(KarriereStart.no):

I følge SSB sine beregninger vil årets lønnsvekst bli på 3,8 prosent, og øke den gjennomsnittlige timelønnen med drøyt ti kroner. I nasjonalbudsjettet er lønnsveksten beregnet til å bli enda litt høyere, til fire prosent.


Med en forventet prisstigning på 1,5 prosent gir dette en reallønnsvekst på 2,3 prosent.  


Dette forutsetter at de samlede lønnstilleggene blir fordelt på alle arbeidstimene som utføres i Norge, men fordelingen kan som alltid forventes å variere mellom de ulike bransjene og sektorene. Det er ikke alle bransjer som kan regne med et like gunstig oppgjør.

Mange bransjer sliter

I fjor fikk nordmenn en gjennomsnittlig lønnsøkning på fire prosent, og var lik i offentlig og privat sektor. Transportarbeiderne ble vinnerne av oppgjøret, mens ansatte i hotell- og restaurantnæring og byggebransjen fikk den minste delen av kaka.
Thorbjørn Eika i SSB tror disse bransjene vil komme dårligere ut enn gjennomsnittet også i år.

– Mange eksportorienterte bedrifter og næringer sliter. Høyere lønnskostnader enn konkurrerende land og en sterk kronekurs forverrer situasjonen. I det siste er det også tegn til at arbeidsmarkedet er blitt litt slappere. Alt dette taler for svært moderate tillegg, sier Eika til DinSide.no.

Innen finansierings- og forsikringsvirksomhet, tror han derimot at lønnsveksten ganske sikkert blir høyere enn i fjor.

Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden, sier til DinSide.no at også industri som ikke er knyttet til oljebransjen vil være blant taperne i årets lønnsoppgjør. Det er også disse som er først ut til å forhandle om lønnsøkninger. De andre lønnsoppgjørene vil settes i gang på bakgrunn av disse resultatene.Vil bremse lønnsveksten

LO tar sikte på et moderat lønnsoppgjør som vil bli krevende i forhandlinger med Næringslivets Handelsorganisasjon (NHO).


– Det som er mest utfordrende ved dette oppgjøret er den økonomiske rammen og at vi har en tydelig lavt- og likelønnsprofil, sier LO-leder Roar Flåthen til Dagsavisen.


LOs lønnsstrateg Knut Bodding forteller at de er veldig opptatt av lavlønnsprofil, selv når det er lite å fordele.


–Vi vet også at de siste gangene vi har hatt en lavlønnsprofil, så har det møtt ganske stor motstand i NHO. Den har ikke blitt mindre, derfor regner vi med at det også blir tøffe tak om det i år, sier han til NRK.


En lavlønnsprofil innebærer å heve lønna for dem som får minst.

NHOs posisjon for oppgjøret er tydelig.


- Våre medlemmer er klare på at lønnsveksten må bremses, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund til Nettavisen.


Hun håper og tror at LO også tar med seg dette alvorlige bakgrunnsbildet inn i forhandlingene, siden det til syvende og sist handler om arbeidsplasser og norsk økonomis evne til å skape lønnsomme bedrifter og bevare arbeidsplassene.


- Den klare meldingen fra våre medlemmer er at årets oppgjør må bli moderat og lavere enn i 2012 hvor vi endte på om lag 4 prosent. De er også tydelige på at det kun er lønn vi skal forhandle om når vi i dag setter i gang årets forhandlinger, sier NHO-sjefen til Nettavisen.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger