(KarriereStart.no):

Det kryper mot førjulstid, og med det kommer snart den kjærkomne lønningen hvor det er trukket halv skatt. For det kan hende du slipper å vente til desember med å få utbetalt lønningen som gir rom til julegavebudsjettet. Frem til inntektsåret 2016 skjedde nemlig dette alltid i desember, men siden den gang har man kunnet gjennomføre halvt skattetrekk i november, dersom man ønsker det.

 

Men er noen faktorer rundt denne utbetalingen du bør være obs på.

 

Først og fremst bør du være klar over at at du ikke få redusert skatterekk – hverken i november eller desember. Hvis du ønsker å bli trukket fullt også på lønna før jul for å ha «buffer» å gå på i det totale skattetrekket for inntektsåret, er arbeidsgiveren din pliktig å oppfylle ønsket ditt om dette.

 

Selv om man omtaler denne ordningen som «halv skatt før jul», sier egentlig bestemmelsen at man er fritatt for forskuddstrekk for to uker (eller for en halv måned) før jul. Når man går utregningen nøyere etter i sømmene, er det med andre ord ikke halv skatt på hele månedslønnen, men to ukers inntekt uten beskatning.


 

Dermed må du være klar over hva det vil si om du er ny i jobben, mottar lønn hver 14. dag, får utbetalt noen tillegg, om du har månedslønn, eller har time-, dag- eller ukelønn. 

 

 

LES OGSÅ: Sjekk gjennomsnittslønnen for ditt yrke

 

1. For deg som har månedslønn:

Som forklart over, er det egentlig slik at lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember er helt uten skattetrekk. For dem som har månedslønn er det imidlertid vanlig at det i praksis beregnes halvt skattetrekk for en hel måned. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i novemberlønna eller i desemberlønna.

 

Hvis du er usikker på hvilken lønning dette vil skje på din arbeidsplass, bør du snakke med arbeidsgiveren din. Selv om de har retningslinjer på dette, kan det hende at du selv kan velge hvilken måned dette skal gjennomføres for deg.


 

LES OGSÅ: Meningsfylte jobber med høy lønn

 

2. For deg som har time-, dag- eller ukelønn:

Dersom du har time-, dag- eller ukelønn, skal fritaket for forskuddstrekk gjelde for to uker i siste halvdel av november, eller siste uke i november og første uke i desember.

 

Mange som har time-, dag- eller ukelønn får uansett lønnsutbetaling én gang i måneden. Hvis det er tilfellet for deg, er praksisen at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen, slik som ved vanlig månedslønn.

 

LES OGSÅ: Dette er de dårligst betalte yrkene

 

3. For deg som får lønn hver 14. dag:

Dersom du får utbetalt lønn hver 14. dag, kan arbeidsgiver velge om trekkfritaket skal gjennomføres på siste lønnsutbetaling i november, eller på den første utbetalingen i desember. Om du selv har noen preferanser på når dette skal skje, kan du snakke med arbeidsgiver om dette.

 

LES OGSÅ: 15 skattefrie frynsegoder

 

4. For deg som nettopp har byttet jobb:

Hvis du slutter og/eller begynner i ny jobb i månedsskiftet november/desember bør du passe særlig på at skattetrekket går riktig for seg. Dersom din gamle arbeidsgiver trekker halv skatt i november, og din nye arbeidsgiver trekker halv skatt i desember, vil du trekkes for lite i løpet av året, noe som kan føre til baksmell på skatten.

 

LES OGSÅ: Dette er statens lønnstrinn 2018

 

5. For deg som får utbetalt tillegg:

Hvis du får utbetalinger for eventuelle tillegg, som for eksempel overtidsgodtgjørelse, skal trekkfritaket før jul også gjelde for dette – selv om tilleggsytelsen er opptjent i en annen periode. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette ikke gjelder dersom de aktuelle tilleggene er mye høyere enn det man har fått ellers i løpet av året. Tilleggene kan heller ikke være oppspart over et lengre tidsrom. Man kan altså ikke spare opp overtidstimer gjennom hele året, for så å få dem utbetalt i når man har halvt skattetrekk i november eller desember. Hvis noen har spekulert i en slik plan, må arbeidsgiver trekke full skatt på denne tilleggsytelsen.

 

(Kilde: Sticos.no) 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger