Ledig stilling

Åpen søknad – Myrens Sportssenter Myrens Sportssenter

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Vil du lede GK Inneklima sin avdeling for Byggautomasjon i Stavanger og tilby de beste energieffektive løsningene i bygg til et marked i vekst?  Som avdelingsleder vil du lede din avdeling gjennom målsetninger, budsjetter og markedsplaner. Du vil være overordnet ansvarlig for alle prosjekter i din avdeling og du må sørge for oppfølging av dine medarbeidere i deres hverdag. Du bygger tillit og gode relasjoner til ulike aktører både internt og eksternt, samtidig som du også besitter en faglig tyngde og har god innsikt i markedet. I GK legger vi vekt på en helhetlig totalteknisk vurdering og dine arbeidsoppgaver vil være tverrfaglige med fokus på dagens muligheter i byggebransjen. Vi ser etter deg som er resultatorientert med gode kommunikasjonsevner, har faglig interesse og vil jobbe for et bedre miljø. Vi ser frem til å høre fra deg og vi ta inn kandidater løpende! Arbeidsoppgaver: Aktiv kundebehandling og markedsbearbeiding Utøve operativ ledelse av avdelingen Personal, budsjett, økonomi og resultatansvar Ansvar for å definere, prioritere, iverksette og følge opp tiltak i forhold til handlingsplaner Ønskede kvalifikasjoner: Fortrinnsvis bakgrunn som automasjonsingeniør, men bred erfaring fra andre tekniske fag kan kompensere  Prosjektleder- og rådgivererfaring Gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere mennesker Utpreget forretningssans Resultatorientert og fokus på økonomi Generelt god IT kunnskap Personlige egenskaper: Pålitelig og god lagbygger som motiverer og inspirerer medarbeidere Gode samarbeidsevner  Evne til å sammenstille operative og strategiske behov  Må kunne kombinere korte og langsiktige målsetninger  Vi kan tilby: En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning
18.06.2019 Stavanger
Application Innovation enheten er vår spydspiss innen applikasjonsutvikling og applikasjonsforvaltning i EVRY Consulting.  Til sammen teller vi mer enn 300 konsulenter i Norge. I Oslo har vi et stort utviklerteam som nå trenger en leder til å utvikle miljøet videre.   EVRY er Norges største IT selskap og vi jobber daglig med de mest spennende oppdragene i markedet. Våre konsulenter har en sterk kombinasjon av forretnings- og IT kompetanse. I Application Innovation kommer du til et ambisiøst og høyt kompetent faglig miljø med de beste kollegene innenfor applikasjonsutvikling, test og applikasjonsforvaltning. Du får muligheten til å jobbe med noen av Nordens heftigste kunder, der du vil få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med faglig utvikling og et bredt og inkluderende miljø.    Rolle og ansvar Sikre riktig utnyttelse av konsulentene i de riktige prosjektene for EVRY Måles på faktureringsgrad, utnyttelse av pyramidemodellen i nye prosjekter Få til en endring fra CV til prosjektleveranser Ansvar for å skape standardiserte, skalerbare og repeterbare tjenester som kan selges gjennom Market Units Utvikling av ansatte og intern kompetanse tilpasset markedets behov. Spesielt fokus på rekruttering og utvikling av nye unge medarbeidere som er i starten eller tidlig i karrieren Samarbeide effektivt og proaktivt med andre enheter i BA Norge/EVRY, spesielt Market Units Effektiv bruk av global delivery i kundeleveranser Ansvar for å bidra til ressurs og kunnskapsdeling på tvers i EVRY Skape utmerket samarbeid med salg i alle dimensjoner for å nå enhetens og selskapets vekst og inntektskrav Evne å være rollemodell for ledelse i matrise gjennom å lede mennesker og team som er geografisk spredt (matrise og fjernledelse er en krevende profesjon) Bygge team som vil skape noe sammen – entusiasme Drive en butikk i størrelsesorden 30 – 100M med evne til å doble dette over 3 år. Må ha utvist interesse for fagområdet og ha ønske om å bli en synlig autoritet på fagområdet både eksternt og internt Bør ha ledet leveranseprosjekter (2+M innen området) Interne relasjoner Samarbeide konstruktivt og effektivt med andre enheter i EVRY, spesielt Market Units Bidra proaktivt i ledergruppen for avdelingen Ivareta og coache ansatte i eget team med fokus på klare retningslinjer for ansvar, forventninger, kunder og ansatte Sørge for godt samarbeid med hele BA Norge operasjonen og staber, og også utvikle samarbeidet med BA Sverige Etablere relasjoner for å bli coachet/ motta innspill fra andre i selskapet med ulik bakgrunn og kompetanse enn sin egen, med fokus på egen utvikling og sikre å ivare ta ulike perspektiver i rolleutøvelsen Eksterne relasjoner Tett kontakt med markedet, og egen involvering mot de viktigste kundene Utvikle gode samarbeidsrelasjoner og forretningsmodeller med prioriterte partnere Sikre god profilering av egen divisjon i samarbeid med marketing/informasjon Ivareta kunder, ansatte, partnere og leverandører i henhold til konsernets policy og retningslinjer Overordnede oppgaver Aktivt bidra til å realisere EVRY strategi Oppnå de økonomiske og kvalitative mål for enheten (EBITA. Revenue, Emp Eng ++), herunder bidra med egen kapasitet i fakturerbart arbeid som kan kombineres med sunn drift av avdelingen Lede, utvikle og skape vekst i forretningsområdet i forhold til definerte målsettinger Utvikle fornøyde kunder (CSI) som ønsker å videreutvikle kundeforholdet til EVRY Bygge riktig kompetanse i enheten og oppnå medarbeidertilfredshet innenfor definerte mål (Employee Engagement) Formell kompetanse Minimum utdannelse på høyskole/universitetsnivå, primært Master nivå Relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formell utdannelse Realkompetanse Dokumentert kompetanse og erfaring innen ledelse Bør ha erfaring med å håndtere organisasjon med 10+ personer Personlige egenskaper Evne til å gå inn i krevende prosesser og sikre en god gjennomføring. Alltid ha fokus på å få ting gjort Som leder være forbilde og prioritere oppmerksomhet til ansatte ved å fokusere på det som betyr mest for trivsel, motivasjon og prestasjon. Dette innebærer fokus på å skape spennende oppgaver, personlig oppfølging og dyrke personlig utvikling fremfor rammebetingelser. Være tydelig, åpen, forutsigbar og beslutningsdyktig, omgjengelig, utadvendt og en klar lagspiller God forretningsforståelse, resultatorientert og evne til helhetstenkning på alle nivåer. Kunde og markedsorientert, samt evne til å vinne tillitt både internt og eksternt. Evne til å holde i mange prosesser samtidig Evne til å skape tillit og motivasjon av ansatte og ledere i kontinuerlig endringsprosess Interesse for å utvikle seg som leder, og innen fagområde Høres dette ut som en stilling for deg? Vi gleder oss til å høre fra deg!
18.06.2019 Oslo
Application Innovation enheten er vår spydspiss innen applikasjonsutvikling og applikasjonsforvaltning i EVRY Consulting. Til sammen teller vi mer enn 300 konsulenter i Norge. I Trondheim har vi et utviklerteam som nå trenger en leder til å utvikle miljøet videre.   EVRY er Norges største IT selskap og vi jobber daglig med de mest spennende oppdragene i markedet. Våre konsulenter har en sterk kombinasjon av forretnings- og IT kompetanse. I Application Innovation kommer du til et ambisiøst og høyt kompetent faglig miljø med de beste kollegene innenfor applikasjonsutvikling, test og applikasjonsforvaltning. Du får muligheten til å jobbe med noen av Nordens heftigste kunder, der du vil få spennende og utfordrende arbeidsoppgaver kombinert med faglig utvikling og et bredt og inkluderende miljø. Rolle og ansvar Sikre riktig utnyttelse av konsulentene i de riktige prosjektene for EVRY Måles på faktureringsgrad, utnyttelse av pyramidemodellen i nye prosjekter Få til en endring fra CV til prosjektleveranser Ansvar for å skape standardiserte, skalerbare og repeterbare tjenester som kan selges gjennom Market Units Utvikling av ansatte og intern kompetanse tilpasset markedets behov. Spesielt fokus på rekruttering og utvikling av nye unge medarbeidere som er i starten eller tidlig i karrieren Samarbeide effektivt og proaktivt med andre enheter i BA Norge/EVRY, spesielt Market Units Effektiv bruk av global delivery i kundeleveranser Ansvar for å bidra til ressurs og kunnskapsdeling på tvers i EVRY Skape utmerket samarbeid med salg i alle dimensjoner for å nå enhetens og selskapets vekst og inntektskrav Evne å være rollemodell for ledelse i matrise gjennom å lede mennesker og team som er geografisk spredt (matrise og fjernledelse er en krevende profesjon) Bygge team som vil skape noe sammen – entusiasme Drive en butikk i størrelsesorden 30 – 100M med evne til å doble dette over 3 år. Må ha utvist interesse for fagområdet og ha ønske om å bli en synlig autoritet på fagområdet både eksternt og internt Bør ha ledet leveranseprosjekter (2+M innen området) Interne relasjoner Samarbeide konstruktivt og effektivt med andre enheter i EVRY, spesielt Market Units Bidra proaktivt i ledergruppen for avdelingen Ivareta og coache ansatte i eget team med fokus på klare retningslinjer for ansvar, forventninger, kunder og ansatte Sørge for godt samarbeid med hele BA Norge operasjonen og staber, og også utvikle samarbeidet med BA Sverige Etablere relasjoner for å bli coachet/ motta innspill fra andre i selskapet med ulik bakgrunn og kompetanse enn sin egen, med fokus på egen utvikling og sikre å ivare ta ulike perspektiver i rolleutøvelsen Eksterne relasjoner Tett kontakt med markedet, og egen involvering mot de viktigste kundene Utvikle gode samarbeidsrelasjoner og forretningsmodeller med prioriterte partnere Sikre god profilering av egen divisjon i samarbeid med marketing/informasjon Ivareta kunder, ansatte, partnere og leverandører i henhold til konsernets policy og retningslinjer Overordnede oppgaver Aktivt bidra til å realisere EVRY strategi Oppnå de økonomiske og kvalitative mål for enheten (EBITA. Revenue, Emp Eng ++), herunder bidra med egen kapasitet i fakturerbart arbeid som kan kombineres med sunn drift av avdelingen Lede, utvikle og skape vekst i forretningsområdet i forhold til definerte målsettinger Utvikle fornøyde kunder (CSI) som ønsker å videreutvikle kundeforholdet til EVRY Bygge riktig kompetanse i enheten og oppnå medarbeidertilfredshet innenfor definerte mål (Employee Engagement) Formell kompetanse Minimum utdannelse på høyskole/universitetsnivå, primært Master nivå  Relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for manglende formell utdannelse Realkompetanse Dokumentert kompetanse og erfaring innen ledelse Bør ha erfaring med å håndtere organisasjon med 10+ personer Personlige egenskaper Evne til å gå inn i krevende prosesser og sikre en god gjennomføring. Alltid ha fokus på å få ting gjort Som leder være forbilde og prioritere oppmerksomhet til ansatte ved å fokusere på det som betyr mest for trivsel, motivasjon og prestasjon. Dette innebærer fokus på å skape spennende oppgaver, personlig oppfølging og dyrke personlig utvikling fremfor rammebetingelser. Være tydelig, åpen, forutsigbar og beslutningsdyktig, omgjengelig, utadvendt og en klar lagspiller God forretningsforståelse, resultatorientert og evne til helhetstenkning på alle nivåer. Kunde og markedsorientert, samt evne til å vinne tillitt både internt og eksternt. Evne til å holde i mange prosesser samtidig Evne til å skape tillit og motivasjon av ansatte og ledere i kontinuerlig endringsprosess Interesse for å utvikle seg som leder, og innen fagområde Høres dette ut som en stilling for deg? Vi gleder oss til å høre fra deg!
18.06.2019
  Stendi Region Midt søker etter avdelingsleder til våre respirator/ barneteam. Stillingen er 100% fast. Som avdelingsleder hos oss vil du ha personalansvar for dine ansatte, i tillegg til direkte og indirekte oppfølging av pasienter og pårørende. Du får muligheten til å jobbe med administrativt ledelse, samtidig som du vil utøve praksis på fagområdet ditt. Du vil ha et fagansvar for avdelingen, og skal bidra til å utvikle arbeids- og fagmiljøet blant dine ansatte gjennom helhetlig ledelse. Du vil bli inkludert i et tverrfaglig lederforum som består av ledere på ulike nivåer i Stendi.     Arbeidsoppgaver:        Overordnet ansvar for fag og personal.   Pådriver i faglig utviklingsarbeid og systemarbeid i virksomheten.        Bidragsyter til god samhandling og ressursutnyttelse.     Tverrfaglig samarbeid med andre instanser rundt pasienten via deltagelse på ansvarsgruppemøter. Kvalitetssikre, følge opp og veilede virksomhetens aktiviteter og prosjekter.      Være pådriver for utvikling og nytenkning.    Kvalifikasjoner:         Evne til utøvelse av tydelig ledelse, strukturert og fleksibel.       Evne til å motivere og skape engasjement.        Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid.       Ser muligheter fremfor begrensninger.      Motiveres av høyt tempo og endring i markedet.          Autorisasjon som sykepleier/ vernepleier.          Erfaring eller utdannelse innenfor administrasjon og ledelse er foretrukket, men ikke et krav.          Personlig egnethet vil bli vektlagt.   Vi tilbyr:        Spennende og utviklende arbeidssted med faglig dyktige medarbeidere.    Stor grad av selvstendighet.         Lønn etter kvalifikasjoner.           KLP-pensjons og forsikringsordning.         Konkurransedyktige betingelser.
18.06.2019 Trondheim
Distriktssjef (DK Sjef) -  Oslo   Skanska er i vekst, og ser store muligheter fremover i et godt marked for næringsbygg i Oslo. Vi utvider nå organisasjonen med et tredje distrikt i Oslo, og søker en Distriktssjef til å lede dette.   Det nye distriktet vi oppretter vil jobbe parallelt med to eksisterende distrikter mot næringsmarkedet i hele Osloregionen og trekke på felles ressurspool av våre flinke medarbeidere. Vi søker en jevn fordeling av vårt totale volum i Oslo mellom de tre distriktene, men ønsker at det nye distriktet vi oppretter skal ha et særlig fokus på ROT markedet.   Dette er en tung og spennende lederstilling der man er selvstendig ansvarlig for ledelse og resultater i distriktet, samtidig som man inngår i den største byggregionen i Skanska, Oslo Næring, og kan trekke på ressurser og kompetanse fra Skanska sentralt. Du vil lede en tung kompetanseorganisasjon med erfaring fra noen av Norges største byggprosjekter, blandet med mange unge talenter som skal utvikles til morgendagens Prosjektledere, Anleggsledere og Prosjekteringsledere.   Skanska skiller seg ut på arbeidsmiljø og verdigrunnlag, samtidig er vi fremoverlente ift digitalisering og ikke minst miljø. Vil du jobbe sammen flinke folk?   Vi er på jakt etter deg som har positive resultater innen ledelse av medarbeidere på ulikt nivå. Det er fordel at du har bred erfaring fra byggebransjen.     Som DK sjef i Skanska vil du bl.a:  Sitte i regional ledergruppe i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.  Sikre stabil og forutsigbar lønnsomhet for ditt distrikt. Bidra til videreutvikling av Region Oslo Næring på overordnet nivå. Sikre god og langsiktig porteføljestyring mot kunder og prosjektmuligheter i distriktet Gjennom ditt team lede prosjektene i distriktet innenfor vedtatte målsettinger for HMS, tid kost og kvalitet. Sikre konstruktiv og verdiskapende samhandling med kunde og leverandør Bidra aktivt til at kunnskapsområdet prosjektledelse i Skanska utvikles Lede, utvikle og motivere medarbeidere samt sikre velfungerende prosjektteam   Vi kan tilby: Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift  Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt God tilgang til faglig ekspertise internt i Skanska Meget spennende rolle i en ryddig kompetansebedrift Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram     Vi ønsker at du har: Relevant erfaring fra lederjobber med eget resultatansvar Bransjeerfaring og nettverk er en fordel Positive resultater innen ledelse av medarbeidere på ulike nivå Evner til å sikre leveranse og kvalitet i våre prosjekter og for distriktet overordnet   Egenskaper: Må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet Evner å lede medarbeidere på alle nivåer Strukturert, strategisk og helhetstenkende  Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner Søknadsfrist: 30.juniSøknader behandles fortløpende   Arbeidssted vil være ved Skanskas nye hovedkontor i Oslo, Lakkegata 53. Ustrakt reisevirksomhet til prosjektene i distriktet.  Vi ser fram til å høre fra deg!  Lurer du på noe, er du velkommen til å ta kontakt med:Rekrutteringsansvarlig Terese Skeide på tlf: 90367814Regiondirektør Terje Nyborg Olsen på tlf: 45869393
27.05.2019 Oslo
Distriktssjef (DK Sjef) -  Drammen   Vår Distriktssjef i Drammen har tatt steget opp til Regiondirektør internt i Skanska, og vi søker nå hans erstatter. DK Drammen er et eget distriktskontor under Region Oslo Næring i Skanskas byggvirksomhet med et geografisk nedslagsfelt i Buskerud, Vestfold, Telemark og Asker/Bærum. Det omsettes for ca 600 millioner årlig, har ca 50 ansatte, og er med dette et svært viktig distrikt. Dette er en tung og spennende lederstilling der man er selvstendig ansvarlig for ledelse og resultater i distriktet, samtidig som man inngår i den største byggregionen i Skanska, Oslo Næring, og kan trekke på ressurser og kompetanse fra Skanska sentralt.   Skanska skiller seg ut på arbeidsmiljø og verdigrunnlag, samtidig er vi fremoverlente ift digitalisering og ikke minst miljø. Vil du jobbe sammen flinke folk?   Vi er på jakt etter deg som har positive resultater innen ledelse av medarbeidere på ulikt nivå. Det er fordel at du har bred erfaring fra byggebransjen.     Som DK sjef i Skanska vil du bl.a:  Sitte i regional ledergruppe i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern.  Sikre stabil og forutsigbar lønnsomhet for DK Drammen. Bidra til videreutvikling av Region Oslo Næring på overordnet nivå. Sikre god og langsiktig porteføljestyring mot kunder og prosjektmuligheter i distriktet Gjennom ditt team lede prosjektene i DK Drammen innenfor vedtatte målsettinger for HMS, tid kost og kvalitet. Sikre konstruktiv og verdiskapende samhandling med kunde og leverandør Bidra aktivt til at kunnskapsområdet prosjektledelse i Skanska utvikles Lede, utvikle og motivere medarbeidere samt sikre velfungerende prosjektteam   Vi kan tilby: Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift.  Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt.  God tilgang til faglig ekspertise internt i Skanska. Meget spennende rolle i en ryddig kompetansebedrift Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram   Vi ønsker at du har: Relevant erfaring fra lederjobber med eget resultatansvar.  Bransjeerfaring og nettverk er en fordel Positive resultater innen ledelse av medarbeidere på ulike nivå Evner til å sikre leveranse og kvalitet i våre prosjekter og for DK Drammen overordnet   Egenskaper: Må finne motivasjon i vårt mål om å være et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet Evner å lede medarbeidere på alle nivåer Strukturert, strategisk og helhetstenkende  Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner 
17.06.2019 Drammen
Vi inviterer deg til å ta i bruk din ledererfaring i en stilling hvor du får ansvar for utvikling av både medarbeidere og prosjektlederfaget.For denne rollen trenger du noen års erfaring som leder og god kompetanse om prosjektledelse og prosjektstyring . Er du vår nye Avdelingsleder Prosjektledelse Østlandet? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.   Inviting bright minds Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.   Bli en del av vår Prosjektledelse Østlandet avdeling Som vår nye Avdelingsleder Prosjektledelse Østlandet blir du en del av et bredt sammensatt fagmiljø innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, prosjektstøttefag og byggeledelse. Prosjektledelse er et uttalt satsningsområde i Rambøll, og alle tverrfaglige prosjekter skal ledes av personer tilknyttet dette miljøet. Du vil lede ca. 60 personer fordelt på 5 seksjoner fordelt på kontorer i Fredrikstad, Oslo og Drammen. Avdelingen leverer tjenester til både offentlige og private aktører innen bygg, samferdsel og eiendomsutvikling og ivaretar roller både som prosjektleder, byggherreombud, prosjekteringsleder eller byggeleder. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gøy på jobb. Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være: Resultat- og personalansvar for avdelingen Kunde - og salgsansvar Bidra i prosjektleder-divisjonens ledergruppe med dine 6 kollegaer fra andre prosjektledelse-avdelinger rundt i landet Videreutvikle organisering og prosjektledelsesfaget i tråd med markedets behov Bidra til etterlevelse av Rambølls kvalitetssystem og prosjektmodell   Vi støtter den faglige utviklingen din Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være: Høyere utdannelse, med noen års ledererfaring Markeds- og forretningsorientert med evne til å skape merverdi for kunden – være en relasjonsbygger Bred prosjektkompetanse Resultatorientert og jobber både strukturert og målrettet  I denne rollen vil det være en fordel om du også er faglig engasjert, kvalitetsbevisst, fremtidsrettet og selvstendig. Du er nok også ryddig, har integritet og er nysgjerrig av natur. Velkommen til vår  divisjon for bygg & arkitektur  Vi er et av verdens ti ledende firma innen bygningsprosjektering, og jobber årlig på mer enn 10 000 byggeprosjekter. Våre 4000 fageksperter fra hele verden har spesialisert seg på å skape innovative og bærekraftige bygg som det er godt å bo og jobbe i. Vi legger ekstra vekt på å balansere de kulturelle, sosiale og fysiske aspektene ved byggene, for å skape verdi for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.   Rambøll i Norge Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.
17.06.2019 Oslo
GK Elektro AS sine kontorer i Bergen ligger i Åsane. Vi er totalt 64 ansatte per i dag, med en fordeling på 10 ansatte på kontor, og 54 ansatte som jobber ute i felt. Vi er delt i to avdelinger, entreprise og service og har prosjekter innenfor skole- og helsebygg, industri, bolig og kontorbygg. På vår entrepriseavdeling har vi nå en ledig stilling som Prosjektleder nye bygg.   Arbeidsoppgaver:  Lede og følge opp egne prosjekter, fra start til slutt.   Teknisk, økonomisk og fremdriftsansvar for egne prosjekter   Oppfølging av underleverandører/ partnere   Kundekontakt og salg   HMS- og kvalitetsansvarlig for egne prosjekter   Koordinere avtalte parter i prosjektet  Tilbudsarbeid  Ønskede kvalifikasjoner:  Ingeniør / fagskole utdanning innen elkraft  Min 5 års relevant erfaring fra entreprenør, eller rådgiversiden.  Resultatorientert   Evne til god kommunikasjon   Utadvendt og serviceinnstilt  Generelt god IT kunnskap   Kommuniserer godt på norsk og engelsk.   Vi kan tilby:  En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi   Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter   Kurs og etterutdanning   Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring   Gode bonusordninger  Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold   Bil- og telefonordning
17.06.2019 Bergen
Vis alle 21.850 ledige stillinger
Les mer om Myrens Sportssenter

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Salg- og markedsansvarlig

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Myrens Sportssenter