(KarriereStart.no):

Nordiske ansatte er mer tilbakeholdne med å spørre om bedre arbeidsoppgaver og høyere lønn, sammenlignet med ansatte i resten av verden. Faktisk var det bare rundt tre av ti ansatte (29 prosent) i de nordiske landene som spurte om forfremmelse i fjor.


Kun i land som Sveits (21 prosent), Sør-Korea (23 prosent) og Filippinene (24 prosent) var det en lavere andel ansatte som spurte om det samme.


Dette kommer frem av en undersøkelse fra konsulentselskapet Accenture, hvor 4100 respondenter fra 33 ulike land svarte på hvordan de måler sin egen suksess, og hva de vil gjøre for å nå sine mål. Undersøkelsen ble utført av mellom 100-200 kvinner og menn fra de ulike landene, og ble fremlagt i forbindelse med kvinnedagen for å se hvordan spesielt kvinner måler sin karriere.

De fleste får ja

- Terskelen for å be om forfremmelse eller lønnsforhøyelse er høy i Norge. Jenter føler trolig de må være overkvalifisert for å søke om forfremmelse, mens gutter generelt er litt mer villige til å ta risiko, sier konsulent Veronika Lid hos Accenture til E24.Til og med i land som er tynget av gjeldskrise er de ansatte flinkere til å be om bedre vilkår. I Irland, som er et av landene verst rammet av gjeldskrisen de siste årene med en arbeidsledighet på over 14 prosent, hadde likevel halvparten av de ansatte bedt om en høyere stilling det siste året.


På verdensbasis kommer det frem i undersøkelsen at rundt 44 prosent har bedt om en forfremmelse, og av de som spurte fikk 68 prosent ja.

LES OGSÅ: Statens lønnstrinn 2015

Må tørre å stikke hodet frem

Førsteamanuensis ved Markedshøyskolen i Oslo og Senior Manager i KPMG Helene Tronstad Moe, mener nordmenn er for tilbakeholdne og forsiktige med fremtoningen sin i næringslivet. I følge Tronstad Moe kan man gjerne snakke om en forfremmelse allerede i jobbintervjuet, for å gjøre sine fremtidige ambisjoner i bedriften tydelige allerede fra starten av.- At du allerede på jobbintervjuet signaliserer at du er ambisiøs og på sikt ønsker avansement gir også arbeidsgiver muligheten til å langtidsplanlegge, og det åpner for muligheter for intern fremfor ekstern rekruttering når potensielle forfremmelser kommer på banen, forteller hun til E24.

LES OGSÅ: Rett til å se hva kollegaen tjener

Fleksibilitet fremfor lønn og fornøyde arbeidsgivere

KarriereStart har tidligere skrevet at ansatte verdsetter fleksibilitet og familieforøkelse fremfor høyere lønnstrinn.


Også i Accenture sin undersøkelse mente 56 prosent at en god balanse mellom karriere og privatliv var viktigere enn penger for å måle sin suksess. Faktisk svarte over halvparten av respondentene, 52 prosent, at de har takket nei til et jobbtilbud fordi de mente at arbeidsmengden vill gå utover deres fleksibilitet.


Hovedgrunnene for de som sluttet i sin jobb det siste året var ifølge respondentene arbeidsoppgaver som ikke var i samsvar med deres kompetanse.


Kvinner var de mest fornøyde med arbeidsplassen sin, med 53 prosent som svarte at de var blitt med fornøyd med arbeidsplassen i løpet av det siste året. 24 prosent av kvinnene har hatt den samme arbeidsplassen i over fire år, mot 26 prosent av mennene.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger