Multiconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Multiconsult

Stillingstittel Senior geotekniker Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun, på Stord, på Voss og i Vik i Sogn.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220 medarbeidere, hvorav omkring 45 ansatte er tilknyttet vår avdeling for geofag. Av disse arbeider 13 personer med geotekniske problemstillinger. Vi har et faglig miljø med høy kompetanse, geoteknisk borerigg, geoteknisk laboratorium og en egen båt for grunnundersøkelser til sjøs. Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor etter to ekstra medarbeidere. Vi søker etter en som har flere års relevant erfaring og en som har noen års relevant erfaring, men kan også være nyutdannet. Som medarbeider i Geoavdelingen i Region Vest vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & Geolab. AnsvarsområderDu vil få varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. I de større integrerte prosjektene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult.Typiske oppdrag er• Prosjektering av byggegroper (spunt, peler, med mer)• Fundamentering av offshore-konstruksjoner• Jordskjelvanalyser• Geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger, med mer)• Gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkludert datarapportering Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private utbyggere. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har også kunder og oppdrag over store deler av Norge. Kvalifikasjoner • Siv.ing/Dr. Ing med spesialisering innen geoteknikk• Grunnleggende kunnskap om bruk av PLAXIS og GeoSuite• Erfaring fra prosjektering i 3D er en fordel• Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper• Villige til å stå på• Liker å jobbe i tverrfaglige team• Tar ansvar• Trives med å jobbe med kunderSom rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi tilbyr • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn• Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere• Gode utviklingsmuligheter med kurs innen oppdrags- og linjeledelse• Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken• En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag• En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid Søknadsfrist 1/2/2019 Sted Bergen, NO (Primære)
Fortløpende Bergen
Region Østfold består av mer enn 130 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt.  Vi søker en HMS/SHA-rådgiver til vårt kontor i Østfold Stillingen er en spennende mulighet for deg som vil jobbe selvstendig med både små, og store tverrfaglige oppdrag. Stillingen er organisert under avdeling Prosjektledelse og spesialrådgivning, seksjon SHA og Miljøledelse. Seksjonen utgjør pr i dag 6 medarbeidere, og vi jobber også tett med våre kontorer i Oslo og Vestfold, Buskerud og Telemark (BVT). Seksjonen er videre tilknyttet Multiconsult sitt lokale og landsdekkende fagmiljø som bidrar med kompetanseheving og faglig støtte. Typiske arbeidsoppgaver vil være: Bidra i planlegging av ressursbehov for oppfølging av SHA Bistå og støtte prosjekter i deres forståelse av ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften, samt interne retningslinjer for SHA Bistå oppdragsleder med planlegging og gjennomføring av SHA-risikovurderinger som en del av prosjekteringsprosessen. Herunder planlegge gjennomføring av tverrfaglige SHA-risikovurderinger i oppdraget. Påse at planlagte SHA-aktiviteter er kommet inn i prosjekteringsplanen Delta på relevante prosjekteringsmøter Bistå i prosjekteringen slik at det velges løsninger med så lav SHA-risiko som mulig Sørge for beskrivelse av risikoforhold som ikke kan unngås, med forslag til spesifikke tiltak for utførelsen. Sørge for å utarbeide en rest-risikorapport til byggherren og påse at spesifikke tiltak innarbeides i konkurransegrunnlaget til entreprenør der Multiconsult utarbeider dette. Påse at prosjekteringsendringer også blir risikovurdert mht. SHA. Ha selvstendige oppdrag som Koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KP) Bistå bedrifter i HMS- arbeid og systematikk   Kvalifikasjoner Relevant utdannelse fra høyskole/universitet Relevant arbeidserfaring 5 år eller mer Erfaring med arbeid innen industri, bygg og anlegg Erfaring som SHA-koordinatorer Erfaring med HMS-arbeid Kjennskap, HMS-lovverk, byggherreforskrift etc. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no). Personlige egenskaper Faglig engasjert med interesse for koordinering, styring og ledelse av prosjekter/oppdrag Selvstendig og ansvarsbevisst, og vant til å jobbe i team og alene Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser Gode analytiske ferdigheter God gjennomføringsevne Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk En stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger Nye og moderne lokaler Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt hele påsken Flere personalgoder; god kantineordning, bedriftshytter, aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
17.06.2019 Fredrikstad
Stillingstittel Prosjektleder / Prosjekteringsleder Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Region Østfold består av mer enn 120 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt. Til vårt kontor i Østfold søker vi en proaktiv sivilingeniør/ingeniør som skal jobbe med ledelse av oppdrag Stillingen er en spennende mulighet for deg som vil utvikle deg videre fra detaljfokus til mer overordnet styring av prosjekter. Stillingen er organisert under avdeling Industri og Anlegg. Avdelingen består av ca 20 medarbeidere som jobber med Industri- og anleggsprosjekter over hele Norge. Avdelingen er videre tilknyttet Multiconsult sitt lokale og landsdekkende fagmiljø som bidrar med kompetanseheving og faglig støtte.Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen prosjekt- / prosjekteringsledelse og vil kunne formes etter fagbakgrunn og kompetanse på den aktuelle medarbeideren. Typiske arbeidsoppgaver vil være: Oppdragsledelse Prosjekteringsledelse av tverrfaglige prosjekter Utarbeidelse og koordinering av anbudsdokumenter for offentlig og private oppdragsgivere Kontrakts- og endringsstyring Fremdriftsplanlegging, -styring og -rapportering Bruk og utvikling av gjennomføringsmodeller Kvalitetsledelse Kvalifikasjoner Relevant utdannelse fra høyskole/universitet Relevant arbeidserfaring 5 år eller mer Erfaring med prosjektering og/eller ledelse innen industri, bygg og anlegg Erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for bygg- og anleggsentrepriser Kjennskap til kontraktstandarder, TEK, arbeidsmiljølov, byggherreforskrift etc. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).   Personlige egenskaper Faglig engasjert med interesse for koordinering, styring og ledelse av prosjekter/oppdrag Selvstendig og ansvarsbevisst, og vant til å jobbe i team Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser Gode analytiske ferdigheter God gjennomføringsevne   Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk En stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger Nye og moderne lokaler Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt hele påsken Flere personalgoder; god kantineordning, bedriftshytter, aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
17.06.2019 Fredrikstad
Stillingstittel Prosjektmedarbeider verdianalyse Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Region Østfold består av mer enn 130 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt.Vi trenger å styrke avdeling for "Prosjektledelse og spesialrådgivning" med erfarne prosjektmedarbeidere, med særlig vekt på verdianalyse og taksering av fast eiendom. Vår oppdragsmengde øker på store og utfordrende utbyggingsprosjekter, og vi trenger å styrke vår stab med dyktige og erfarne medarbeidere med erfaring innen verditaksering. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen vil bli rekruttert til vår seksjon Takst og verdianalyse i Sarpsborg. Denne seksjonen tilfører Multiconsult nye fagområder og vi er nå posisjonert innen nye tjenester tilknyttet spesialrådgivning og bygge- og prosjektledelse, byggekontroll, konsulentbistand til eiendomsmarkedet, verdianalyse og taksering, samt skadetaksering. Seksjonen har i en årrekke jobbet med større due diligence-analyser av næringsbygg. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Vi ser spesielt etter kandidater med erfaring fra verditaksering av næringseiendommer, helst med sertifikat og godkjenning fra Norges TakseringsForbund eller tilsvarende. Kombinasjon av ingeniørutdannelse og økonomisk utdannelse er idéell. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidsoppgaver Oppdrags- og disiplinledelse Prosjektutvikling og prosjektanalyse Verditaksering og verdianalyse Risiko- og følsomhetsanalyse Kundeoppfølging Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høyskole/universitet Faglig bakgrunn og 5 - 10 års erfaring fra tilsvarende oppgaver er ønskelig Erfaring fra ledelse av større tverrfaglige prosjekter innenfor bygg- og anleggsbransjen er en fordel   Personlige egenskaper Kreativ og faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Resultat- og løsningsorientert Må trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
17.06.2019 Sarpsborg
Stillingstittel Erfaren vegplanlegger Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Region Østfold består av mer enn 130 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt. Avdeling Samferdsel & Infrastruktur er i inne i en vekstfase. Avdelingen består av tre seksjoner; VA, Samferdselskonstruksjoner og Veg, Areal og Landskap. Sistnevnte seksjon ble opprettet i 2014, og består i dag av 14 ansatte. Med en rekke spennende prosjekter framover ønsker vi å knytte til oss ytterligere fagkompetanse innen vegplanlegging. Eksempel på oppgaver vi jobber med for tiden er; InterCity, fv. 109 Råbekken - Torsbekkdalen, rv. 110 Simo – St.croix,, nytt vegsystem Vestby sentrum, gang- og sykkelanlegg samt vegplanlegging i tilknytning til prosjekter innen våre øvrige forretningsområder. Vi søker en dyktig, initiativrik og erfaren vegplanlegger med stort faglig engasjement og som liker å jobbe i tverrfaglig team. ArbeidsoppgaverAnsvar og oppgaver vil avhenge av erfaring. Aktuelle oppgaver er: Faglig ledelse av vegprosjekter Jobbe i tverrfaglige team med løsningsutvikling og vegprosjektering Kvalitetssikre tekniske beskrivelser Kundeoppfølging Tilbudsarbeid  Kvalifikasjoner Høyere utdanning fra universitet/høgskole innen vegplanlegging Minimum 5 års relevant erfaring Erfaring med detaljprosjektering fra skissefase til bygging Erfaring med AutoCad og NovaPoint Erfaring med teknisk beskrivelse/G-pro Oppdatert på faglige standarder Du må ha god tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører. Seksjon Veg, Areal og Landskap er i dag en seksjon i vekst. Du må ha evne og lyst til å være med på å utvikle og prege seksjonen. Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk  Personlige egenskaper Kreativ og faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Resultat- og løsningsorientert Må trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Et stort faglig samferdselsnettverk internt i Multiconsult En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad, og mulighet for kontorplass også i Moss og Sarpsborg Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
17.06.2019 Fredrikstad
Stillingstittel Landskapsarkitekt Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Region Østfold består av mer enn 130 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt. Vil du jobbe i et av Norges største fagmiljø innenfor landskapsarkitektur? I Multiconsult er vi ca. 50 engasjerte landskapsarkitekter fordelt på de ulike kontorene våre over hele landet. 5 av disse sitter i Fredrikstad. Vi ønsker nå å bli flere. Vi søker deg som gjerne vil ta ansvar for oppdragsledelse og faglig ledelse i våre oppdrag, og som utviser engasjement og godt humør. Vi søker deg som er en fremtidsrettet og nytenkende landskapsarkitekt, som samarbeider godt og har lidenskap for faget ditt. Vi dekker de fleste oppgaver innen landskapsarkitektur fra konsept- til byggefase, og våre oppdrag består av både flerfaglige og rene landskapsprosjekter. Vi planlegger og prosjekterer alle typer landskap og utendørs omgivelser. I tillegg utfører vi landskapsanalyser, stedsanalyser og mulighetsstudier. Ofte jobber vi i tverrfaglige prosjekt med andre fag. 3D-visualisering står sentralt og benyttes både i skisseprosessen og til visualisering av ferdig prosjekt. Hos oss vil du få en utfordrende og spennende stilling der du gis mulighet til å utvikle landskapsfaget videre i et tverrfaglig miljø.Våre medarbeidere kjennetegnes ved å ha høy faglig kompetanse og bidrar med verdiskapning i våre oppdrag innenfor alle av Multiconsults forretningsområder. Multiconsult jobber aktivt for å være i forkant når det gjelder ny kunnskap og teknologi med sterk fokus på fremtidsrettet utvikling og kompetanseheving innen visualisering og 3D prosjektering. Vi har et godt arbeidsmiljø som berikes av faglige utfordringer i spennende oppdrag sammen med dyktige kollegaer. Arbeidsoppgaver Ansvar og oppgaver vil avhenge av erfaring. Aktuelle oppgaver kan være: Oppdragsleder Disiplinleder Prosjektmedarbeider i flerfaglige og enfaglige oppdrag innenfor alle planfaser Rådgivning Kvalitetssikring Kundeoppfølging Tilbudsarbeid Kvalifikasjoner Utdannelse - Mastergrad i landskapsarkitektur Minimum 5 års arbeidserfaring fra fagområdet God prosjekteringserfaring Erfaring innen oppdragsledelse med hovedvekt på detaljprosjektering Erfaring med totalentrepriser og samarbeid med entreprenører – både i planlegging og gjennomføring God norsk muntlig og skriftlig presentasjonsevne Gode ferdigheter i AutoCAD Erfaring med AutoCAD Civil3D Erfaring med Autodesk Infraworks og Revit er en fordel, men ikke et absolutt krav Erfaring fra rådgivende virksomhet vil være en fordel, men er ikke et absolutt krav God kjennskap til tekniske beskrivelsesstandarder, mengdeberegninger og kostnadskalkyler (NS 3420 og Prosesskoden)  Personlige egenskaper Du er lagspiller med fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi Du har godt humør, også i krevende situasjoner Du er selvstendig, strukturert og kreativ Du trives i et tverrfaglig miljø og ser nytte av å dele kunnskap Du har fokus på bærekraft og miljø i prosjektering Du søker de gode løsningene der estetikk og funksjonalitet spiller på lag Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med svært varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
17.06.2019 Fredrikstad
Stillingstittel Ingeniør elektro Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Region Østfold består av mer enn 120 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt. Vi søker Ingeniør Elektro til vår Avdeling Bygg og Eiendom, kontorsted Moss. Vi søker en selvstendig og innovativ person som ønsker å jobbe og utvikle seg innen prosjektering av elektriske anlegg i de fleste typer bygg. Avdelingens oppdragsportefølje dekker hele landet og trekker også på ressurser fra andre regioner. Dette medfører en fleksibilitet i arbeid og interregionalt samarbeid. En utfordrende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får utviklet din spisskompetanse og bredde innen rådgiving og prosjektering. Dersom du liker å jobbe målrettet i en variert og utfordrende rolle i tverrfaglige team er dette en stilling du bør se nærmere på. Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannete til å søke denne stillingen. Arbeidsoppgaver Prosjektering av alle typer elektroinstallasjoner Budsjett- og fremdriftsansvar i oppdrag Beregninger med FebDok/ Nettdok Utarbeidelse av kravspesifikasjoner og detaljbeskrivelser(G-prog) 3D Modellering og utarbeidelse av arbeidstegninger Utarbeidelser av skjema og prinsippskisser Lysberegninger Oppfølging av oppdragsgiver og byggeplass   Vi deltar i prosjekter over hele landet og jobber tett med våre øvrige regioner. Du bør kunne samarbeide med mange ulike typer mennesker, både internt i Multiconsult og eksternt med kunder og samarbeidspartnere. Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høyskole/universitet, gjerne kandidater som har gått Y-veien Faglig bakgrunn og erfaring fra tilsvarende oppgaver er ønskelig Vi ønsker søknader fra både nyutdannete og de som har erfaring Erfaring med programvare som Autocad, Revit, Febdok og G-prog er ønskelig   Personlige egenskaper Kreativ og faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Resultat- og løsningsorientert Må trives med tekniske utfordringer Ønske om å bli god med våre 3D-verktøy Gode formuleringsevner på både norsk og engelsk Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Nødvendig opplæring i våre verktøy vil gis En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Moss og Fredrikstad Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt i påsken En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier
17.06.2019 Moss
Stillingstittel Rådgiver Byggeteknikk & Konstruksjon Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Multiconsult i Moss søker en erfaren sivilingeniør eller ingeniør til seksjon for Byggeteknikk & Konstruksjon. Seksjonen tilhører avdeling Bygg og Eiendom Østfold hvor man jobber med tverrfaglige prosjekter tilknyttet alle forretningsområder.Multiconsult Moss holder til i moderne lokaler i Møllebyen nært sentrum i moderne, lyse og trivelige lokaler. Kontoret dekker flere fagområdene og er i en utvikling med å bygge opp flere fagområder. Det er i dag 10 medarbeidere på seksjonen og totalt 16-20 medarbeidere tilknyttet kontoret. Multiconsult Østfold har hovedkontor i Fredrikstad med over 100 medarbeidere samt et kontor i Sarpsborg. Dine arbeidsoppgaver hos oss vil være rådgivning og prosjektering innen byggeteknikk, og du vil jobbe både tverrfaglig og kunderettet med arbeidsoppgaver som: Disiplinledelse og prosjekteringsledelse/oppdragsledelse Statiske beregninger og dimensjonering betong, stål og tre Modellering, design og konstruksjon i Revit Utarbeidelse av tilbudsforespørsler, kontraktsoppfølging For den som er interessert og evner til det, vil tverrfaglig oppdragsledelse være en mulighet. Kvalifikasjoner I kraft av din erfaringsbakgrunn har du blant annet opparbeidet deg en grunnleggende forståelse av gode byggetekniske løsninger og detaljer. Du har jobbet mye med, og kan betong- og/eller stålkonstruksjoner godt. For oss er det derfor viktig at du: Er sivilingeniør eller ingeniør med solid erfaring fra rådgiverbransjen Er en erfaren Revit bruker Har god kjennskap til de mest vanlige dimensjoneringsverktøyene. Har kjennskap til FEM analyse Har erfaring med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag til entreprenør (NS3420 / funksjonsbeskrivelser) Har noe kjennskap til de mest brukte norske kontraktstandardene Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi ønsker at du som søker til denne stillingen er: Selvstendig og faglig engasjert Resultat- og løsningsorientert Nytenkende og nysgjerrig på morgendagens løsninger Trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Vi tilbyr En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. I Multiconsult blir du en del av vårt totale konstruksjonsmiljø med over 350 ingeniører. Hos oss kan du få jobbe med noen av de beste RIB'erne i Norge med spisskompetanse innenfor alle områder av vårt fagområde. Denne stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen byggeteknikk, oppdrags- og disiplinledelse i et godt tverrfaglig miljø. Det er også en fantastisk mulighet for deg som gjerne ønsker å delta i store nasjonale oppdrag så vel som regionale og lokale oppdrag – en flott variasjon der en kan få jobbet i kreative og kompetansetunge miljøer. Forøvrig tilbyr vi deg: Konkurransedyktige lønn og øvrige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Fem ukers ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken Tilgang på firmahytter i hele landet Moderne lokaler sentralt i Moss Et aktivt bedriftsidrettslag Sist men ikke minst et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø
17.06.2019 Moss

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JUN 16
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 17
  2019
  12 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 19
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 23
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Filmer

"Det vi har gjort er hva vi har blitt. Hva vi gjør er det vi blir." Multiconsult selskapsfilm.
En fly-through gjennom prosjektet Smisto kraftverk.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Stasha Patrick er elkraft-ingeniør i Multiconsult. Se hva hun jobber med og hvordan arbeidet bidrar til å gjøre miljøet tryggere.
Anders jobber med akustikk i Multiconsult. Kan det være noe gøy, da?
Hans-Petter Johanessen har jobbet 2,5 år i Multiconsult. Se hva han synes har vært høydepunktet så langt.
Herman Smith er rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, hvor han blant annet jobber med et av Norges første tegningsløse prosjekt, Smisto. Dette er det største vannkraftsprosjektet i Norge på over ti år.
Sondre Fossheim har vært sommerstudent hos Multiconsult, i Energiavdelingen. Se hva han har jobbet med hos oss:)
Møt Elisabeth i avdeling samferdsel og infrastruktur
Emmi har hatt sommerjobb i Multiconsult. Hør om hennes erfaringer her.
Torill Vik var ferdig utdannet for halvannet år siden og jobber med VVS i Multiconsult. Her jobber hun med Campus Ås, et av våre mest teknisk utfordrende prosjekter.
Rune Winther brenner for å effektivisere risikostyringsprosessen. Han ble i 2015 kåret til Årets Ildsjel av RIF for sin innsats i en ekspertgruppe. Se hvordan han bruker kompetansen i Multiconsult.
Anders Ulvestad jobber med geoteknikk i Multiconsult. Han er opptatt av å lære av de flinke spydspissene innenfor faget, blant annet gjennom et marint fagforum.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Marie Bjørshol har det siste året jobbet med å prosjektere tre gigantiske kompressorbygg, hvert på rundt 1.000 tonn, som er transportert fra verftet i Verdal til Nyhamna Gassbehandlingsanlegg. VIS MER
Stanislas jobber med solenergi i Multiconsult. Han er med på prosjekter i flere land, og har blant annet bidratt til at 92 landsbyer i Kamerun fikk energi fra sol. Han liker å jobbe med prosjekter med mening i Multiconsult og gi elektrisitet til folk som trenger det.
Se hvordan Magnus jobber med oppgaver innen geo hos oss:)
Multiconsult er full av engasjerte medarbeidere innenfor ulike spesialfag. Se hvorfor akustiker Svein Are synes det er gøy å jobbe med støy:)

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo