Multiconsult

Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
31.05.2019
Sandnes, Kristiansand
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
27.05.2019
Bergen, Voss

Ledige stillinger hos Multiconsult

I forretningsenhet Vest har vi et innovativt arbeidsmiljø med ca. 300 medarbeidere. Tilsammen representerer vi de fleste fagmiljøer, og jobber både enfaglig og tverrfaglig. Multiconsults regionskontor i Bergen ligger på Nesttun. Ved vårt kontor på Voss har vi tyngden av vårt solide banemiljø på Vestlandet. Multiconsult er det eneste rådgivermiljøet med komplett banekompetanse i Bergensregionen.   På grunn av stor og økende oppdragsmengde skal vi styrke banemiljøet vårt på Vestlandet og har ledig stilling enten i Bergen eller på Voss.  Vi er på jakt etter deg som har noe baneerfaring, for å styrke vårt team på baneprosjekter. Vi har per i dag en gruppe med kompetanse innen oppdragsledelse, sporplanlegging, kontaktledning, banestrømforsyning, lavspent, telekommunikasjon, føringsveier, kapasitet, logistikk mm. Vi har et flertall prosjekter hvor prosjektering med bane i drift er en viktig forutsetning. Faseplanlegging og anleggsgjennomføring er en av våre styrker. Vi har vårt geografiske tyngdepunkt langs Bergensbanen, men jobber også med baneprosjekter andre steder i landet, gjerne i samarbeid med våre kollegaer i Oslo og Trondheim. Vi har vår styrke i tverrfaglige prosjekter og har komplett kompetanse på både underbygning og overbygning. Vi ser på bane som en av framtidens viktigste områder innenfor samferdsel, og trenger deg som har kompetanse til å bidra til å realisere flere baneprosjekt i Norge framover. Arbeidsoppgaver:• Prosjektering og planlegging innen baneteknikk• Disiplin- og prosjekteringsledelse i våre komplekse tverrfaglige prosjekter• Deltaker i tverrfaglig team i større baneprosjekter• Bidra til god kvalitet i leveransene Kvalifikasjoner • Ingeniør/Sivilingeniør eller tilsvarende • Erfaring innen baneprosjekt (rådgiver, byggherre eller entreprenør) • Tverrfaglig kunnskap innen baneteknikk • God evne til å tenke tverrfaglig og oversikt på grensesnitt • Interesse for faget   Personlige egenskaper:  • Initiativrik og faglig sterk  • Selvstendig og ansvarsbevisst • God gjennomføringsevne • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Bidra til et allerede godt arbeidsmiljø • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk Vi tilbyr • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Moderne lokaler både sentralt på Nesttun og på Tvildemoen på Voss.  • Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken, og fleksibel arbeidstid • En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag • En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid
27.05.2019 Bergen, Voss
I forretningsenhet Vest har vi et innovativt arbeidsmiljø med ca. 300 medarbeidere. Tilsammen representerer vi de fleste fagmiljøer, og jobber både enfaglig og tverrfaglig. Multiconsults regionskontor i Bergen ligger på Nesttun langs bybanetraséen, omtrent 10 minutters kjøretur fra Bergen sentrum. Forretningsenhet Vest har også kontorer på Voss og Stord.På grunn av stor og økende oppdragsmengde skal vi styrke samferdselsseksjonen vår med en erfaren vegplanlegger, og har ledig stilling ved vårt Bergenskontor.  Vi er på jakt etter deg som har betydelig erfaring fra vegplanlegging, enten fra Statens vegvesen, andre offentlige etater, eller fra rådgiverbransjen. Vi har per i dag en seksjon med kompetanse innen oppdragsledelse, gate- og vegprosjektering, trafikkberegninger, faseplanlegging, anleggsgjennomføring, digital samhandling, visualisering og BIM. Vi har vårt geografiske tyngdepunkt i gate- og vegprosjekter på Vestlandet, men jobber også med prosjekter andre steder i landet, gjerne i samarbeid med våre kollegaer i Trondheim, Stavanger, Kristiansand og på Østlandet.   Vår spisskompetanse er knyttet til gateplanlegging og -prosjektering i by med alle trafikantgrupper, men vi jobber også gjerne i landeveisprosjekt i ulike faser (kommunedelplan, reguleringsplan, byggeplan og totalentreprise). Vi har et stolt miljø av vegplanleggere, og trenger deg som vil være med på å styrke vår kompetanse ytterligere.    Arbeidsoppgaver:    • Bidra i tverrfaglige prosjekter som fagansvarlig vegplanlegger • Jobbe i tverrfaglige team med løsningsutvikling • Kvalitetssikre tekniske beskrivelser • Faglig ledelse av vegprosjekter Kvalifikasjoner   • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole (gjerne siv.ing) • Erfaring fra vegprosjektering i modell • Interesse for faget • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk    Personlige egenskaper:    • Initiativrik og faglig sterk  • Selvstendig og ansvarsbevisst • God gjennomføringsevne • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Bidra til et allerede godt arbeidsmiljø Vi tilbyr • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Moderne lokale sentralt på Nesttun, rett ved Bybanen • Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken, og fleksibel arbeidstid • En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag • En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid
27.05.2019 Bergen
Stillingsbeskrivelse Multiconsult forretningsenhet Sør består av omlag 190 engasjerte medarbeidere innen et bredt spekter av fagkompetanse innen rådgivning og prosjektering. Vi er lokalisert i Sandnes, Egersund, Kristiansand og Grimstad, og jobber innenfor alle Multiconsults forretningsområder. Avdeling Bygg og Eiendom består av 6 seksjoner innen Byggeteknikk, Elektro, VVS og Prosjektstyring med totalt 60 medarbeidere. Seksjon Elektro og automasjon består av 8 personer med en god spredning i alder og kompetanseområde innen elektrofaget. Seksjonen utfører oppdrag primært innen bygg og eiendomsmarkedet og samferdselsprosjekter i Agder og Rogaland. I stillingen som seksjonsleder ønsker vi en person med interesse og evner for å lede medarbeidere, med et sterkt faglig engasjement og som trives med å skape den gode kundekontakten. Du vil ha personalansvar for seksjonen og være ansvarlig for at seksjon og medarbeidere oppnår definerte utviklingsmål, holder faglig kvalitet og når økonomiske resultater for seksjonen og i avdelingen. Du vil også ha et tilbuds- og oppdragsansvar samt bidra i markedsføring og tilbudsarbeid. Som seksjonsleder for elektro og automasjon vil du være en sentral del av vårt team og delta i avdelingens ledergruppe. Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder for Bygg & Eiendom. Seksjonen har personell både i Kristiansand og Sandnes, og seksjonsleder må påregne noe reisevirksomhet mellom kontorene. Fast kontorsted vil være Sandnes eller Kristiansand.Vi søker en seksjonsleder som kan videreutvikle vårt miljø og jobbe aktivt med marked og salg i seksjonen. Det er ønske om en leder som kan kombinere ledelse med å jobbe i oppdrag. Gjennom våre sterke, landsdekkende kompetansenettverk får du delta i faglig utvikling.  Arbeidsoppgaver Lede og utvikle seksjonen og medarbeiderne Personalansvar, oppfølging og ledelse av personell på to ulike kontorlokasjoner Oppfølging av oppdragsportefølje med mange pågående oppdrag og variert kundegruppe, holde oversikt over oppdragssituasjonen, fordele oppgaver og koordinere arbeidet i seksjonen Bidra med oppdragsledelse, rådgivning og prosjektering innen elektroteknikk og automasjon Salgs- og resultatansvar for seksjonen Deltakelse i markedsføring og tilbudsarbeid, oppfølging av kunder Oppfølging av strategi- og handlingsplan i egen enhet Følge med på trender og utvikling i markedet og aktivt selge og markedsføre seksjonens kompetanse og tjenester både internt og eksternt Kvalifikasjoner Master eller Bachelorgrad innen elektrofaget Relevant ledererfaring med personalansvar gjerne i fra sammenlignbar bransje God bransje kunnskap, inkl. minst overordnet kjennskap til relevante lover og forskrifter innen elektro Erfaring med og god kompetanse på tilbudsarbeid Beherske Norsk flytende, skriftlig og muntlig Det vektlegges god skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper God lagspiller og teambygger Person som er trygg på seg selv, som ser og motiverer andre Evner å forankre samt drive prosesser fremover Selvstendig og tar initiativ til forbedringer Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, internt og eksternt med kunder Har et sterkt engasjement og jobber målrettet Resultatorientert Faglig engasjert og god tverrfaglig forståelse God økonomisk forståelse Vi tilbyr En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Tverrfaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk Konkurransedyktige betingelser samt aksjespareprogram Gode pensjons- og forsikringsordninger Moderne lokaler sentralt på Sandnes eller Kristiansand Fem ukers ferie, samt fri mellom jul og nyttår og i påsken Et arbeidsmiljø med fokus på det gode liv, med et aktiit bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter
31.05.2019 Sandnes, Kristiansand
Stillingsbeskrivelse Har du lyst til å være med å bygge Norge i store samferdselsoppdrag?Ønsker du å ha en viktig rolle i store og utviklende samferdselsprosjekt?Hva med store og komplekse Fornebubanen eller InterCity på Østlandet. Eller er det mer interessant med gang- og sykkelprosjekter i byutviklingsområder. Brenner du for den digitale utviklingen gjennom BIM og visualisering? Da er du den rette for oss Vi er på jakt etter deg som har erfaring fra vegplanlegging, enten fra Statens vegvesen, andre offentlige etater, entreprenør, eller fra rådgiverbransjen. Vi er et fagmiljø med kompetanse innen gate- og vegprosjektering, trafikkberegninger, faseplanlegging, anleggsgjennomføring, digital samhandling, visualisering, og BIM. Vi har et stolt miljø av vegplanleggere, og trenger deg som vil være med på å styrke vår kompetanse ytterligere. På grunn av stor og økende oppdragsmengde skal vi styrke samferdselsseksjonen vår med en erfaren vegplanlegger, og har ledig stilling ved vårt kontor på Skøyen. Vi har vårt geografiske tyngdepunkt på Østlandet, men jobber også med prosjekter andre steder i landet, gjerne i samarbeid med våre kollegaer i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen og andre kontorer på Østlandet Kvalifikasjoner  • Bidra i tverrfaglige prosjekter som vegplanlegger og/eller disiplinleder vei • Jobbe i tverrfaglige team med løsningsutvikling • Kvalitetssikre tekniske beskrivelser • Faglig ledelse av vegprosjekter     Kvalifikasjoner • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole  • Erfaring fra vegprosjektering i modell fortrinnsvis Novapoint/AutoCAD • Minimum 2-3 års relevant erfaring • Erfaring fra entreprenørbransjen er en fordel • Interesse for faget • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner på norsk     Personlige egenskaper  • Initiativrik og faglig sterk • Selvstendig og ansvarsbevisst • God gjennomføringsevne • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Bidra til et allerede godt arbeidsmiljø Vi tilbyr • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Moderne lokale sentralt på Skøyen • Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken, og fleksibel arbeidstid • En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag • En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid
02.06.2019 Oslo
Region Østfold består av mer enn 130 medarbeidere og har moderne kontorer i sentrum av Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Vi er organisert i avdelinger for "Bygg og eiendom", "Samferdsel og infrastruktur", "Industri, Olje og Gass og Energi" samt "Prosjektledelse og spesialrådgivning". Vi legger stor vekt på å utvikle våre medarbeidere, bruke moderne verktøy og metoder og ha et godt arbeidsmiljø. Hos oss kan du bo lokalt i vakre Østfold med nærhet til skjærgård og friluftsliv og samtidig jobbe nasjonalt og internasjonalt.  Vi søker en HMS/SHA-rådgiver til vårt kontor i Østfold Stillingen er en spennende mulighet for deg som vil jobbe selvstendig med både små, og store tverrfaglige oppdrag. Stillingen er organisert under avdeling Prosjektledelse og spesialrådgivning, seksjon SHA og Miljøledelse. Seksjonen utgjør pr i dag 6 medarbeidere, og vi jobber også tett med våre kontorer i Oslo og Vestfold, Buskerud og Telemark (BVT). Seksjonen er videre tilknyttet Multiconsult sitt lokale og landsdekkende fagmiljø som bidrar med kompetanseheving og faglig støtte. Typiske arbeidsoppgaver vil være: Bidra i planlegging av ressursbehov for oppfølging av SHA Bistå og støtte prosjekter i deres forståelse av ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften, samt interne retningslinjer for SHA Bistå oppdragsleder med planlegging og gjennomføring av SHA-risikovurderinger som en del av prosjekteringsprosessen. Herunder planlegge gjennomføring av tverrfaglige SHA-risikovurderinger i oppdraget. Påse at planlagte SHA-aktiviteter er kommet inn i prosjekteringsplanen Delta på relevante prosjekteringsmøter Bistå i prosjekteringen slik at det velges løsninger med så lav SHA-risiko som mulig Sørge for beskrivelse av risikoforhold som ikke kan unngås, med forslag til spesifikke tiltak for utførelsen. Sørge for å utarbeide en rest-risikorapport til byggherren og påse at spesifikke tiltak innarbeides i konkurransegrunnlaget til entreprenør der Multiconsult utarbeider dette. Påse at prosjekteringsendringer også blir risikovurdert mht. SHA. Ha selvstendige oppdrag som Koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KP) Bistå bedrifter i HMS- arbeid og systematikk   Kvalifikasjoner Relevant utdannelse fra høyskole/universitet Relevant arbeidserfaring 5 år eller mer Erfaring med arbeid innen industri, bygg og anlegg Erfaring som SHA-koordinatorer Erfaring med HMS-arbeid Kjennskap, HMS-lovverk, byggherreforskrift etc. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no). Personlige egenskaper Faglig engasjert med interesse for koordinering, styring og ledelse av prosjekter/oppdrag Selvstendig og ansvarsbevisst, og vant til å jobbe i team og alene Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser Gode analytiske ferdigheter God gjennomføringsevne Vi tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk En stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger Nye og moderne lokaler Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår samt hele påsken Flere personalgoder; god kantineordning, bedriftshytter, aktivt bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
14.06.2019 Fredrikstad
Stillingstittel Senior miljøgeolog Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun, på Stord, på Voss og i Vik i Sogn.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220 medarbeidere, hvorav omkring 45 ansatte er tilknyttet vår avdeling for geofag. Av disse arbeider 10 personer med miljørådgivning og miljøgeologiske problemstillinger. Til vår Geo-avdeling i Bergen søker vi etter en erfaren miljøgeolog. Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor etter en ekstra medarbeider. Det er en forutsetning for stillingen at du har noen års relevant erfaring.Som medarbeider i Avdeling Geo i Region Vest vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & geolab.  AnsvarsområderVåre miljøgeologiske oppdrag inkluderer ofte en eller flere av følgende arbeidsoppgaver:• Feltarbeid med kartlegging av forurensning i jord, grunnvann eller sjøbunns-sedimenter• Rapportering av miljøgeologiske grunnundersøkelser på land og sjø, ofte inkludert risiko- og spredningsvurderinger• Rådgiving vedrørende forurenset grunn og forurensede sedimenter• Planlegging og oppfølging av praktiske tiltaksarbeider vedrørende forurenset grunn• Miljøovervåking• Risiko- og konsekvensvurderinger Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra feltarbeid, rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Veiledning av yngre medarbeidere, først og fremst gjennom rollen som faglig leder i oppdrag, kan også være aktuelt. Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private utbyggere og problemeiere på land og sjø. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har kunder og oppdrag over store deler av Norge. Du må derfor påregne at det i perioder kan bli noe reising i jobben. Kvalifikasjoner • Minimum 5 års relevant erfaring• Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen miljøgeologi/miljøteknikk, hydrogeologi, kvartærgeologi eller jord- og vannkjemi• Personen vi ser etter er selvstendig, fleksibel og omgjengelig med evne til å jobbe i team• Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig• Erfaring med hydrogeologisk modellering, bruk av GIS og prosjektering i 3D vil være en fordel Personlige egenskaper• Villig til å stå på• Liker å jobbe i tverrfaglige team• Tar ansvar• Trives med å jobbe med kunderSom rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi tilbyr • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn• Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere• Gode utviklingsmuligheter med kurs innen oppdrags- og linjeledelse• Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken• En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag• En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid Søknadsfrist 1/2/2019 Sted Bergen, NO (Primære)
15.06.2019 Bergen
Stillingstittel Senior bergtekniker Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun, på Stord, på Voss og i Vik i Sogn.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220 medarbeidere, hvorav omkring 45 ansatte er tilknyttet vår avdeling for geofag. Av disse arbeider 10 personer med bergtekniske problemstillinger. Vi har et faglig miljø med høy kompetanse, geoteknisk borerigg, geoteknisk laboratorium og en egen båt for grunnundersøkelser til sjøs. Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor etter en ekstra medarbeider. Til denne stillingen søker vi deg som har flere års relevant erfaring. Som medarbeider i Geoavdelingen i Region Vest vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & Geolab. AnsvarsområderSom senior bergtekniker innen fagområdet bergteknikk vil du få varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering av tunneler, bergrom og skjæringer. En viktig del av arbeidsoppgavene vil også være veiledning av yngre medarbeidere, først og fremst som faglig leder i oppdrag.I de større integrerte prosjektene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult. Typiske arbeidsoppgaver kan være:• Rådgivning, prosjektering, oppdragsledelse og kundeoppfølging• Geologisk feltkartlegging og oppfølging av geologiske grunnundersøkelser• Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag• Prosjektering av byggegroper, tunneler og bergrom• Byggeplassoppfølging for bygg og eiendom, samferdsel, vannkraft og annen infrastruktur• Bergteknisk FE-modellering• Prosjektering og oppfølging av injeksjonsmetodikk for tunneler og dammer• Prosjektering av trykksjakter for vannkraft• Stabilitets- og sikringsvurderinger av naturlige og utsprengte skjæringer Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private utbyggere. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har også kunder og oppdrag over store deler av Norge. Kvalifikasjoner • Siv.ing/Dr. Ing med spesialisering innen bergteknikk/teknisk geologi/ingeniørgeologi• Minst 5 års praksis som bergtekniker• Erfaring fra prosjektering i 3D er en fordel• Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig   Personlige egenskaper• Villige til å stå på• Liker å jobbe i tverrfaglige team• Tar ansvar• Trives med å jobbe med kunderSom rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi tilbyr • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn• Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere• Gode utviklingsmuligheter med kurs innen oppdrags- og linjeledelse• Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken• En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag• En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid Søknadsfrist 1/4/2019 Sted Bergen, NO (Primære) Generell informasjon Kandidater evalueres fortløpende.
Snarest Bergen
Stillingstittel Senior geotekniker Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Forretningsenhet Vest har kontorer på Nesttun, på Stord, på Voss og i Vik i Sogn.I Nesttunbrekka er vi i overkant av 220 medarbeidere, hvorav omkring 45 ansatte er tilknyttet vår avdeling for geofag. Av disse arbeider 13 personer med geotekniske problemstillinger. Vi har et faglig miljø med høy kompetanse, geoteknisk borerigg, geoteknisk laboratorium og en egen båt for grunnundersøkelser til sjøs. Vi har stor oppdragsmengde og søker derfor etter to ekstra medarbeidere. Vi søker etter en som har flere års relevant erfaring og en som har noen års relevant erfaring, men kan også være nyutdannet. Som medarbeider i Geoavdelingen i Region Vest vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltene miljøgeologi, geoteknikk, ingeniørgeologi/bergteknikk, grunnundersøkelser, måletjenester & Geolab. AnsvarsområderDu vil få varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning og prosjektering. I de større integrerte prosjektene vil du samarbeide med de andre fagmiljøene i Multiconsult.Typiske oppdrag er• Prosjektering av byggegroper (spunt, peler, med mer)• Fundamentering av offshore-konstruksjoner• Jordskjelvanalyser• Geoteknikk i samferdselsoppdrag (stabilitet, setninger, med mer)• Gjennomføring/oppfølging av felt- og laboratorieundersøkelser inkludert datarapportering Vi har en variert kundebase med oppdrag for blant annet Statens vegvesen, Kystverket, Forsvarsbygg, kommuner og en lang rekke offentlige og private utbyggere. Hovedtyngden av oppdragene våre er i Hordaland, men vi har også kunder og oppdrag over store deler av Norge. Kvalifikasjoner • Siv.ing/Dr. Ing med spesialisering innen geoteknikk• Grunnleggende kunnskap om bruk av PLAXIS og GeoSuite• Erfaring fra prosjektering i 3D er en fordel• Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper• Villige til å stå på• Liker å jobbe i tverrfaglige team• Tar ansvar• Trives med å jobbe med kunderSom rådgiver hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Vi tilbyr • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn• Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere• Gode utviklingsmuligheter med kurs innen oppdrags- og linjeledelse• Fem uker ferie, samt fri i romjulen og i påsken• En rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag• En arbeidsgiver som er opptatt av en sunn balanse mellom jobb og fritid Søknadsfrist 1/2/2019 Sted Bergen, NO (Primære)
Fortløpende Bergen

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAI 27
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Filmer

"Det vi har gjort er hva vi har blitt. Hva vi gjør er det vi blir." Multiconsult selskapsfilm.
En fly-through gjennom prosjektet Smisto kraftverk.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Stasha Patrick er elkraft-ingeniør i Multiconsult. Se hva hun jobber med og hvordan arbeidet bidrar til å gjøre miljøet tryggere.
Anders jobber med akustikk i Multiconsult. Kan det være noe gøy, da?
Hans-Petter Johanessen har jobbet 2,5 år i Multiconsult. Se hva han synes har vært høydepunktet så langt.
Herman Smith er rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, hvor han blant annet jobber med et av Norges første tegningsløse prosjekt, Smisto. Dette er det største vannkraftsprosjektet i Norge på over ti år.
Sondre Fossheim har vært sommerstudent hos Multiconsult, i Energiavdelingen. Se hva han har jobbet med hos oss:)
Møt Elisabeth i avdeling samferdsel og infrastruktur
Emmi har hatt sommerjobb i Multiconsult. Hør om hennes erfaringer her.
Torill Vik var ferdig utdannet for halvannet år siden og jobber med VVS i Multiconsult. Her jobber hun med Campus Ås, et av våre mest teknisk utfordrende prosjekter.
Rune Winther brenner for å effektivisere risikostyringsprosessen. Han ble i 2015 kåret til Årets Ildsjel av RIF for sin innsats i en ekspertgruppe. Se hvordan han bruker kompetansen i Multiconsult.
Anders Ulvestad jobber med geoteknikk i Multiconsult. Han er opptatt av å lære av de flinke spydspissene innenfor faget, blant annet gjennom et marint fagforum.
Håkon Treu Eriksen jobber med prosjekterings- og oppdragsledelse av store oppdrag i Multiconsult. Se hvordan han har det på jobb, og hør han fortelle om viktigheten av god bruk av gjennomføringsmodeller i oppdrag.
Marie Bjørshol har det siste året jobbet med å prosjektere tre gigantiske kompressorbygg, hvert på rundt 1.000 tonn, som er transportert fra verftet i Verdal til Nyhamna Gassbehandlingsanlegg. VIS MER
Stanislas jobber med solenergi i Multiconsult. Han er med på prosjekter i flere land, og har blant annet bidratt til at 92 landsbyer i Kamerun fikk energi fra sol. Han liker å jobbe med prosjekter med mening i Multiconsult og gi elektrisitet til folk som trenger det.
Se hvordan Magnus jobber med oppgaver innen geo hos oss:)
Multiconsult er full av engasjerte medarbeidere innenfor ulike spesialfag. Se hvorfor akustiker Svein Are synes det er gøy å jobbe med støy:)

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo