<  
>  

Utda​​nning​​sstillinger i s​​p​esialsykepleie

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Utda​​nning​​sstillinger i s​​p​esialsykepleie

Vi utlyser varierende antall utdanningsstillinger i spesialsykepleie i forbindelse med oppstart ved aktuelle studiesteder. Med utdanningsstilling får søker studentlønn for å gjennomføre videreutdanning, og stilling som spesialsykepleier i aktuelle enhet i bindingstiden. 

Vanligvis må det søkes på utdanningsstilling parallelt med søknad om opptak ved universitetet.

Søknadsfrist på utdanningsstillinger blir annonsert på vår intranettside Pulsen rundt søknadsfristen ved studiestedet.

Vi tilbyr utdanningsstilling innen følgende fagområder: Anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft (ABIOK) og jordmor.

I tillegg tilbys det utdanningsstilling i psykisk helsearbeid til sykepleiere og ansatte med minimum 3-årig helse- og sosialfaglig bachelorutdanning.

Vi tilbyr lønn de tre første semestrene, til spesialsykepleier. Det vil også utlyses noen få stillinger til masteroppgaven.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Nordlandssykehuset HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Nordlandssykehuset HF
N
Lærling i Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset er offentlig godkjent lærebedrift. Det betyr at Nordlandssykehuset kan gi opplæring i kompetansemålene i aktuelle læreplaner for lærlinger i helsefag. Nordlandssykehuset er stolt av å kunne tilby lærlingestillinger innen helsearbeiderfag, ambulansefag, portørfag eller ernæringskokkfag​.  Du blir godt kjent med enheten, dine kollegaer og ulike pasientgrupper. I tillegg får du mulighet for hospitering på andre enheter når dette trengs for å dekke dine kompetansemål. Som lærling får du veiledere på enheten som har hovedansvaret for oppfølging og den praktiske opplæringen.​ Som hovedregel lyses det ut nye stillinger med søknadsfrist 1. mars med oppstart til høsten. Enkelte ganger vil vi kunne lyse ut lærlingestillinger utenom dette. Lærlingens rettigheter Rettigheter: • Godkjent lærekontrakt• Veiledning og oppfølging i læreperioden• Fagorganisering• Lønn - lærlingelønnen er en grunnlønn til en nyutdannet helsefagarbeider fordelt på to år• Egenmelding/sykemelding• Ferie og feriepenger• Permisjonsrettigheter Lærlingelønnen er fordelt slik: • 30% (0-6 mnd. september-februar)• 40% (6-12 mnd. mars-august)• 50% (12-18 mnd. september-februar)• 80% (18-24 mnd. mars-august) Lønn blir utbetalt forskuddsvis den 12. hver måned. Det vil si at hvis du starter 1. september vil du få første lønn allerede 12. september. Og hvis du har lærekontrakt til 31. august, utbetales siste lønn 12. august. Det er fullt lov å jobbe ekstra/ta ekstravakter utover din lærlingestilling. Det er leder som avgjør om du er klar for å gå selvstendige vakter og/eller ekstravakter. Dette gjøres gjerne i samråd med deg og eventuell instruktør/veileder. Da vil du få overtidsbetaling på lik linje som en vanlig ansatt som arbeider 100 prosent stilling. Hva forventer Nordlandssykehuset av lærlingene Vi har forventninger til at våre lærlinger følger vårt arbeidsreglement, lover og tariffavtaler. I læretiden forventer vi • Du møter på jobb presis og har skiftet og er klar når arbeidsdagen begynner. • Du medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø ved å vise god folkeskikk og normal høflighet. • Du stiller på eventuelle kurs og lærlingesamlinger. • Du viser engasjement og interesse for ditt fagfelt. • Du tar ansvar for egen læring og jobber systematisk frem mot fagprøven. • Du er ydmyk for dine kollegaer og med-lærlinger i forhold til andres kunnskap og erfaringer. • Du tar initiativ, er lærevillig og tilbyr deg å hjelpe. • Gi beskjed i god tid ved fravær. • Kjenne sin egen begrensning på arbeidsoppgaver som man vet man ikke mestrer eller har gjort før. • Viser samarbeidsvilje. Læreplaner og kompetansemål • Helsearbeiderfaget: Læreplaner VG3/ Opplæring i bedrift • Ambulansefaget: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedrift • Portørfaget: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedrift • Logistikkfaget: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedrift • Ernæringskokk: Læreplaner Vg3/ Opplæring i bedrift
N
Praksisplass hos Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset inngår avtale med studiestedene om praksisplasser for de ulike studiene. Vi forplikter oss til å bidra med veiledede praksisplasser i det antallet vi har avtalt.  Studenter fra utdanningsinstitusjoner uten avtale med Nordlandssykehuset som ønsker praksisplass ved foretaket må beherske norsk eller skandinavisk språkform, muntlig og skriftlig. Vi må få en bekreftelse fra studiestedet med studentstatus og CV. Vi må få en oversikt over hvilken praksis henvendelsen gjelder for og ønsket tidsperiode. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke mottar praksisstudenter uten avtale i perioden 20.08 – 20.03. Kontaktinformasjon for praksis: kunnskapsbygging@nordlandssykehuset.no​
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Nordlandssykehuset HF