<  
>  

Seafood Trainee

Kickstart en karriere i sjømatnæringen
Vil du påvirke sjømatnæringens fremtid?

Programmet Seafood Trainee er en mulighet for nyutdannede med en bachelor- eller mastergrad, med interesse og motivasjon for å jobbe i sjømatnæringen. 

Som trainee i sjømatnæringen vil du bli ansatt i en ettårig periode i en av partnerbedriftene til programmet. Det er ulike jobbmuligheter, med lokasjoner langs hele kysten av Norge.

Som en del av programmet vil du bli tildelt din egen mentor for personlig og faglig vekst. Du får en selvstendig og krevende stilling, med praktisk erfaring fra første stund, i tillegg til muligheter for stor utvikling.

Om programmet

Inkludert i programmet er fire 3-dagers moduler på ulike steder i Norge og Island. Modulene kompletterer din tidligere utdanning og nåværende traineestilling. 

Du vil få unik kompetanse og kunnskap om sjømatnæringen, samt store muligheter for å utvikle et faglig og personlig nettverk.

De fire modulene:

Verdikjeden
Forskning og teknologi
Nye verdikjeder og innovasjon
Sirkulærøkonomi

Rakel Ottesen Trainee, Lerøy Seafood

Besøk oss på sosiale medier:

NCE Seafood Innovation på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nceseafoodinnovation

Seafood Trainee på Instagram: https://www.instagram.com/seafoodtrainee/

Kontakt oss:

Har du spørsmål om Seafood Trainee programmet? Send en mail til programansvarlig Cathrine Gravdal på cathrine@seafoodinnovation.no

Ønsker du å søke? Våre stillinger legges ut 25. november
logo
Seafood Trainee
Sjømatnæringen er en sentral fremtidsnæring for Norge, og er allerede vår nest største eksportnæring med en samlet eksportverdi på over 120 milliarder i 2021. Næringen befinner seg i et spennende skjæringspunkt mellom biologi og teknologi, med enorme utviklingsmuligheter i årene fremover, både lokalt og globalt. For å fortsette utviklingen av bærekraftig matproduksjon fra havet behøver næringen fersk kompetanse og unge krefter som kan bidra i utviklingen. Er du læringsvillig, motivert og klar for å ta ditt første steg inn i en viktig og fremtidsrettet næring full av muligheter?   Som Seafood Trainee får du en krevende og utviklende ettårig traineestilling i en fremoverlent bedrift i sjømatnæringen. I bedriften får du en egen mentor for profesjonell og personlig utvikling i jobben. I tillegg får du delta på et modulbasert faglig og sosialt program gjennom året sammen med 30 Seafood Trainees fra ulike bedrifter. Programmet består av fire 3-dagers moduler, hvorav tre i Norge og en i utlandet. Samlingene vil ha tema som omfatter hele verdikjeden i sjømatnæringen, med særlig fokus på bærekraft, innovasjon og utviklingstrender. Dette er en mulighet som gir deg intensiv opplæring i sjømatnæringen generelt og spesifikt hos det aktuelle selskapet, som har en sterk faglig og næringsrettet forankring. Seafood Trainee er et program med muligheter for kandidater fra flere utdanningsløp, og det er jobbmuligheter i mange ulike bedrifter. Stillingene har lokaliteter langs kysten fra Rogaland til Finnmark, både i byene og i distriktene. Kandidater som ser positivt på å flytte på seg stiller ekstra sterkt i konkurransen om de spennende stillingene. NCE Seafood Innovation tilrettelegger Seafood Trainee-programmet, og blant bedriftene som rekrutterer Seafood Trainee til høsten 2023 er Lerøy Seafood Group, Cargill, BioMar, Bremnes Seashore, Kontali mm
Frist 05.01.2023
Les mer
Om NCE Seafood Innovation

NCE Seafood Innovation is a world-leading cluster representing more than 80 industry partners that provide healthy and sustainable seafood to the global community. In the cluster, we push projects, provide services, and host meeting arenas to mobilize forces for collective efforts toward sustainable seafood growth.