Hva jobber du som og hvor?

Jeg jobber med prosjektstyring i integrerte oppdrag i Konsernoppdrag, som håndterer de største flerfaglige prosjektene i Multiconsult.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Mine arbeidsdager er veldig varierte. I motsetning til mange andre rådgivere er jeg vant til å sitte 100 % i oppdrag og vi følger derfor prosjektets hverdag og utvikling.

Én dag kan det være mange møter hvor det må gjøres avklaringer og tas beslutninger, mens andre dager graver man seg dypt ned i et excelark for å finne et system for styring av oppdraget.

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

I tillegg til god kunnskap om prosess, ledelse og styring tror jeg man må være god på kommunikasjon og like å samarbeide med andre.

Hvordan er den typiske karriereveien videre for nyutdannede som starter som prosjektstyrere?

Mitt inntrykk er at folk går mange forskjellige veier og spesialiserer seg på ulike felt. Mange vil nok strekke seg mot å bli oppdragsleder og prosjekteringsleder, mens andre spesialiserer seg på kostestimering, kvalitetsstyring eller prosjektstyring i seg selv.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter som prosjektstyrer?

I Konsernoppdrag blir man som oftest en del av et større oppdrag der man går inn som «junior» prosjektstyrer, sammen med en senior. Det vil typisk være oppgaver knyttet til planlegging, budsjettering, administrasjon av personell og dokumenthåndtering.

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er sivilingeniør fra Bygg- og Miljøteknikk på NTNU, med hovedretning innen prosjektledelse.

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil jobbe med prosjektstyring?

Min anbefaling er å lære seg grunnleggende teori og kunnskap om prosjektledelse, samt å skaffe seg kunnskap om de ulike fasene i prosjekter innen det forretningsområdet man skal jobbe innenfor.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke/din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Jeg mener vi som jobber i et rådgivende ingeniørfirma har det veldig bra. Vi jobber til tider mye, men vi har også en veldig fleksibel arbeidstid og gode betingelser.

Hvis man planlegger litt, er det stort sett ikke noe problem å få til det man vil av ferier, avspasering og langhelger. Perfekt for oss som også liker livet utenfor jobb!