Møt Emmi som har hatt sommerjobb innen Geoteknikk. Hør hvorfor hun mener du bør søke sommerjobb hos Multiconsult.

Ledige stillinger hos Multiconsult

Grunnborer - (166)

Stillingsbeskrivelse Vi har i dag 5 grunnborere som utfører grunnundersøkelser med hydrauliske, beltegående borerigger samt med flåte på sjø i noen tilfeller.  Arbeidet omfatter forskjellige typer sonderinger der borstål presses ned i bakken, prøvetaking av grunnen, målinger av grunnvannstand og poretrykk etc. Resultatene av undersøkelsene legges så til grunn for videre rådgivning og prosjektering. På grunn av stor oppdragsmengde ønsker vi å ansette en ny grunnborer.  Relevant erfaring er en fordel, men ingen betingelse for å bli vurdert. Kandidater uten erfaring fra beskrevet arbeid, vil i starten arbeide sammen med en av våre erfarne grunnborere.  Hver rigg er bemannet med to personer, der en av disse er feltansvarlig og leder undersøkelsene i felt.
Trondheim
20.04.2018

Rådgiver miljø / naturressurs - (172)

Stillingsbeskrivelse Ønsker du å bygge en karriere sammen med et av Norges beste miljøteam i Energiprosjekter? Som følge av økt aktivitet knyttet til utbygging av nye vind-, vann- og nettprosjekt, økt omfang av rehabilitering, opprusting og utvidelse samt revisjoner av eksisterende kraftanlegg, søker vi en naturforvalter / biolog som kan gå inn i vårt miljøteam.Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen rådgivning knyttet til ulike miljøoppgaver / -utfordringer, og vi er på utkikk etter en person med interesse for og mulig erfaring fra miljøkartlegging, konsekvensutredning / -vurdering, miljørådgivning og gjerne miljørelatert arbeid i prosjekterings- og byggefasen av kraftanlegg.Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved våre kontor på Steinkjer eller Trondheim.   Arbeidsoppgaver:• Oppdragsledelse og rådgivning• Utredningsarbeid / analyser• Oppfølging av energiprosjekter i prosjekterings- og byggefasen med utarbeiding av MTA og detaljplaner samt miljøkontroll• Kundeoppfølging  
Trondheim
20.04.2018

Hydrolog/hydrauliker - (173)

Stillingsbeskrivelse Som følge av økt aktivitet knyttet til naturfare, klimaendringer samt rehabilitering av kraft- og damanlegg, søker vi etter deg som ønsker å bidra inn i et bredt kompetansemiljø med norsk og internasjonalt nedslagsfelt Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen hydrologisk og hydraulisk analyse og beregning knyttet til blant annet energi- og samferdselsoppdrag i regionen, i Norge og internasjonalt. Vi er på utkikk etter en person som også kan ta oppdrags- og prosjekteringsledelse innenfor naturfare, hydrologi, flom- og erosjonssikring samt fyllingsdam- og betongdamprosjekt. Du kan gjerne være godkjent fagansvarlig hos NVE. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted kan være vårt kontor i Trondheim, på Steinkjer eller i Ålesund. Arbeidsoppgaver:• Hydrologiske og hydrauliske analyser og beregninger• Disiplinledelse og fagansvar• Prosjekteringsledelse og prosjektledelse
Trondheim
20.04.2018

Seniorrådgiver vindkraft - (174)

Stillingsbeskrivelse Ivrer du etter å realisere vindkraftprosjekter? Her er en spennende mulighet for deg som ønsker å virkeliggjøre vindkraftverk sammen med et erfarent, tverrfaglig vindkraftteam. Du får jobbe i et selskap som følger vindkraftprosjekter fra de meldes til at de settes i drift. Sammen med topp kvalifiserte kolleger med mer enn 25 års erfaring får du muligheten til å bidra både fra byggherresida og som underkonsulent til entreprenører. Multiconsult er den foretrukne rådgiveren innen landbasert vindkraft i Norge med erfaring fra alle prosjektfaser. For øyeblikket er vi involvert i over 20 ulike norske vindkraftprosjekter for 12 ulike kunder. Prosjektene strekker seg fra Finnmark i nord til Agder i sør. Vår mangfoldige portefølje består av prosjekter både langs kysten og i innlandet, der noen er nylig meldt, mens andre er under bygging. Multiconsults satsning innen fornybar energi fram mot 2020 gir også muligheter for vekst i det internasjonale markedet. Dette gjør at vi ønsker oss flere dyktige kollegaer som kan bidra til å utvikle prosjektene. Vi søker deg som har erfaring fra vindkraftprosjekter, fortrinnsvis med kompetanse innen bygg. Den rette kandidaten har erfaring med å følge vindkraftprosjekter fra planlegging til ferdigstillelse. Stillingen er en spennende mulighet for deg som vil være med å realisere vindkraftprosjekter i et av Norges største rådgivingsselskap. Du vil tilhøre enheten Fornybar Energi som i Midt-Norge har kontorer på Steinkjer og i Trondheim. Her finner du rundt 40 engasjerte medarbeidere som utgjør et tverrfaglig kompetansemiljø. Disse rådgiverne jobber med tjenester og prosjekter innen vannkraft, vindkraft, kraftoverføring og distribusjon, miljø og naturressurs. Arbeidsoppgaver:• Prosjekteringsledelse/prosjektledelse/disiplinledelse/kontraktsledelse• Oppfølging av vindkraftprosjekter fra planlegging til bygging• Kommunikasjon med kunder
Trondheim
20.04.2018

Prosjekterende Vannkraft Civil/bygg - (175)

Stillingsbeskrivelse Som følge av økt aktivitet knyttet til nyanlegg, rehabilitering, opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg innenfor fornybar energi, søker vi etter deg som ønsker å være i front av utviklingen innenfor 3D-prosjektering, BIM og tegningsløse prosjekt Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen byggeteknisk konstruksjon og prosjektering i 3D, og vi er på utkikk etter en person som også kan ta steget opp til oppdrags- og prosjekteringsledelse innenfor civil-/ byggdisiplinen i våre energiprosjekt. Multiconsult ligger i front av utviklingen på 3D/BIM og tegningsløse prosjekter og oppfordrer særlig deg med interesse og ønske om å bidra til denne utviklingen å søke. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim eller på Steinkjer. Arbeidsoppgaver:• Beregninger og prosjektering• Konstruksjon i Revit/Autocad• Utarbeidelse av forespørsler, kontraktsoppfølging• Disiplinledelse, koordinering av prosjekteringsteam• Prosjekteringsledelse
Trondheim
20.04.2018

Prosjektering dammer - (176)

Stillingsbeskrivelse Som følge av økt aktivitet knyttet til rehabilitering av kraft- og damanlegg, søker vi etter deg som ønsker å bidra til økt fornyelse og oppbygging av damanlegg i Norge og internasjonalt Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver innen prosjektering, planlegging og oppfølging av damprosjekt i regionen, i Norge og internasjonalt. Vi er på utkikk etter en person som også kan ta oppdrags- og prosjekteringsledelse innenfor fyllingsdam- eller betongdamprosjekt. Du kan gjerne være godkjent fagansvarlig hos NVE. Dersom du liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet i en variert og utfordrende rolle, er dette en stilling du bør se nærmere på. Arbeidssted er ved vårt kontor i Trondheim eller på Steinkjer. Arbeidsoppgaver:• Beregninger og prosjektering• Konstruksjon i Revit/Autocad• Utarbeidelse av forespørsler, kontraktsoppfølging• Disiplinledelse, fagansvar og koordinering av prosjekteringsteam• Prosjekteringsledelse
Trondheim
20.04.2018

Seniorrådgiver kraftmarked - (162)

Stillingstittel Seniorrådgiver kraftmarked Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Energianalyse er Multiconsults hub for finansiell og strategisk rådgivning innen fornybar energi. Vi leverer rådgivningstjenester innenfor seks hovedområder: kraftøkonomisk analyse, innovasjon og teknologistudier, strategisk rådgivning, transaksjonsrådgivning, grønn finans og programledelse. Våre aktiviteter er i hovedsak fokusert på kunder i Norge og i Afrika, men har også Sørøst-Asia og videre satsing i Europa som strategiske satsingsområder. Vi er nå på jakt etter en erfaren kraftøkonom/analytiker/konsulent som har god kjennskap til det norske og europeiske kraftmarkedet. Rollen vil ha som hovedfokus å hjelpe våre kunder å forholde seg til et kraftmarked i rask utvikling og hvordan dette skaper muligheter for verdiskapning og vekst. Typiske oppgaver vil være: Analyse av nye rammebetingelser i kraftmarkedet Datadrevet analyse Transaksjonsrådgivning Forretningsutvikling og salg Prosjektledelse
Oslo
22.04.2018

Seksjonsleder Miljøledelse Bygg - (161)

Stillingstittel Seksjonsleder Miljøledelse Bygg Ansettelsesforhold Heltid Stillingsbeskrivelse Forretningsenhet GEO, Vann og Miljø i Oslo består av ca 180 medarbeidere lokalisert på Skøyen og Ryen. Avdeling Miljø i Oslo (40 personer) utgjør sammen med resten av miljørådgiverne over hele landet Norges største kompetansemiljø for miljørådgivning. En spennende mulighet for deg som ønsker en stilling hvor du får brukt din fagkompetanse og lederegenskaper til å videreutvikle et av Norges største fagmiljøer innen miljøledelse og miljørådgivning. Markedet for rådgivningstjenester innen miljøriktig prosjektering er i sterk vekst og vi ønsker å øke vår kapasitet og spisse vår satsning. I avdeling for Miljø har vi nå etablert en seksjon Miljøledelse Bygg som har som formål og bygge et sterkt fagmiljø innen RIM-tjenester rettet mot Bygg og Eiendomsmarkedet, samt dyrke spisskompetanse innen miljøriktige materialer, BREEAM, LCA/klima,EPD, miljøkartlegging med mer. Som seksjonsleder for Miljøledelse Bygg kan vi garantere deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil lede en seksjon som primært jobber med miljøledelse og miljørådgivning inn i Multiconsults oppdragsportefølje i forretningsområdet Bygg- og Eiendom, men også bidra på tvers av forretningsområdene. I tillegg har vi mange enfaglige kunder. Rådgiverne jobber i alle faser, med hovedvekt fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase.Vi ser etter deg som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet, og som evner å bygge team rundt deg. Du vil også samarbeide tett med de andre seksjonene på avdelingen, hhv Miljøledelse Anlegg, Miljøgeologi og Avfall. Arbeidsoppgaver Lede og utvikle seksjonen Miljøledelse Bygg Være en del av lederteamet på avdeling Miljø Ansvarlig for oppdrag og tilbud innenfor seksjonen Delta i og lede oppdrag med ambisiøse miljømål Bistå i strategiarbeid og lage handlingsplan for egen seksjon Personalansvar for seksjonens medarbeidere, for tiden 11 personer Tilbuds-/markedskoordinering av større tilbud for RIM på tvers av forretningsområder og geografi Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere Forretningsutvikling og innovasjon av seksjonens produkter og tjenester Sørge for at seksjonen har riktige arbeidsverktøy og tar del i den digitale utviklingen
Oslo
23.04.2018
Vis alle

Internships

Sommerjobb i Multiconsult

Vi har mange spennende initiativer for deg som er student. Blant annet tilbyr vi hvert år en rekke spennende sommerengasjementer. Målet er istandsetting. Vi ønsker å istandsette deg til å velge en karriere hos oss ved å tilby en god og spennende første-erfaring. Et sommerengasjement hos oss gir deg innsikt i det gode arbeidsmiljøet, mangfoldet av medarbeidere og de utfordrende arbeidsoppgavene vi jobber med. Hver sommer tilbyr vi egne sommerprosjekter for studenter. Vi søker etter de riktige studentene som vi setter sammen i tverrfaglige studentteam som jobber i våre pågående kundeprosjekter, enten i Norge eller internasjonalt. Problemstillingene som utgjør utgangspunktet for sommerprogrammene er altså reelle. Alle team får utdelt hver sine faglige veiledere og samarbeider tett med våre fagmiljøer gjennom hele sommeren. De siste årene har vi tilbudt sommerprogrammene Must Energi – Vannkraft, Must Konstruksjon, Must Arktisk og Must Energi – Vindkraft. I tillegg til sommerprogrammene tilbyr vi hvert år også en rekke spennende og utfordrende sommerjobber med varierte oppgaver i samtlige av våre regioner og innen de aller fleste av våre fagområder. Sommerstudentene våre skal alltid få et positivt og riktig bilde av hvordan det er å jobbe i Multiconsult. Etter sommeren 2014 svarte samtlige av våre sommerstudenter at sommeren de tilbrakte hos oss ga dem verdifull erfaring, og at de ville anbefale andre å søke sommerjobb hos oss.
Antall interns
60 (50-60 sommerstudenter)
Sted
Norge

Fakta om Multiconsult