<  
>  

Lærling i Lyse

Stillingstype
Sted
Utdanningsnivå
Fagskole
Yrkesskole / videregående skole
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Lærling i Lyse – for deg som ønsker en variert, utfordrende og lærerik periode som lærling

Lyse tar hvert år inn lærlinger i ulike fag. Vi ønsker å tenke langsiktig på vårt engasjement som lærebedrift og vil derfor se etter de lærlingene vi mener er egnet for å jobbe hos oss også etter at læretiden er ferdig. Lærlinger med bestått fagprøve kan søke fast jobb. Riktig innstilling i læretiden gir gode muligheter for fast jobb og videre utvikling i et av regionens mest spennende selskap.

Lyse er en godkjent lærebedrift i følgende fag:

• Energimontør
• Elektromontør
• Salgsfaget

Overgangen fra skole til jobb kan være stor for en lærling. Vi satser derfor på tett oppfølging av lærlingene og på gode faglige ledere og instruktører. Vi har samarbeid med opplæringskontorene i fylket for å sikre at lærlingene får en opplæring som er i henhold til opplæringsplanene for faget.

Hvis du ønsker en læreplass hos oss, kan du følge med på vår side for ledige stillinger, hvor vi vil lyse ut ledige læreplasser i løpet av 1. kvartal hvert år.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Lyse
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Lyse
L
Trainee i Lyse
Trainee - for deg som vil være med å bygge og utvikle fremtidens bærekraftige energisystem Lnett sitt trainee-program er til for å møte utfordringer med bygging, drift og utvikling av strømnettet i et fullelektrisk og digitalisert samfunn. God forståelse av hele virksomheten blir viktigere når strømproduksjon skjer lokalt, forbruk og produksjon (last) i nettet svinger i løpet av døgnet og retning på last skifter raskt. Kandidatene i programmet vil derfor være innom alle avdelinger i selskapet.  Etter endt program får kandidatene fast stilling hvor vi finner riktig plassering og stilling i selskapet basert på våre behov og dine ønsker. Varighet på programmet vil tilpasses den enkeltes bakgrunn, men typisk varighet vil være 2 år.  Stillingene blir utlyst på våre karrieresider på nyåret.
L
Lyse internship
Handelshøyskolen BI tilbyr internship til sine bachelor-studenter i femte semester. Dette gjelder for studenter på studiene for økonomi og administrasjon, og markedsføring og ledelse. Studentene jobber 240 timer fordelt over høstsemesteret. Arbeidet vil ikke være lønnet, men studenten får studiepoeng. Viktig arbeidserfaringSom intern i Lyse får du muligheten til å kombinere næringslivserfaring med studier på en systematisk måte. Du får nyttig arbeidserfaring, og blir enda bedre forberedt på tilværelsen som følger etter studietiden. Dette er også en mulighet til å påvirke oss i Lyse med oppdatert akademisk kunnskap, samtidig som du får se vårt behov for kvalifisert kunnskap. Vi viser oss fra innsiden og studentene møter et innovativt konsern i vekst. Hva er et internship?Internship er en ordning hvor du arbeider i et selskap i Lyse med relevante oppgaver i en periode av utdanningen din. Som intern har du mulighet til å få relevant arbeidstrening innenfor et aktuelt område, og samtidig få en fot innenfor døren hos oss.Du vil få oppfølging i løpet av arbeidsperioden og både du og Lyse skal oppleve at de har noe igjen etterpå. Vi publiserer ledige internship stillinger på BI sine karrieresider i begynnelsen av mars.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Lyse
Lyse er et energi- og kommunikasjonsselskap eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekomprodukter, samt bygging og drift av infrastruktur.