Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Sommerstudentjobber 2018 Agder Energi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

 

Agder Energi tilbyr sommerjobber til studenter, primært master- eller bachelorstudenter innenfor tekniske fagområder.

Vi legger opp til en rask prosess og har som mål at alle sommerjobbene skal tildeles i løpet av mars. Oppstart og varighet av engasjementet avtales direkte med selskapets kontaktperson for de enkelte stillinger. Konsernet inviterer til felles kickoff og avslutning for alle sommerjobbere.

AE NETT AS:

Selskapet eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene og er Norges fjerde største nettselskap.

Avdeling Vedlikehold Øst søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Oppdatering av verdier i Nettinformasjonssystemet NetBas. Kjennskap til NetBas er en fordel, men nødvendig opplæring og oppfølging vil bli gitt.
 • Kontaktperson: Arne Gliddi / Jarle Stokke-Olsen, mobil 992 76 142 / 913 74 557
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter innen elkraft/energi og miljø, men andre fagretninger kan også være relevant.
 • Arbeidssted: Stoa, Arendal

AE VANNKRAFT AS:

Selskapet drifter 38 kraft- og pumpestasjoner i Agder og deler av Telemark. Selskapet har en årsproduksjon på ca 7,8 TWh.

Seksjon REINVESTERING søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Delta på mekanisk montasje av aggregat. Kontaktperson: Ole Christian Albert/ Inge Lines, mobil 977 31 513 / 901 55 010
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter innen maskin, studenter med Y-fag som bakgrunn foretrekkes.
 • Arbeidssted: Skjerka kraftstasjon
 • Tidspunkt: mai/juni, august
 • Selskapet kan være behjelpelig med enkel innkvartering ved behov.

Seksjon VEDLIKEHOLD søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Oppgaver i forbindelse med teknisk dokumentasjon. Nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt. Sommervikarene vil jobbe som et team
 • Kontaktperson: Edgar Ommundsen, mobil 975 37 815
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter innen bygg, maskin, elektro.
 • Arbeidssted: Stoa, Arendal
 • Tidspunkt: mai/juni

Seksjon DRIFTSSENTRAL søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Designe og bygge en portabel feltnode og tilhørende mottaker for innsamling av hydrologiske og metrologiske data. Søknaden ønskes i form av en overordnet beskrivelse av hvordan oppgaven kan løses rent teknisk, ta kontakt for mer informasjon. Det må påregnes litt forarbeid i forbindelse med prosjektering på vårparten. Det vil være mulig å utvide arbeidet til en eller flere prosjektoppgaver. Det kan søkes i grupper på to eller på egenhånd. Driftssentralen bidrar med tverrfaglig støtte under hele prosjektet.
 • Kontaktperson: Trym Bjønnes, epost: trym.bjonnes@ae.no.
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter, studieretning Elektro, Data, Elkraft.
 • Arbeidssted: Brokke

OTRA KRAFT DA

Otra Kraft DA er et kraftselskap som bygger ut og produserer elektrisk kraft i Otravassdraget. Eierene av Selskapet er Agder Energi Vannkraft AS og Skagerak Kraft AS.

Otra Kraft DA søker etter 1 person:

Kort beskrivelse av arbeidsoppgavene: digitalisering av bilder, arbeid med hjemmeside, QR-koding og apper. Det er nødvendig med basiskompetanse til noen av oppgavene. Det må regnes med annet arbeid også.

 • Kontaktperson: Åsulv Haugetveit, mobil: 954 15 812
 • Arbeidssted: Brokke
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 30.662 ledige stillinger

Bli kjent med Agder Energi

Vannkraftens betydning

Samarbeider med Microsoft om fleksibilitet

Hver dråpe teller!

I Agder Energi kan du være med på å gjøre verden litt bedre. Ikke bare ved å mene eller tro. Ved å gjøre!

Vårt mål er å gi verden så mye fornybar energi som mulig. Vi skal klare det ved å være fremst i Norge på klimavennlige energiløsninger og å spille en nøkkelrolle i den europeiske kraftforsyningen.

Hvem søker vi? 

Agder Energi er en av de største og viktigste virksomhetene på Sørlandet. Vi har en enorm bredde i det vi driver med, så både teknisk fagbrev, realfag og ulik ingeniørkompetanse trengs, samt økonomer og samfunnsvitere.

Som ansatt i Agder Energi får du faglige utfordringer samtidig som du samarbeider på tvers av andre fagretninger. Agder Energi tilbyr fagmiljø innen vind, vann, varme, strøm og trading. Fellestjenester som IT, HR, kommunikasjon, økonomi og regnskap står også sentralt.

Er du ingeniør? Konsulent? Montør? Noe annet? Hos oss teller hver dråpe!

Agder Energi er landets tredje største energiprodusent. Vi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Alle husstander på Sørlandet er nettkunder hos Agder Energi Nett, mens markedsselskapet LOS leverer kraft til husholdninger og bedriftskunder over hele landet. Agder Energi er eid av kommunene på Agder (54,5%) og Statkraft Holding (45,5%). Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand.

Les mer om Agder Energi

Stillingsbeskrivelse

Agder Energi tilbyr sommerjobb med relevant arbeidserfaring for studenter på bachelor- og masternivå. Sommerjobben gir deg arbeidsoppgaver som er tilpasset din kompetanse og din studieretning, og du etablerer et kontaktnett med dyktige fagfolk i en spennende energibransje!

 

Agder Energi tilbyr sommerjobber til studenter, primært master- eller bachelorstudenter innenfor tekniske fagområder.

Vi legger opp til en rask prosess og har som mål at alle sommerjobbene skal tildeles i løpet av mars. Oppstart og varighet av engasjementet avtales direkte med selskapets kontaktperson for de enkelte stillinger. Konsernet inviterer til felles kickoff og avslutning for alle sommerjobbere.

AE NETT AS:

Selskapet eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene og er Norges fjerde største nettselskap.

Avdeling Vedlikehold Øst søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Oppdatering av verdier i Nettinformasjonssystemet NetBas. Kjennskap til NetBas er en fordel, men nødvendig opplæring og oppfølging vil bli gitt.
 • Kontaktperson: Arne Gliddi / Jarle Stokke-Olsen, mobil 992 76 142 / 913 74 557
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter innen elkraft/energi og miljø, men andre fagretninger kan også være relevant.
 • Arbeidssted: Stoa, Arendal

AE VANNKRAFT AS:

Selskapet drifter 38 kraft- og pumpestasjoner i Agder og deler av Telemark. Selskapet har en årsproduksjon på ca 7,8 TWh.

Seksjon REINVESTERING søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Delta på mekanisk montasje av aggregat. Kontaktperson: Ole Christian Albert/ Inge Lines, mobil 977 31 513 / 901 55 010
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter innen maskin, studenter med Y-fag som bakgrunn foretrekkes.
 • Arbeidssted: Skjerka kraftstasjon
 • Tidspunkt: mai/juni, august
 • Selskapet kan være behjelpelig med enkel innkvartering ved behov.

Seksjon VEDLIKEHOLD søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Oppgaver i forbindelse med teknisk dokumentasjon. Nødvendig opplæring og oppfølging blir gitt. Sommervikarene vil jobbe som et team
 • Kontaktperson: Edgar Ommundsen, mobil 975 37 815
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter innen bygg, maskin, elektro.
 • Arbeidssted: Stoa, Arendal
 • Tidspunkt: mai/juni

Seksjon DRIFTSSENTRAL søker etter 2 personer:

 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgaver: Designe og bygge en portabel feltnode og tilhørende mottaker for innsamling av hydrologiske og metrologiske data. Søknaden ønskes i form av en overordnet beskrivelse av hvordan oppgaven kan løses rent teknisk, ta kontakt for mer informasjon. Det må påregnes litt forarbeid i forbindelse med prosjektering på vårparten. Det vil være mulig å utvide arbeidet til en eller flere prosjektoppgaver. Det kan søkes i grupper på to eller på egenhånd. Driftssentralen bidrar med tverrfaglig støtte under hele prosjektet.
 • Kontaktperson: Trym Bjønnes, epost: trym.bjonnes@ae.no.
 • Ønskede kvalifikasjoner: Master- eller bachelorstudenter, studieretning Elektro, Data, Elkraft.
 • Arbeidssted: Brokke

OTRA KRAFT DA

Otra Kraft DA er et kraftselskap som bygger ut og produserer elektrisk kraft i Otravassdraget. Eierene av Selskapet er Agder Energi Vannkraft AS og Skagerak Kraft AS.

Otra Kraft DA søker etter 1 person:

Kort beskrivelse av arbeidsoppgavene: digitalisering av bilder, arbeid med hjemmeside, QR-koding og apper. Det er nødvendig med basiskompetanse til noen av oppgavene. Det må regnes med annet arbeid også.

 • Kontaktperson: Åsulv Haugetveit, mobil: 954 15 812
 • Arbeidssted: Brokke

Søknadsinformasjon

Vi legger opp til en rask prosess og har som mål at alle sommerjobbene skal tildeles i løpet av mars. Oppstart og varighet av engasjementet avtales direkte med selskapets kontaktperson for de enkelte stillinger. 

I søknaden må du oppgi hvilke(n) stilling(er) du søker. Ønsker du mer info om Agder Energi, sjekk ut våre nettsider www.ae.no. 

Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet.

Utdanningsretning

 • Elektro
 • IT
 • Teknologi
 • Elektronikk
 • Reklame / Mediefag

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

 

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

 

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

img
Kirsti Lie Rådgiver HR

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.

Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 47 hel- eller deleide kraftstasjoner på Agder.

Agder Energi produserer også termisk energi gjennom fjernevarmeanlegg i Kristiansand og Arendal.

Konsernet har også en betydelig kompetanse og omfattende utbyggingsplaner for vindkraft. Dette skal primært skje gjennom selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA, som Agder Energi eier sammen med Statkraft.

I tillegg til energiproduksjon, omfatter Agder Energis virksomhet også distribusjon og salg av strøm, energitilknyttede tjenester samt salg og drift av fibernett.Filmer

Vannkraftens betydning. Norsk vannkraft er en klimavennlig og fornybar energikilde med en over 100 år lang historie. Vannkraften har alltid vært en verdifull ressurs for oss, og er grunnlaget for mye av den velferden vi tar for gitt i dag.
Microsoft Agder Energi partner to show how smarter grid can help Norway become more sustainable
Agder Energi Nett var blant de fire finalistene som var nominerte til å motta Den norske dataforenings "BI-prisen 2018", som ble delt ut i Oslo onsdag 21. november. Filmen beskriver satsingen gjort rundt nettnytte, bygging av Analyseplattformen og ikke minst at vi har tatt i bruk analyse og ny teknologi i selskapet.
Agder Energi, Microsoft og Powel samarbeider om et prosjekt som skal gjøre strømnettet mer effektivt og fleksibelt.
Konsernsjef Tom Nysted om utfordringene, mulighetene og fremtiden. – Vi skal fortsette å produsere, distribuere og selge kraft, men på nye måter og i nye markeder, sier konsernsjef Tom Nysted. Hele vår verdikjede fra produksjon til kunde er i ferd med å endres, se hva konsernsjefen tenker om utfordringene, mulighetene og fremtiden.
https://youtu.be/ZKrlT_KVlxg
Se filmen fra fleksibilitetsprosjektet her
En film laget for å beskrive hvordan det kan være å jobbe i Agder Energi. Flere forskjellige yrker blir presentert. Filmen er laget primært til bruk i et undervisningsopplegg i grunnskolen. Det er masterstudentene Sigbjørn Kristiansen og Aleksander Torjesen som har laget filmen da de hadde sitt praksisopphold i avdeling Samfunnskontakt høsten 2016.
Dammer Skjerkevatn Juli-Oktober 2015
Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.

Fakta om Agder Energi