<  
>  

Lærling i Norwegian

Lærlingordningen i Norwegian er en stor mulighet for deg som ønsker en allsidig og praktisk utdanning innen reiseservice.
Stillingstype
Antall lærlinger
10 (varierer)
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

Norwegian Air Shuttle ASA er offentlig godkjent lærebedrift og kan tilby spennende og meget allsidige læreplasser i reiselivsfaget. Lærlingtiden ligger på 2 - 3,5 år, avhengig av tidligere fag, skoler og arbeidserfaring. De som har tatt Salg og Service får den korteste læretiden.

Om lærlingprogrammet i Norwegian
Læretiden i Norwegian er inndelt i moduler som kort kan beskrives slik:

Stasjonsavdelingen: Denne modulen gir allsidig og grundig innføring i alt som er relatert til bakketjenester i forbindelse med avvikling av flytrafikk. Lærlingen blir bl.a. fullt opplært og sertifisert til å bruke innsjekk- og gatesystemer. Lærlinger som har gjennomført denne modulen vil være kompetent til å arbeide på innsjekk, arbeide på gate, hjelpe kunder i en skrankesituasjon og meget vel yte god passasjerservice i en normal så vel som en uregelmessig situasjon.

Kontaktsenteret: I løpet av tiden på kontaktsenteret får lærlingen grundig opplæring i og god erfaring med selskapets systemer for booking og salg. Lærlingene får også grundig opplæring i det verdensomspennende bookingsystemet Amadeus.

Salg og marked: I denne modulen skal lærlingen få opplæring i å kunne presentere en sak eller et produkt. Lærlingen skal også få god forståelse og kjennskap til salgs- og markedsstrategier og målgrupper, kunne være med å utforme og gjennomføre reklamekampanjer, messer med mer.
Grunntrening – kabin: Den enkelte lærling skal tilegne seg nødvendig og myndighetspålagt kompetanse for å kunne arbeide som kabinbesetning om bord i våre fly av typen Boeing 737.

Kabin: Denne omfattende modulen gir lærlingen allsidig og mye erfaring innen direkte kundeservice om bord i våre fly. Lærlingen jobber i denne modulen som inkludert del av kabinbesetningen om bord.

Utenlandsopphold: I denne modulen bor lærlingen i en større europeisk by. Lærlingen skal her i tillegg til relaterte prosjektoppgaver, tilegne seg kunnskaper og erfaringer når det gjelder det å jobbe og bo i utlandet. Selskapet ordner med bolig.

Kvalifikasjoner
• Bestått videregående skole.
• Gode engelskkunnskaper.
• Plettfri vandel.
• Gode svømmeferdigheter.
• God helse.
• Nedre aldersgrense: 19 år
• Minimumshøyde 1,60 (på grunn av sikkerhetsmessige hensyn)

Læretiden gjennomføres i Oslo/Akershus og avsluttes med en fagprøve innen reiselivsfaget. Ved bestått fagprøve får man tittelen reiselivsmedarbeider. Søkere som ikke har bestått samtlige fag fra den videregående skole vil ikke bli vurdert.

Informasjon om lærlingordning generelt kan du finne på Fagopplæringen i Akershus' hjemmesider www.yrke.no.

Spørsmål kan rettes til Trine Standal eller Frank Rygg, laerling@norwegian.no.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Norwegian
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om Norwegian

Norwegian er det nest største flyselskapet i Skandinavia og det tredje største lavprisselskapet i Europa.