<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Tasta Helseloft AS Tasta Helseloft AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Ledig behandlingsrom for helsepersonell som ønsker å starte egen praksis i et tverrfaglig helsesenter på Tasta Senter sammen med 15 andre terapeuter. Lyse fine lokaler, kun 5-6 min kjøring fra Stavanger sentrum Fysioterapeut, lymfødemterapeut, logoped, psykolog eller andre profesjoner som kan utfylle de 9 helsebedriftene som allerede driver her, er ønsket. For mer info, send en mail til post@tastahelseloft.no, eller ring 98 100 500.
Les mer om vårt tilbud på www.tastahelseloft.no

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Aleris Tromsø søker kardiolog for snarlig tiltredelse Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø holder til i moderne lokaler i Sjøgata 31-33 i Tromsø og tilbyr medisinske tjenester innen en rekke fagområder. Vi er et spennende fagmiljø med et svært kompetent, tverrfaglig team bestående av allmennlege, jordmor, hjertespesialist, spesialister innen gynekologi og urologi, kirurger innen ortopedi, øre-nese-hals og plastikk, radiologer, radiografer og annet fagpersonell. Helsepersonellet som arbeider hos oss har et velfungerende støtteapparat rundt seg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene i fokus. Vi har en nyopprettet avtale med Helse Nord på leveranse av hjerteutredning (Ecco, AEKG og 24-timers ekg/Holter). Vi søker derfor kardiolog som har lyst å være med på å bygge opp denne tjenesten hos oss. Vi har investert i topp moderne utstyr, og flotte lokaler for å gi den beste pasientopplevelse. Arbeidsoppgaver• Gjennomføring av hjerteutredning i henhold til beskrivelse.• Kommunikasjon med primær- og spesialisthelsetjeneste• Opprettelse og kvalitetssikring av prosedyrer relatert til fagfelt Kvalifikasjoner• Godkjent spesialist som kardiolog• Relevant erfaring • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper• Gode samarbeidsevner• Faglig trygg og engasjert• Høy grad av serviceinnstilling• Personlig egnethet vektlegges høyt Vi tilbyr• Konkurransedyktige betingelser• Jobben tilsvarer ca. 40-60 konsultasjoner i måneden• Velordnede forhold• Sist, men ikke minst – et fantastisk arbeidsmiljø. For mer informasjon om stillingen, eller en uforpliktende prat, ta kontakt med Andre Sollied-Sørensen, leder Aleris Sykehus Tromsø, tel: 906 19 167
06.08.2020 Tromsø
Vi søker etter overlegevikar som ønsker å jobbe med premature og syke nyfødte. Avdeling for nyfødte ved Ahus er en kategori 3b nyfødtavdeling og behandler premature ned til 26. svangerskapsuke, samt syke nyfødte og barn opp til 3 mnd alder som krever intensivbehandling. Avdelingen har oppunder 700 pasientopphold per år og er med det en av landets aller største nyfødtavdelinger. Nyfødtavdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Avdelingen drar nytte av et solid tverrfaglig miljø der dedikerte fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og andre støttefunksjoner har en integrert plass i det daglige pasientarbeidet. Avdelingen har gode rutiner for oppfølging av barn med forøket risiko for forsinket utvikling, og arbeider fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning.Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og høsten 2019 åpnet vi etter ombygging tre nye rom for familiebasert behandling. Andre fokusområder inkluderer at vi ønsker å bli landets beste på non-invasiv pustestøtte til premature barn. Vi har egen musikkterapeut tilknyttet avdelingen og et ambulerende team som muliggjør tidlig hjemreise med tett oppfølging i hjemmet etter gitte kriterier.Avdeling for leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og dekker til sammen alle barnemedisinske [AL1] fagområder. Avdelingen består av 46 leger, hvorav 14 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 30 overleger. 2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen inngår i det nyfødtmedisinske tertiærvaktsjiktet med hjemmevakt. Arbeidsoppgaver Stillingen innebærer rotasjon mellom ulike arbeidsoppgaver som inkluderer postarbeid, barselvisitt og poliklinikk. I tillegg er det et krav og forventning om at undervisning av primær-og sekundærvakter, samt LIS 1 og studenter er en integrert del av arbeidet på dagtid. Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid er inkludert. Det er ønskelig at overlegene som er tilknyttet nyfødtavdelingen identifiserer deler av fagfeltet som de har særlig interesse for og påtar seg særlig oppfølgingsansvar for fagarbeidet innenfor disse områdene. Stillingen inngår i avdelingens tertiærvaktsjikt som er 5-delt hjemmevakt. Utryknings-/tilkallingstid er 30 minutter. Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus har tilstedevakt primær- og sekundærvakt på kveld og natt. Tertiærvaktene deltar i regelmessig SIM-trening for nyfødte minimum 2 ganger per år. Kvalifikasjoner Søker må være spesialist i barnesykdommer og ha god kunnskap innen nyfødtmedisin. Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig Erfaring som tilfredsstiller krav til lege i kategori 3b nyfødtavdeling er en fordel Søker må kunne inngå i avdelingens 5-delte tertiærvaktsjikt Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig Gode kommunikasjonsferdigheter Evne til å løse oppgaver en blir tildelt Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø   Vi tilbyr Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
