(KarriereStart.no)

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte var 41 000 kroner utenom overtidstillegg i tredje kvartal i fjor, viser den ferske lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).


Mens månedslønnen for menn økte med 3,8 prosent til 43 700 kroner fra samme tid i fjor, økte kvinners månedslønn kun med 3,0 prosent til 37 500 kroner. Dette betyr at kvinner tjente 85,8 prosent av månedslønnen til menn i 2013, mot 86,5 prosent i 2012.


I offentlig sektor økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 39 000 kroner i 2012 til 39 900 kroner i 2013. Dette er en lønnsvekst på 2,3 prosent i perioden.


I kommunene økte månedslønna med 1,6 prosent, til 37 900 kroner, mens statsansatte inklusive helseforetakene hadde en lønnsvekst på 3,6 prosent, til 43 100 kroner.


I privat sektor økte månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse fra 39 800 kroner i 2012 til 41 400 kroner i 2013. Dette er en lønnsvekst i perioden på 4 prosent.

 

LES OGSÅ: Disse kvinnene tjener mer enn menn


 Gjennomsnittlig månedslønn

 

Gjennomsnittlig månedslønn i 2013


Prosentendring fra 2012
Alle ansatte  41 000 3,5
Menn  43 700 3,8
Kvinner  37 500 3
Heltidsansatte  42 500 3,7
Menn  44 500 4
Kvinner  39 100 3,4
Deltidsansatte  33 800 2,1
Menn  33 700 1,5
Kvinner  33 800 2,1

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OGSÅ:  Yrkene med høyest startlønn

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 


 Gjennomsnittlig månedslønn etter næringsområde

Næringsområde

Gjennomsnittlig månedslønn i 2013

Prosentendring fra 2012
Jordbruk, skogbruk og fiske 39 400 3,7
Bergverksdrift og utvinning 63 600 6
Industri 41 000 3,8
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 49 600 6,4
Vann, avløp, renovasjon 38 300 2,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 38 300 3,2
Varehandel, reparasjon av motorvogner 36 300 3,4
Transport og lagring 40 100 3,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet 28 400 2,5
Informasjon og kommunikasjon 52 400 4,2
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 55 700 4,5
Omsetning og drift av fast eiendom 49 500 5,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 51 900 4,4
Forretningsmessig tjenesteyting 34 300 4,3
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 42 900 3,6
Undervisning 40 500 1,5
Helse- og sosialtjenester 37 700 2,4
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 37 000 3,1
Annen tjenesteyting 37 100 3,6
Alle næringer 41 000 3,5

 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå