(Multiconsult):

Navn: Morten Engen

Stilling: Sivilingeniør konstruksjonsteknikk / nærings-ph.d.-kandidat

Arbeidsgiver: Multiconsult Oslo


Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg startet i seksjon for marine konstruksjoner hos Multiconsult i Oslo etter å ha fullført en mastergrad i konstruksjonsteknikk ved Bygg- og miljøteknikk på NTNU. Her utfører jeg analyse og design av massive betongkonstruksjoner som for eksempel offshore betongplattformer eller demninger. For ett år siden fikk jeg muligheten til å starte på en doktorgrad om ikke-lineære elementanalyser av store betongkonstruksjoner.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Ekskursjon med sommerstudenter til Newfoundland
sommeren 2013. I bakgrunnen bygges oljeplattformen
Hebron.

Det fleste dager er jeg på kontoret på Skøyen der jeg jobber med doktorgradsprosjektet mitt. Jeg har en veileder i Multiconsult og dyktige kollegaer som jeg får mye ut av å diskutere med. Jeg veileder også en masterstudent som arbeider med oppgaven sin hos oss. En uke omtrent annenhver måned reiser jeg til Trondheim for å treffe hovedveilederen min. Da blir det gjerne lange dager for å få maksimalt ut av tiden. Utenom prosjektet mitt er jeg gruppeleder for betong i kompetansenettverket i Multiconsult og får muligheten til å følge opp andre utviklingsprosjekter vi er involverte i. Oppsummert har jeg en veldig variert arbeidsdag som kan gå med til både analyser, programmering, lesing, veiledning, møter og reiser.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

For å lykkes som sivilingeniør i konstruksjonsteknikk mener jeg det er viktig å være god til å kommunisere, løfte blikket og til å forstå hva kunden etterspør. Noen ganger kan det være nødvendig med avanserte analyser, men andre ganger er en enkel serviettbetraktning nok. Som doktorgradskandidat er det også viktig med tålmodighet og nok interesse til å dykke dypt ned i faget.

 

LES OGSÅ: Gunn er prosjektingeniør i Multiconsult

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre for nyutdannede som starter som sivilingeniør konstruksjonsteknikk?

I Multiconsult har du muligheten til å velge retning avhengig av evner og interesser. Jeg ønsket å fordype meg i faget, og får gode muligheter til dette i dag. Andre kan velge ledelse, salg eller kanskje en internasjonal karrierevei.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter som sivilingeniør konstruksjonsteknikk?

I starten vil mye av tiden gå med til opplæring, men du lærer raskt og blir tidlig plassert i ditt første prosjekt. Du lærer nye programvarer og du lærer rutinene som brukes der du skal jobbe. Den første tiden min jobbet jeg tett på en senior som lærte meg mye om både analyse- og dimensjoneringsverktøy og praktiske ting som for eksempel det å lage armeringstegninger.

Erik Åldstedt veileder siste innspurt på artikkelskriving.

 

Hva er dine råd til personer som vil bli sivilingeniør konstruksjonsteknikk?

Still spørsmål og lær av de erfarne. Ta initiativ til egen utvikling.

 

Er det noen spesielle krav som stilles for å få jobb som sivilingeniør konstruksjonsteknikk?

God konstruksjonsforståelse og evne til å lære avanserte beregningsmetoder.

 

Til slutt! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke?

Det beste med jobben er alle utviklingsmulighetene og at du får muligheten til å delta i prosjekter der du setter spor etter deg.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger