Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Rådgiver/førstekonsulent Universitetet i Agder

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv


Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 40 % stilling som prosjektmedarbeider fram til og med juni 2020 med tiltredelse etter avtale med fakultetet. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fluks, Senter for ung kunst og kultur, har som hovedoppgave å utvikle og administrere ulike kunst- og kulturprosjekter for barn og unge. Senteret driver på fast basis nettsamfunnet www.trafo.no og talentutviklingsordningen Cultiva Ekspress. I tillegg har senteret ansvaret for gjennomføring av en rekke prosjekter i tidsavgrensede perioder som Platform Nord, MyMachine og Barnas Rutpluks. Mer info uia.no/fluks. Senteret er lokalisert på Fakultet for kunstfag og er i tett dialog med fagmiljøet der.

Om prosjektet:

«Skapende barn» er et prosjekt i barnehager i Kristiansand. Formålet med prosjektet er å være en ekstra støtte i barnehagenes arbeid for å styrke det sosiale samholdet og fellesskapet mellom barn i barnehagen. Gjennom tilrettelagt bruk av musikk, litteratur og formingsaktiviteter, ønsker prosjektet å gi positive kulturelle opplevelser til barn. I tillegg til glede og trivsel er målet også å styrke barnas språkferdigheter, mestringsfølelse og sosiale ferdigheter.

Oppgaver:

 • Planlegging og tilrettelegging av et musikalsk og litterært opplegg til gjennomføring i barnehagene i samarbeid med resten av det kunstneriske teamet.
 • Kontakt med barnehagene og planlegging av logistikk.
 • Besøk og gjennomføring av musikk- og litteraturverkstedene på ukentlig basis i barnehagene, vår og høst.
 • Evaluering og tilpasning av innholdet og utkommet av verkstedene.


Kvalifikasjoner og vilkår:

Søkeren må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå.

Prosjektet krever en prosjektmedarbeider som kan stå for både faglig utarbeidelse og gjennomføring av litteratur- og musikkgrupper i barnehagen, særlig tilrettelagt for barn i alderen 3-4 år. Stillingen krever god kompetanse om barnelitteratur og litterære virkemidler, kunstnerisk kompetanse for å skrive tilpasset musikalsk materiale, pedagogikk med fokus på tilpasset undervisning og læringsmiljø, samt gode formidlingsevner. Arbeidet krever også en sensitivitet overfor barn med ulik bakgrunn og med ulike utfordringer.

Det vil bli lagt vekt på egnethet til stillingen. Evne til selvstendig arbeid i tillegg til god samarbeidsevne er sentralt. Det kreves god skriftlig framstillingsevne. Arbeidsspråket er norsk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referanser vil bli innhentet i samråd med søkerne.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i et spennende senter i rask vekst
 • utviklingsmuligheter i et miljø med tverrkunstnerisk tilsnitt
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 (rådgiver), kr 423.200-527 500 brutto pr. år.,lønnsplan 90.103 kode 1408 (førstekonsulent) kr. 423.200 - 459.100 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 23.02.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for senteret Inger Margrethe Stoveland, tlf. 3814 2360 mobil 976 85 482, e-post inger.m.stoveland@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Adresse: Gimlemoen 25 4630 KRISTIANSAND S Web: http://www.uia.no
Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 22.363 ledige stillinger

Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Les mer om Universitetet i Agder

StillingsbeskrivelseVed Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 40 % stilling som prosjektmedarbeider fram til og med juni 2020 med tiltredelse etter avtale med fakultetet. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fluks, Senter for ung kunst og kultur, har som hovedoppgave å utvikle og administrere ulike kunst- og kulturprosjekter for barn og unge. Senteret driver på fast basis nettsamfunnet www.trafo.no og talentutviklingsordningen Cultiva Ekspress. I tillegg har senteret ansvaret for gjennomføring av en rekke prosjekter i tidsavgrensede perioder som Platform Nord, MyMachine og Barnas Rutpluks. Mer info uia.no/fluks. Senteret er lokalisert på Fakultet for kunstfag og er i tett dialog med fagmiljøet der.

Om prosjektet:

«Skapende barn» er et prosjekt i barnehager i Kristiansand. Formålet med prosjektet er å være en ekstra støtte i barnehagenes arbeid for å styrke det sosiale samholdet og fellesskapet mellom barn i barnehagen. Gjennom tilrettelagt bruk av musikk, litteratur og formingsaktiviteter, ønsker prosjektet å gi positive kulturelle opplevelser til barn. I tillegg til glede og trivsel er målet også å styrke barnas språkferdigheter, mestringsfølelse og sosiale ferdigheter.

Oppgaver:

 • Planlegging og tilrettelegging av et musikalsk og litterært opplegg til gjennomføring i barnehagene i samarbeid med resten av det kunstneriske teamet.
 • Kontakt med barnehagene og planlegging av logistikk.
 • Besøk og gjennomføring av musikk- og litteraturverkstedene på ukentlig basis i barnehagene, vår og høst.
 • Evaluering og tilpasning av innholdet og utkommet av verkstedene.


Kvalifikasjoner og vilkår:

Søkeren må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå.

Prosjektet krever en prosjektmedarbeider som kan stå for både faglig utarbeidelse og gjennomføring av litteratur- og musikkgrupper i barnehagen, særlig tilrettelagt for barn i alderen 3-4 år. Stillingen krever god kompetanse om barnelitteratur og litterære virkemidler, kunstnerisk kompetanse for å skrive tilpasset musikalsk materiale, pedagogikk med fokus på tilpasset undervisning og læringsmiljø, samt gode formidlingsevner. Arbeidet krever også en sensitivitet overfor barn med ulik bakgrunn og med ulike utfordringer.

Det vil bli lagt vekt på egnethet til stillingen. Evne til selvstendig arbeid i tillegg til god samarbeidsevne er sentralt. Det kreves god skriftlig framstillingsevne. Arbeidsspråket er norsk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referanser vil bli innhentet i samråd med søkerne.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i et spennende senter i rask vekst
 • utviklingsmuligheter i et miljø med tverrkunstnerisk tilsnitt
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 (rådgiver), kr 423.200-527 500 brutto pr. år.,lønnsplan 90.103 kode 1408 (førstekonsulent) kr. 423.200 - 459.100 per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 23.02.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for senteret Inger Margrethe Stoveland, tlf. 3814 2360 mobil 976 85 482, e-post inger.m.stoveland@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Adresse: Gimlemoen 25 4630 KRISTIANSAND S Web: http://www.uia.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 14
  2018
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 15
  2018
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Universitetet i Agder