<  
>  

Student@NCC

Student@NCC er vårt program for deg som er under utdanning
Stillingstype
Antall interns
10 (flere)
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere

Kjernen i programmet dreier seg rundt at vi blir bedre kjent med hverandre mens du enda er student. 

Programmet er sommerjobb på et prosjekt, slik at du kan få muligheten til å se flere sider av de mange forskjellige karrieremulighetene vi kan tilby i NCC.

Hva er student@ncc?

Mellom sommerjobbene vil vi normalt legge til rette for samlinger, noen ganger fysisk og noen ganger virtuelt. Vi arrangerer blant annet prosjektbesøk, faglig påfyll, workshops eller presentasjoner som videre kan hjelpe deg med å finne den beste karriereveien for deg etter endte studier.

Du vil også bli prioritert for samarbeid rundt hovedoppgave (bachelor/master), og dersom det gir mening med deltidsjobb vil du også prioriteres for dette. 

Hvordan søker du student@ncc?

Å bli Student@NCC passer for deg som tar en ingeniørgrad knyttet til bygg, anlegg eller industri, og som er på andre året bachelor eller 3./4. året på master.

Vi lyser normalt ut sommerjobbene våre tidlig i januar måned, og for å holde deg oppdatert anbefaler vi at du abonnerer på ledige stillinger med stikkord «Sommerjobb». 

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg.   

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Ledige stillinger i Student@NCC
logo
Sommerjobb som student@ncc: Bygg din fremtid med oss!
NCC er en av de ledende entreprenørene i Norden, og vi inviterer deg nå til en sommer fylt med utvikling, utfordringer og muligheter. Hos oss får du sjansen til å være en del av et team som former våre bygg, byer, infrastruktur og samfunn, fra steinen i berget til kontoret du jobber på og (nesten) alt imellom. Enten det er skoler, sykehus, næringsbygg, veier, tunneler, broer, asfalt eller annen viktig infrastruktur. Vi ser etter engasjerte studenter innen relevante fagretninger knyttet til bygg og anlegg, primært ingeniør- (2.års) og sivilingeniørstudenter (3. eller 4. års). Som student@ncc vil du få praktisk erfaring i et av våre komplekse bygg- eller anleggsprosjekter. Våre team arbeider tett sammen for å levere løsninger som ikke bare møter, men overgår kundenes forventninger, og vår forpliktelse til bærekraft og innovasjon reflekteres i hvert prosjekt vi tar fatt på, fra moderne næringsbygg til imponerende infrastrukturprosjekter. Mellom sommerjobbene inviterer vi deg til samlinger for å bli enda bedre kjent med NCC og karrieremulighetene vi tilbyr. Vi oppmuntrer deg også til å utforske mulighetene for å skrive din bachelor- eller masteroppgave med oss. Dette gir deg en unik mulighet til å dykke dypere inn i et spesifikt område, samtidig som du får verdifull innsikt og kontakter i bransjen. Det kan også være mulighet for relevant deltidsjobb som kan kombineres med studiene, noe som gir en flott mulighet til å samle praktisk erfaring mens du fullfører utdannelsen din. Vi har kontor- og pendlerjobber mange steder i landet, men de fleste mulighetene vil du finne rundt Oslo, Bergen eller Trondheim. Besøk gjerne vår blogg og les blant annet om opplevelsene til andre som er og har vært student@ncc: https://blog.ncc.no/student/ Vi ser etter studenter som er klare til å møte utfordringer med kreativitet og entusiasme. Som en del av NCC vil du få muligheten til å utvikle dine ferdigheter, lære av erfarne kolleger og bidra til meningsfulle prosjekter. Med en sommerjobb hos oss, tar du et viktig skritt mot en spennende karriere i bygg- og anleggsbransjen.   Hva kan du være med på? Vår organisasjon spesialisert mot Bygg har høy kompetanse og gjennomføringsevne innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder. Dette gjør NCC Building Norge til en foretrukken partner innen kompliserte byggeprosjekter. NCC Building Norge har særlig fokus på å utvikle prosjektene i en tidlig-fase med sine kunder, slik at man i fellesskap kommer frem til de mest optimale løsningene for pris, kvalitet og bærekraft. Spesielt fokus på segmentene kontor, helsebygg, undervisningsbygg og badeanlegg/svømmehaller. Vår organisasjon spesialisert mot Anlegg utfører store og komplekse prosjekter, i tillegg til å bygge og fornye infrastruktur i lokalsamfunnet. Arbeidet vårt omfatter hele verdikjeden fra design og konstruksjon, til produksjon og vedlikehold. Civil utvikler også metoder og teknikker for å redusere klimaavtrykk og håndtering av klimaeffekter, blant annet bærekraftig snøhåndtering og fossilfrie anleggsplasser. Anleggsvirksomhet innen bl.a. vei, jernbane og sporvei, tunneler og bruer, kaier og havner, industri-, kraft- og idrettsanlegg, vann- og ledningsrenovering og gravearbeid. Vår organisasjon spesialisert mot Industri (Asfalt og steinmaterialer) er spesialisert på bærekraftige løsninger innen asfalt, steinmaterialer, fundamenter og veibelegg. Både produkter og metoder i NCC Industry utvikles slik at virksomheten i minst mulig grad påvirker miljøet. Nye energibesparende asfaltprodukter, gjenvinning av asfalt og alternativt drivstoff er noen eksempler. NCC Industry vil gjennom ulike initiativer medvirke til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.   Praktisk informasjon Oppstart, avslutning og varighet kan vi bli enige om, avhengig av prosjektet du blir en del av, men vil typisk strekke seg fra andre halvdel av juni til første halvdel av august. Vi har mange forskjellige prosjekter, men ikke alle typer alle steder. Vi setter derfor stor pris på om du gjør deg noen tanker rundt hva som er viktig for deg: Skal du være et bestemt sted i sommer, eller er det et konkret fagområde eller type prosjekt du brenner for? Les mer om oss på ncc.no, og følg oss gjerne i sosiale medier for løpende oppdateringer på våre prosjekter. Vis din interesse ved å laste opp din CV og motivasjonsbrev. Rekrutteringsprosessen vil pågå gjennom våren.   Kontaktpersoner: André TangenEmployer Branding Lead
16.03.2024 Oslo
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
HR-spesialist, rekruttering og employer branding
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om NCC

Hver dag tar våre 12 500 medarbeidere beslutninger som forbedrer menneskers hverdag, både i dag og i morgen. Her jobber du i et sterkt fellesskap sammen med kolleger som drives av en vilje og et ønske om å lære nye ting og gjøre en forskjell. Hvis du vil ha en hverdag der du blir utfordret i din profesjonelle rolle, er NCC det rette stedet for deg.

Karriere og utvikling i NCC

NCCs viktigste ressurs er våre ansatte og deres kompetanse er avgjørende for vår fremgang. Kontinuerlig utvikling er derfor en naturlig del av det å jobbe i NCC. Du har muligheten til å forme din egen karriere og teste nye og spennende utfordringer.

Her jobber du med de beste og møter situasjoner som får deg til å utvikle deg i din yrkesrolle. For å sikre din langsiktige kompetanseutvikling finnes det i NCC muligheter til å delta i kompetansenettverk, interne sertifiseringer og utviklingsprogram.

I NCC finnes det mange forskjellige stillinger, og minst like mange virksomhetsområder og karriereveier. Dette gir deg mange muligheter. Du kan velge å jobbe i store eller små prosjekter, du kan arbeide veldig selvstendig eller som en del av en gruppe.

Uansett arbeidsoppgaver er du som medarbeider i NCC en del av noe større som forbedrer hverdagen for både dagens og kommende generasjoner