03.08.2020 Lørenskog
Avdeling for onkologi Ahus, har ledig vikariat for lege i spesialisering i onkologi.  Vi er organisert som avdeling i medisinsk divisjon og har 15 overlegestillinger samt 5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger har professor II-stillinger ved Universitetet i Oslo.Avdelingens aktiviteter er hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning. Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski sykehus. I 2021 etableres det onkologiske senger i Nordbyhagen noe som vil føre til opprettelse av vaktlag for avdelingens leger.Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal forskning på colorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom. Vi inkluderer pasienter i kliniske studier som gir pasientene våre tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  Arbeidsoppgaver Per i dag har vi poliklinisk virksomhet som er organisert i 3 faggrupper. Etter etablering av onkologiske senger vil LIS delta i postarbeid og vaktlag.  Arbeidsoppgaver omfatter blant annet: Klinisk arbeid i poliklinikk. Delta i vaktordning. Arbeide i tverrfaglige team. Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling. Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling. Undervisningsoppgaver. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Godkjent turnustjeneste / LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling i onkologi Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper. God skriftlig dokumentasjonsevne.        Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt. Akademisk kompetanse vil bli vektlagt. Personlige egenskaper Motivasjon og interesse for fagfeltet. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert. Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø. Fleksibel og løsningsorientert. Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver. Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse. Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.         Vi tilbyr Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig. En avdeling i utvikling mot å bli et kreftsenter. Trivelig og inspirerende arbeidsmiljø. Mulighet for deltagelse i forskning. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanningen. Du vil få veileder og supervisjon i tråd med kravene til spesialistutdanning.              
03.08.2020 Lørenskog
For å faglig styrke poliklinikken, har vi utvidet en ledig 50 % stilling til en 100 % stilling. Til vårt hyggelige og kollegiale fellesskap ser vi etter deg som er faglig dedikert og som har gode samarbeidsevner. Stillingsprosent 100 %, men med åpning for redusert stilling hvis søker ønsker det. DPS Nedre Romerike er en av landets største DPS, har et aktivt fagmiljø, med ca. 180 årsverk fordelt på døgnseksjonen, fem polikliniske seksjoner og en merkantil seksjon. I samarbeid med fastleger og helse- og sosialtjenestene i kommunene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Aurskog Høland og Enebakk har vi ansvaret for å tilby befolkningen allmennpsykiatriske tjenester. I tillegg har DPSet ansvar for to områdefunksjoner: et OCD-team og en medisinfri døgnenhet. Her kan befolkningen fra hele Ahus sitt opptaksområde søke om behandling.Allmennpsykiatrisk poliklinikk seksjon B består av ca. 30 behandlerstillinger fordelt på to allmennpsykiatriske team, ett avklaringsteam og ett OCD-Angstteam. Utenom utlyst stilling, har seksjonen 4 overleger og 2 rullerende leger i spesialisering. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter. Allmennteamene er tverrfaglig sammensatt og har i tillegg til leger også psykologer/psykologspesialister, spesialpsykolog i nevropsykologi, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og psykomotorisk fysioterapeut. Vi arbeider nå for å etablere gode pakkeforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det foregår fortløpende intern undervisning og ukentlige legemøter ledet av medisinskfaglig rådgiver.  DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun elleve minutters togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm. Det er også hyppige bussforbindelser hit.Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter. Tilsetting etter avtale.Ring oss gjerne hvis du har spørsmål. Vi håper å høre fra deg. Arbeidsoppgaver Bidra med sin legespesifikke kompetanse for å styrke seksjonens tilbud Medisinske og psykiatrifaglige vurderinger og behandling av pasienter Veiledning og rådgivning til fastleger, LIS og andre, internt og eksternt Kvalifikasjoner Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon Godt faglig oppdatert Personlige egenskaper Faglig engasjement Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra Oslo
28.07.2020 Lillestrøm
Seksjon for gruppeterapi Nedre Romerike, Akershus universitetssykehus HF DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS, og har et aktivt fagmiljø, med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er hyppige bussforbindelser fra Lillestrøm stasjon til Åråsen. DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland. Seksjon for gruppeterapi består av 10 fagstillinger hvorav 1 psykiater, 4 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 sosionom. Vi gir et kunnskapsbasert og differensiert tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelser. Den består i hovedsak av mentaliseringsbasert terapi hvor pasientene får ukentlige gruppe og individual samtaler. Pasientene kan få behandling i inntil to år. Vi har også startet opp et tilbud med metakognitiv interpersonlig terapi for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Mye av behandlingen gjøres i gruppe, enten som ko-terapeut eller i fagteam. Seksjonen samarbeider med de andre gruppeseksjonene i A-hus Seksjonen er i stadig endring og det er muligheter for påvirkning. Vi håper å høre fra deg! Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Bidra med legespesifikk kompetanse for Seksjon for Gruppeterapi Arbeide som gruppepsykoterapeut og individual-terapeut, utrede og følge pasienter gjennom behandlingsforløpet Delta i felles vaktordning for alle DPS/ARA innenfor Divisjon psykisk helse/A-hus. Bidra med spesialistkompetanse. Veiledning av LIS leger. Kvalifikasjoner Bred klinisk erfaring er ønskelig. Interesse for målgruppen. Erfaring med MBT behandling enten i gruppe eller individuelt. Kompetanse på personlighetsforstyrrelse Personlige egenskaper God relasjonell kompetanse. Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe teambasert. Like utfordringer og utviklingsarbeid. Evne til fleksibilitet og selvstendighet. Et ønske om å utvikle seg. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Et engasjert faglig fellesskap i stadig utvikling Mulighet til å være del av et team som bærer sine pasienter sammen. Rammer for å drive psykoterapi (maks 3 års behandlingstid) Deltagelse i Dagavdelingsnettverket, mulighet for å forske på seksjonens data. Gode velferdstilbud i Ahus, hytteleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter mv.
23.07.2020 Lillestrøm
Allmennpoliklinikk B, Akershus universitetssykehus HF Er du psykologspesialist og klar for en ny utfordring? Er du opptatt av faglig utvikling og god klinisk praksis til beste for pasienten? Har du bred kompetanse på utredningsarbeid? Hvis ja, ta kontakt og legg inn en søknad. Psykologer i sluttfasen av sin spesialisering oppfordres også til å søke.    DPS Nedre Romerike består av én døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Avdelingen dekker kommunene på Nedre Romerike med en voksenbefolkning på ca. 125 000.Allmennpsykiatrisk poliklinikk seksjon B består av ca. 30 behandlerstillinger fordelt på to allmennpsykiatriske team, et avklaringsteam og et OCD-angstteam. Målgruppen er voksne pasienter innenfor et bredt diagnostisk spekter. Stillingen inngår i ett av de allmenpsykiatriske teamene. Vi har tilgang til nevropsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, overleger og leger i spesialisering i seksjonen. Vi arbeider nå for å etablere gode pakkeforløp, pasient- og pårørendeundervisning, gruppetilbud og å videreutvikle et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten.DPS Nedre Romerike har sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun en kort togtur fra Oslo sentrum. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen i Lillestrøm.Alle søkere må søke elektronisk. Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter med et vidt spekter av psykiske lidelser Tverrfaglig samarbeid internt og samarbeid med fastleger og kommunal helsetjeneste eksternt Veiledning Undervisning ved behov  Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog Utrednings- og behandlingskompetanse med vekt på utredning Må beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper Faglig engasjement Selvstendig og strukturert Ansvarsbevisst Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges Vi tilbyr Utfordrende og varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø Tilgang på internundervisning og kurs etter behov Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Tilgang på kantine 
23.07.2020 Lillestrøm
Er du psykiater og ønsker å jobbe som overlege i et levende, engasjert og godt sosialt miljø?Vi har ledig en fast stilling som overlege/psykiater ved vår seksjon for gruppeterapi. DPS Øvre Romerike har 102 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam og Seksjon for kontorfaglige.Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Nes, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 107 000 innbyggere. Vårt opptaksområde vil endres fra og med 2021, og dette kan få betydning for sammensetningen av DPS Øvre Romerike.Seksjon for gruppeterapi gir et behandlingstilbud til pasienter med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser, med komorbide symptomlidelser som spiseforstyrrelser. Mange har i tillegg komplekse og omfattende relasjonelle traumehistorier, og symptombilder med PTSD, dissosiasjon og affektreguleringsvansker.Seksjonen har spisskompetanse på gruppeterapi og dynamisk psykoterapi. Vårt team er sammensatt av psykologspesialister, overlege/psykiater, psykologer, spesialsykepleier/gruppeterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og psykomotorisk fysioterapeut. Legemiljøet ved vårt DPS består av totalt 10 overleger samt 5 LIS. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold. Alle søkere må søke elektronisk. Vi ønsker deg velkommen som søker! Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av pasienter. Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter. Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende. Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i internundervisning. Deltagelse i generelt utviklingsarbeid av seksjonen. Veiledning av leger i spesialiseringsforløp. Spesialistspesifikke oppgaver som tilkommer er blant annet avklaringssamtaler med nye pasienter, godkjenning av epikriser, rådgiving/spesialistmedvirkning i behandlingsforløp/pakkeforløp med ikke-spesialister, bistand ved innleggelser av pasienter til døgnavdelinger, deltagelse i inntaksarbeid/vurderinger av henvisninger. Spesialistspesifikke oppgaver som kan tilkomme er for eksempel vedtaksansvar og oppfølging for pasienter som behandles under tvunget psykisk helsevern uten døgn. Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver utover dette kan også tilkomme. Inngå i bakvaktsordning opp mot døgnseksjonene; vaktplan på 42 uker, en bakvakt hver 8.uke. Bistand overfor seksjoner ved DPS'et må påregnes. Kvalifikasjoner Norsk legeautorisasjon. Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri. Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig. Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap). Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk. Erfaring fra allmennpoliklinikk er ønskelig. Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig. Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning. Personlig egnethet. Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner. Gode samarbeidsevner. Høy arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Vi har et stort og godt overlegemiljø. Ukentlige legemøter. Regelmessig felles internundervisning. Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner! Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig. Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling. Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning. Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter. Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet. Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. Ahus har personalboliger og personalbarnehage. Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger. Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.
14.07.2020 Ullensaker
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kongsvinger har en ledig stilling som pedagog. Poliklinikken har 2 behandlingsteam og ett kontorfaglig team, totalt 27 ansatte. Vi foretar undersøkelse, gir råd og behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år med psykiske vansker og deres familier tilhørende kommunene i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal, fra 1.1.21 vil også Nes kommune bli en del av vårt opptaksområde. Arbeidsoppgaver Foreta kartlegging, utredning og vurderinger Individualterapi, familieterapi, foreldreveiledning Rådgiver/veileder ut til kommunene Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning Kvalifikasjoner Master i pedagogikk/spesialpedagogikk eller tilsvarende som Cand.Paed. eller Cand.Paed.Spec. Personlige egenskaper Innstilt på å jobbe i tverrfaglige team Fordel med erfaring fra arbeid med familier og barn og unge Bekle rollen som spesialist i møte med kommunal tjeneste inklusiv fastlegene Er fleksibel og har vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå Ta ansvar og kunne arbeide selvstendig Det er en fordel med testkompetanse, men ikke noe krav da opplæring vil bli gitt  Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Trivelig arbeidsmiljø Engasjert og aktivt fagmiljø Videreutdanning som klinisk pedagog ved RBUP  Opplæring i testkompetanse  Gratis ansattparkering Lading av elbil Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, treningsaktiviteter og kulturtilbud Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning Ansettelse etter nærmere avtale 
14.07.2020 Kongsvinger
Vis alle 18.861 ledige stillinger
Les mer om Tasta Helseloft AS

Stillingsbeskrivelse

Ledig behandlingsrom for helsepersonell som ønsker å starte egen praksis i et tverrfaglig helsesenter på Tasta Senter sammen med 15 andre terapeuter. Lyse fine lokaler, kun 5-6 min kjøring fra Stavanger sentrum Fysioterapeut, lymfødemterapeut, logoped, psykolog eller andre profesjoner som kan utfylle de 9 helsebedriftene som allerede driver her, er ønsket. For mer info, send en mail til post@tastahelseloft.no, eller ring 98 100 500.
Les mer om vårt tilbud på www.tastahelseloft.no

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Fysioterapeut / Daglig leder Tasta Helseloft

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Tasta Helseloft AS