(KarriereStart.no):

Partene i privat sektor ble i forrige uke enige om et tillegg på 75 øre i timen – noe som tilsvarer 1350 kroner ekstra i året. Lønnsoppgjøret i statlige tariffoppgjøret er nå under forhandling, og når dette avsluttes står kommunene for tur.


For ett år siden anslo sjefsøkonom Roger Bjørnstad i analyseselskapet Pöyry at årets lønnsvekst ville bli tre prosent, men har i den siste prognosen oppjustert dette til fire prosent.  


- Mange får mer enn gjennomsnittslønnsveksten vi leser om, ofte som følge av ansiennitetsopprykk eller jobbskifte. Og fordi høytlønte pensjonerer seg, mens unge, nyutdannede med lavere lønn kommer inn i arbeidsstyrken, trekker det ned gjennomsnittet, sier han til Dagbladet.


Han påpeker også at det er tilbud og etterspørsel som avgjør hvem som får mest og minst.


- Noen yrkesgrupper er mer ettertraktet enn andre. De kan gjerne forhandle seg fram til en høyere lønnsvekst, sier han.

Gjennomsnittslønn for 2012

Tallene er beregnet ut fra et gjennomsnittlig lønnsnivå uten overtidsbetaling, og det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene. Prosentendring siste år er beregnet ut fra lønnsveksten mellom 2011 til 2012. Alle tall er fra utgangen av 2012.


Yrke

Månedslønn

Prosentendring siste år 

Adjunkt (vgs) 42 700 6,2
Advokat 55 900 3,1
Aksjemegler 58 500 -4,9
Arkitekt (privat) 49 720 4,7
Bankfunksjonær 44 600 3,7
Barnehageassistent 26 800 4,7
Bilmekaniker 32 100 3,9
Bioingeniør 37 912 4,6
Boredekksarbeider 55 100 0,4
Butikkmedarbeider 26 800 2,7
Danser 41 400 3,8
Designer (reklame) 42 200 2,9
Eiendomsmegler 55 800 6,3
Elektriker 34 400 2,4
Elkraftingeniør 48 400 2,8
Fiskeoppdretter 34 700 3,3
Forsikringsfunksjonær 44 600 3,7
Forsker 53 700 2,5
Frisør 26 900 7,6
Fysioterapeut (KS) 33 177 6,0
Førskolelærer (kommunal) 35 200 6,3
Grunnskolelærer 40 200 5,8
Helsesøster (KS) 37 000 6,6
Hjelpearbeider 29 600 5,0
Hjelpepleier (kommunal) 35 000 6,3
Håndverker (bygg/anlegg) 34 000 2,4
Håndverker (vann/avløp/renovasjon) 34 100 4,9
Informasjonsmedarbeider (forlag) 42 900 0,7
Ingeniør (bygg/anlegg) 45 900 3,4
Ingeniør (industri) 46 600 3,3
Ingeniør (kommune/NITO) 43 689 5,7
Ingeniør (privat/NITO) 50 231 4,5
IT-konsulent 57 200 2,7
Jordmor (KS) 39 000 5,5
Journalist (avis, startlønn) 28 982 -3,2
Jurist (stat) 49 541 4,9
Jurist (privat) 60 558 6,3
Kabinpersonal 32 900 0,6
Kapellan 38 730 4,2
Kokk (kantine/catering) 36 900 0,0
Kokk (restaurant) 26 300 0,0
Kommunalsjef 53 300 5,5
Konservator 39 400 4,8
Konsulent (finansiell tjenesteyting) 58 500 -4,9
Konsulent (industri) 46 600 3,3
kundebehandler (bank) 44 600 3,7
Lastebilsjåfør 30 600 1,7
Lege (helseforetak) 64 900 2,5
Lektor (vgs) 42 700 6,2
Lokomotivfører 30 600 1,7
Lærer (privat) 36 600 2,8
Markedskonsulent (reklame) 42 200 2,9
Maskin- og prosessoperatør 32 400 3,8
Maskinfører (arbeidsmarkedsbedrift) 28 000 1,8
Maskinoperatør (olje og gass) 55 100 0,4
Mekaniker (industri) 34 400 2,1
Naturviter (stat) 43 500 6,1
Omsorgsarbeider (kommunal) 35 000 6,3
Pilot 81 000 4,2
Platearbeider 34 400 2,1
Politi 42 600 3,1
Postbud 32 200 5,2
Produksjonsmedarbeider (industri) 32 400 3,8
Programmerer 51 700 1,2
Regissør 41 400 3,8
Regnskapsfører 55 900 3,1
Reisekonsulent 33 300 2,8
Renholder 29 600 5,0
Revisor 55 900 3,1
Rådmann 53 300 5,5
Samfunnsviter 47 100 3,1
Sekretær 29 000 6,6
Seniorprest 43 774 4,2
Servitør (restaurant) 25 700 1,6
Sivilingeniør (bygg/anlegg) 53 000 1,5
Sivilingeniør (kraftforsyning) 56 500 0,5
Sivilingeniør (tekn. konsulentvirk.) 57 200 2,7
Siviløkonom (offentlig/Econa) 50 590 2,8
Siviløkonom (privat/Econa) 65 245 4,4
Skipsmaskinist 55 000 2,4
Snekker 32 200 3,5
Sokneprest 41 572 4,2
Spesialsykepleier (helseforetak) 41 500 3,8
Spesialsykepleier (KS) 37 000 6,8
Spesialsykepleier (privat) 42 900 5,4
Sveiser 34 400 2,1
Sykepleier (helseforetak) 35 900 3,2
Sykepleier (helsetjenester) 37 800 7,3
Sykepleier (kommunal) 38 500 6,9
Sykepleier (KS) 33 666 6,5
Sykepleier (privat) 37 600 5,6
Systemutvikler 51 700 1,2
Tekniker (bygg/anlegg) 45 900 3,4
Tekniker (industri) 46 600 3,3
Trener 37 700 2,2
Tømrer 32 200 3,5
Vei- og anleggsarbeider 38 700 2,7
Vekter 29 200 3,9
Vogntogfører 30 600 1,7
Økonomimedarbeider 29 000 6,6

Kilde: Hentet fra Dagbladets oversikt, med kilder fra Statistisk Sentralbyrå, Econa, Enorsk Journalistlag, Naturviterne, Norsk Sykepleierforbund, Arkitektenes Fagforbund, Norsk Fysioterapiforbund, Den norske kirkes presteforening, Teknisk beregningsutvalg (TBU) og Juristforbundet.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger