Utdannelse: Bachelor i fornybar energi ved NTNU i Trondheim. Skal starte i tredjeklasse høsten 2018.

Hvorfor sommerjobb i Norconsult?

Jeg ønsket en sommerjobb hos Norconsult ettersom det gir relevant praksis for den utdanningen jeg tar og det finnes så mange muligheter her. Jeg fikk tilbud om sommerjobb etter å ha sendt inn en åpen søknad med CV.

Hvordan var den første dagen på jobb?

Den første dagen ble jeg møtt av avdelingssjefen og en «fadder» som viste meg rundt på huset og introduserte meg for de andre ansatte på avdelingen. Videre hadde jeg et møte om prosjektet jeg skulle jobbe med.

Hva har du jobbet med i sommer?

Jeg har jobbet med et prosjekt hvor man ser på muligheten for å bytte ut to diesel-generatorer med et solcelleanlegg og energilagring. Energien skal bli lagret i løpet av soltimene, hvor det så skal bli brukt igjen etter solnedgang.

Jeg har sett på to måter å lagre energi; hydrogen som et lagringsmedium, og batteri. Disse har jeg sammenlignet med hensyn til virkningsgrad og investeringskostnader. Det har vært veldig spennende å se hvordan man faktisk jobber i prosjekter når man er rådgivende ingeniør. Jeg føler jeg har fått god innsikt i bransjen, og kunne absolutt tenke meg å jobbe i Norconsult i fremtiden!

Hva er ditt beste minne fra sommeren hos oss?

Det er mange gode minner, men jeg må si at alle utelunsjene sammen gode kollegaer har vært noe av det beste! Arbeidsmiljøet her er veldig bra og alle tar seg tid til å bli kjent med de som er nye, det er veldig positivt når man er uerfaren og trenger råd og oppfølging fra de som har jobbet her lenge.

Hva er dine fremtidsplaner?

Planen i første omgang er å ta en master etter bachelor. Har ikke bestemt meg for en konkret master, men tenker at enten Energi og miljø på NTNU eller en master i Danmark kan være aktuelt. Det har vært veldig gøy å være i Norconsult og jobbe med energilagring, så det er godt mulig at jeg kommer tilbake hit etter endte studier!