<  
>  

Jobbmuligheter som Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon

Norges Bank Investment Management
Jobbmuligheter som Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Norges Bank Investment Management.
Relaterte stillingsannonser - Øvrig - Økonomi, marked og administrasjon
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Norges Bank Investment Management
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Norges Bank Investment Management
logo
NBIMs Investment Talent Programme
Tilsvarende oljefondets langsiktig perspektiv, har vi også et langsiktig perspektiv på rekruttering og personalarbeid. Kandidatene i vårt traineeprogram får enestående muligheter til faglig utvikling og personlig vekst hos et av verdens største investeringsfond. Målsettingen med vårt traineeprogram - the Investment Talent Programme - er å sikre oss de best kvalifiserte og mest motiverte talentene i bransjen. Vi søker deg som har ferdigheter, driv og lederegenskaper til å ta på deg sentrale roller og ansvar av stor betydning for organisasjonens videre suksess. Talentprogrammet er et strukturert, toårig program. HVA KAN VI TILBY omfattende opplæring i ulike avdelinger og grupper innenfor vår organisasjon tilgang til toppledelsen, bransjespesialister og fagfolk som støtter din profesjonelle utviklingpraktisk erfaring med kapitalforvaltning gjennom utplassering i en internasjonal investeringsbank muligheten til å få en Chartered Financial Analyst (CFA) betegnelse de beste kandidatene har mulighetene for å ta en master i finans ved en topp handelshøyskole Som forvalter av et av verdens største fond er vi en høyt kvalifisert investeringsorganisasjon med et globalt perspektiv. Vi opererer i et komplekst og konkurransepreget miljø og har døgnkontinuerlig drift fra våre kontorer i Oslo, London, New York, Shanghai og Singapore. Et stadig større og mer komplekst mandat og en virksomhet i vekst byr på store muligheter.  Vi har utformet en effektiv struktur for kunne utvikle talenter i vår organisasjon. Vi tilbyr kvalifiserte kandidater spennende karrieremuligheter innenfor blant annet porteføljestyring, verdipapirhandel, risikostyring og investeringsrådgivning. HVA TRENGER DU FOR Å LYKKES gode ​​akademiske kvalifikasjoner på bachelor / masternivå interesse for finans og kapitalforvaltning sterke analytiske evner resultat- og konkurranseorientert evne til å jobbe under press besluttsom og lojal initiativrik og vitebegjærlig internasjonalt tankesett og høy grad av fleksibilitet og mobilitet  identifikasjon med våre kjerneverdier: dyktighet, integritet, innovasjon og lagånd Mer om det toårige programmet Om søknadsprosessen For å vurdere hvorvidt Norges Bank Investment Management kan være et sted for deg å starte din investeringskarriere, oppfordrer vi deg til å delta på vår delta på våre arrangementer på campus for å møte folk fra vår organisasjon.  
Om Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management er Norges Banks kapitalforvaltningsenhet. Vi forvalter Statens pensjonsfond utland, ofte kalt oljefondet, og deler av Norges Banks valutareserver.

Vår oppgave er å sikre høyest mulig avkastning på fondet innenfor investeringsmandatet som Finansdepartementet har fastsatt. Gjennom aktiv forvaltning og aktivt eierskap søker vi å ivareta fondets investeringer og på denne måten sikre finansielle verdier for fremtidige generasjoner av nordmenn.