<  
>  

Jobbmuligheter innen Mediefag og journalistikk

Mosjøen videregående skole
Bransje
Ikke oppgitt
Jobbmuligheter innen Mediefag og journalistikk
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Mediefag og journalistikk. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Mosjøen videregående skole.
Relaterte stillingsannonser - Mediefag og journalistikk
logo
Vikariat som PP- rådgiver i PPT for videregående opplæring i Nordland
Vikariat som PP- rådgiver i PPT for videregående opplæring i Nordland100 % vikariat fra 01.05.22  tom 18.04.2023 med kontorsted Mosjøen videregående skoleFylkeskommunal PP-tjeneste er organisert etter en skoleintegrert modell med kontorsted sammen med skolens Elevtjeneste. Overordnet fagansvar ivaretas av faglig leder ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, mens personalansvaret ivaretas av rektor.  Teamet i Mosjøen vil primært ha ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i Mosjøen.  PPT for videregående opplæring i Nordland er en tjeneste, delt i flere team.  Det vil derfor kunne gis og innhentes kompetanse på alle fagområder mellom teamene i tjenesten.Fylkeskommunal PP-tjeneste skal arbeide i tråd med nasjonale føringer, og vedtatte strategi for tjenesten i Nordland fylkeskommune. En PP-rådgiver skal kjenne til skolens evne til å legge til rette for elevene, de ulike programområders læreplaner, ha kjennskap til elevens muligheter i et arbeidsmarked i endring, og de ulike alternative ordningene som finnes for elever i videregående opplæring. Dette omfatter:Sakkyndighetsarbeid, utredning og tilrådingSamarbeide med skolen om tidlig innsats og forebygging, herunder generell støtte til god faglig og sosial utvikling for elevene.Rådgivning og veiledning om kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen.Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder for elever/ lærlinger og lærekandidater.Teamarbeid og tverrfaglig arbeid er en sentral del av PPT sitt arbeidsfelt.Vi søker deg som har:Mastergrad/ hovedfag i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, eller tilsvarende. Relevant praksis fra PPT vektleggesRelevant praksis fra videregående og/eller grunnskoleKartleggings- og testkompetanse knyttet til læreforutsetninger og lærevanskerGode IKT kunnskaper.  Kjennskap og erfaring i bruk av HK-oppvekst er en fordel.Lovforståelse og kjennskap til sentrale styringsdokumenter for PP-tjenestenGode norskspråklige ferdigheter - både skriftlig og muntlig.Søkere som ikke fyller alle kompetansekravene men har relevant utdanning og erfaring kan tilsettes i vikariatet.Av personlige egenskaper søker vi deg som har:Særlig blikk for ungdom og utviklingsmuligheter som finnes i videregående opplæring.Gode evner til samhandling, fleksibilitet, utvikling og initiativEvne til å se videregående opplæring i et overordnet perspektiv, og bidra i arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling.Egenskaper til å arbeide selvstendig, prioritere arbeidsoppgaver og arbeide målrettet.Vi tilbyr:Lønn etter avtale i tråd med gjeldene stillingskode og lønnsramme.Faglig utvikling innen tjenestens arbeidsområder.Mulighet for etter- og videreutdanning, samt sertifisering knyttet til utredning.Nettverkssamlinger for fylkeskommunal PPT og fagmøter på Skype.Et faglig fellesskap med andre i og utenfor skolen.Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest etter Opplæringslovens § 10-9Ved behov for nærmere opplysninger kontaktes:Faglig leder for fylkeskommunal PP-tjeneste; Randi Valen, tlf: 922 99 899           
Frist 22.04.2054
Les mer
logo
Vikarlærer i tekniske og industrielle fag, samt matematikk
Liker du å jobbe med ungdom? Vil du finne ut hvordan det er å være lærer? Har du fagkunnskap som du ønsker å formidle til elever i videregående skole?Vi har ledig 100 % fast stilling på tekniske og industrielle fag og søker først og fremst etter deg med fagkompetanse i robotisering og CNC maskiner. I tillegg er en stor del av utdanningen grunnleggende kompetanse i industrifag og teknologi. Vi har også behov for å styrke lærerstaben innen kjemiprosessfag og derfor kan dette også være relvant kompetanse. Stillingens ansvars- og fagområde: Undervisning på industriteknologi, med fagene teknologi, industrifag og vedlikeholdUndervisning i kjemiprosess og laboratoriefaget med fagene produksjon og tjenester, kjemisk teknologi, analyse, dokumentasjon og kvalitet som sentrale fag.Vi er interessert i ansatte med et eller flere av fagområdene. Ta gjerne kontakt for spørsmålUtdanning og erfaring: Kompetanse innen robotisering /CNC maskinfaget vil bli prioritert, men det kan også være aktuelt med kompetanse i kjemiprosessfaget, industrimekanikerfaget og sveisefagetErfaring fra undervisningGode datakunnskaper og kjennskap til programmering Utdanningskrav for fast stilling; Fagarbeider med minst 4 års erfaringMaskiningeniør, prosessingeniør eller tilsvarendePedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanning innen teknologi og industriFagskoleutdanning innen maskinteknikkSøkere uten full faglig eller pedagogisk kompetanse kan tilsettes men vil få vilkår om å ta utdanning for å få fast jobb.Personlige egenskaper: Evne til å skape gode relasjoner med elever og kollegaerVære en god undervisningslederEvne til å skape gode relasjoner med elever og kollegaerMå like å jobbe med ungdomVære tydelig og strukturertUtviklingsorientertPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Sentrale nettsider og dokumenter: OrganisasjonspolitikkVåre nettsiderSom ansatt hos oss får du:Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår Søk stillingen:Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Vi ønsker deg velkommen som søker! 
Frist 08.02.2023
Les mer
logo
Fast stilling som fagarbeider gartneri
Vi har ledig 100%  fast stilling som fagarbeider gartneri. I gartneriet jobber det i dag fra før 2 ansatte i heltidsstilling og denne stillingen vil  gå inn i turnus/helgearbeid med vaktordning hver 3 helg. Det er hovedsaklig dagtid, men det vil være behov for ekstra arbeid ved sykdom eller arbeidstopper. I dag produseres det i hovedsak sommerblomster, tomat, agurk, julestjerner. I tillegg har skolen produksjon av potet, samt produksjon av jordbær i tunnel. Alt selges fra egen gårdsbutikk. Det kan være aktuelt å dele stillingen i deltid 50/60 % dersom vi ikke får kvalifiserte søker som ønsker 100 % stilling.Tiltredelse 01.05.2023 ved spørsmål kan fagleder ingrid Kristine Øyen kontaktes på 90587224Stillingens ansvars- og fagområde: Delta i planlegging og produksjon i gartnerietArbeid i gårdsbutikkDelta i vedlikehold av parkanlegg  og uteområderElevveiledningForefallende vedlikehold og reparasjonerUtdanning og erfaring: Fagarbeider – gartner eller tilsvarendeInteresse og erfaring med planter og plantesalg kan erstatte fagbrevMå tåle fysisk krevende arbeid og arbeid både ute/ inneMå tåle stress og topper med arbeidsmengdePersonlige egenskaper: God til samarbeid og kommunikasjonSosial, utadvent, godt humør og god arbeidskapasitetMå kunne jobbe selvstendig og i team, og være både strukturert og ansvarsbevisstBevisst rollen som forbilde for elever og andre, kunne jobbe sikkert etter skolens HMS reglementSentrale nettsider og dokumenter: OrganisasjonspolitikkVåre nettsiderSom ansatt hos oss får du:Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår Søk stillingen:Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Vi ønsker deg velkommen som søker!  Epost: bensve@vgs.nfk.no901 66 245
Frist 17.02.2023
Les mer
Andre ledige stillinger hos Mosjøen videregående skole
logo
Vikariat som PP- rådgiver i PPT for videregående opplæring i Nordland
Vikariat som PP- rådgiver i PPT for videregående opplæring i Nordland100 % vikariat fra 01.05.22  tom 18.04.2023 med kontorsted Mosjøen videregående skoleFylkeskommunal PP-tjeneste er organisert etter en skoleintegrert modell med kontorsted sammen med skolens Elevtjeneste. Overordnet fagansvar ivaretas av faglig leder ved utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune, mens personalansvaret ivaretas av rektor.  Teamet i Mosjøen vil primært ha ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i Mosjøen.  PPT for videregående opplæring i Nordland er en tjeneste, delt i flere team.  Det vil derfor kunne gis og innhentes kompetanse på alle fagområder mellom teamene i tjenesten.Fylkeskommunal PP-tjeneste skal arbeide i tråd med nasjonale føringer, og vedtatte strategi for tjenesten i Nordland fylkeskommune. En PP-rådgiver skal kjenne til skolens evne til å legge til rette for elevene, de ulike programområders læreplaner, ha kjennskap til elevens muligheter i et arbeidsmarked i endring, og de ulike alternative ordningene som finnes for elever i videregående opplæring. Dette omfatter:Sakkyndighetsarbeid, utredning og tilrådingSamarbeide med skolen om tidlig innsats og forebygging, herunder generell støtte til god faglig og sosial utvikling for elevene.Rådgivning og veiledning om kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolen.Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder for elever/ lærlinger og lærekandidater.Teamarbeid og tverrfaglig arbeid er en sentral del av PPT sitt arbeidsfelt.Vi søker deg som har:Mastergrad/ hovedfag i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, eller tilsvarende. Relevant praksis fra PPT vektleggesRelevant praksis fra videregående og/eller grunnskoleKartleggings- og testkompetanse knyttet til læreforutsetninger og lærevanskerGode IKT kunnskaper.  Kjennskap og erfaring i bruk av HK-oppvekst er en fordel.Lovforståelse og kjennskap til sentrale styringsdokumenter for PP-tjenestenGode norskspråklige ferdigheter - både skriftlig og muntlig.Søkere som ikke fyller alle kompetansekravene men har relevant utdanning og erfaring kan tilsettes i vikariatet.Av personlige egenskaper søker vi deg som har:Særlig blikk for ungdom og utviklingsmuligheter som finnes i videregående opplæring.Gode evner til samhandling, fleksibilitet, utvikling og initiativEvne til å se videregående opplæring i et overordnet perspektiv, og bidra i arbeidet med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling.Egenskaper til å arbeide selvstendig, prioritere arbeidsoppgaver og arbeide målrettet.Vi tilbyr:Lønn etter avtale i tråd med gjeldene stillingskode og lønnsramme.Faglig utvikling innen tjenestens arbeidsområder.Mulighet for etter- og videreutdanning, samt sertifisering knyttet til utredning.Nettverkssamlinger for fylkeskommunal PPT og fagmøter på Skype.Et faglig fellesskap med andre i og utenfor skolen.Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest etter Opplæringslovens § 10-9Ved behov for nærmere opplysninger kontaktes:Faglig leder for fylkeskommunal PP-tjeneste; Randi Valen, tlf: 922 99 899           
Frist 22.04.2054
Les mer
logo
Vikarlærer i tekniske og industrielle fag, samt matematikk
Liker du å jobbe med ungdom? Vil du finne ut hvordan det er å være lærer? Har du fagkunnskap som du ønsker å formidle til elever i videregående skole?Vi har ledig 100 % fast stilling på tekniske og industrielle fag og søker først og fremst etter deg med fagkompetanse i robotisering og CNC maskiner. I tillegg er en stor del av utdanningen grunnleggende kompetanse i industrifag og teknologi. Vi har også behov for å styrke lærerstaben innen kjemiprosessfag og derfor kan dette også være relvant kompetanse. Stillingens ansvars- og fagområde: Undervisning på industriteknologi, med fagene teknologi, industrifag og vedlikeholdUndervisning i kjemiprosess og laboratoriefaget med fagene produksjon og tjenester, kjemisk teknologi, analyse, dokumentasjon og kvalitet som sentrale fag.Vi er interessert i ansatte med et eller flere av fagområdene. Ta gjerne kontakt for spørsmålUtdanning og erfaring: Kompetanse innen robotisering /CNC maskinfaget vil bli prioritert, men det kan også være aktuelt med kompetanse i kjemiprosessfaget, industrimekanikerfaget og sveisefagetErfaring fra undervisningGode datakunnskaper og kjennskap til programmering Utdanningskrav for fast stilling; Fagarbeider med minst 4 års erfaringMaskiningeniør, prosessingeniør eller tilsvarendePedagogisk utdanning eller yrkesfaglærerutdanning innen teknologi og industriFagskoleutdanning innen maskinteknikkSøkere uten full faglig eller pedagogisk kompetanse kan tilsettes men vil få vilkår om å ta utdanning for å få fast jobb.Personlige egenskaper: Evne til å skape gode relasjoner med elever og kollegaerVære en god undervisningslederEvne til å skape gode relasjoner med elever og kollegaerMå like å jobbe med ungdomVære tydelig og strukturertUtviklingsorientertPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Sentrale nettsider og dokumenter: OrganisasjonspolitikkVåre nettsiderSom ansatt hos oss får du:Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår Søk stillingen:Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Vi ønsker deg velkommen som søker! 
Frist 08.02.2023
Les mer
logo
Fast stilling som fagarbeider gartneri
Vi har ledig 100%  fast stilling som fagarbeider gartneri. I gartneriet jobber det i dag fra før 2 ansatte i heltidsstilling og denne stillingen vil  gå inn i turnus/helgearbeid med vaktordning hver 3 helg. Det er hovedsaklig dagtid, men det vil være behov for ekstra arbeid ved sykdom eller arbeidstopper. I dag produseres det i hovedsak sommerblomster, tomat, agurk, julestjerner. I tillegg har skolen produksjon av potet, samt produksjon av jordbær i tunnel. Alt selges fra egen gårdsbutikk. Det kan være aktuelt å dele stillingen i deltid 50/60 % dersom vi ikke får kvalifiserte søker som ønsker 100 % stilling.Tiltredelse 01.05.2023 ved spørsmål kan fagleder ingrid Kristine Øyen kontaktes på 90587224Stillingens ansvars- og fagområde: Delta i planlegging og produksjon i gartnerietArbeid i gårdsbutikkDelta i vedlikehold av parkanlegg  og uteområderElevveiledningForefallende vedlikehold og reparasjonerUtdanning og erfaring: Fagarbeider – gartner eller tilsvarendeInteresse og erfaring med planter og plantesalg kan erstatte fagbrevMå tåle fysisk krevende arbeid og arbeid både ute/ inneMå tåle stress og topper med arbeidsmengdePersonlige egenskaper: God til samarbeid og kommunikasjonSosial, utadvent, godt humør og god arbeidskapasitetMå kunne jobbe selvstendig og i team, og være både strukturert og ansvarsbevisstBevisst rollen som forbilde for elever og andre, kunne jobbe sikkert etter skolens HMS reglementSentrale nettsider og dokumenter: OrganisasjonspolitikkVåre nettsiderSom ansatt hos oss får du:Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår Søk stillingen:Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. Vi ønsker deg velkommen som søker!  Epost: bensve@vgs.nfk.no901 66 245
Frist 17.02.2023
Les mer
Kontaktpersoner