Multiconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer om Multiconsult

Jobbmuligheter i Multiconsult

Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes. Vår muliggjøringskultur handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre og det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

For deg som er nysgjerrig på en karriere i Multiconsult kan vi liste opp mange gode grunner for å ønske seg inn i våre rekker, her er seks av dem:

 1. Spennende prosjekter
 2. Gode leveranser og sterkt faglig miljø
 3. Prestisjeprosjekter
 4. Anerkjente kunder
 5. Ansvar og frihet
 6. Balanse mellom jobb og fritid

Les mer her

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Must – Multiconsult for studenter

Must er Multiconsults samlebetegnelse for satsingen mot studenter ved universiteter og høyskoler.

Følg gjerne Must på Facebook for å enkelt holde deg oppdatert på hva som rører seg hos oss.

Multiconsult skal være et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt i bransjen. Selv om vi vurderes som en av de mest attraktive arbeidsgiverne, er konkurransen tøff. Som student er du nøkkelen til at vi når målene våre. Multiconsult verdsetter unge nye medarbeidere som kan tenke nytt, og vi trenger deg som tør å utfordre etablerte standarder.

Vi har derfor mange spennende initiativer til deg. Målet med disse er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende og utfordrende sommerjobber.

Vi tilbyr også gode og attraktive master-, prosjekt- og bacheloroppgaver, innenfor de aller fleste av våre fagområder. Det er egentlig bare dine interesser som begrenser mulighetene. Kunne du tenkte deg å skrive oppgave i samarbeid med, og med veiledning fra oss? Ta i så fall direkte kontakt med et av våre kontorer direkte for henvisning til riktig fagmiljø.

Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer spennende prosjekter og samfunnsutvikling. Vi har samtidig forventninger til deg. Vi forventer at du ønsker faglige utfordninger, og at du tar vare på det viktigste vi har, kundene våre.

Les mer her

Les mer om jobbmuligheter i Multiconsult

Ledige stillinger hos Multiconsult

 • Norge har store utfordringer innen samferdsel. Multiconsult har et av Norges største samferdselsmiljøer som vi kontinuerlig ønsker å styrke.Ønsker du være med på laget vårt? Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke din kompetanse i en virksomhet som har fokus på teknologisk utvikling, samhandling og bærekraftige løsninger. Som ansatt hos oss er du en viktig bidragsyter for at vi skal lykkes med dette.Som følge av vår sterke vekst lyser vi nå ut flere stillinger. Vi kan garantere varierte arbeidsoppgaver for den rette personen. For deg som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette rette stillingen for deg.  Vi søker personer som har erfaring med tverrfaglig samhandling og som har bakgrunn fra rådgiver-, entreprenør- eller offentlig virksomhet. Vi søker i utgangspunktet personer med erfaring fra prosjektering, styring og/eller ledelse, og med bakgrunn fra veifaget. Arbeidssted vil være Oslo.  Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå Faglig bakgrunn innen vei Flere års relevant arbeidserfaring Må beherske norsk / nordisk språk - både muntlig og skriftlig  Personlige egenskaper Liker å skape resultater sammen med andre Evne til å motivere og engasjere Trives med å jobbe i team Resultat- og løsningsorientert Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Ønsker å bidra i tråd med Multiconsults kjerneverdier Multiconsult tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Interessante og varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser  Gode pensjons- og forsikringsordninger  Moderne lokaler sentralt på Skøyen i Oslo  Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken  Firmahytter  For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med seksjonsleder Jan Espen Tennvann, e-post: jan.espen.tennvann@multiconsult.no Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.   
  15.08.2017 Oslo
 • VVS teknikk er eit miljø med fokus på utvikling av høg fagleg kompetanse. Vårt største konkurransefortrinn skal vera å ha den beste kombinasjonen av spisskompetanse, generell kompetanse, multifagkunnskap, størrelse og landsdekkande nærvær. Me søkjer etter ingeniør innan VVS fag. Me oppfordrar både erfarne og nyutdanna ingeniørar til å søkja, nødvendig opplæring vil bli gjeve. Ein spennande mulegheit for deg som ønskjer ei stilling der du får brukt kompetansen din i ei verksemd som utgjer ein spydspiss innan teknologisk utvikling.Stillinga byr på varierte arbeidsoppgåver innan rådgjeving og prosjektering. Dersom du set pris på å jobba tverrfagleg og kunderetta i ei variert og utfordrande rolle, er dette ei stilling du bør sjå nærare på.Arbeidsoppgåver Prosjektering av VVS tekniske anlegg i bygg, som t.d. sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, etc. Prosjektering av HVAC anlegg til offshore installasjonar. Arbeid med industri- og prosessanlegg og VVS i akvakultur. Prosjektering av vannbårne energiforsyningsanlegg og varmepumpeanlegg. Utarbeiding av anbodsmateriell, evaluering og kontraktsinngåing av entreprisar innafor VVS installasjoner. Gjennomføring av anbod i samsvar med bestemmelsar i lov om offentlege anskaffingar. Oppfølgjing av prosjektering under byggeperiode, og kontrollar i samband med overlevering. Kvalifikasjonar Relevant utdanning frå høgskule/universitet Praktisk bakgrunn innan VVS i bygg og anleggsbransjen er ønskjeleg Erfaring frå prosjektering og modellering i Autocad/Revit med Magicad Personlege egenskapar Kreativ og fagleg engasjert Sjølvstendig og initiativrik Resultat- og løysingsorientert Må trivast med tekniske utfordringar Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveransar Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspel i tråd med Multiconsult sine kjerneverdiar Multiconsult tilbyr Eit svært godt arbeidsmiljø prega av kompetente og engasjerte medarbeidarar Ei spennende stilling med varierte arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter Konkurransedyktige betingelsar Gode pensjons- og forsikringsordningar Moderne lokaler sentralt på Leirvik med kantineordning Fem veker ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken Firmahytter Ei ekspansiv bedrift kjenneteikna av eit sterkt merkenavn og et multifagleg miljø   For ytterlegere informasjon om stillinga, vennleg ta kontakt med gruppeleiar, Aslak Mikkelsen på tlf. 47 86 50 50 eller e-post aslak.mikkelsen@multiconsult.no
  31.08.2017 Stord
 • Denne stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse innen prosjekteringsledelse i et godt tverrfaglig miljø, der vi sammen med våre kunder utvikler bærekraftige og miljøtekniske gode løsninger. Det er også en fantastisk mulighet for deg som gjerne ønsker å delta i store regionale og lokale oppdrag – en flott variasjon der en kan få jobbet i kreative og kompetansetunge miljø. Vi deltar i prosjekter over hele landet og jobber tett med våre øvrige regioner. Du får muligheten til å samarbeide med mange ulike typer mennesker, både internt i Multiconsult og eksternt med kunder og samarbeidspartnere. Arbeidsoppgaver Selvstendige prosjekteringslederoppgaver i prosjekter, både store og små Primært innen bygg- og eiendomsmarkedet (skoler, kontorbygg, kulturbygg, helsebygg etc.) Utarbeide prosjektadministrative dokumenter for prosjekter, fremdriftskoordinering, intern- og kunderapportering etc. Delta aktivt i vår seksjon for prosjektstyring ved vårt kontor i Bergen Oppgaver som prosjektledelse og byggherreombud etc. kan også være aktuelt Kvalifikasjoner Teknisk utdannelse (fortrinnsvis Bachelor eller Mastergrad) byggeteknikk, eller annet relevant fagområde 5-10 års erfaring God forståelse for gjennomføring av byggeprosjekter Ryddig og strukturert, stor læringsvilje, god på bruk av datatekniske verktøy, og evne til god kommunikasjon med øvrige prosjektmedarbeidere God skriftlig og muntlig formuleringsevne Personlige egenskaper Faglig engasjert og godt orientert om ny kunnskap og metodikk Selvstendig og initiativrik Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team Interessert i å bidra til bærekraftige løsninger Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser - stor gjennomføringsevne Gode kunderelasjoner Multiconsult tilbyr Et tverrfaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser, aksjesparingsprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger  En fleksibel arbeidstid som legger til rette for en sunn balanse mellom arbeid og fritid Fem ukers ferie, fsamt ri mellom jul og nyttår og i påsken Et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter. En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et sterkt tverrfaglig miljø Moderne lokaler med god kantineordning Plassering rett ved Bybanestopp Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no). For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med seksjonsleder Hallvard Einar Høstmark, på tlf. 958 03 299 eller e-post hallvard.hostmark@multiconsult.no
  31.08.2017 Bergen

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Videoer

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo