(KarriereStart.no):

Om du mistenker at sjefen gir deg lavere lønn på grunn av at du har et annet kjønn, en annen etnisk bakgrunn eller seksuell orientering enn dine kollegaer, vil du fra 1. januar neste år få anledning til å undersøke om denne mistanken stemmer, melder dinepenger.no. 

Ved nyttår trer nemlig fire nye lover som forbyr diskriminering i kraft. Disse skal forhindre diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, diskriminering som følge av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, diskriminering knyttet til en persons etniske opphav, språk, religion og livssyn, og diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne. Felles for de fire lovene er at de inneholder en regel angående opplysningsplikt om lønn.  

- Hensikten er å sikre at arbeidstakere ikke diskrimineres ved fastsettelsen av lønn. Loven skal sørge for at det ikke er mulig og forskjellsbehandle ansatte, med mindre det er saklig grunn for det, forklarer Kari B. Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA, til dinepenger.no.

Andersen mener formålet med regelen er at arbeidstakere som føler seg diskriminert lettere skal kunne få bevis for at dette er tilfellet. Hun understreker også at personer som ønsker innsyn i kollegaers lønn må kunne begrunne hvorfor de føler seg diskriminert.

- Arbeidstakere har kun rett til innsyn i lønnsbetingelser hvor han eller hun mener seg diskriminert som følge av seksuell orientering, kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, utenlandsk opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn samt nedsatt funksjonsevne. Man må ha en diskrimineringsgrunn å «hekte det på», sier advokaten til dinepenger.no.

Krever du å få innsyn i hva kollegaen din tjener er du nødt til å signere en taushetserklæring. Arbeidsgiveren er også forpliktet til å informere denne kollegaen om at det har blitt gitt ut opplysninger om hans/hennes lønn og om hvem som har fått disse opplysningene. 

(Kilde: dinepenger.no)


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger