<  
>  

Internship

Student Internship - Norges Bank Pengepolitikk
Stillingstype
Antall interns
1 (flere)
Sted
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Erfaringsnivå
0-1 år arbeidserfaring
Om internship

Student Internship - Norges Bank Pengepolitikk

Norges Bank Pengepolitikk gir råd om og gjennomfører pengepolitikken, utfører analyser, tar del i internasjonalt økonomisk samarbeid, forvalter deler av valutareservene og driver økonomisk forskning. Avdelingenes arbeid utgjør et viktig grunnlag for Norges Banks rentebeslutninger. En nærmere beskrivelse av Norges Bank Pengepolitikk, arbeidsoppgavene og forskningsvirksomheten finner du på våre nettsider.

Det må fremlegges politiattest og det vil bli innhentet kredittopplysninger for den som ansettes.

Arbeidsoppgaver
• Assistentarbeid i forsknings-, analyse- og utredningsarbeid.
• Oppgavene kan danne grunnlag for en eventuell masteroppgave.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Norges Bank
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Les mer om muligheter hos Norges Bank
Om Norges Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Virksomheten er delt opp i tre kjerneområder: pengepolitikk, finansiell stabilitet og kapitalforvaltning. Med en jobb i Norges Bank kan du være med på å utforme landets økonomiske politikk. Vi er en ledende institusjon i Norge når det gjelder økonomisk analyse og forskning. Høy kvalitet i arbeidet med pengepolitikk og finansiell stabilitet er en viktig premiss for en vellykket økonomisk politikk. De senere år har vi også fremstått som en svært profesjonell internasjonal forvalter av store finansielle ressurser. Vi legger vekt på å knytte til oss og utvikle dyktige medarbeidere.

Antall ansatte

540