<  
>  

Praktikant

Praktikantordningen i Nordic Innovation er utviklet/opprettet for å spre kunnskap og øke interessen for det nordiske samarbeidet innen næring- og innovasjonspolitikk.
Om internship

Praktikantordningen i Nordic Innovation er utviklet/opprettet for å spre kunnskap og øke interessen for det nordiske samarbeidet innen næring- og innovasjonspolitikk. Oppholdet vil gi deg innsikt i, og erfaring med å arbeide i en nordisk institusjon under Nordisk Ministerråd. Nordic Innovation har 25 ansatte som arbeider i bl.a. følgende industri- og innovasjonspolitiske områder: entreprenørskap, finansiering, digitalisering, velferdsteknologi, grønn vekst, kreative og kulturelle næringer, bioøkonomi, etc.

 

Har du lyst til å jobbe internasjonalt, og du er i gang med studier på områder som økonomi, statsvitenskap eller kommunikasjon? Vi kan tilby deg en unik mulighet for å jobbe ett semester som praktikant i et nordisk miljø i Oslo.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Norden - Nordic Innovation
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Senior administrasjonsrådgiver
Om Norden - Nordic Innovation

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Nordic Innovation er en av Nordisk ministerråds 12 institusjoner. Institusjonene realiserer ministerrådets visjon innenfor deres respektive områder, i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører. Virksomheten ledes av direktøren som rapporterer til ministerrådets generalsekretær. For mer informasjon se www.nordicinnovation.org og www.norden.org

Nordic Innovation er som en del av Nordisk Ministerråd en sentral aktør i implementeringen av det nordiske samarbeidsprogrammet for nærings- og innovasjonspolitikk. Nordic Innovation bidrar til at Norden skal bli en foregangsregion for bærekraftig vekst. Vi arbeider for å fremme entreprenørskap, innovasjon og konkurransekraft i nordiske virksomheter.