(KarriereStart.no):

Hvert år forhandler staten med LO Stat, YS Stat og Unio om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Under disse forhandlingene fastsettes det også nye satser for de statlige lønnstrinnene som alle statsansatte har i sin arbeidskontrakt.

 

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. 

 

Frem til 1. mai 2020 er det derfor statens lønnstrinn for 2019 som er gjeldende.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger