Multiconsult

(Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Olje / Gass / Energi / Kraft)

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av våre dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 1. Bygg & eiendom
 2. Industri
 3. Olje & gass
 4. Samferdsel & infrastruktur
 5. Energi
 6. Miljø & naturressurser

Les mer her

Les mer om Multiconsult
21.04.2017 Bergen

Jobbmuligheter i Multiconsult

Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes. Vår muliggjøringskultur handler om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre og det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

For deg som er nysgjerrig på en karriere i Multiconsult kan vi liste opp mange gode grunner for å ønske seg inn i våre rekker, her er seks av dem:

 1. Spennende prosjekter
 2. Gode leveranser og sterkt faglig miljø
 3. Prestisjeprosjekter
 4. Anerkjente kunder
 5. Ansvar og frihet
 6. Balanse mellom jobb og fritid

Les mer her

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Must – Multiconsult for studenter

Must er Multiconsults samlebetegnelse for satsingen mot studenter ved universiteter og høyskoler.

Følg gjerne Must på Facebook for å enkelt holde deg oppdatert på hva som rører seg hos oss.

Multiconsult skal være et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt i bransjen. Selv om vi vurderes som en av de mest attraktive arbeidsgiverne, er konkurransen tøff. Som student er du nøkkelen til at vi når målene våre. Multiconsult verdsetter unge nye medarbeidere som kan tenke nytt, og vi trenger deg som tør å utfordre etablerte standarder.

Vi har derfor mange spennende initiativer til deg. Målet med disse er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. For at du skal få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult, legger vi hvert år ned stor innsats i å tilby spennende og utfordrende sommerjobber.

Vi tilbyr også gode og attraktive master-, prosjekt- og bacheloroppgaver, innenfor de aller fleste av våre fagområder. Det er egentlig bare dine interesser som begrenser mulighetene. Kunne du tenkte deg å skrive oppgave i samarbeid med, og med veiledning fra oss? Ta i så fall direkte kontakt med et av våre kontorer direkte for henvisning til riktig fagmiljø.

Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer spennende prosjekter og samfunnsutvikling. Vi har samtidig forventninger til deg. Vi forventer at du ønsker faglige utfordninger, og at du tar vare på det viktigste vi har, kundene våre.

Les mer her

Les mer om jobbmuligheter i Multiconsult

Ledige stillinger hos Multiconsult

 • Til vår avdeling for Spesialrådgivning, seksjon Bygningsforvaltning og Bygningsfysikk, søker vi 1-2 sivilingeniører med utdannelse innen bygningsfysikk, husbyggingsteknikk, bygningsforvaltning, tilstandsanalyser, energibruk i bygninger og/eller bestandighet, vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner. Både nyutdannede og erfarne kandidater oppfordres til å søke. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver med hensyn til rådgivning og prosjektering innenfor alle bygningskategorier, både for nybygg og eksisterende byggverk. Arbeidsoppgaver Bygningsfysikk (varme, fukt, luft og materialer) Tilstandsanalyser alle typer bygg Tidligfaserådgivning Energiberegninger Energimerking ekspertnivå Energianalyse og -rådgivning Kuldebroberegninger Byggskader Bygningsforvaltning Integrerte prosjekter  Prosjektering av ombygging og rehabilitering  Bygningsfysisk prosjektering fra skissefase til ferdigstillelse Bygningsvern Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse Direkte rådgivning til kunder BREEAM NOR Inneklima Livssykluskostnader  Oppdragsledelse, enfaglig og flerfaglig. Byggeledelse. Kvalifikasjoner Sivilingeniør/ Mastergrad – Bygg og Miljøteknikk Faglig bakgrunn innen bygningsfysikk, husbyggingsteknikk, bygningsforvaltning, energibruk i bygninger, inneklima,tilstandsanalyser og/ eller bestandighet, vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner Personlige egenskaper Faglig engasjert Faglig sterk Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, både skriftlig og muntlig Resultat- og løsningsorientert Selvstendig og initiativrik Strukturert og pliktoppfyllende Multiconsult tilbyr   Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere Et flerfaglig arbeidsmiljø, som gir de gode løsningene for kundene Aksjeprogram for ansatte Mulighet til å påvirke egen hverdag  En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner Mulighet til å utvikle faglig spisskompetanse Deltagelse i landsdekkende fagkompetansenettverk Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger Fem uker ferie, samt fri i romjul og påske Aktivt bedriftsidrettslag (fotball, klatring, turgruppe, ski, kajakk, orientering, svømming, osv.) Styrketreningsrom på jobben Mange sosiale aktiviteter Firmahytter i Myrkdalen og på Filefjell  Ansattparkering, sykkelparkering og garderobefasiliteter Rabattert medlemskap hos SATS-Elixia og Aktiv365 Rabatterte ordninger hos MX-sport, Sykkelsenteret, Hertz, Norwegian, Thon Hotels og First Hotels Moderne lokaler sentralt på Nesttun
  01.05.2017 Bergen
 • Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Vi har klare forventninger til deg. Blant annet forventer vi at du er sulten på faglige utfordringer, og at du tar vare på det viktigste vi har, kundene våre. Gjennom et sommerengasjement i Multiconsult tilbyr vi studenter en god og relevant første-erfaring. Du vil få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor. Kvalifikasjoner •Under utdanning på høyskole eller universitet, fortrinnsvis masterstudenter er mest aktuelle •Vi søker fortrinnsvis studenter som i 2017 starter på siste året av sin utdanning Personlige egenskaper •Faglig engasjert med interesse for faget •Selvstendig og ansvarsbevisst •Strukturert og pliktoppfyllende •Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser •Gode analytiske ferdigheter •Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper •God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk Multiconsult tilbyr •En unik mulighet til å bli kjent med et av Norges mest anerkjente rådgivermiljøer •Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere •Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et dynamisk miljø •Mulighet for personlig og faglig utvikling •Et regionalt nettverk av nyansatte på tvers av fagfelt •Konkurransedyktige betingelser •En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
  10.03.2017 Trondheim
 •   Stillingsbeskrivelse Seksjon «Arealplan og landskap» består i dag av 9 medarbeidere, fordelt mellom landskapsarkitekter og arealplanleggere.Vi søker spesielt etter landskapsarkitekt med erfaring og som ønsker å være med på å bygge opp og videreutvikle vår satsing mot urbanisme. Vi ønsker å øke vår kompetanse og kapasitet innenfor landskapsarkitektur og formgivning, og søker en kreativ person med faglig engasjement, sans for praktiske løsninger og som liker å jobbe i tverrfaglige team i et stort og variert fagmiljø. For å styrke vår faglige sammensetning søker vi en landskapsarkitekt med erfaring som kan ta ansvar og disiplinledelse i oppdrag og som har praksis fra offentlig eller privat virksomhet. Vi søker spesielt etter deg som ønsker å være med på å bygge opp og videreutvikle vår satsing mot urbanisme, og som har erfaring med byplanlegging og plan- og prosjekteringsoppgaver i «det offentlige rom». Våre arbeidsoppgaver omfatter generelt varierte landskaps- og plan- og utredningsoppgaver på alle plannivå. Spesielt kan nevnes utvikling av urbane miljøer, by- og tettstedsutvikling og små og store samferdselsanlegg, ulike typer grøntanlegg som parker, friområder, barnehager, skoler og kirkegårder. Vi utfører også omfattende oppgaver innenfor konsekvensutredninger, landskapsanalyser og mulighetsstudier. Vi deltar i alle faser av prosjektene fra idèkonsept, analysefase, regulering til detaljprosjektering, anbud og byggeplassoppfølging. I tillegg deltar vi jevnlig i ulike typer konkurranseprosjekt og salg-/ og tilbudsarbeid.Vår satsing på utvikling av urbane miljøer gjøres i nært samarbeid med vårt heleide datterselskap Link arkitektur under merkenavnet Urban Link. http://linkarkitektur.com/no/Om-LINK Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra universitet eller høyskoleHelst 5-10 års erfaring eller mer med landskapsarkitektur og prosjektering Kreativ og løsningsorientert Motivert for å ta ansvar for landskapsarkitekturfaget og for Multiconsults satsingsområde innenfor urbanisme Gode kunnskaper i bruk av AutoCad/NovaPoint Godt språk og god skriftlig fremstillingsevne Gode samarbeidsevner Vi søker spesielt etter deg som er • Initiativrik og målrettet - pådriver for kvalitet og resultatoppnåelse• God til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjoner• Trives med å samhandle på tvers av organisatoriske grenser• Er selvstendig, fleksibel og omgjengelig• Liker utfordringer• Motivert, ordentlig, verdiskapende og engasjert i tråd med muliggjøringskulturen i Multiconsult.Multiconsult tilbyr • Karrierevei i fag, oppdragsledelse eller linjeledelse• Et meget godt og faglig sterkt arbeidsmiljø preget av engasjerte medarbeidere• Personlig utviklingsplan• Varierte og spennende arbeidsoppgaver• Konkurransedyktige betingelser• Gode pensjons- og forsikringsordninger• Moderne lokaler på Sluppen• Fem ukers ferie samt fri i romjulen og i påsken• Firmahytter• Bedriftsidrettsmiljø og turgruppe, samt godt sosialt arbeidsmiljø• Ansattparkering, sykkelparkering og garderobefasiliteter
  01.03.2017 Trondheim
 • Stillingsbeskrivelse Til vår avdeling for Miljø- og Spesialrådgivning, seksjon Akustikk, søker vi en sivilingeniør med utdannelse innen Akustikk. Både nyutdannede og erfarne kandidater oppfordres til å søke. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver med hensyn til rådgivning og prosjektering innenfor alle bygningskategorier, både for nybygg og eksisterende byggverk, samferdsel, industri, energi, olje og gass. Arbeidsoppgaver • Rådgiving og prosjektering • Lyd- og vibrasjonsmålinger • Lyd-, støy- og vibrasjonsberegninger • Kundeoppfølging • Oppdrags- og disiplinledelse Kvalifikasjoner • Sivilingeniør/ Mastergrad – faglig bakgrunn innen akustikk • Arbeidserfaring innen akustikk er ønskelig, men nyutdannede kan også søke Personlige egenskaper • Kreativ og faglig engasjert • Resultat- og løsningsorientert • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, både skriftlig og muntlig • Resultat- og løsningsorientert • Selvstendig og initiativrik • Strukturert og pliktoppfyllende Multiconsult tilbyr • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere • Et flerfaglig arbeidsmiljø • Aksjeprogram for ansatte • Mulighet til å påvirke egen hverdag • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid • En vekst både personlig og faglig • Mulighet til å utvikle faglig spisskompetanse • Deltagelse i landsdekkende fagkompetansenettverk • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger • Fem uker ferie, samt fri i romjul og påskeuken • Aktivt bedriftsidrettslag • Velutstyrt treningsrom på jobben • Firmahytter • Ansattparkering, sykkelparkering og garderobefasiliteter • Moderne lokaler sentralt på Nesttun For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med: Seksjonsleder Akustikk, Hilde Løvik, tlf: 40 51 98 33Kandidater vil evalueres samlet etter søknadsfrist.
  21.04.2017 Bergen
 • Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning, oppdragsledelse, byggeledelse og prosjektering. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidsoppgaver Direkte kontakt med oppdragsgivere og kunder Ansvar for å lede ulike oppdrag Jobbe tverrfaglig og samarbeide med ulike avdelinger Statiske beregninger og tegninger på DAK Byggeledelse Kvalifikasjoner Relevant utdanning fra høyskole/universitet innen konstruksjonsteknikk Minimum 8 års relevant erfaring fra arbeid i rådgivende ingeniørfirma, entreprenørfirma eller lignende er ønskelig Erfaring med Microstation, Autocad eller Revit Erfaring med byggeledelse er ønskelig God skriftlig fremstillingsevne i norsk Personlige egenskaper Kreativ og faglig engasjert Selvstendig og initiativrik Resultat- og løsningsorientert Praktiske evner og trives med tekniske utfordringer Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og liker å jobbe tverrfaglig Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspill i tråd med Multiconsults kjerneverdier Multiconsult tilbyr Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Gode sosiale ordninger Fem ukers ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påsken Firmahytter En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø  
  06.03.2017 Eigersund

Sommerjobb i Multiconsult Internship

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge
Les mer

Rekrutteringskalender

 • MAR 01
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 06
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

Multiconsult for studenter

Videoer

Fakta om Multiconsult

Adresse

Nedre Skøyen vei 2

0276 Oslo