<  
>  

Multiconsult

Bygg / Anlegg / Entreprenør, Ingeniøryrker: Øvrig, Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk

Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes. Vår muliggjøringskultur handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre og det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. For deg som er nysgjerrig på en karriere i Multiconsult kan vi liste opp mange gode grunner for å ønske seg inn i våre rekker, her er seks av dem:

1. Spennende prosjekter
Det er vår natur alltid å jakte etter prosjekter med høy kompleksitet. Vår historie, vår posisjon og vårt internasjonalt anerkjente fagmiljø gjør at krevende og interessante prosjekter også søker oss. Faglig utfordrende prosjekter er vitaliserende og stimulerende. Vi søker alltid nye muligheter. Og vi foretrekker å sprenge grenser fremfor å gå rundt dem. Slik gis alle våre medarbeidere et vedvarende utviklingsfokus. Vi er det vi har gjort, og vi blir det vi gjør.

2. Gode leveranser og sterkt faglig miljø

Det ligger i vårt DNA å begeistre våre kunder, og vi er best i bransjen til å innfri deres forventninger. Dette er blant annet muliggjort gjennom et sterkt faglig miljø som har de beste og mest anerkjente fagspesialistene. Vi er en tumleplass for fag-enere og vi gir rom og vekstgrunnlag for faglig utvikling tilpasset den enkeltes nivå. I alt vi gjør og i alt vi tar i, søker vi bærekraft og harmoni – både for samfunnet og for enkeltindividet. Derfor legger vi like stor vekt på den faglige og menneskelige utviklingen av den enkelte medarbeider. Den beste jobben gjøres av mennesker som er i, og som har, balanse.

3. Prestisjeprosjekter
Det er en magnetisk tiltrekningskraft mellom Multiconsult og prestisjeprosjekter. Om det er verdensberømte idrettsarenaer, internasjonale kulturbygg, banebrytende transport-årer eller paradigmeskifter innen kraftproduksjon, er vi et foretrukkent alternativ blant rådgivende ingeniører. Vår fortid har formet og preger alles nåtid, og vi vil at du skal være med på å bygge broer inn i fremtiden.

4. Anerkjente kunder
I Multiconsult setter vi stor pris på kunder som krever. Kompetente kunder skaper driv og ambisjon – og ofte også de mest utviklende prosjektene. Vi fungerer også godt i rollen som veiviser for kunder som har begrenset erfaring i samarbeid med miljøer som vårt. Multiconsult driver oppsøkende, strategisk salg og kundeutvikling for å sikre oss kunder som står godt til vår kompetanse.

5. Ansvar og frihet
Hvert enkelt menneske som jobber i Multiconsult har til felles at de er unike. Vi legger derfor stor vekt på å sørge for at det er gode muligheter for hver enkelt til å utvikle seg og få ut det beste av seg selv ut i fra livsfase, ambisjon, drømmer og potensiale. Denne muliggjøringskulturen betyr mye ansvar og frihet for hver medarbeider til selv å styre sin karriere i den retning og i det tempo som passer den enkelte. Vi har flate strukturer som gjør at det er lett å involvere seg og å påvirke omgivelsene. Og det er kort vei til innflytelse og beslutningstakere. Det er med andre ord frihet til å ta ansvar.

6. Balanse mellom jobb og fritid
Vi er opptatt av at alt Multiconsult er og gjør skal være bærekraftig – både for samfunnet og for medarbeiderne våre. Harmoni og balanse er essensielt for at vi skal kunne gjøre en god jobb. For oss veier den enkeltes faglige og menneskelige utvikling likt. Vi representerer et sosialt arbeidsmiljø hvor du kan utfolde hele deg og bruke alle dine egenskaper og ser det som en bærebjelke for din utvikling og for vårt mangfold. Vi er opptatt av at den enkelte kan organisere arbeidet slik at familie, venner og fritidssysler ivaretas på en balansert måte.

Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi tilbyr hvert år en rekke spennende sommerengasjementer.
Internship
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter
Jobbmuligheter (67)
logo
Sommerjobb i Multiconsult
Målet med våre sommerprogrammer er å gjøre deg som student best mulig rustet for arbeidslivet og spennende karrieremuligheter hos oss. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende, utfordrende og relevante oppgaver.

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo