Orkla

(Merkevarer / Konsumentprodukter, Industri og produksjon, Investment management)

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning i Norden og Baltikum.

I tillegg har konsernet gode posisjoner innenfor enkelte produktgrupper i India, Tsjekkia, Østerrike og Polen. Orkla er også en betydelig leverandør til det europeiske bakerimarkedet. Orklas visjon er å gjøre hver dag bedre ved å tilby lokale merkevarer som er sunnere, lettere å like og enklere å velge. 

Konsernet har også virksomhet innenfor aluminium, vannkraft og eiendom. 

Les mer om Orkla her

HVORFOR ORKLA?

Orkla er et internasjonalt selskap med norske røtter. Dette gir rom for en spenn­ende karriere, nasjonalt såvel som internasjonalt.

Vi tilbyr utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver til alle ansatte. Arbeidsrelevant kompetanseheving og individuell videreutvikling stimuleres.

Vi legger vekt på intern rekruttering og på at ledere og medarbeidere skal få erfaring fra flere virksomheter innen konsernet.

Samarbeidsforholdet mellom ledere, medarbeidere og deres organisasjoner baseres på åpen kommunikasjon og diskusjon. Respekt for avtaleverket praktiseres på alle nivåer, samtidig som det legges til rette for at tillitsvalgte blir best mulig kvalifisert til å utføre sine oppgaver

Les mer om Orkla
,,
Ledige stillinger og jobbmuligheter

Jobbmuligheter i Orkla

Våre medarbeideres kompetanse har en viktig strategisk betydning for konsernet og forvaltes gjennom årlig kompetanseutvikling og langsiktig karriereutvikling for den enkelte.

Les mer om karrieremuligheter i Orkla her

Orkla er et internasjonalt selskap med norske røtter. Dette gir rom for en spenn­ende karriere, nasjonalt såvel som internasjonalt.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Når du som ung akademiker får jobb i Orkla, blir du definert som Young Professional (YP). Som YP blir du ansatt i fast stilling i ett av våre datterselskaper.

Les mer om YP i Orkla her

Les mer om jobbmuligheter i Orkla

Ledige stillinger hos Orkla

 • Den rette kandidaten er: Deg, med et brennende engasjement og interesse for fiskehelse og hygiene! Hvis du trives med faglige utfordringer i et engasjert team, ønsker vi deg med på laget på en spennende reise i forbindelse med vår offensive satsning innen fisk og havbruk. Ansvar og arbeidsoppgaver   Fagansvar for fisk og havbruk Kurs og opplæring både for kunder og internt innen hygiene, sykdomsbekjempelse, metoder for industriell rengjøring og kvalitetssystemer Hjelp til sertifisering hos kunde Arbeid med hygienisk design Revisjoner Reisevirksomhet må påregnes   Kvalifikasjoner Universitetsutdanning og bred erfaring innenfor fagformidling, fiskehelse/ dyrehelse og industriell hygiene Kandidater med veterinærbakgrunn oppfordres til å søke Personlige egenskaper   Inspirerende, initiativrik og nysgjerrig Gode kommunikasjonsegenskaper God presentasjons- og fremstillingsevne   Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø Gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser  
  21.02.2017 Oslo
 • Deg, med et brennende engasjement og interesse for renhold og hygiene i matindustrien.  Hvis du trives med faglige utfordringer i et engasjert team, ønsker vi deg med på laget og på en spennende reise sammen med vårt nyopprettede Enduro Power Team. Dette teamet er etablert for å hjelpe våre kunder med implementering av vår nyutviklede og revolusjonerende system Enduro Power for renhold i industrien. Ansvar og arbeidsoppgaver   Rådgivning i endring av renholdsrutiner hos kunder Prosjektledelse i samarbeid med kunden gjennom bistand til re- design og omfattende endringer av renholds rutiner/ renholdsplaner hos våre kunder Implementering og oppfølging Revisjoner Reisevirksomhet og arbeidstid som skifter mellom dag/ kveld/ natt må påregnes   Kvalifikasjoner  Høyskole eller universitetsutdanning og bred erfaring innenfor renhold og hygiene i matindustrien Personlige egenskaper Inspirerende, initiativrik og drivende Evne til å lytte og motivere mennesker God presentasjons- og fremstillingsevne   Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø Gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser
  21.02.2017 Oslo
 • Den rette kandidaten er: Fremoverlent, analytisk og har sterk vinnervilje Har strategisk teft og klarer å se «det store bildet» samtidig som man har kontroll på detaljene Er vant med å lede prosjekter og er ikke redd for å ta ansvar Eksternt orientert og opptatt av innsikt på bruker og beslutningstagernivå, konkurrenter, samt makroforhold og trender som påvirker kategorien Har en kombinasjon av kommersiell teft og teknisk innsikt Har interesse for eller erfaring med problemstillinger innenfor engineering og tekniske løsninger Har lyst til å bidra til fremtidens rengjøringssystemer for fiskerinæringen i Norge Ansvar og arbeidsoppgaver Stillingen vil inneha et betydelig innslag av strategiutvikling for kategorien fisk og havbruk, og vil således ha stor mulighet til å forme Lilleborg Profesjonell sin fremtid innen denne. Dette er et satsningsområde for bedriften og stillingen vil derfor være veldig synlig og viktig i organisasjonen. Ansvarlig for å utvikle strategien for kategorien som bidrar til verdiskapning for kunde og Lilleborg Profesjonell Lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter gjennom hele verdikjeden, fra innhenting av kundeinnsikt og konseptualisering til produktutvikling, produksjon og lansering.  Være ute i markedet og hente inn nødvendig kunnskap / erfaring om markedet Ansvarlig for å støtte salg med produktsystemer / konsepter for kundesegmentet samt implementering av disse i markedet Resultatansvar og personalansvar for en medarbeider Stillingen rapporter til Markedsdirektør Kvalifikasjoner Sivilingeniør innen industriell økonomi, Master innen økonomi / Marketing eller tilsvarende Erfaring fra prosjektledelse eller konsulentbransjen er en fordel Erfaring fra eller interesse for tekniske problemstillinger Dokumenterte resultater fra tidligere relevante stillinger Personlige egenskaper God evne til å se muligheter og utvikle relevante konsepter og innovasjoner Økonomiforståelse og forretningssans Gode kommunikasjonsevner, evne til å snakke med ulike nivåer i organisasjonen og eksternt Høy arbeidskapasitet og strukturert tilnærming Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø Gode utviklingsmuligheter både i Lilleborg men også i Orkla generelt sett  
  21.02.2017 Oslo
 • Nidar fabrikken satser på fagkompetanse gjennom lærlingordningen, og vi søker derfor etter ny lærling i Industrimekanikerfaget. Tiltredelse for stillingen er sommeren/høsten 2017Søkere må ha fullført den teoretiske delen av utdanningen før tiltredelse. Vi kan tilby en interessant og utviklende læretid med god oppfølging underveis, samt ordnede lønns- og ansettelsesvilkår. Orkla Confectionery & Snacks Norge er medlem i Opplæringskontoret, OTEK.For mer informasjon om bedriften, se www.nidar.no
  03.03.2017 Trondheim
 • Nidar fabrikken satser på fagkompetanse gjennom lærlingordningen, og vi søker derfor etter ny lærling i Produksjonsteknikkfaget. Tiltredelse for stillingen er sommeren/høsten 2017En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess. Samt utfører forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Søkere må ha fullført den teoretiske delen av utdanningen før tiltredelse. Vi kan tilby en interessant og utviklende læretid med god oppfølging underveis, samt ordnede lønns- og ansettelsesvilkår. Orkla Confectionery & Snacks Norge er medlem i Opplæringskontoret, OTEK.For mer informasjon om bedriften, se www.nidar.no
  03.03.2017 Trondheim
 • Nidar fabrikken satser på fagkompetanse gjennom lærlingordningen, og vi søker derfor etter ny lærling i Automasjonsfaget. Tiltredelse for stillingen er sommeren/høsten 2017Søkere må ha fullført den teoretiske delen av utdanningen før tiltredelse. Vi kan tilby en interessant og utviklende læretid med god oppfølging underveis, samt ordnede lønns- og ansettelsesvilkår. Orkla Confectionery & Snacks Norge er medlem i Opplæringskontoret, SEOS.For mer informasjon om bedriften, se www.nidar.no
  03.03.2017 Trondheim
 • Orkla Foods Norge (OFN) søker en erfaren systemressurs som kan bidra til effektiv forvaltning og videreutvikling av selskapets IT-baserte forretningssystemer. Den nyopprettede stillingen vil få et spesielt ansvar for å sikre prosesser, roller og kvalitet på selskapets stamdata / grunndata, både til intern og ekstern bruk. Rollen vil sette krav til utstrakt samarbeid med prosesseiere i forretningen og med Orkla IT som er den operative leverandøren av IT-tjenester i konsernet. Personen vi søker har en bred erfaring fra utvikling og forvaltning av IT-systemer i et operativt forretningsmiljø og har sterk kompetanse på kopling mellom ERP-system og forretnings prosesser. Vi søker etter en motivert og selvstendig medarbeider som både kan lede prosjekter og drive kontinuerlig forbedring gjennom analytiske og strukturerte prosesser. Ansvarsområder: Forvalte og utvikle OFN sine informasjonssystemer i takt med selskapets strategi Sikre kvalitet og riktig tilgjengelighet på selskapets grunndata i alle deler av verdikjeden Sikre utvikling og vedlikehold av prosesser, roller og dokumentasjon av rutiner for grunndata Utvikling og forvaltning av workflow / system for grunndata vedlikehold Eier av Product Management Information (PIM) plattform Identifisere eksterne behov / krav til endringer i grunndata Kvalitetssikre grunndata innen OFN og integrasjon ut mot eksterne Delta i OFN ERP-Utviklingsforum Faglige kvalifikasjoner: Høyere relevant utdanning og minimum 10 års erfaring fra arbeidslivet Kunnskap om hele verdikjeden i en produksjonsbedrift God forståelse av prosesser / masterdata i ERP systemer Forståelse for interne og eksterne grensesnitt for datautveksling Erfaring fra prosjektarbeid, både som deltaker og som leder Forretningsorientert Personlige egenskaper: Analytisk og systematisk med sterk generell IT-systemkompetanse Evne til å kommunisere, selge og forankre relevante saker inn mot forretningsorganisasjonen Ansvarsfull og handlekraftig – tar initiativ og arbeider selvstendig  Vi kan tilby:  Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et selskap hvor det satses på et faglig sterkt og dynamisk miljø Konkurransedyktige betingelser Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø Utviklingsmuligheter i OFN og Orkla-konsernet Arbeidssted vil være OFN sitt hovedkontor på Mastemyr. Stillingen er organisert under Økonomi/IT-avdelingen og vil rapportere til IT-Direktør.
  01.03.2017 Oppegård
 • Ønsker du å jobbe i et konsern med mange spennende utfordringer? Liker du å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og brukere? Våre Service Managere er bindeleddet mellom Orkla IT som leverandør av infrastrukturtjenester og våre selskaper. Du vil jobbe tett med både selskapene og den interne leveranseorganisasjonen og følge prosessen fra et behov oppstår på selskapsiden, via etablering av leveransekontrakter til å få oppgavene inn i kontrakter for faste driftstjenester. Hovedfokus er den merkantile siden av leveransene og god selskapskommunikasjon. I Orkla IT blir du en del av et meget sterkt fagmiljø og vil kunne dra nytte av lang erfaring hos dine kollegaer. Aktivitetsnivået er forventet å være stort fremover. Stillingen inngår i Service Management teamet til Orkla IT som har ansvar for oppfølging av selskapene, kontrakter og gjennomføring av mindre infrastrukturprosjekter. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.   Arbeidsoppgaver:   Gjennomføre møter med selskapene Følge opp og rapportere vår leveranseevne mot selskapene Etablere og følge opp kontrakter mellom Orkla selskapene og Orkla IT Utarbeide faktureringsgrunnlag mot selskapene Oppfølging av fremdrift på driftsrelaterte oppgaver Kommunikasjon mot selskapene Relasjonsbygging   Kvalifikasjoner Det kreves utdanning på minimum bachelornivå God til å skape relasjoner med andre mennesker. Gjerne erfaring fra leverandørsiden Selvstendig og nøyaktig Samarbeidsvillig- og resultatorientert  Løsningsorientert og positiv God økonomiforståelse God teknisk forståelse og erfaring Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk/skandinavisk og engelsk.   Vi tilbyr: Utfordrende arbeidsoppgaver Meget gode muligheter for faglig utvikling Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktige betingelser Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø   Arbeidssted er Oslo (Skøyen)  
  28.02.2017 Oslo

Rekrutteringskalender

 • FEB 21
  2017
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Videoer

Adresse

Besøksadresse:
Nedre Skøyenvei 26

Postadresse:
Pb 423 Skøyen, 0213 Oslo