LiVE Norconsult er vår felles kulturplattform og består av ti prinsipper for ledelse, etikk og verdier. Plattformen presenterer kortfattede leveregler og er et uttrykk for de holdninger alle medarbeidere i Norconsult bærer med seg i sitt daglige arbeid.

Der LiVE kjennetegner kulturen og holdningene våre, kjennetegner LiVE PRO handlingene våre og hvordan vi jobber. LiVE PRO gir enkle, håndgripelige og forståelige prinsipper og grunnleggende forutsetninger for hvordan vi alle skal jobbe, slik at vi på best mulig måte kommer kundene våre i møte.

Medeierskap
I Norconsult eies 100 prosent av aksjene av medarbeiderne. Som medarbeider har man mulighet til å påvirke retningen konsernet skal gå i, blant annet gjennom lokalt strategiarbeid. Eiermodellen preger selskapets bedriftskultur og bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som selskapets kunder opplever. Dette er i stor grad et resultat av den friheten eiermodellen gir. Medeierskapet gjør at Norconsult er en nøytral og uavhengig rådgiver. 

Mangfold
I Norconsult skal alle ha like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn og andre personlige forhold. Vi tror på det å vise respekt og toleranse uavhengig av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet, funksjonsevne og religion/livssyn. Derfor svarer alle medarbeidere i konsernet på en påstand om dette i vår årlige medarbeiderundersøkelse, LiVEing. Resultatene viser en snittscore på 93 av 100. Les mer om LiVEing her. 

I tillegg jobber Norconsult målrettet med øke kvinneandelen i selskapet. Vi skal de neste årene jobbe med å nå målet om 40 prosent kvinner i konsernet, både i operative enheter og ved rekruttering av nye ledere. Ved rekruttering til lederstillinger skal det alltid være minst én kvinnelig kandidat i siste intervjurunde.

Sosialt ansvar
Norconsult har et stort engasjement utover sine rådgivningstjenester og viser dette gjennom lokale, nasjonale og globale initiativer. Les mer om hvordan vi jobber med dette her. 

Sosialt
Norconsult har en rekke sosiale tilbud til medarbeidere, blant annet studieturer, firmahytter, bedriftsidrettslag og ulike sosiale arrangementer. Utover dette finnes det også en rekke lokale initiativ.