Møt Emmi som har hatt sommerjobb innen Geoteknikk. Hør hvorfor hun mener du bør søke sommerjobb hos Multiconsult.

Ledige stillinger hos Multiconsult

Sivilingeniør/ingeniør VA-teknikk

Til vårt kontor i Mo I Rana søker vi en dyktig og motivert medarbeider innen VA-teknikk. Vi søker både nyutdannede som kan gå inn som prosjektmedarbeider, og erfarne som kan ivareta ansvar som oppdragsleder og disiplinleder for VA i flerfaglige oppdrag. Våre typiske oppdrag er store flerfaglige prosjekter innen byutvikling og samferdsel, en-faglige VA-oppdrag for kommuner, Staten vegvesen, private utbyggere samt flerfaglige prosjekteringsoppdrag for totalentreprenører. Stillingene byr på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning, planlegging og prosjektering. Vi søker en medarbeider med erfaring fra offentlig eller privat virksomhet, som ønsker å arbeide kunderettet og som har kvalifikasjoner og egenskaper til å ta ansvar for disiplinledelse for VA-teknikk i tverrfaglige prosjekter. 
Rana
21.02.2018

Geotekniker

Stillingsbeskrivelse Til vårt kontor i Mo I Rana søker vi en geotekniker. Det er idag 7 ansatte på kontoret, men vi ønsker å eksapndere vårt kontor i Mo I Rana. Våre arbeidsoppgaver omfatter alt inne tradisjonell landgeoteknikk, som blant annet: Stabilitetsberegning Bæreevnevurdering Fundamentering Fyllinger og skjæringer Byggegroper   Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra rådgivning og prosjektering til oppdragsledelse og kundeoppfølging. Som medarbeider hos oss har du store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag. Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Region Midt. Avhengig av oppdragsmengde og interesser kan det også være aktuelt å delta på prosjekter både nasjonalt og internasjonalt
Rana
21.02.2018

Sivilingeniør/ingeniør Miljøgeologi

Grunnet økende oppdragsmengde innenfor dette fagfeltet på Helgeland, vurderer Multiconsult ansettelse av en miljøgeolog i Mo i Rana. Ønsket fagbakgrunn er mastergrad knyttet til forurenset grunn og/eller sedimenter, evt. avfallshåndtering.  Utdanningsretningen kan f.eks være kjemi, biologi eller geologi / geokjemi. Vi søker primært etter en person med noen års erfaring innen fagfeltet, og dokumentert erfaring vil også til en viss grad kunne veie opp for manglende formell utdanning. Om du har markedskontakt fra tidligere arbeidsforhold i regionen, vil det regnes som et klart fortrinn. Riktig person for denne stillingen må være innstilt på å arbeide selvstendig innenfor fagområdet, men i tett samarbeid med øvrige fagpersoner på Mo (herunder geoteknikk), og med våre sterke fagmiljø i Tromsø og Trondheim. Multiconsult kan tilby muligheten for å arbeide med et vidt spekter av store og små oppdrag innenfor miljøgeologi, i landets største fagmiljø innenfor dette feltet. Mo I Rana har idag 7 medarbeidere med et ønske om å bli flere.
Rana
21.02.2018

Sivilingeniør/ingeniør konstruksjonsteknikk/byggeteknikk

Til vårt kontor i Mo I Rana søker vi en medarbeider med noe erfaring innen byggeteknisk prosjektering og som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle.   Typiske arbeidsoppgaver vil være:  Rådgivning Prosjektering Oppfølging på byggeplass Kundeoppfølging Avhengig av bakgrunn, erfaring og egnethet, vil du i oppdragene tildeles rollen som faglig leder, disiplinleder eller oppdragsleder
Rana
21.02.2018

Senior ingeniør industri/prosess/bygg

En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din kompetanse i en virksomhet som utgjør en vesentlig aktør innen rådgiving og prosjektering. Vi søker etter sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende som kan være et kontaktpunkt og utvikle vår industrirettede aktivitet og posisjon i regionen. Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver der markedskontakt og rådgiving mot industrisegmentet er sentrale aktiviteter. Vi er på utkikk etter en person med faglig bakgrunn fra bygg/industri eller tekniske anlegg enten fra rådgivingsmiljø eller operativ drift og som kan ta en rolle som seniorressurs og faglig ledelse. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle er dette en stilling du bør se nærmere på.   Arbeidssted er ved vårt kontor i Mo i Rana som i dag har 7 ansatte. Vi forutsetter et nært samarbeide med vårt industrimiljø i Trondheim der vi dag er 10 ingeniører /sivilingeniører med variert erfaring fra industrirådgiving.
Rana
21.02.2018

Sivilingeniør/ingeniør VVS

Det er idag 7 ansatte på kontoret i Mo I Rana. Og med bakgrunn i at vi vil ekspanderer vår aktivitet i Mo I Rana søker vi en medarbeider der hovedarbeidsoppgavene vil være prosjektering og rådgivning innen fagområdet VVS-teknikk, oppdragsledelse for egne oppdrag og disiplinledelse i flerfaglige oppdrag. Vi søker en medarbeider med noe erfaring innen prosjektering og rådgivning og som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Region Midt, men avhengig av oppdragsmengde og interesser vil det også være aktuelt å delta på prosjekter i andre deler av Norge.
Rana
21.02.2018

Sivilingeniør/ingeniør Elektro

Med bakgrunn i økt oppdragsmengde søker vi en medarbeider der hovedarbeidsoppgavene vil være prosjektering og rådgivning innen fagområdene elkraftteknikk eller SD/automatisering, oppdragsledelse for egne oppdrag samt disiplinledelse i flerfaglige oppdrag. Vi søker en medarbeider med noe erfaring innen prosjektering og rådgivning og som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle. Innenfor vår portefølje av prosjekter vil arbeidsoppgavene hovedsakelig være relatert til prosjekter i Region Midt, men avhengig av oppdragsmengde og interesser vil det også være aktuelt å delta på prosjekter i andre deler av Norge.
Rana
21.02.2018

Must sommerprogram Prosjektstyring i Konsernoppdrag

Stillingen er knyttet til Konsernoppdrag som arbeider med ledelse og styring av store multifaglige prosjekteringsoppdrag innen alle selskapets forretningsområder. Vi dekker funksjoner som oppdrags-/prosjekteringsledelse, prosjektstyring, kvalitetsledelse, 3D/BIM koordinering og informasjonsstyring i Multconsults mest krevende oppdrag. Konsernoppdrag er selskapets kompetansesenter for ledelse og styring av prosjektering, og har en konsernovergripende rolle knyttet til utvikling av og opplæring i våre metoder og verktøy for prosjekteringsledelse. Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Gjennom et sommerengasjement i Multiconsult tilbyr vi deg som student en spennende og relevant erfaring. Vi forventer at du er sulten på faglige utfordringer og viser engasjement til det beste for våre kunder, kolleger og samfunnet som helhet. En sommer i Multiconsult gir deg god innsikt i våre prosjekter, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor. Arbeidsoppgaver Planlegging, styring og rapportering Informasjonsstyring Bidrag i interne utviklingsprosjekter eller oppgave knyttet til prosjektering Som sommerstudent vil du bli tilknyttet ett eller flere relevant oppdrag, og jobbe sammen med erfarne kolleger
Oslo
25.02.2018
Vis alle

Internships

Sommerjobb i Multiconsult

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge

Fakta om Multiconsult