Multiconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer om Multiconsult
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Søknadsfrist:01.11.2018
Arbeidssted :Bergen
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Søknadsfrist:30.09.2018
Arbeidssted :Oslo

Ledige stillinger hos Multiconsult

tillingstittel Avdelingsleder Marin teknologi Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunn. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.   For å lede avdeling Marin teknologi i Tromsø søker vi avdelingsleder En svært spennende stilling innenfor et strategisk viktig markedsområde for selskapet. Avdelingen er det ledende kompetansemiljøet i Multiconsult innen marin og arktisk teknologi og utfører oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen består av 3 fagseksjoner – Marin hydrodynamikk og havis, Marint miljø og havbruk samt Kystkonstruksjoner og havn med seksjonsledere som rapporterer til avdelingsleder. Avdelingens feltseksjon opererer på sjø og i kystsonen med fysiske oseanografiske og meteorologiske kartlegginger av miljøet. Vi har en variert kundebase og oppdragsportefølje; infrastruktur fra store fjordkrysninger, veiutbygginger, oljeutbygginger til havs, flytende havbruksanlegg langs kysten og offshore, samt kystkonstruksjoner, havner og havneanlegg. Avdelingen deltar i alle faser av utbygginger og inkluderer fra utviklings-, tidligfase- til detaljprosjekteringsoppdrag. Avdeling har 26 ansatte, med en hovedvekt på fagspesialister på MSc og PhD nivå. Vi fokuserer på anvendelse av teknologi og bruker for en stor del egenutviklede metoder basert på anerkjent teknologi og forskning, og hvor vi også samarbeider med forskningsinstitusjoner og universiteter. Avdelingen har gjennom selskapets FOU-aktivitet også en mengde publikasjoner i internasjonale konferanser og tidsskrifter. Vi søker en person med en interesse for marin teknologi og med strategiske evner til å videreutvikle, markedsføre og selge fagkompetanse. Du må ha fokus på å skape resultater, helst ha erfaring fra ledelse av oppdrag eller organisasjoner, fra offentlig eller privat virksomhet. Sterk teoretisk bakgrunn er en fordel, men ikke avgjørende. Stillingen innebærer både personal- og resultatansvar. Som avdelingsleder vil du være en sentral del av ledergruppen i Nord og rapporterer til regionleder. Ansvar og oppgaver Lede og videreutvikle avdelingen Resultatsikring i hht fastsatte mål Være utadvendt, aktiv i markedet og bransjen Sikre at Multiconsult er en profesjonell avtalepart Flerfaglig salgs- og tilbudsarbeid Oppfølging av oppdragsportefølje Lede avdelingens FOU aktiviteter Samhandle med andre faggrupper og enheter i Multiconsult nasjonalt og internasjonalt Kvalifikasjoner Høyere utdannelse innen teknologi - masternivå eller høyere. Annen utdannelse og lang erfaring innen avdelingens tjenesteområde vil også kunne vurderes Kompetansefokusert og erfaring innen avdelingens tjeneste/fagområder Ledererfaring, fortrinnsvis fra kompetansemiljøer, akademia, relevante områder innen offentlig forvaltning. Formell lederutdannelse er en fordel, men ingen betingelse God forståelse for økonomi og lønnsomhet, kontrakts- og forretningsforståelse Faglig interesse og strategisk kompetanse innen metode- og verktøyutvikling Behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig   Personlige egenskaper Strategisk og operasjonell Evne til å tenke helhetlig Proaktiv og drivende Lagspiller som klarer å skape engasjement og entusiasme Analytisk og strukturert, Naturlig autoritet, evne til å stå for leveranser og beslutninger Evne til å se løsninger og muligheter Identifiserer seg med Multiconsults verdier Vi tilbyr Vi kan tilby spennende dager i utfordrende oppdrag, i samspill med svært kompetente medarbeidere. I tillegg tilbyr vi Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Egne programmer for utvikling/utdanning av medarbeidere innen styring og ledelse på flere nivåer    Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser Godt etablert arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere Moderne lokaler og laboratorier i nytt bygg Fem uker ferie samt fri i romjulen og påskeuken Firmahytter, sosiale aktiviteter og et aktivt bedriftsidrettslag som bidrar til samhold og trivsel En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
27.09.2018 Tromsø
Stillingstittel Måletekniker – vibrasjonsmålinger og besiktigelser Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse til disse tjenesteområdene. Til vår seksjon Måletjenester i avdeling Geo ser vi etter to måleteknikere. Multiconsult har for tiden en stor og økende oppdragsmengde med mange spennende samferdselsoppdrag, bl.a. Intercity jernbane i Østfold, Fornebubanen, Ny vannforsyning Holsfjorden – Oslo og E6 Ranheim - Værnes. Vi har dessuten en rekke andre spennende oppdrag innen bygg og eiendom. Har du erfaring fra bygg- og anleggsbransjen og har lyst til å jobbe med ulike kontrolloppgaver- og oppfølging av naboforhold, kan du være rett personen for oss! Som måletekniker i Multiconsult vil du få et bredt spekter av muligheter, fra små boligprosjekter til gigantiske samferdsels- og infrastrukturprosjekter. Aktiviteten til seksjon Måletjenester består i hovedsak av bygningsbesiktigelse i forkant av bygg- og anleggsprosjekter, oppfølging av skadepåstander med vurdering av skadeårsak, fastsettelse av vibrasjonsgrenser, måling av vibrasjoner, støy, støv og turbiditet. Vår ambisjon er å opprettholde og videreutvikle vår kompetanse, i tillegg til å forsøke å utvikle nye måletjenester for bygg- og anleggsbransjen. I tillegg til den faglige kompetansen er vi stolte over å ha et godt og sosialt arbeidsmiljø, hvor kollegaer trives i lag. Seksjon Måleteknikk er en del av avdeling Geo i Oslo som teller ca. 100 engasjerte personer fordelt på seksjonene Geoteknikk (3 seksjoner), Bergteknikk, Grunnundersøkelser, Geolab og Måletjenester. Geo i Multiconsult er en merkevare og vi er stolte av vår posisjon som landets største totalleverandør innen geofag. Hos oss er geofagene samlet og jobber på tvers av de ulike forretningsområdene. Dette gir våre fagfolk unike muligheter til varierte og spennende oppgaver slik at de faglige spydspissene får vokse fram. Gjennom veldrevne kompetansenettverk sikrer vi enhetlig metodikk, samkjørte fagområder og at vi er i front på alt fra digitale arbeidsprosesser til anleggsgjennomføring. Aktuelle arbeidsoppgaver: Angivelse av vibrasjonsgrenser Montering av vibrasjonsmålere, støymålere og støvmålere Oppfølging av vibrasjonsmålinger Besiktigelse av boliger og infrastruktur (videoinspeksjon) Håndtering av skadesaker Oppdragsledelse og kundeoppfølging Byggeplassoppfølging Kvalifikasjoner Vi søker personer med praktisk erfaring fra bygge- og anleggsvirksomhet. Du bør ha relevant utdannelse som tekniker eller ingeniør, men byggmester, takstmann, erfaren byggeleder- eller tømrer med relevant erfaring kan også komme i betraktning. Du må være utadvendt og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team. Minimum 5 års relevant erfaring Krav om førerkort i klasse B Personlige egenskaper:   Selvstendig og faglig engasjert Nytenkende og løsningsorientert Trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Vi tilbyr Norges største og ledende fagmiljø innen vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse Et meget godt arbeidsmiljø faglig og sosialt, preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger Fem ukers ferie, samt fri i romjul og hele påskeuken Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag Et ekspansiv selskap kjennetegnet med en sterk posisjon og et godt multifaglig miljø
30.09.2018 Oslo
Stillingstittel Geotekniker Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Multiconsult ASA er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetanse-sammensetning blant våre mer enn 2800 medarbeidere. Multiconsult Østfold består av ca 125 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Multiconsult opererer innenfor forretningsområdene: Bygg & eiendom, Samferdsel, Vann og miljø, Industri, Olje & gass, Fornybar Energi samt By og Samfunn. Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt. Se mer på www.multiconsult.no Multiconsult har ca 110 medarbeidere med geofaglig rådgivnings- og prosjekteringskompetanse på Østlandet. Vi søker etter geoteknikere for arbeid innen alle våre forretningsområder ved kontoret vårt i Fredrikstad. Primært søker vi nå etter geoteknikere med mer enn 2 års erfaring, men nyutdannede kan også søke. Stillingsbeskrivelse: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. I de større tverrfaglige oppdragene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Hos oss legger vi vekt på variasjon i arbeidsoppgaver og bruk av geoteknisk kompetanse på tvers av forretningsområdene. Du vil arbeide tett sammen med andre fagmiljøer i Multiconsult. Oppgavene vil typisk være prosjektering av byggegroper og fundamentering (spunt, peler m.m.) og geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger, samferdselskonstruksjoner). Innen olje og gass vil du typisk finne fundamenteringsoppgaver (onshore/offshore). Gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkl. datarapportering er også en sentral del av vår virksomhet. Etter hvert er det også forventet at du kan ta ansvar innen styring og ledelse av oppdrag, både som disiplinleder i våre tverrfaglige oppdrag og som oppdragsleder for våre enfaglige oppdrag. valifikasjoner Mastergrad med spesialisering innen geoteknikk Selvstendig og samarbeidsorientert Ansvarsbevisst og initiativrik Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Kunnskap om bruk av PLAXIS og GeoSuite er en fordel Minimum 2 års erfaring er ønskelig, men nyutdannede kan også søke   Vi tilbyr Et tverrfaglig miljø som gir gode løsninger for våre kunder og for oss En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse Moderne kontorlokaler sentralt i Fredrikstad Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske Bedriftsidrettslag med stor aktivitet Firmahytter
30.09.2018 Fredrikstad
Stillingstittel Geoteknikere Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt.Se mer på www.multiconsult.no Multiconsult har ca 110 medarbeidere med geofaglig rådgivnings- og prosjekteringskompetanse på Østlandet.Vi søker etter geoteknikere for arbeid innen alle våre forretningsområder ved kontoret vårt i Fredrikstad. Vi søker nå etter geoteknikere med mer enn 8 års erfaring.   StillingsbeskrivelseVi tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. I de større tverrfaglige oppdragene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Hos oss legger vi vekt på variasjon i arbeidsoppgaver og bruk av geoteknisk kompetanse på tvers av forretningsområdene. Du vil arbeide tett sammen med andre fagmiljøer i Multiconsult.Oppgavene vil typisk være prosjektering av byggegroper og fundamentering (spunt, peler mm.) og geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger, samferdselskonstruksjoner). Planlegging og oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkl. datarapportering er også en sentral del av vår virksomhet. Det er forventet at du kan ta ansvar innen styring og ledelse av oppdrag, både som disiplinleder i våre tverrfaglige oppdrag og som oppdragsleder for våre enfaglige oppdrag.  Kvalifikasjoner Mastergrad med spesialisering innen geoteknikk Selvstendig og samarbeidsorientert Ansvarsbevisst og initiativrik Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Kunnskap om gjeldende regelverk for geoteknisk prosjektering i Norge God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne Minimum 8 års erfaring i geoteknikk og helst fra norske forhold Personlige egenskaper Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Selvstendig og samarbeidsorientert Ansvarsbevisst og initiativrik Kreativ og faglig engasjert Resultat- og løsningsorientert Må trives med tekniske utfordringer Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Ønske om og evne til å lære bort Vi tilbyr Et tverrfaglig miljø som gir gode løsninger for våre kunder og for oss En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse Moderne kontorlokaler sentralt i Fredrikstad Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske Bedriftsidrettslag med stor aktivitet Firmahytter
30.09.2018 Fredrikstad
Stillingstittel Sivilingeniør / Ingeniør VA-teknikk Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunn. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø. Til vårt kontor i Tromsø søker vi dyktige og motiverte medarbeidere innen VA-teknikk. Vi søker både deg som nyutdannet som kan gå inn som prosjektmedarbeider, og deg med noen års erfaring som kan ivareta ansvar som oppdragsleder og disiplinleder for VA i flerfaglige oppdrag. Som medarbeider hos oss vil du vil bli en del av et sterkt og erfarent fagmiljø innen Samferdsel & Infrastruktur som totalt har 18 medarbeidere i Nord-Norge.   Vi arbeider med store flerfaglige prosjekter innen byutvikling og samferdsel, en-faglige VA-prosjekter for kommuner, Staten vegvesen, private utbyggere og flerfaglige prosjekteringsoppdrag for totalentreprenører. Oppdragene omfatter bl.a detaljprosjektering av ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, modellering, utredninger, fjernvarme og kommunalteknisk rådgivning. Kvalifikasjoner Høyere utdanning fra universitet/høyskole med faglig bakgrunn innen VA teknikk Kjennskap til Autocad / Novapoint 19 Kjennskap til modellering av VA anlegg Kjennskap til prosesskode og/eller NS3420 Fordel med arbeidserfaring innen fagfeltet Gode referanser vektlegges God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk/nordisk språk Personlige egenskaper Selvstendig og faglig engasjert Resultat- og løsningsorientert med fokus på høy kvalitet i leveranser Nytenkende og nysgjerrig på morgendagens løsninger Trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling Deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk samt muligheter for hospitering/utplassering ved andre kontorer Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Moderne lokaler i nytt kontorbygg Fem uker ferie - og fri mellom jul og nyttår samt i påsken Firmahytter, sosiale aktiviteter og et aktivt bedriftsidrettslag som bidrar til samhold og trivsel En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
30.09.2018 Tromsø
Stillingstittel Erfaren Geotekniker Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse TBD Kvalifikasjoner TBD Vi tilbyr Spennende dager i utfordrende oppdrag, sammen med svært kompetente medarbeidere. I tillegg tilbyr vi Et meget godt arbeidsmiljø Et multifaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid på tvers i organisasjonen Varierte arbeidsoppgaver og faglig utvikling/kurs for at du alltid skal være oppdatert Deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk samt muligheter for hospitering/utplassering ved andre kontorer Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår og i hele påsken Nye og moderne kontorlokaler Firmahytter, aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter som bidrar til trivsel Nærhet til flott natur og turmuligheter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
30.09.2018 Tromsø
Stillingstittel Sivilingeniør/Ingeniør innen risikostyring og systemsikkerhet Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse I forretningsenheten Sør er vi i dag 195 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Vi er lokalisert i Sandnes, Egersund, Kristiansand og Grimstad. Avdeling Spesialrådgivning har i dag 23 medarbeidere, som er organisert i tre faggrupper: Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk, Brann og Risiko og Akustikk. På seksjonen for Brann og Risiko jobber det 7 erfarne rådgivere med høy kompetanse på fag og har en stor kundekrets i regionen. Til vår avdeling for Spesialrådgivning, seksjon Brann og Risiko, søker vi en erfaren Ingeniør/Sivilingeniør med utdannelse og/eller erfaring, innen systemsikkerhet og risikostyring. Som en følge av at samfunnsutviklingen går i retning av økt kompleksitet med flere usikkerheter, intensiverer Multiconsult sin satsning innenfor systemsikkerhet og risikostyring med et spesielt fokus på samfunnssikkerhet og digitalisering. Sammen med eksisterende risikokompetanse i Multiconsult skal seksjonen møte kundens behov innen risikostyring og sikkerhetsrådgivning, den skal videreutvikle og spisse Multiconsults metodekompetanse på området og kommunisere Multiconsults totale risikokompetanse internt og eksternt. Stillingen vil tilhøre seksjon for Brann og Risiko i Stavanger. Våre medarbeidere skal bidra til å levere tjenester tilknyttet risikostyring, RAMS-rådgivning og teknisk sikkerhet i nasjonale og internasjonale oppdrag, innenfor selskapets forretningsområder; Bygg og eiendom, Industri, Samferdsel og infrastruktur. I stillingen vil du ha egne kunder, og ansvar for kundeoppfølging og markedsarbeid. Våre medarbeidere arbeider med rådgivning og prosjekteringsoppdrag fra tidligfaseutredninger til detaljprosjektering og oppfølging i byggefase innenfor alle forretningsområder i Multiconsult. Vi legger vekt på å søke utfordrende tverrfaglige prosjekter innenfor både privat og offentlig sektor. Arbeidsoppgaver Disiplin-/oppdragsledelse innenfor risikostyring og teknisk sikkerhet i større integrerte oppdrag, kvalitative og kvantitative analyser og beregninger RAMS-rådgivning Pålitelighetsanalyser (FMEA/FMECA) Beredskapsanalyser og rømningsanalyser Verdi- trussel og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) Usikkerhetsanalyser Prosjektrisikostyring Skape gode kunderelasjoner, forstå kundens behov Bidra til å videreutvikle beste praksis for gjennomføring av risikostyring i oppdrag Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høyskole/universitet Minimum 5 års relevant erfaring. Nyutdannete og risikorådgivere med få års erfaring oppfordres også til å søke Ønsket erfaring fra ett eller flere av områdene: Erfaring fra gjennomføring av RAMS-prosesser i Jernbaneprosjekter i henhold til Standard EN 50126 Erfaring med teknisk sikkerhet, eksempelvis tilknyttet gassanlegg, samferdselstunneler, ATEX-regelverket, brann- og eksplosjonsfare, farlig stoff og verktøy for konsekvensmodellering Erfaring med samfunnssikkerhet, eksempelvis sikringsrisikovurderinger, kjennskap til regelverk (NS 5830 serien) og/eller beredskapsanalyser Metodekompetanse som kan anvendes i ulike bransjer for komplekse tekniske systemer Risikovurdering mht digitalisering Prosjektrisikostyring og usikkerhetsvurderinger Personlige egenskaper Faglig engasjert Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, skriftlig og muntlig Vant til å arbeide i team. Støttende lagspiller, opptatt av å utvikle og løfte frem andre Samvittighetsfull og ansvarsbevisst, opptatt av kvalitet i leveranser Gode analytiske ferdigheter Initiativrik, ser alltid etter muligheter Gjennomføringskraft Strukturert og pliktoppfyllende Vi tilbyr Sterke fagmiljøer med gode utviklingsmuligheter innenfor både fag og ledelse Et forretningsområde i utvikling gir store karrieremuligheter også i fremtiden Konkurransedyktige betingelser samt aksjespareprogram Kontorsted i Sandnes. Reise i forbindelse med prosjekter kan bli aktuelt. Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår og i påsken samt fleksibel arbeidstid En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et flerfaglig miljø Et arbeidsmiljø med fokus på det gode liv, med et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter
30.09.2018 Sandnes
Stillingstittel Driftskoordinator Grunnundersøkelser Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse på disse tjenesteområdene. Til vår seksjon Grunnundersøkelser i avdeling Geo ser vi etter deg som ønsker utfordringer som oppdragsleder i oppdrag knyttet til geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser med landgående borerigg.Grunnundersøkelser er en vesentlig del av planleggingen og risikohåndteringen av alle byggeprosjekter. Mangelfull kunnskap om grunnforholdene i forkant av en byggeprosess bidrar til stor usikkerhet og risiko for ansvarssaker i alle typer prosjekter.Avdeling GEO, med sine nesten 100 medarbeidere, dekker den geofaglige kompetansen i Osloregionen fra vårt hovedkontor på Skøyen. Avdeling GEO består av de syv fagseksjonene Geoteknikk Bygg og Eiendom, Geoteknikk Samferdsel, Geoteknikk Industri, Olje og Gass, Bergteknikk, Måleteknikk, Grunnundersøkelser og Geolab. Vi er stolte av vår posisjon som landets største totalleverandør innen geofag hvor vi jobber samlet og på tvers av de ulike forretningsområdene. Eksempler på prosjekter geoteknikkmiljøet i Oslo har vært med på de siste år er:Nytt Munch Museum, Ringeriksbanen, Follobanen, Deichmann hovedbibliotek i Bjørvika, Barcode, Campus Ås, Kværnerbyen, Fornebubanen, Intercity Seut-Sarpsborg, Drammen havn. I denne stillingen blir du bindeleddet mellom våre kunder, våre geoteknikere og feltmannskapet. Oppgavene vil typisk være salg, planlegging, oppfølging og rapportering av grunnundersøkelser. Etter hvert vil det bli mulighet for å gjennomføre vårt interne oppdragslederkurs som åpner for enda større grad av økonomisk oppfølging i oppdraget. Dette er stillingen for deg som trives med en stor grad av kundekontakt, har logistiske evner og er beslutningsdyktig. Det kan til tider være høyt tempo som krever raske avklaringer. Til gjengjeld får du muligheten til å utvikle deg som oppdragsleder i en spennende hverdag med en stor grad av frihet. Kvalifikasjoner • Høyere utdanning, gjerne innen geofag, eller relevant erfaring som oppdrags-/prosjektleder• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne• Førerkort kl. B Personlige egenskaper• Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper• Handlingsdyktig og resultatbevisst• Positiv innstilling• Selvstendig og samarbeidsorientert• Ansvarsbevisst og initiativrik• Løsningsorientert og beslutningsdyktig• Du ønsker å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr • Være en del av Norges største og ledende fagmiljø innen geofag• Et tverrfaglig miljø som gir gode løsninger for våre kunder og for oss• En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid• Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk• En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner• Moderne kontorlokaler på Skøyen• Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger  
30.09.2018 Oslo

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • SEP 27
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • SEP 30
  2018
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 01
  2018
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Filmer

"Det vi har gjort er hva vi har blitt. Hva vi gjør er det vi blir." Multiconsult selskapsfilm.
En fly-through gjennom prosjektet Smisto kraftverk.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Stasha Patrick er elkraft-ingeniør i Multiconsult. Se hva hun jobber med og hvordan arbeidet bidrar til å gjøre miljøet tryggere.
Anders jobber med akustikk i Multiconsult. Kan det være noe gøy, da?
Hans-Petter Johanessen har jobbet 2,5 år i Multiconsult. Se hva han synes har vært høydepunktet så langt.
Herman Smith er rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, hvor han blant annet jobber med et av Norges første tegningsløse prosjekt, Smisto. Dette er det største vannkraftsprosjektet i Norge på over ti år.
Sondre Fossheim har vært sommerstudent hos Multiconsult, i Energiavdelingen. Se hva han har jobbet med hos oss:)
Møt Elisabeth i avdeling samferdsel og infrastruktur
Emmi har hatt sommerjobb i Multiconsult. Hør om hennes erfaringer her.
Torill Vik var ferdig utdannet for halvannet år siden og jobber med VVS i Multiconsult. Her jobber hun med Campus Ås, et av våre mest teknisk utfordrende prosjekter.
Rune Winther brenner for å effektivisere risikostyringsprosessen. Han ble i 2015 kåret til Årets Ildsjel av RIF for sin innsats i en ekspertgruppe. Se hvordan han bruker kompetansen i Multiconsult.
Anders Ulvestad jobber med geoteknikk i Multiconsult. Han er opptatt av å lære av de flinke spydspissene innenfor faget, blant annet gjennom et marint fagforum.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Marie Bjørshol har det siste året jobbet med å prosjektere tre gigantiske kompressorbygg, hvert på rundt 1.000 tonn, som er transportert fra verftet i Verdal til Nyhamna Gassbehandlingsanlegg. VIS MER
Stanislas jobber med solenergi i Multiconsult. Han er med på prosjekter i flere land, og har blant annet bidratt til at 92 landsbyer i Kamerun fikk energi fra sol. Han liker å jobbe med prosjekter med mening i Multiconsult og gi elektrisitet til folk som trenger det.
Se hvordan Magnus jobber med oppgaver innen geo hos oss:)
Multiconsult er full av engasjerte medarbeidere innenfor ulike spesialfag. Se hvorfor akustiker Svein Are synes det er gøy å jobbe med støy:)

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo