Multiconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer om Multiconsult
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:02.05.2018
Arbeidssted :Oslo
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:20.04.2018
Arbeidssted :Trondheim

Ledige stillinger hos Multiconsult

Stillingsbeskrivelse Vi har i dag 5 grunnborere som utfører grunnundersøkelser med hydrauliske, beltegående borerigger samt med flåte på sjø i noen tilfeller.  Arbeidet omfatter forskjellige typer sonderinger der borstål presses ned i bakken, prøvetaking av grunnen, målinger av grunnvannstand og poretrykk etc. Resultatene av undersøkelsene legges så til grunn for videre rådgivning og prosjektering. På grunn av stor oppdragsmengde ønsker vi å ansette en ny grunnborer.  Relevant erfaring er en fordel, men ingen betingelse for å bli vurdert. Kandidater uten erfaring fra beskrevet arbeid, vil i starten arbeide sammen med en av våre erfarne grunnborere.  Hver rigg er bemannet med to personer, der en av disse er feltansvarlig og leder undersøkelsene i felt.
20.04.2018 Trondheim
Stillingsbeskrivelse Ønsker du å bygge en karriere sammen med et av Norges beste miljøteam i Energiprosjekter? Som følge av økt aktivitet knyttet til utbygging av nye vind-, vann- og nettprosjekt, økt omfang av rehabilitering, opprusting og utvidelse samt revisjoner av eksisterende kraftanlegg, søker vi en naturforvalter / biolog som kan gå inn i vårt miljøteam.Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning knyttet til ulike miljøoppgaver / -utfordringer, og vi er på utkikk etter en person med interesse for og mulig erfaring fra miljøkartlegging, konsekvensutredning / -vurdering, miljørådgivning og gjerne miljørelatert arbeid i prosjekterings- og byggefasen av kraftanlegg.Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved våre kontor på Steinkjer eller Trondheim.   Arbeidsoppgaver:• Oppdragsledelse og rådgivning• Utredningsarbeid / analyser• Oppfølging av energiprosjekter i prosjekterings- og byggefasen med utarbeiding av MTA og detaljplaner samt miljøkontroll• Kundeoppfølging  
20.04.2018 Trondheim
Stillingsbeskrivelse Som følge av økt aktivitet knyttet til naturfare, klimaendringer samt rehabilitering av kraft- og damanlegg, søker vi etter deg som ønsker å bidra inn i et bredt kompetansemiljø med norsk og internasjonalt nedslagsfelt Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen hydrologisk og hydraulisk analyse og beregning knyttet til blant annet energi- og samferdselsoppdrag i regionen, i Norge og internasjonalt. Vi er på utkikk etter en person som også kan ta oppdrags- og prosjekteringsledelse innenfor naturfare, hydrologi, flom- og erosjonssikring samt fyllingsdam- og betongdamprosjekt. Du kan gjerne være godkjent fagansvarlig hos NVE. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted kan være vårt kontor i Trondheim, på Steinkjer eller i Ålesund. Arbeidsoppgaver:• Hydrologiske og hydrauliske analyser og beregninger• Disiplinledelse og fagansvar• Prosjekteringsledelse og prosjektledelse
20.04.2018 Trondheim
Stillingsbeskrivelse Ivrer du etter å realisere vindkraftprosjekter? Her er en spennende mulighet for deg som ønsker å virkeliggjøre vindkraftverk sammen med et erfarent, tverrfaglig vindkraftteam. Du får jobbe i et selskap som følger vindkraftprosjekter fra de meldes til at de settes i drift. Sammen med topp kvalifiserte kolleger med mer enn 25 års erfaring får du muligheten til å bidra både fra byggherresida og som underkonsulent til entreprenører. Multiconsult er den foretrukne rådgiveren innen landbasert vindkraft i Norge med erfaring fra alle prosjektfaser. For øyeblikket er vi involvert i over 20 ulike norske vindkraftprosjekter for 12 ulike kunder. Prosjektene strekker seg fra Finnmark i nord til Agder i sør. Vår mangfoldige portefølje består av prosjekter både langs kysten og i innlandet, der noen er nylig meldt, mens andre er under bygging. Multiconsults satsning innen fornybar energi fram mot 2020 gir også muligheter for vekst i det internasjonale markedet. Dette gjør at vi ønsker oss flere dyktige kollegaer som kan bidra til å utvikle prosjektene. Vi søker deg som har erfaring fra vindkraftprosjekter, fortrinnsvis med kompetanse innen bygg. Den rette kandidaten har erfaring med å følge vindkraftprosjekter fra planlegging til ferdigstillelse. Stillingen er en spennende mulighet for deg som vil være med å realisere vindkraftprosjekter i et av Norges største rådgivingsselskap. Du vil tilhøre enheten Fornybar Energi som i Midt-Norge har kontorer på Steinkjer og i Trondheim. Her finner du rundt 40 engasjerte medarbeidere som utgjør et tverrfaglig kompetansemiljø. Disse rådgiverne jobber med tjenester og prosjekter innen vannkraft, vindkraft, kraftoverføring og distribusjon, miljø og naturressurs. Arbeidsoppgaver:• Prosjekteringsledelse/prosjektledelse/disiplinledelse/kontraktsledelse• Oppfølging av vindkraftprosjekter fra planlegging til bygging• Kommunikasjon med kunder
20.04.2018 Trondheim
Stillingsbeskrivelse Som følge av økt aktivitet knyttet til nyanlegg, rehabilitering, opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg innenfor fornybar energi, søker vi etter deg som ønsker å være i front av utviklingen innenfor 3D-prosjektering, BIM og tegningsløse prosjekt Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen byggeteknisk konstruksjon og prosjektering i 3D, og vi er på utkikk etter en person som også kan ta steget opp til oppdrags- og prosjekteringsledelse innenfor civil-/ byggdisiplinen i våre energiprosjekt. Multiconsult ligger i front av utviklingen på 3D/BIM og tegningsløse prosjekter og oppfordrer særlig deg med interesse og ønske om å bidra til denne utviklingen å søke. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim eller på Steinkjer. Arbeidsoppgaver:• Beregninger og prosjektering• Konstruksjon i Revit/Autocad• Utarbeidelse av forespørsler, kontraktsoppfølging• Disiplinledelse, koordinering av prosjekteringsteam• Prosjekteringsledelse
20.04.2018 Trondheim
Stillingsbeskrivelse Som følge av økt aktivitet knyttet til rehabilitering av kraft- og damanlegg, søker vi etter deg som ønsker å bidra til økt fornyelse og oppbygging av damanlegg i Norge og internasjonalt Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen prosjektering, planlegging og oppfølging av damprosjekt i regionen, i Norge og internasjonalt. Vi er på utkikk etter en person som også kan ta oppdrags- og prosjekteringsledelse innenfor fyllingsdam- eller betongdamprosjekt. Du kan gjerne være godkjent fagansvarlig hos NVE. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim eller på Steinkjer. Arbeidsoppgaver:• Beregninger og prosjektering• Konstruksjon i Revit/Autocad• Utarbeidelse av forespørsler, kontraktsoppfølging• Disiplinledelse, fagansvar og koordinering av prosjekteringsteam• Prosjekteringsledelse
20.04.2018 Trondheim
Stillingstittel Seniorrådgiver kraftmarked Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Energianalyse er Multiconsults hub for finansiell og strategisk rådgivning innen fornybar energi. Vi leverer rådgivningstjenester innenfor seks hovedområder: kraftøkonomisk analyse, innovasjon og teknologistudier, strategisk rådgivning, transaksjonsrådgivning, grønn finans og programledelse. Våre aktiviteter er i hovedsak fokusert på kunder i Norge og i Afrika, men har også Sørøst-Asia og videre satsing i Europa som strategiske satsingsområder. Vi er nå på jakt etter en erfaren kraftøkonom/analytiker/konsulent som har god kjennskap til det norske og europeiske kraftmarkedet. Rollen vil ha som hovedfokus å hjelpe våre kunder å forholde seg til et kraftmarked i rask utvikling og hvordan dette skaper muligheter for verdiskapning og vekst. Typiske oppgaver vil være: Analyse av nye rammebetingelser i kraftmarkedet Datadrevet analyse Transaksjonsrådgivning Forretningsutvikling og salg Prosjektledelse
22.04.2018 Oslo
Stillingstittel Seksjonsleder Miljøledelse Bygg Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Forretningsenhet GEO, Vann og Miljø i Oslo består av ca 180 medarbeidere lokalisert på Skøyen og Ryen. Avdeling Miljø i Oslo (40 personer) utgjør sammen med resten av miljørådgiverne over hele landet Norges største kompetansemiljø for miljørådgivning. En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din fagkompetanse og lederegenskaper til å videreutvikle et av Norges største fagmiljøer innen miljøledelse og miljørådgivning. Markedet for rådgivningstjenester innen miljøriktig prosjektering er i sterk vekst og vi ønsker å øke vår kapasitet og spisse vår satsning. I avdeling for Miljø har vi nå etablert en seksjon Miljøledelse Bygg som har som formål og bygge et sterkt fagmiljø innen RIM-tjenester rettet mot Bygg og Eiendomsmarkedet, samt dyrke spisskompetanse innen miljøriktige materialer, BREEAM, LCA/klima,EPD, miljøkartlegging med mer. Som seksjonsleder for Miljøledelse Bygg kan vi garantere deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil lede en seksjon som primært jobber med miljøledelse og miljørådgivning inn i Multiconsults oppdragsportefølje i forretningsområdet Bygg- og Eiendom, men også bidra på tvers av forretningsområdene. I tillegg har vi mange enfaglige kunder. Rådgiverne jobber i alle faser, med hovedvekt fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase.Vi ser etter deg som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet, og som evner å bygge team rundt deg. Du vil også samarbeide tett med de andre seksjonene på avdelingen, hhv Miljøledelse Anlegg, Miljøgeologi og Avfall. Arbeidsoppgaver Lede og utvikle seksjonen Miljøledelse Bygg Være en del av lederteamet på avdeling Miljø Ansvarlig for oppdrag og tilbud innenfor seksjonen Delta i og lede oppdrag med ambisiøse miljømål Bistå i strategiarbeid og lage handlingsplan for egen seksjon Personalansvar for seksjonens medarbeidere, for tiden 11 personer Tilbuds-/markedskoordinering av større tilbud for RIM på tvers av forretningsområder og geografi Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere Forretningsutvikling og innovasjon av seksjonens produkter og tjenester Sørge for at seksjonen har riktige arbeidsverktøy og tar del i den digitale utviklingen
23.04.2018 Oslo

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • APR 20
  2018
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 22
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 23
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 26
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Filmer

"Det vi har gjort er hva vi har blitt. Hva vi gjør er det vi blir." Multiconsult selskapsfilm.
En fly-through gjennom prosjektet Smisto kraftverk.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Stasha Patrick er elkraft-ingeniør i Multiconsult. Se hva hun jobber med og hvordan arbeidet bidrar til å gjøre miljøet tryggere.
Anders jobber med akustikk i Multiconsult. Kan det være noe gøy, da?
Hans-Petter Johanessen har jobbet 2,5 år i Multiconsult. Se hva han synes har vært høydepunktet så langt.
Herman Smith er rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, hvor han blant annet jobber med et av Norges første tegningsløse prosjekt, Smisto. Dette er det største vannkraftsprosjektet i Norge på over ti år.
Sondre Fossheim har vært sommerstudent hos Multiconsult, i Energiavdelingen. Se hva han har jobbet med hos oss:)
Møt Elisabeth i avdeling samferdsel og infrastruktur
Emmi har hatt sommerjobb i Multiconsult. Hør om hennes erfaringer her.
Torill Vik var ferdig utdannet for halvannet år siden og jobber med VVS i Multiconsult. Her jobber hun med Campus Ås, et av våre mest teknisk utfordrende prosjekter.
Rune Winther brenner for å effektivisere risikostyringsprosessen. Han ble i 2015 kåret til Årets Ildsjel av RIF for sin innsats i en ekspertgruppe. Se hvordan han bruker kompetansen i Multiconsult.
Anders Ulvestad jobber med geoteknikk i Multiconsult. Han er opptatt av å lære av de flinke spydspissene innenfor faget, blant annet gjennom et marint fagforum.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Marie Bjørshol har det siste året jobbet med å prosjektere tre gigantiske kompressorbygg, hvert på rundt 1.000 tonn, som er transportert fra verftet i Verdal til Nyhamna Gassbehandlingsanlegg. VIS MER
Stanislas jobber med solenergi i Multiconsult. Han er med på prosjekter i flere land, og har blant annet bidratt til at 92 landsbyer i Kamerun fikk energi fra sol. Han liker å jobbe med prosjekter med mening i Multiconsult og gi elektrisitet til folk som trenger det.
Se hvordan Magnus jobber med oppgaver innen geo hos oss:)
Multiconsult er full av engasjerte medarbeidere innenfor ulike spesialfag. Se hvorfor akustiker Svein Are synes det er gøy å jobbe med støy:)

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo