Multiconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer om Multiconsult
20.02.2017 Trondheim

Jobbmuligheter i Multiconsult

Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes. Vår muliggjøringskultur handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre og det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

For deg som er nysgjerrig på en karriere i Multiconsult kan vi liste opp mange gode grunner for å ønske seg inn i våre rekker, her er seks av dem:

 1. Spennende prosjekter
 2. Gode leveranser og sterkt faglig miljø
 3. Prestisjeprosjekter
 4. Anerkjente kunder
 5. Ansvar og frihet
 6. Balanse mellom jobb og fritid

Les mer her

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Must – Multiconsult for studenter

Must er Multiconsults samlebetegnelse for satsingen mot studenter ved universiteter og høyskoler.

Følg gjerne Must på Facebook for å enkelt holde deg oppdatert på hva som rører seg hos oss.

Multiconsult skal være et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt i bransjen. Selv om vi vurderes som en av de mest attraktive arbeidsgiverne, er konkurransen tøff. Som student er du nøkkelen til at vi når målene våre. Multiconsult verdsetter unge nye medarbeidere som kan tenke nytt, og vi trenger deg som tør å utfordre etablerte standarder.

Vi har derfor mange spennende initiativer til deg. Målet med disse er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende og utfordrende sommerjobber.

Vi tilbyr også gode og attraktive master-, prosjekt- og bacheloroppgaver, innenfor de aller fleste av våre fagområder. Det er egentlig bare dine interesser som begrenser mulighetene. Kunne du tenkte deg å skrive oppgave i samarbeid med, og med veiledning fra oss? Ta i så fall direkte kontakt med et av våre kontorer direkte for henvisning til riktig fagmiljø.

Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer spennende prosjekter og samfunnsutvikling. Vi har samtidig forventninger til deg. Vi forventer at du ønsker faglige utfordninger, og at du tar vare på det viktigste vi har, kundene våre.

Les mer her

Les mer om jobbmuligheter i Multiconsult

Ledige stillinger hos Multiconsult

 • En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. VA-seksjonen har ca. 35 medarbeidere som utfører detaljprosjektering av ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, modellering, utredninger og kommunalteknisk rådgivning. Arbeidsoppgaver Oppdrags- og disiplinledelse Rådgivning Prosjektering Oppfølging på byggeplass Kundeoppfølging Kvalifikasjoner Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høyskole/universitet Faglig bakgrunn innen VA-teknikk Minimum 5 - 10 års erfaring Prosjekteringserfaring fra overvannshåndtering og kommunaltekniske anlegg Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Interesse for å dele kunnskap og utvikle yngre medarbeidere Personlige egenskaper Kreativ og faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Resultat- og løsningsorientert Må trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier Multiconsult tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Oslo Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø  
  15.02.2017 Oslo
 • Vi trenger å styrke avdeling for "Prosjektledelse og spesialrådgivning" med en erfaren prosjektleder/prosjekteringsleder. En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din spisskompetanse i en virksomhet som utgjør en spydspiss innen teknologisk utvikling. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidsoppgaver • Oppdrags- og disiplinledelse • Prosjektledelse • Prosjekteringsledelse • Rådgivning • Kundeoppfølging Kvalifikasjoner  • Relevant utdanning fra høyskole/universitet • Faglig bakgrunn og 5 - 10 års erfaring fra tilsvarende oppgaver er ønskelig • Erfaring fra ledelse av større tverrfaglige prosjekter innenfor bygg- og anleggsbransjen Personlige egenskaper • Kreativ og faglig engasjert • Selvstendig og initiativrik • Resultat- og løsningsorientert • Må trives med tekniske utfordringer • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Multiconsult tilbyr • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter • Konkurransedyktige betingelser • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Moderne lokaler sentralt i Fredrikstad og Moss • Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken • Firmahytter • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
  31.01.2017 Fredrikstad
 • Til vår avdeling for Spesialrådgivning, seksjon Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk, søker vi 1-2 sivilingeniører med utdannelse innen bygningsfysikk, husbyggingsteknikk, bygningsforvaltning, tilstandsanalyser, energibruk i bygninger og/eller bestandighet, vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner. Både nyutdannede og erfarne kandidater oppfordres til å søke. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver med hensyn til rådgivning og prosjektering innenfor alle bygningskategorier, både for nybygg og eksisterende byggverk. Arbeidsoppgaver Bygningsfysikk (varme, fukt, luft og materialer) Tilstandsanalyser alle typer bygg Tidligfaserådgivning Energiberegninger Energimerking ekspertnivå Energianalyse og -rådgivning Kuldebroberegninger Byggskader Bygningsforvaltning Integrerte prosjekter  Prosjektering av ombygging og rehabilitering  Bygningsfysisk prosjektering fra skissefase til ferdigstillelse Bygningsvern Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse Direkte rådgivning til kunder BREEAM NOR Inneklima Livssykluskostnader  Oppdragsledelse, enfaglig og flerfaglig. Byggeledelse. Kvalifikasjoner Sivilingeniør/ Mastergrad – Bygg og Miljøteknikk Faglig bakgrunn innen bygningsfysikk, husbyggingsteknikk, bygningsforvaltning, energibruk i bygninger, inneklima,tilstandsanalyser og/ eller bestandighet, vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner Personlige egenskaper Faglig engasjert Faglig sterk Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, både skriftlig og muntlig Resultat- og løsningsorientert Selvstendig og initiativrik Strukturert og pliktoppfyllende Multiconsult tilbyr   Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Et flerfaglig arbeidsmiljø, som gir de gode løsningene for kundene Aksjeprogram for ansatte Mulighet til å påvirke egen hverdag  En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner Mulighet til å utvikle faglig spisskompetanse Deltagelse i landsdekkende fagkompetansenettverk Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger Fem uker ferie, samt fri i romjul og påske Aktivt bedriftsidrettslag (fotball, klatring, turgruppe, ski, kajakk, orientering, svømming, osv.) Styrketreningsrom på jobben Mange sosiale aktiviteter Firmahytter i Myrkdalen og på Filefjell  Ansattparkering, sykkelparkering og garderobefasiliteter Rabattert medlemskap hos SATS-Elixia og Aktiv365 Rabatterte ordninger hos MX-sport, Sykkelsenteret, Hertz, Norwegian, Thon Hotels og First Hotels Moderne lokaler sentralt på Nesttun
  01.05.2017 Bergen
 • Seksjon «Arealplan og landskap» består i dag av 9 medarbeidere, fordelt mellom landskapsarkitekter og arealplanleggere. Vi ønsker å øke vår kompetanse og kapasitet innenfor landskapsarkitektur og formgivning, og søker en kreativ person med faglig engasjement, sans for praktiske løsninger og som liker å jobbe i tverrfaglige team i et stort og variert fagmiljø. For å styrke vår faglige sammensetning søker vi en landskapsarkitekt med erfaring som kan ta ansvar og disiplinledelse i oppdrag og som har praksis fra offentlig eller privat virksomhet. Vi søker spesielt etter deg som ønsker å være med på å bygge opp og videreutvikle vår satsing mot urbanisme, og som har erfaring med byplanlegging og plan- og prosjekteringsoppgaver i «det offentlige rom». Våre arbeidsoppgaver omfatter generelt varierte landskaps- og plan- og utredningsoppgaver på alle plannivå. Spesielt kan nevnes utvikling av urbane miljøer, by- og tettstedsutvikling og små og store samferdselsanlegg, ulike typer grøntanlegg som parker, friområder, barnehager, skoler og kirkegårder. Vi utfører også omfattende oppgaver innenfor konsekvensutredninger, landskapsanalyser og mulighetsstudier. Vi deltar i alle faser av prosjektene fra idèkonsept, analysefase, regulering til detaljprosjektering, anbud og byggeplassoppfølging. I tillegg deltar vi jevnlig i ulike typer konkurranseprosjekt og salg-/ og tilbudsarbeid. Vår satsing på utvikling av urbane miljøer gjøres i nært samarbeid med vårt heleide datterselskap Link arkitektur under merkenavnet Urban Link. http://linkarkitektur.com/no/Om-LINK Kvalifikasjoner •Relevant utdanning fra universitet eller høyskole •Helst 5-10 års erfaring eller mer med landskapsarkitektur og prosjektering •Kreativ og løsningsorientert •Motivert for å ta ansvar for landskapsarkitekturfaget og for Multiconsults satsingsområde innenfor urbanisme •Gode kunnskaper i bruk av AutoCad/NovaPoint •Godt språk og god skriftlig fremstillingsevne •Gode samarbeidsevner Vi søker spesielt etter deg som er: •Initiativrik og målrettet - pådriver for kvalitet og resultatoppnåelse •God til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjoner •Trives med å samhandle på tvers av organisatoriske grenser •Er selvstendig, fleksibel og omgjengelig •Liker utfordringer •Motivert, ordentlig, verdiskapende og engasjert i tråd med muliggjøringskulturen i Multiconsult. Multiconsult tilbyr: •Karrierevei i fag, oppdragsledelse eller linjeledelse •Et meget godt og faglig sterkt arbeidsmiljø preget av engasjerte medarbeidere •Personlig utviklingsplan •Varierte og spennende arbeidsoppgaver •Konkurransedyktige betingelser •Gode pensjons- og forsikringsordninger •Moderne lokaler på Sluppen •Fem ukers ferie samt fri i romjulen og i påsken •Firmahytter •Bedriftsidrettsmiljø og turgruppe, samt godt sosialt arbeidsmiljø •Ansattparkering, sykkelparkering og garderobefasiliteter Synes du dette er noe for deg? Da vil vi oppfordre deg til å sende en søknad til oss. For å søke på stillingen, registrer deg i vår rekrutteringsdatabase og legg ved CV og karakterutskrifter. For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med seksjonsleder Torunn Spets Storhov på telefon 416 33 229 eller epost torunn.spets.storhov@multiconsult.no
  31.01.2017 Trondheim
 • Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Vi har klare forventninger til deg. Blant annet forventer vi at du er sulten på faglige utfordringer, og at du tar vare på det viktigste vi har, kundene våre. Gjennom et sommerengasjement i Multiconsult tilbyr vi studenter en god og relevant første-erfaring.  Du vil få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor.  Arbeidsoppgaver Sommerjobben vil være prosjektstyring i ett eller flere av våre pågående prosjekteringsoppdrag, og du vil jobbe sammen med erfarne kolleger. Typiske arbeidsoppgaver er innen følgende områder: Fremdriftsplanlegging, -styring og -rapportering Informasjonsstyring BIM/Modellstyring Kvalitetsledelse Bidrag inn i pågående utviklingsoppgaver innen styring og ledelse Kvalifikasjoner Under utdanning på høyskole eller universitet, både bachelor- og masterstudenter er aktuelle  Personlige egenskaper Faglig engasjert med interesse for bransjen Selvstendig og ansvarsbevisst Strukturert og pliktoppfyllende Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser Gode analytiske ferdigheter Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk  Multiconsult tilbyr En unik mulighet til å bli kjent med et av Norges mest anerkjente rådgivermiljøer Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø Mulighet for personlig og faglig utvikling Et regionalt nettverk av nyansatte på tvers av fagfelt Konkurransedyktige betingelser En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø  
  20.02.2017 Oslo
 • Regionen leverer prosjektering og rådgiving innenfor alle forretningsområdene. Vi gjennomfører våre tverrfaglige prosjekterings- og rådgivningsoppdrag med sikker og god ledelse og styring, l våre kunders tilfredshet. Der våre kunder trenger det, ønsker vi å bidra med å lede å styre deres prosjekter. Ved å ta disse rollene vil vi videreutvikle vår egen og kundenes styrings- og ledelseskompetanse. Dette vil vi gjøre med vår solide spisskompetanse og tverrfaglige kompetanse i ryggen. Avdeling Gjennomføring har i region Midt en hovedrolle i denne utviklingen. StillingsbeskrivelseEn spennende mulighet for deg som ønsker en å være med på å gjennomføre oppdrag, og videreutvikle ledelse og styring, for et av Norges største rådgivingsselskap og deres kunder. Du får jobbe i et selskap med stor faglig bredde og anerkjent spisskompetanse, hvor vi har topp kvalifiserte oppdragsledere som dyrker ledelse og styring som fag, og som kjenner Multiconsult fra innsiden. Multiconsult er i tillegg et av bransjens mest progressive og utviklingsorienterte miljøer for moderne styring og ledelse av prosjekteringsprosesser. Du vil være en del av en inkluderende kultur, hvor det er høyt under taket, og hvor vi jobber sammen for å nå våre mål. Du vil sitte tett mot kundene våre og være sentral i utvekslingen av den kunnskap og erfaring vi ønsker å dele med våre kunder. Mulige arbeidsoppgaver: • Prosjekt- / oppdragsledelse • Prosjektstyring • HMS-ledelse • Risikostyring • Tilbudsledelse Kvalifikasjoner • Høyere utdannelse (Masternivå) eller tilsvarende kompetanse bygget opp gjennom erfaring • Minimum 8 års Bygg og Anleggsrelatert erfaring innenfor ett eller flere av våre forretningsområder. • Min 4 års erfaring fra ledelse og styring av prosjekt eller prosjektering • Evne til å lede krevende prosjekter med gode resultater • God kjennskap til bruk av moderne prosjektstyrings metoder og – verktøy • Norsk, muntlig og skriftlig flytende • Engelsk, god fremstillingsevne muntlig og skriftlig Personlige egenskaper • Tydelige lederegenskaper • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser • Jobbe systematisk, planlegge eget og andres arbeid • Flink til å kommunisere med og følge opp folk • God kommersiell og kontraktuell forståelse • God på å dele kompetanse Vi tilbyr • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter • Konkurransedyktige betingelser • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Moderne lokaler på Sluppen i Trondheim • Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i inneklemte dager i påsken • Firmahytter • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
  15.02.2017 Trondheim
 • Denne stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke din biologikompetanse til å kartlegge naturverdier og utforme bærekraftige og miljøtekniske gode løsninger innen bl.a. fornybar energi og samferdsel. Det er også en fantastisk mulighet for deg som gjerne vil kombinere kontortid på Skøyen med en del feltarbeid rundt om i landet, evt. også internasjonalt. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innenfor miljørådgivning og miljøoppfølging. Vi ønsker primært deg som har erfaring med naturtypekartlegging knyttet til konsekvensutredninger, reguleringsplaner, miljøutredninger eller andre type prosjekter. Dersom du i tillegg liker å jobbe tverrfaglig i et kreativt og kompetansetungt miljø, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidsoppgaver Kartlegging av naturtyper, karplanter, moser og lav Bidra til faglig utvikling i bedriften, særlig innen NiN og naturtypekartlegging Følge opp og gi råd knyttet til naturmiljø i energi- og samferdselsprosjekter Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som fagansvarlig, disiplinleder eller oppdragsleder Kvalifikasjoner Utdanning fra høyskole/universitet innen biologi, naturforvaltning eller tilsvarende God erfaring innen naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets håndbok 13 og/eller NiN God artskunnskap på karplanter, moser og lav God formuleringsevne muntlig og skriftlig Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team Førerkort er en fordel Personlige egenskaper Faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Godt orientert om ny kunnskap og metodikk Interessert i å bidra til bærekraftige løsninger Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Multiconsult tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Meget konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Oslo. Annet kontorsted kan også vurderes (primært Bergen, Ålesund, Trondheim eller Steinkjer) Fem ukers ferie samt fri hele romjulen og påskeuken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et tverrfaglig miljø og «grønt i alt vi gjør»  
  22.01.2017 Oslo
 • Vi søker ferskvannsøkologer/marinbiologer som ønsker å anvende sin økologiske fagkompetanse til å kartlegge naturverdier og utforme gode miljøløsninger som bidrar til en bærekraftig videreutvikling av energi- og samferdselssektoren. Vi søker proaktive fagfolk som har innsikt i dette markedet og som vil bidra til å utvikle økt aktivitet på disse områdene. Stillingen vil innebære kontorarbeid og en del feltarbeid både i inn- og utland. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innenfor miljørådgivning knyttet til akvatiske problemstillinger i vassdrag og kystområder. Vi ønsker deg som har erfaring med økologiske utredninger og kartlegginger både på enkeltproblemer og sumvirkninger av ulike tiltak. Du bør beherske kartleggingshåndbøkene til Miljødirektoratet og metodikk som brukes for Vannforskriftsarbeid. Vi ser gjerne at du har erfaring med å jobbe på økosystemnivå innen konsulentvirksomhet, forskning eller forvaltning. Dersom du i tillegg liker å jobbe tverrfaglig i et kreativt og kompetansetungt miljø, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidsoppgaver Utforming av tilbud i hht utlysninger Design og gjennomføring fiskebiologiske undersøkelser i innsjøer, elver, bekker og fjordsystemer Ledelse av/bidragsyter til konsekvensutredninger, miljøutredninger innen akvatisk økologi Følge opp og gi råd knyttet til akvatisk miljø i energi- og samferdselsprosjekter Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som fagansvarlig, disiplinleder eller oppdragsleder Bistå vår faglige leder i akvatisk økologi innen ideutvikling, gjennomføring og utadrettet virksomhet Kvalifikasjoner Utdanning fra høyskole/universitet på Master- eller doktorgrads-nivå innen biologi, naturforvaltning eller tilsvarende God erfaring innen anvendt ferskvannsøkologi (forskning, utredning, forvaltning) Kunnskap og erfaring på økosystemnivå vektlegges høyere enn artsspesialister Kunnskap om vassdragsnære viltarter og naturtyper er en fordel Erfaring med foredragsvirksomhet og generelt god formuleringsevne muntlig og skriftlig Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team Førerkort er en fordel Personlige egenskaper Faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Godt orientert om ny kunnskap om miljøløsninger Evne til å løfte opp betydningen av miljøfagene i vår virksomhet Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Multiconsult tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Meget konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt i Oslo. Annet kontorsted kan også vurderes (primært Bergen, Trondheim eller Steinkjer) Fem ukers ferie samt fri hele romjulen og påskeuken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et tverrfaglig miljø og «grønt i alt vi gjør»    
  22.01.2017 Oslo

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JAN 22
  2017
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 23
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 25
  2017
  18 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 26
  2017
  Bedriftspresentasjon EMIL, Trondheim/NTNU
  Trondheim (Trondheim/NTNU)
 • FEB 02
  2017
  IAESTEs Næringslivsdager, Trondheim/NTNU
  Trondheim (Trondheim/NTNU)
 • FEB 03
  2017
  Næringslivsdagen, Oslo/HiOA
  Oslo (Oslo/HiOA)
 • FEB 07
  2017
  IAESTEs Næringslivsdager, Stavanger/UiS
  Stavanger (Stavanger/UiS)
 • FEB 07
  2017
  Bedriftspresentasjon med Teknologiporten, Trondheim/NTNU
  Trondheim (Trondheim/NTNU)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo