(KarriereStart.no):

Norsk Ledelsesbarometer 2017 dokumenterer store og gjennomgående skjevheter i avlønningen av mannlige og kvinnelige ledere og mellomledere.

 

– Her er det åpenbart en vei å gå. Jeg tror likelønnsarbeidet lider under at det er blitt vanligere med individuelle lønnsforhandlinger. Fortsatt er mange toppledere og arbeidsgivere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv, sier Audun Ingvartsen. Han er forbundsleder i organisasjonen Lederne, som står bak barometeret.

 

Les også: Andrea (24) er trainee i en over 300 år gammel bedrift

 

Mindre skjevt «på gulvet»

Ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2017 steg kvinnelederlønnen med 0,8 prosentpoeng sammenlignet med mennenes lønn i fjor.

 

– I så å si alle bransjer og stillingskategorier tjener kvinneledere betydelig mindre enn menn. Det er dessverre vanskelig å komme utenom en hypotese om at kjønnsdiskriminering er mer utbredt blant ledere enn i andre yrkesgrupper, sier forsker Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Les også: Sykmeldte forventer at sjefen kan hjelpe dem tilbake i jobb – dét gjør de sjelden

 

Han påpeker at det står forholdsmessig bedre til med prinsippet om lik lønn for likt arbeid i arbeidslivet for øvrig. Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener kvinner i arbeidslivet i snitt 88 prosent av hva menn tjener, uavhengig av bransje og stilling.


 

Overraskende likt i industrien

To bransjer utpeker seg imidlertid når det gjelder likelønn: Barnehagesektor og prosessindustrien.

 

– I begge disse bransjene antyder våre målinger at kvinner og menn avlønnes helt likt. Barnehagesektor domineres av kvinner, også på ledernivå, og derfor er det ikke så rart at likelønn står sterkt her, sier Falkum.

 

Les også: Vant pris for sitt arbeid for kvinner innen IT

 

Han er mer overrasket over at prosessindustrien kommer så godt ut.

 

– Dette er jo en tradisjonell bransje der det er åtte-ni menn for hver kvinne på ledelsesnivå. Imidlertid er det slik at den norske arbeidslivsmodellen, altså samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, oppsto i industrien. Her står det fremdeles sterkt mange steder. Det ser ut til at praktisering av partsamarbeidet kan bidra til mer likhet mellom menn og kvinner, sier Falkum, og legger til at lønnsforskjellene også er påfallende små i mekanisk industri.


 

Nesten 2600 ledere og mellomledere har deltatt i Norsk Ledelsesbarometer 2017. Det er Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus som har utarbeidet barometeret for Lederne.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger