<  
>  

Multiconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer
Fakta om Multiconsult
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Etablert år
1908
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Multiconsult

Byene vokser, bo- og trafikkmønster endrer seg. Vi skal bo tettere, reise sammen eller på sykkel, og i knutepunktene skal vi møtes for å handle, spise, skifte transportmiddel eller kanskje gå rett opp på kontoret. Vår ambisjon er å videreutvikle vårt tverrfaglige miljø, ved bruk av fremtidsrettede metoder og prosesser som sikrer innovative og kundevennlige løsninger. Spennende oppdrag og faglig utvikling er avgjørende i det daglige arbeidet vi gjør, om det er områderegulering for Drammen sykehus, etablering av et selvkjørende busstilbud i Kongsberg eller utvikling av eiendomsstrategien for private besittere, sykehusbygg eller Politiets sikkerhetstjenester. Vi har samlet kompetanse knyttet til tidligfase i forretningsenheten By og samfunn. Enheten har i dag rundt 50 medarbeidere med kunnskap som bidrar til verdiskaping for våre kunder og samfunnet. Vi jobber bl.a. med mobilitet, analyser, arealplaner, utredninger, myndighetskontakt og eiendomsfaglig rådgiving i et livsløpsperspektiv. Vår avdeling By- og områdeutvikling er i stadig utvikling og vi ønsker derfor å styrke oss ytterligere. Som kollega hos oss blir du en del av et dynamisk fagmiljø innen myndighetskontakt, arealplan og utredning. Rollen som ansvarlig søker er et eget kompetanseområde hos oss, og vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. Vi bistår i alle fasene av et oppdrag, fra idé til ferdigstillelse. Våre ansvarlige søkere har erfaring fra regelverksutvikling, samt praksis som rådgivere og saksbehandlere i byggesaker. Vi jobber med myndighetsprosesser relatert til gjennomføring av oppdrag. Primære arbeidsoppgaver: Ivareta søknadsprosesser og funksjon som ansvarlig søker Gjøre vurderinger opp mot gjeldende planer (kommune- og reguleringsplaner), dispensasjonssøknader, bistand ved kommunalt tilsyn, søknader etter annet lovverk og ferdigstillelse av byggesaker Oppdragsstyring / oppdragsledelse i tverrfaglige oppdrag innenfor til seksjonen Bistand til nærmeste leder ved salg og annen markedsføring   Kvalifikasjoner: Sivilingeniør/Ingeniør innenfor fagområdene arkitektur/arealplanlegging jurist eller Cand scient/samfunnsviter God kjennskap til plan- og bygningsloven Minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Erfaring fra offentlig sektor og forvaltning vil være en fordel, men er ikke et absolutt krav Erfaring fra oppdragsledelse/oppdragsstyring vil være en fordel, men ikke et absolutt krav Erfaring fra prosjektering vil være en fordel, men ikke et absolutt krav   Personlige egenskaper: Du er en lagspiller med fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi Du kan jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner Du har gode vurderingsevner med hensyn til å se muligheter og alternativer   Multiconsult tilbyr Konkurransedyktige betingelser Spennende og langsiktige karrieremuligheter Muligheter for personlig og faglig utvikling Et inkluderende, kompetent og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeidere. Derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer Gode pensjons og forsikringsordninger, samt aksjespareprogram Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken samt fleksibel arbeidstid En god balanse mellom arbeid og fritid Firmahytter i hele landet   Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om stillingen og dine muligheter i Multiconsult:   Ina Lystad Jacobsen, tlf. 473 12 826, inalystad.jacobsen@multiconsult.no eller Evy Jakobsen tlf. 970 69 215, evy.jakobsen@multiconsult.no.   Lenke til denne sidenhttps://web103.reachmee.com/ext/I021/1667/main?site=12&validator=1a2a95e0c7b0b122a0d22063cff4098d&lang=NO&rmpage=job&rmjob=121&rmlang=NO
14.08.2020 Oslo
Ser du løsninger der andre ser hindre? Samarbeider du godt i et flerfaglig miljø med høye prestasjonskrav? Har du et ekstra gir som gjør at du får ting til å skje? Da kan det være akkurat deg vi trenger til å lede Facility Management for vår virksomhet i Norge. ER DU KLAR FOR Å UTVIKLE DITT POTENSIALE SAMMEN MED OSS?Som leder av Facility Management vil du få totalansvaret for utvikling, forvaltning og drift av alle konsernets 42 leide lokaler i Norge. Dette er fordelt på datterselskapene Multiconsult Norge og LINK Norge - til sammen utgjør dette ca. 78.000m2. Facility Management er i dag en enhet med ni medarbeidere og rapporterer til konsernfunksjonen Chief Operating Officer (COO). Du vil bli en del av et velfungerende team med et tett samhold og et godt og støttende sosialt miljø; Som leder av enheten vil du overta en ledergruppe som består av to regionale ledere og du vil ha et tett samarbeid med regionene i tillegg til flere andre stabsfunksjoner koplet til strategi, innkjøp, digitalisering og organisasjonsutvikling. Leder av Facility Management samarbeider også tett med vårt rådgivningsmiljø innen Facility Management, som er ledende i Norge, der målsetningen er at Multiconsult «lever som vi lærer».   DITT ANSVAR OG DINE OPPGAVER Som leder av Facility Management vil du være hovedansvarlig for å videreutvikle eiendom og FM i takt med selskapets strategi og prioriteringer. Jobben vil innebære blant annet følgende ansvarsområder og oppgaver:  Videreutvikle, forankre og implementere selskapets FM-strategi Videreutvikle, forankre og implementere selskapets eiendomsstrategi Strategisk planlegging av eiendomsportefølje mot selskapets behov Forvaltning av eiendomsavtaler og FM kontrakter, nåværende og eventuelt nye Utvikle mål, handlingsplaner og styrende dokumentasjon Tilrettelegge for beslutninger og implementering av identifiserte forbedringstiltak, kortsiktige og langsiktige Videreutvikling av arbeidsplasskonsept Utvikle kravspesifikasjon for arealer, lokaler og eiendomsporteføljen Innkjøp varer og tjenester samt forvaltning av disse innen FM-området Gjennomføre flytteprosesser og ombygninger Budsjett og resultatansvar HVEM ER DU? Vi ser etter deg som har bred strategisk og taktisk erfaring innen FM og eiendom, og som kan jobbe målbevisst med å utnytte muligheter i samarbeid med andre. Viktige aspekter med rollen er å sikre at Multiconsult også i fremtiden har gode lokaler som kostnadseffektivt støtter vår kjernevirksomhet optimalt.  Samfunnet og arbeidslivet er i endring spesielt med hensyn på digital samhandling og fleksibilitet rundt arbeidsplass og lokasjon. Vi er derfor på utkikk etter en person som evner å tenke både helhetlig og strategisk, som kan forstå fremtidens måte å jobbe på, og tar dette med seg inn i sitt arbeid. Du er en person som alltid tenker muligheter og løsninger fremfor problemer, og som har driv og pågangsmot til å få ting til å skje. I tillegg er det viktig at du er glad i å samarbeide, da du vil jobbe tett med alle nivåer i selskapet. Du må være trygg, uredd og robust og ha gode kommunikasjonsevner. Du er strukturert, trives med å jobbe i systemer samtidig som du er tillitsskapende og trives med å representere Multiconsults verdier internt og i markedet. Vi håper også at du har masse energi og entusiasme som bidrar til å engasjerer medarbeidere og våre leverandører i den viktige jobben de utfører.   UTOVER DETTE ØNSKER VI AT DU HAR FØLGENDE KVALIFIKASJONER:   Høyere utdanning, minimum på Bachelornivå eller lignende innen økonomi, teknikk, jus og eller organisasjon/ledelse. Minimum 10 års erfaring innen FM og/eller eiendomsforvaltning Ledererfaring innen FM God kontraktforståelse (leiekontrakter, avtaler m.m) God teknisk innsikt, og kunnskap om lover og regler knyttet til bygg og drift (miljø, HMS, Arbeidsmiljøloven, Norsk Standard m.m) Høy integritet, god økonomisk sans og evner å prioritere oppgaver Strukturert, selvgående og evne å håndtere flere pågående saker/prosjekter samtidig Løsningsorientert og serviceinnstilt med evne til å skape entusiasme og forankring i selskapet   HVA KAN VI TILBY DEG? Svært varierende arbeidsdag Stort påvirkningsrom på selskapets utvikling Muligheter for personlig og faglig utvikling Hovedkontor sentralt beliggende på Skøyen Et inkluderende, kompetent og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeidere, derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer. Gode pensjons og forsikringsordninger, samt aksjespareprogram Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken, samt fleksibel arbeidstid En god balanse mellom jobb og fritid Firmahytter i hele landet Være en del av et profesjonelt rådgivermiljø i FM (Avdeling for Eiendomsledelse), og teknisk kompetanse på alle fagområder Er du den rette for jobben? Ikke nøl med å sende oss en søknad, vi gleder oss til å høre fra deg!For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med COO Johan Arntzen, e-post: johan.arntzen@multiconsult.no.   Lenke til denne sidenhttps://web103.reachmee.com/ext/I021/1667/main?site=12&validator=1a2a95e0c7b0b122a0d22063cff4098d&lang=NO&rmpage=job&rmjob=117&rmlang=NO
14.08.2020 Oslo
Norges kraftsystem er i endring; ny fornybar kraftproduksjon gjør seg gjeldende i stor skala og forbrukere eksporterer solkraft fra taket, batteribaserte energilager som alternativ til nettforsterkning nærmer seg realitet og transportsektoren elektrifiseres til lands og vanns. Samtidig som det legges til rette for teknologiutviklingen investeres det store summer i å fornye et stadig mer aldrende strømnett. I andre deler av verden legger land den fossile æraen bak seg ved å utvikle kraftsystemet ved bruk av konkurransedyktig og klimavennlig sol- og vindkraft. Dette må integreres med eksisterende og fremtidig produksjon og forbruk, og samordnes med nettutviklingen slik at stabilitet og forsyningssikkerhet ivaretas. Alle disse problemstillingene, og flere til, jobber vi med i Multiconsults seksjon for Elkraftsystemer. Vi samarbeider tett med våre seksjoner for vannkraft, vindkraft, og sol & smart grid, hvor vi ofte får bryne oss på utfordringer ved å knytte kraftverk til nettet. Vi samarbeider også med seksjon for Energianalyse, hvor vi for eksempel bistår med nettanalyser i forbindelse med store elektrifiseringsprogram i utviklingsland. Dine arbeidsoppgaver vil eksempelvis kunne bestå av: Prosjektering, analyse og rådgivning innen kraftsystem i inn- og utland Gjennomføring av systemanalyser, fagstudier og beregninger Rådgivning og prosjektering av nettløsninger relatert til ny fornybar energi Forretningsutvikling og problemløsning for kunder i Norge og internasjonalt Utarbeidelse og gjennomføring av elektrifiseringsplaner Oppdragsgjennomføring og -ledelse for våre energi- og elkraftprosjekter Utarbeidelse av tilbud og gjennomføring av salgsprosesser Utredninger av ulike alternativer til nettutbygging Hvem er du?  Vi tror at vår nye kraftsystemanalytiker er en teknolog, med et nært og kjært forhold til Ohm’s lov. Du har en analytisk tilnærming til problemer og setter pris på presisjon og kvalitet. I samtaler med kunder liker du å være den i rommet som regnet på det og har svaret, og du blir trigget av faglige spørsmål og slår deg ikke til ro med at «sånn pleier det å gjøres». Til slutt tror vi at du trives med å kunne veksle mellom dypdykk og fugleperspektiv for å finne frem til de gode løsningene som passer inn i helheten. Av formelle krav er vi på jakt etter deg som har:  Relevant Master/Sivilingeniør/PhD-utdanning Erfaring fra energibransjen Gode norsk og engelskkunnskaper Det er også en fordel om du har en eller flere av disse kvalifikasjonene: Kjent med lastflytanalyser og dynamiske analyser (PSS/E, Power Factory e.l.) Kjennskap til skripting/programmering (Python, Matlab, Octave e.l.). Erfaring med tidssteganalyser som isolasjonskoordinering, harmonisk analyse, innkoblingsstøt (PSCAD, ATP e.l.) · Erfaring med kraftelektronikk/frekvensomformere Hva kan vi tilby?  Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver En mulighet til å utvikle spisskompetanse og bredde innen rådgiving og analyse Mange spennende nasjonale og internasjonale prosjekter som du kan bli en del av Konkurransedyktige betingelser Fleksibel arbeidstid Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Oslo eller Fredrikstad Fri mellom jul og nyttår samt i påsken i tillegg til fem uker ferie Et ungt og inkluderende arbeidsmiljø kjent for sine kompetente og engasjerte medarbeidere med studieturer, fagsamlinger, sosiale arrangementer og et rikt utvalg av bedriftsidrettslag Ble du litt nysgjerrig eller har lyst til å vite mer, vennligst ta kontakt med Seksjonsleder for Elkraftsystemer, Karen Nybakke Tlf: 93051189. Sjekk gjerne ut noen av våre spennende oppdrag: https://www.multiconsult.no/energiforsyning-etter-kullet/  https://www.multiconsult.no/aktuelt/pressesenter/pressemeldinger/multiconsult-vinner-viktig-fornybarkontrakt-i-zambia https://www.multiconsultgroup.com/services/renewable-energy-tender-services/?parent=65 https://www.multiconsult.no/markedsomrader/energi/ https://www.multiconsult.no/objekter/elkraftsystemer/?parent=65
14.08.2020 Oslo
Multiconsult Norge AS avdeling bygg og industri, er i vekst og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen konstruksjonsteknikk i Trondheim/Ålesund. Vi ser i den forbindelse etter en fremoverlent RIB. Som ansatt hos oss vil du bli en del av et veldrevet kompetansenettverk med samkjørte fagområder som er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser, faglig fordypning til prosjektgjennomføring.      Multiconsult har i flere undersøkelser vist seg å være en av bransjens mest attraktive arbeidsgivere, både blant studenter og erfarne, er du nysgjerrig på hvorfor?       ARBEIDSHVERDAGEN I EN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE RÅDGIVERBEDRIFTER   I rollen som RIB vil du få muligheten til å ta del i store, komplekse og tverrfaglige prosjekter. Vi har vunnet flere spennende oppdrag i det siste, og du vil gå rett inn i ett eller flere av våre pågående oppdrag. Av pågående oppdrag har vi blant annet Ocean Space Centre (Statsbygg), Sluppenvegen 23 (Kjeldsberg Eiendom), Elgeseter gate 10 (Statsbygg), Johan Bojer VGS (Trøndelag fylkeskommune), Nidarvoll skoler og rehabsenter (Trondheim kommune), ny hoppbakke i Granåsen (Trondheim kommune) og Holtermannsvegen 1 til 13 (Entra).   Hos oss vil du få en viktig rolle i vår faglige utvikling. Vi er en ettertraktet rådgiver på plasstøpte konstruksjoner der bruk av effektive armeringsmedoder som 3D armering, fiberarmering og etteroppspente konstruksjoner er etterspurt av våre kunder. I tillegg vil vi ytterligere styrke vår satsning innen tre, massivtre, prefabrikkert betong og stålkonstruksjoner. Videre ønsker vi å legge til rette for at du får en arbeidshverdag med utviklende og interessante arbeidsoppgaver som bidrar til faglig og personlig utvikling.    Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til prosjektering og rådgiving, men basert på interesse og kompetanse er det også muligheter for å ta på seg oppgaver innen digitalisering, salgs og markedsarbeid, tilbudsledelse og oppdragsledelse.        BLI EN DEL AV MULIGGJØRINGSKULTUREN I MULTICONSULT   Muliggjøringskulturen i Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Kanskje er det akkurat deg vi trenger på laget?    Er du en person med gode samarbeidsegenskaper, som drives av å finne innovative, kostnadsbesparende og miljømessig gode løsninger på våre kunders utfordringer? Har du et brennende faglig engasjement, samt interesse og forståelse for andre involverte fagområder? Da kan det være akkurat deg vi leter etter.   Videre ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner:     Relevant utdanning fra høyskole eller universitet innen fagområdet konstruksjonsteknikk  Minimum 5 års erfaring  Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner  Behersker verktøy som Revit og FEM-design. Erfaring med parametrisk design er en fordel, men ikke et krav.     Du må også kunne identifisere deg med våre verdier Motiverende, Ordentlig, Verdiskapende og Engasjert.      HVA MER KAN VI TILBY DEG?   Spennende og langsiktige karrieremuligheter. Alle medarbeidere i Multiconsult har en egen mål og utviklingsplan med tilpassede kompetanseutviklingstiltak i tråd med ønsket karrierevei og utvikling.    Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeider, derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer.   Gode pensjons og forsikringsordninger, samt aksjespareprogram   Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken samt fleksibel arbeidstid   Firmahytter rundt omkring i hele landet      LITT MER OM OSS  Du vil inngå i seksjon konstruksjon som består av 16 medarbeidere og arbeidssted vil være i Trondheim eller Ålesund. I Trondheim er vi ca. 200 faglige dyktige medarbeidere som holder til i moderne lokaler på Sluppen. I Ålesund er vi 20 medarbeidere som holder til på Skansekaia. Vi er 450 konstruktører på landsbasis.    Er du den rette for jobben? Ikke nøl med å sende inn en søknad | Vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!    For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder konstruksjonsteknikk Bjørnar Hamstad på telefon +47 930 44 226 eller epost: bjornar.hamstad@multiconsult.no.      Kontaktpersoner: Bjørnar Hamstad Seksjonsleder +4793044226 Bjornar.hamstad@multiconsult.no    
16.08.2020 Trondheim, Ålesund
Ingeniør/sivilingeniør VVS (RIV)  Multiconsult Norge AS avdeling Bygg og industri er i vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen VVS i Trondheim. Vi ser i den forbindelse etter en fremoverlent RIV. Som ansatt hos oss vil du bli en del av et veldrevet kompetansenettverk med samkjørte fagområder som er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser til prosjektgjennomføring.      Multiconsult har i flere undersøkelser vist seg å være en av bransjens mest attraktive arbeidsgivere, både blant studenter og erfarne, er du nysgjerrig på hvorfor?       ARBEIDSHVERDAGEN I EN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE RÅDGIVERBEDRIFTER   I rollen som RIV vil du få muligheten til å ta del i et bredt utvalg av prosjekter, fra enfaglige oppdrag til store, komplekse og tverrfaglige prosjekter. Vi har vunnet flere spennende oppdrag i det siste, og du vil gå rett inn i ett eller flere av våre pågående oppdrag. Av pågående oppdrag har vi blant annet Nytt studentsenter i Elgeseter gate 10 (Statsbygg/NTNU), Johan Bojer VGS (Trøndelag Fylkeskommune), Nidarvoll skoler og rehabsenter (Trondheim kommune), ny hoppbakke i Granåsen (Trondheim kommune) og flere ulike oppdrag på kampflybasen på Ørlandet (Forsvarsbygg) for å nevne noen.     Hos oss vil du få en viktig rolle i rådgiving og prosjektering av VVS tekniske anlegg i tillegg til oppgaver knyttet til energi og miljørådgiving, digital utvikling og kunderelasjoner. Videre ønsker vi å legge til rette for at du får en arbeidshverdag med utviklende og interessante arbeidsoppgaver som bidrar til faglig og personlig utvikling.      Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til prosjektering og rådgiving, men basert på interesse og kompetanse er det også muligheter for å ta på seg oppgaver innen salgs og markedsarbeid, tilbudsledelse og oppdragsledelse.        BLI EN DEL AV MULIGGJØRINGSKULTUREN I MULTICONSULT   Muliggjøringskulturen i Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Kanskje er det akkurat deg vi trenger på laget?    Er du en person med gode samarbeidsegenskaper, som drives av å finne innovative, kostnadsbesparende og miljømessig gode løsninger på våre kunders utfordringer? Har du et brennende faglig engasjement, samt interesse og forståelse for andre involverte fagområder? Da kan det være akkurat deg vi leter etter.   Videre ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner:     Relevant utdanning fra høyskole eller universitet  Noen års erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke  Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner  Behersker verktøyet Revit. Erfaring med BIM er en fordel.     Du må også kunne identifisere deg med våre verdier Motiverende, Ordentlig, Verdiskapende og Engasjert.      HVA MER KAN VI TILBY DEG?   Spennende og langsiktige karrieremuligheter. Alle medarbeidere i Multiconsult har en egen mål- og utviklingsplan med tilpassede kompetanseutviklingstiltak i tråd med ønsket karrierevei og -utvikling.    Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeider, derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer.   Gode pensjons og forsikringsordninger, samt aksjespareprogram  Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken samt fleksibel arbeidstid  Firmahytter rundt omkring i hele landet    LITT MER OM OSS  Du vil inngå i seksjon Tekniske Systemer som består av 22 medarbeidere fordelt i to faggrupper, VVS og elektro. Multiconsult sitt kompetansenettverk på VVS består av ca. 250 medarbeidere fordelt rundt om i landet. Arbeidssted for stillingen er i Trondheim og her er vi ca. 200 faglig dyktige medarbeidere som holder til i moderne lokaler på Sluppen.     Er du den rette for jobben? Ikke nøl med å sende inn en søknad | Vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!      For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder tekniske systemer Steinar Spets på telefon + 47 92 25 37 21 eller epost steinar.spets@multiconsult.no.     Kontaktpersoner: Steinar Spets Seksjonsleder +47 92253721 steinar.spets@multiconsult.no
16.08.2020 Trondheim
Multiconsult Norge AS avdeling Bygg og industri er i vekst og vi har vunnet mange bygg og eiendomsprosjekter med høye miljøambisjoner det siste året. Vi ønsker derfor å utvide faggruppen vår innen energi og miljø i Trondheim og vi ser i den forbindelse etter en fremoverlent energirådgiver med et hjerte som banker for bærekraft og miljø. Som ansatt hos oss vil du bli en del av et veldrevet kompetansenettverk med samkjørte fagområder som er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser til prosjektgjennomføring.     Multiconsult har i flere undersøkelser vist seg å være en av bransjens mest attraktive arbeidsgivere, både blant studenter og erfarne, er du nysgjerrig på hvorfor?     ARBEIDSHVERDAGEN I EN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE RÅDGIVERBEDRIFTER  I rollen som energirådgiver vil du få muligheten til å ta del i et bredt utvalg av prosjekter, fra enfaglige oppdrag til store, komplekse og tverrfaglige prosjekter. Av pågående oppdrag med miljøambisjoner har vi blant annet Nytt studentsenter i Elgeseter gate 10 (ZEB), Johan Bojer VGS, Nidarvoll skoler og rehabsenter, Sluppenvegen 23 (Well/ BREEAM Outstanding «Paris-proof») samt Sundebygget / SIT Ålesund (ZEB). I tillegg er vi involvert i flere ENOVA-prosjekter og forskningssentre. Hos oss vil du få en viktig rolle i seksjonens arbeid og utvikling spesielt innen prosjekter med høye energi- og miljøambisjoner. Videre ønsker vi å legge til rette for at du får en arbeidshverdag med utviklende og interessante arbeidsoppgaver som bidrar til faglig og personlig utvikling.   Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til prosjektering og rådgiving, men basert på interesse og kompetanse er det også muligheter for å ta på seg oppgaver innen digitalisering, salgs- og markedsarbeid, tilbudsledelse og oppdragsledelse.     BLI EN DEL AV MULIGGJØRINGSKULTUREN I MULTICONSULT  Muliggjøringskulturen i Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Er du en person med gode samarbeidsegenskaper, som drives av å finne innovative, kostnadsbesparende og miljømessig gode løsninger på våre kunders utfordringer? Klarer du å se helheten uten å glemme detaljene? Har du et brennende faglig engasjement, samt interesse og forståelse for den nødvendige interaksjonen med andre fagområder som slike prosjekter krever? Da kan det være akkurat deg vi leter etter! Videre ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner:    Relevant utdanning fra høyskole eller universitet Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig Behersker beregningsverktøy som Simien og IDA-ICE Kompetanse innen BREEAM, WELL, LCC eller parametrisk design vil være en fordel   Du må også kunne identifisere deg med våre verdier Motiverende, Ordentlig, Verdiskapende og Engasjert.     HVA MER KAN VI TILBY DEG?  Spennende og langsiktige karrieremuligheter. Alle medarbeidere i Multiconsult har en egen mål- og utviklingsplan med tilpassede kompetanseutviklingstiltak i tråd med ønsket karrierevei og –utvikling.   Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeider, derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer.  Gode pensjons og forsikringsordninger, samt aksjespareprogram. Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken samt fleksibel arbeidstid. Firmahytter rundt omkring i hele landet.   LITT MER OM OSS Du vil inngå i seksjon Spesialrådgivning som består av 17 medarbeidere. I tillegg vil du inngå i faggruppe Energi og miljø som spenner på tvers av flere seksjoner på avdeling Bygg og industri i region Midt. Du vil videre være en del av relevante kompetansenettverk som samler medarbeidere fordelt rundt om i landet innen ditt fag. Arbeidssted for stillingen er i Trondheim og her er vi ca. 200 faglige dyktige medarbeidere som holder til i moderne lokaler på Sluppen. Er du den rette for jobben? Ikke nøl med å sende inn en søknad | Vi gleder oss til å høre fra deg!     For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Spesialrådgivning Ragnhild Solgård på telefon +47 90 61 76 18 eller epost: ragnhild.solgard@multiconsult.no.   Kontaktpersoner: Ragnhild Solgård Seksjonsleder +47 90617618 ragnhild.solgard@multiconsult.no
16.08.2020 Trondheim
Multiconsult Norge AS avdeling Bygg og industri er i vekst, og vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse innen elektro i Trondheim. Vi ser i den forbindelse etter en proaktiv RIE. Som ansatt hos oss vil du bli en del av et veldrevet kompetansenettverk med samkjørte fagområder som er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser til prosjektgjennomføring.     Multiconsult har i flere undersøkelser vist seg å være en av bransjens mest attraktive arbeidsgivere, både blant studenter og erfarne, er du nysgjerrig på hvorfor?     ARBEIDSHVERDAGEN I EN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE RÅDGIVERBEDRIFTER  I rollen som RIE vil du få muligheten til å ta del i et bredt utvalg av prosjekter, fra enfaglige oppdrag til store, komplekse og tverrfaglige prosjekter. Vi har vunnet flere spennende oppdrag i det siste, og du vil gå rett inn i ett eller flere av våre pågående oppdrag. Av pågående oppdrag har vi blant annet Nytt studentsenter i Elgeseter gate 10 (Statsbygg/NTNU), Johan Bojer VGS (Trøndelag Fylkeskommune), Nidarvoll skoler og rehabsenter (Trondheim kommune), ny hoppbakke i Granåsen (Trondheim kommune) og flere ulike oppdrag på kampflybasen på Ørlandet (Forsvarsbygg) for å nevne noen.   Hos oss vil du få en viktig rolle i rådgiving og prosjektering av elektrotekniske løsninger innenfor bygg, anlegg og samferdsel. I tillegg til oppgaver knyttet til energi- og miljørådgiving, digital utvikling og kunderelasjoner. Videre ønsker vi å legge til rette for at du får en arbeidshverdag med utviklende og interessante arbeidsoppgaver som bidrar til faglig og personlig utvikling.     Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til prosjektering og rådgiving, men basert på interesse og kompetanse er det også muligheter for å ta på seg oppgaver innen salgs og markedsarbeid, tilbudsledelse og oppdragsledelse.     BLI EN DEL AV MULIGGJØRINGSKULTUREN I MULTICONSULT  Muliggjøringskulturen i Multiconsult handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Kanskje er det akkurat deg vi trenger på laget?   Er du en person med gode samarbeidsegenskaper, som drives av å finne innovative, kostnadsbesparende og miljømessig gode løsninger på våre kunders utfordringer? Har du et brennende faglig engasjement, samt interesse og forståelse for andre involverte fagområder? Da kan det være akkurat deg vi leter etter.   Videre ønsker vi at du har følgende kvalifikasjoner:  Relevant utdanning fra høyskole eller universitet Noen års relevant erfaring Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner God kompetanse i relevante IT verktøy, deriblant Revit, Autocad, Novapoint og Febdok.   Du må også kunne identifisere deg med våre verdier Motiverende, Ordentlig, Verdiskapende og Engasjert.   HVA MER KAN VI TILBY DEG?  Spennende og langsiktige karrieremuligheter. Alle medarbeidere i Multiconsult har en egen mål- og utviklingsplan med tilpassede kompetanseutviklingstiltak i tråd med ønsket karrierevei og utvikling.   Et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø. Vi mener at godt samhold og trivsel på arbeidsplassen er veien til effektive og motiverte medarbeider, derfor tilbyr vi blant annet bedriftsidrettslag med varierte tilbud, ulike sosiale arrangementer og avdelingsturer.  Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons og forsikringsordninger samt aksjespareprogram Fem ukers ferie, fri i romjulen og i påsken samt fleksibel arbeidstid Firmahytter rundt omkring i hele landet LITT MER OM OSS Du vil inngå i seksjon Tekniske Systemer som består av 22 medarbeidere fordelt i to faggrupper Elektro og VVS. Multiconsult sitt kompetansenettverk innen elektro består av ca. 200 medarbeidere fordelt rundt om i landet. Arbeidssted for stillingen er i Trondheim og her er vi ca. 200 faglig dyktige medarbeidere med ulike kompetanse. Vi holder til i moderne lokaler på Sluppen.   Er du den rette for jobben? Ikke nøl med å sende inn en søknad | Vi behandler søknader løpende, og gleder oss til å høre fra deg!     For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder tekniske systemer Steinar Spets på telefon + 47 92 25 37 21 eller epost steinar.spets@multiconsult.no.     Kontaktpersoner: Steinar Spets Seksjonsleder +4792253721 steinar.spets@multiconsult.no Ole Aksel Sivertsen Avdelingsleder +4773106281 Ole.Aksel.Sivertsen@multiconsult.no    
16.08.2020 Trondheim
Til vårt kontor i Tromsø søker vi en medarbeider med erfaring innen prosjektering og rådgivning og som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og tidvis utfordrende rolle.  Vi ønsker at du har interesse for og kan være en solid bidragsyter innen vår digitale satsing. Det legges stor vekt på forståelsen av praktiske og økonomiske tekniske løsninger og detaljer. For tiden jobber vi bl.a. med ny idrettshall i Tromsø, Nordkapp videregående skole i Honningsvåg, ny barne- og ungdomsskole på Setermoen, nytt hybel- og forretningsbygg på Stakkevollveien i Tromsø, ombygginger på UNN og nytt hovedbygg på Jan Mayen. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Nord-Norge, Svalbard og Jan-Mayen. Avhengig av oppdragsmengde og interesser vil det også være aktuelt å delta på prosjekter i andre deler av Norge. Typiske arbeidsoppgaver, avhengig av erfaring, vil være: Oppdragsledelse for egne oppdrag Fagansvarlig VVS i flerfaglige oppdrag Utarbeidelse av konkurranse- og arbeidsgrunnlag i form av beskrivelser og tegninger Utførelse av beregninger, samt saksbehandling og oppfølging i prosjekter  Prosjektering av VVS-tekniske anlegg Kvalifikasjoner Høyere utdanning fra universitet innen fagområdet VVS, energi og miljø eller energi og prosessteknikk Minimum 5 års erfaring fra VVS bransjen God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT. Personlige egenskaper God tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Være byggeteknisk løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Selvstendig, fleksibel og omgjengelig Multiconsult tilbyr Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk Godt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid, fem uker ferie og fri mellom jul og nyttår samt påskeuken Flere personalgoder, firmahytter, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter Nye og moderne kontorlokaler For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med: avdelingsleder Lars-Thomas Nordkild, tlf 997 11 069 eller seksjonsleder VVS Ted-André Bernhardsen, tlf 950 86 429 Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.
20.08.2020 Tromsø
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • AUG 14
  2020
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 16
  2020
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Filmer

"Det vi har gjort er hva vi har blitt. Hva vi gjør er det vi blir." Multiconsult selskapsfilm.
En fly-through gjennom prosjektet Smisto kraftverk.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Stasha Patrick er elkraft-ingeniør i Multiconsult. Se hva hun jobber med og hvordan arbeidet bidrar til å gjøre miljøet tryggere.
Anders jobber med akustikk i Multiconsult. Kan det være noe gøy, da?
Hans-Petter Johanessen har jobbet 2,5 år i Multiconsult. Se hva han synes har vært høydepunktet så langt.
Herman Smith er rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, hvor han blant annet jobber med et av Norges første tegningsløse prosjekt, Smisto. Dette er det største vannkraftsprosjektet i Norge på over ti år.
Sondre Fossheim har vært sommerstudent hos Multiconsult, i Energiavdelingen. Se hva han har jobbet med hos oss:)
Møt Elisabeth i avdeling samferdsel og infrastruktur
Emmi har hatt sommerjobb i Multiconsult. Hør om hennes erfaringer her.
Torill Vik var ferdig utdannet for halvannet år siden og jobber med VVS i Multiconsult. Her jobber hun med Campus Ås, et av våre mest teknisk utfordrende prosjekter.
Rune Winther brenner for å effektivisere risikostyringsprosessen. Han ble i 2015 kåret til Årets Ildsjel av RIF for sin innsats i en ekspertgruppe. Se hvordan han bruker kompetansen i Multiconsult.
Anders Ulvestad jobber med geoteknikk i Multiconsult. Han er opptatt av å lære av de flinke spydspissene innenfor faget, blant annet gjennom et marint fagforum.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Marie Bjørshol har det siste året jobbet med å prosjektere tre gigantiske kompressorbygg, hvert på rundt 1.000 tonn, som er transportert fra verftet i Verdal til Nyhamna Gassbehandlingsanlegg. VIS MER
Stanislas jobber med solenergi i Multiconsult. Han er med på prosjekter i flere land, og har blant annet bidratt til at 92 landsbyer i Kamerun fikk energi fra sol. Han liker å jobbe med prosjekter med mening i Multiconsult og gi elektrisitet til folk som trenger det.
Se hvordan Magnus jobber med oppgaver innen geo hos oss:)
Multiconsult er full av engasjerte medarbeidere innenfor ulike spesialfag. Se hvorfor akustiker Svein Are synes det er gøy å jobbe med støy:)

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo