<  
>  

Trainee i Nye Veier

Stillingstype
Antall traineer
20 (+)
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Fagområde
Ikke oppgitt

Våre traineer er ofte nyutdannede eller har noen få års arbeidserfaring. De har ferske og kloke hoder, og hjelper oss å se ting med nye øyne. Vi vektlegger at våre traineer får utfordrende arbeidsoppgaver som gir reell mulighet til å påvirke selskapet, samt god oppfølging fra engasjerte ledere underveis.

Nye Veier samarbeider med Trainee Sør, Trainee Innlandet og Intro Trainee. Siden selskapets oppstart i 2016 har over 20 traineer vært plassert ved våre ulike kontorer.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Nye Veier
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Nye Veier
NyeVeierASerunderetableringogskalværeoperativtfra1.januar2016.SelskapeteiesavSamferdselsdepartementetogskallokaliseresiKristiansands-området.Oppstartsporteføljenbeståravsyvveistrekninger
med en investeringsramme på ca. 130 mrd. kroner. Det skal etableres en slank, effektiv byggherreorganisasjon somskal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Ledelsen
skal være rollemodeller i den nye organisasjonen og ha komplementære kompetanser og egenskaper somsikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring.