(KarriereStart.no)

Etter tre timer på overtid ble LO, NHO og YS endelig enige om årets lønnsoppgjør, og unngikk dermed en storstreik. Resultatet ble et tillegg på 75 øre i timen for alle, og enda et ekstratillegg på 1,40 kroner for dem som tjener 365.400 kroner eller mindre i året.


- For oss har det vært viktig å sikre kjøpekraften for alle og prioritere lav- og likelønn. Dette oppgjøret ivaretar disse hensynene på en god måte. Det er et resultat med en solidarisk profil, konkluderer LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

- Et viktig taktskifte

LO opplyser at halvparten av kvinnene som berøres av lønnsoppgjøret kvalifiserer til dette ekstra tillegget.

Flåthen er godt fornøyd med resultatet som i praksis utgjør 2,15 øre mer i timen for de lavtlønnede, som har en lønn som er under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.  


Yrkene som i denne sammenhengen regnes som lavtlønnede er butikkansatte, bussbransjen, vektere, ansatte i mat- og drikkevareindustrien, pleie- og omsorgssektoren, ansatte ved vaskerier og renserier, dyrepleiere og ansatte ved bensinstasjoner.Rammen på lønnsoppgjøret er på rundt 3,4 prosent, og ligger dermed under prognosene fra Norges Bank, Finansdepartementet og SSB for årets lønnsvekst.


- Vi har tatt ansvar og ligger under prognosene. Det er viktig at de som kommer etter respekterer dette. Dette er et ansvarlig og rettferdig resultat, som tar hensyn til arbeidsplassene og bedriftene, som sikrer kjøpekraften og gir lavlønte et ekstra løft, sier Flåthen.


Også NHO-leder Kristin Skogen Lund er godt fornøyd med lønnsveksten på 3,4 prosent, i motsetning til fire prosent eller mer, som den har ligget på de siste årene.


- Dette representerer et viktig taktskifte som vi er svært opptatt av. Vi er godt fornøyd med at nivået ligger såpass lavt, sier hun til NTB.

LES OGSÅ: Sjekk årsoppgavene nå – unngå feil i selvangivelsen


Hun mener dette er svært viktig for konkurranseevnen til norsk næringsliv, men ville ønsket tilleggene ble lavere.- Vi er også opptatt av en sosial profil i forhandlingene og er i utgangspunktet positive til et lavtlønnstillegg. Men vi ser at mange av de bedriftene med lavtlønte også er de som sliter mest. Derfor er det bekymringsfullt at tilleggene er så høye, sier hun.


Tilleggene vil være gjeldende fra 1. april.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger