(KarriereStart.no):

Fristen for å levere skattemeldingen (tidligere kalt selvangivelsen) har i mange år vært 30. april, men i år er ikke det tilfelle. I år er faktisk fristen for å levere skattemeldingen mandag 2. mai. Det skyldes at 30. april fallerer på en søndag, og i følge den nye skatteforvaltningsloven medfører det at skattebetalere får litt ekstra tid på seg til å levere.

 

Det bekrefter også Merete B. Jebsen, pressesjef i Skattedirektoratet, overfor Skattebetalerforeningen:

 

– Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister skal etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 leveres innen utgangen av april. I 2017 faller 30. april på en helgedag og det følger av skatteforvaltningsloven § 5-5, som henviser til Domstolsloven § 149, at det ikke regnes som for sent dersom du leverer 2. mai.

 

For mange vil det si at de kanskje slipper å søke om utsettelse, og at de dermed kan bruke 1. mai-helgen til å gjøre en siste sjekk før levering.

 

– Mange har nok ikke vært klar over denne muligheten som kom med de nye reglene, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.


 

– For dem som sliter med å rekke fristen vil det være fint å benytte de ekstra dagene. Da trenger de heller ikke å søke om utsettelse, noe som ville forsinket skatteoppgjøret.

 

LES OGSÅ: Firepunktsjekken du bør gjøre i skattemeldingen


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger