(KarriereStart.no):

Det er Arbeidsforskningsinstituttet som har utført undersøkelsen som viser at 360.000 nordmenn, 14 prosent av landets arbeidstakere, får hverken overtidsbetaling, høyere grunnlønn eller rett på fri når de har jobbet overtid.

- Det er et overraskende høyt tall. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at arbeidstagere skal ha kompensasjon for overtid. Men det er tydelig at den i mange tilfeller ikke etterfølges, sier forsker i Arbeidsforskningsinstituttet, Ann Cecilie Bergene til Aftenposten.

I undersøkelsen kommer det også frem at én av fire heller ikke skriver opp antall overtid i uken, da dette er innbakt i lønnen. Den ansatte får dermed mulighet til å avspasere når det passer, men ulempen med et slikt system kan bli at grunnlønnen i løpet av et år blir langt mindre enn den burde være.


- Misbruket av slike kontrakter er betydelig. Mange ender opp på luselønn, og ofte inneholder kontrakten også karantenebestemmelser som vanskeliggjør jobbskifte, sier Per Christian Rogdar, advokat i fagforeningen Econa til Aftenposten.


KarriereStart har ved flere anledninger skrevet om nyutdannede økonomer og ingeniører som blir ansatt i «særlige uavhengige stillinger», en tittel hvor arbeidstaker ofte organisererer arbeidsdagen selv og må jobbe utover normert arbeidstid. Man har ofte ikke krav på overtidsbetaling, men blir kompensert med høyere grunnlønn.


I følge Econa sin lønnsstatistikk er én av fire nyutdannede økonomer og ingeniører ansatt i en slik stilling.


Både fagforeningene NITO, Econa og Tekna har gått ut og advart mot slike stillinger, og førstnevnte har kunne rapportere om ansatte som har måtte spørre om lov til å ta seg fri på kvelden til å gå på kino, eller fått kjeft for å ikke være tilgjengelige på telefon døgnet rundt.


I følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal man ikke jobbe mer enn 40 timer i uken uten overtid. I lønnstariffavtalene er normert arbeidsuke i kommunen på 37,5 timer, mot 40 timer i det private. Leder for fagforeningen Akademikerne Knut Aarbakke, registrerer at altfor mange ikke er sikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet rundt overtid og normert arbeidstid. Fagforeningen tror dermed at så mange som en halv million arbeidstakere ikke jobber med en øvre grense for overtid.

- Vi registrerer at svært mange i undersøkelsen svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. Vår erfaring tilsier at mange ikke kjenner sine rettigheter, og at mange av dem som svarer at de ikke vet i realiteten jobber mer enn det loven tillater, sier Aarbakke til Aftenposten.