

Arbeidsoppgaver

Molekylærbiologisk enhet Bodø
Analysering mikrobiologi med PCR metode, spesialproteiner med nefelometri, elektroforese og kromatografi.
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter

For mer informasjon kontakt Enhetsleder Torhild Høymo, tlf: 901 42957
e-post: torhild.hoymo@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver


Bakteriologisk enhet Bodø
Dyrkning av bakterier. Arbeidet til ferievikaren vil bestå i sortering, merking og utsæd av prøver til dyrkning.
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Margareth Li, tlf: 901 42957
e-post: Margaret.Froseth.Li@nlsh.no

Arbeidsoppgaver

Blodbankenheten Bodø
Tapping av blodgivere og prøverunder på ulike sengeposter..
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Oddny K. Remlo, tlf: 908 66044 e-post: oddny.kristin.remlo@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Preanalyse Bodø
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Tove Hvassing, tlf: 958 33753 e-post: tove.hvassing@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Patologienheten Bodø
Innstøping, farging og snitting av histologiprøver
Vi søker etter: Bioingeniør evt. bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Mikkel Fostervold, tlf: 979 84478,e-post: mikkel.fostervold@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Radiologisk avdeling Bodø, Lofoten og Vesterålen
Vi søker etter: Radiografer
For mer informasjon kontakt: Ane Odnæs, tlf 959 31460, e-post: Ane.Fonnes.Odnaes@nordlandssykehuset.no

Vi tilbyr


Lønn iht. gjeldende overenskomster
Vi er behjelpelig med å skaffe bolig
Tilskudd til utgifter for bolig og reise kan bli vurdert individuelt
Storslått natur og muligheter for unike opplevelser enten det er i Lofoten, Vesterålen eller Bodø du jobber

Arbeidssted


 Bodø

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Adresse: 8005 BODØ


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Med bakgrunn i stor oppdragsmengde på grunnundersøkelser søker vi flere grunnborere. Multiconsult har Norges største geotekniske kompetansemiljø innen rådgiverbransjen. På
13.05.2021 Tromsø
Multiconsult har vært, og er, rådgiver for flere av det vi mener er de mest spennende og utfordrende byggeprosjektene i
13.05.2021 Oslo
Multiconsult Norge AS, avdeling Bygg og Industri er i stor vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen Elektro. Vi ser
13.05.2021 Flere steder
Oppdrettere flytter deler av sin produksjon av matfisk på land og nye aktører etablerer anlegg for fullskala produksjon av matfisk
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse og kapasitet innan fagområdet struktur/byggeteknikk.
13.05.2021 Stord
Multiconsult Norge AS avdeling Stord er i vekst, og me ønskjer å styrke vår kompetanse innan VVS-teknikk. Me ser difor
13.05.2021 Stord
Brenner du for ledelse, utvikling og verdiskaping? Multiconsult Vest søker en muliggjører! Er du klar for å ta rollen som leder
13.05.2021 Bergen
At Multiconsult, we enable our clients to implement the sustainable energy system of tomorrow – today. A core aspect of
13.05.2021 Oslo
Vis alle 31.485 ledige stillinger
Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en storutdanningsinstitusjonfor leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksendeforskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene påjobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på:Facebook,LinkedIn,YouTube ellerTwitter
Les mer om Nordlandssykehuset

Stillingsbeskrivelse


Nordlandssykehuset HF Bodø, Lofoten og Vesterålen søker etter bioingeniører, bioingeniørstudenter, radiografer og helsesekretærerVelkommen som "sommersøker" til interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere.

Informasjon til deg som søker:
- Husk at vi behandler søknadene fortløpende, så ikke vent med å søke.
- I søknaden må du presisere fagbakgrunn og erfaring.
- Du søker direkte til den enheten i Nordlandssykehuset HF Lofoten, Vesterålen og Bodø du ønsker å jobbe ved. Se listen nedenfor, hvor og hvilke behov vi har.
- Du oppgir alternativt arbeidsområde hvis du ikke får førstevalget innfridd.
- Du oppgir minst to referansepersoner i søknaden.
- Tilsetting skjer i hht. de til enhver tid gjeldende lover og avtaler.

Oversikt over ledige stillinger som ferievikar:

Arbeidsoppgaver

Sentrallaboratoriet Bodø
Sentrallaboratoriet er ansvarlig for en del av kjernevirksomheten på lab og er i drift døgnkontinuerlig. Vi trenger sommervikarer på ulike fagfelt som prøvetaking/pasientnær analysering, klinisk kjemi, immunkjemi og serologi.
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter, helst ferdig med 2. året.
For flere opplysninger kontakt enheten direkte:
Enhetsleder Raymond Bertheussen, tlf 755 71432 / 470 29284
epost: raymond.bertheussen@nlsh.no

Arbeidsoppgaver

Laboratoriet/ blodbank Vesterålen.
Intervju/ tapping av blodgivere samt produksjon av blodprodukter. Kvalitetskontroller blodbank. Lettere renhold blodbank. Vedlikehold blodbank.
Bioingeniør, eventuelt bioingeniørstudent ferdig med 2. året

Hematologi/ koagulasjon. Analyse av prøver i denne fagseksjonen. Blodprøvetaking i poliklinikk og avdeling. Registrering av postprøver. Vedlikehold og lettere renhold.
Bioingeniør, eventuelt bioingeniørstudent ferdig med 2. året

Mottak/ pakking av prøver fra primærhelsetjenesten. Prøvetaking poliklinikk/ avdeling. Svare telefon i ekspedisjon. Lettere renhold.
Helsesekretær/ bioingeniørstudent

For flere opplysninger kontakt enheten direkte:
Enhetsleder Glenn Hansen, tlf 754 24753
epost: Glenn.Hansen@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Laboratoriet Lofoten
Prøvetaking, prøvemottak og forsendelse, enkelte analyser
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter

For mer informasjon kontakt Enhetsleder Linda H. Ness Katondo, tlf: 760 60145
e-post: Linda.helen.katondo@nlsh.no

Arbeidsoppgaver

Molekylærbiologisk enhet Bodø
Analysering mikrobiologi med PCR metode, spesialproteiner med nefelometri, elektroforese og kromatografi.
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter

For mer informasjon kontakt Enhetsleder Torhild Høymo, tlf: 901 42957
e-post: torhild.hoymo@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver


Bakteriologisk enhet Bodø
Dyrkning av bakterier. Arbeidet til ferievikaren vil bestå i sortering, merking og utsæd av prøver til dyrkning.
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Margareth Li, tlf: 901 42957
e-post: Margaret.Froseth.Li@nlsh.no

Arbeidsoppgaver

Blodbankenheten Bodø
Tapping av blodgivere og prøverunder på ulike sengeposter..
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Oddny K. Remlo, tlf: 908 66044 e-post: oddny.kristin.remlo@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Preanalyse Bodø
Vi søker etter: Bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Tove Hvassing, tlf: 958 33753 e-post: tove.hvassing@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Patologienheten Bodø
Innstøping, farging og snitting av histologiprøver
Vi søker etter: Bioingeniør evt. bioingeniørstudenter
For mer informasjon kontakt Enhetsleder Mikkel Fostervold, tlf: 979 84478,e-post: mikkel.fostervold@nordlandssykehuset.no

Arbeidsoppgaver

Radiologisk avdeling Bodø, Lofoten og Vesterålen
Vi søker etter: Radiografer
For mer informasjon kontakt: Ane Odnæs, tlf 959 31460, e-post: Ane.Fonnes.Odnaes@nordlandssykehuset.no

Vi tilbyr


Lønn iht. gjeldende overenskomster
Vi er behjelpelig med å skaffe bolig
Tilskudd til utgifter for bolig og reise kan bli vurdert individuelt
Storslått natur og muligheter for unike opplevelser enten det er i Lofoten, Vesterålen eller Bodø du jobber

Arbeidssted


 Bodø

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Adresse: 8005 BODØ


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • MAI 20
    2021
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)